English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

11001. Kettős azonosító az öröklési hierarchiában.
11002. A DNS-kiszolgáló rossz DNS-lekérdezést kapott a következőtől: %1. A lekérdezést a rendszer visszautasította, vagy figyelmen kívül hagyta. A DNS-csomag az eseményadatokban található.
11003. Kettőzött objektumok az argumentumban.
11004. A RADIUS-proxy hálózati hiba miatt nem tudott továbbítani egy RADIUS-kérelmet a távoli RADIUS-kiszolgálónak (%1). A hibakód: %2.
11005. Gyorsítótár titkosítása/visszafejtése
11006. Részletes üzemmód %1.
11007. Az erőforrás-figyelő nem tudja online állapotba helyezni a fürterőforrást.
11008. Az ilyen típusú adatfolyamoknál a bájtszámláló értéke nem haladhatja meg a(z) X bájtot.
11009. Nem érhető el a használaton kívül helyezett HTTP-bájttartományletöltő.
11010. A naplózási bővítmény befejezte a visszaállítást.
11011. A(z) %1 tanúsítványigénylése eltávolította a függőben lévő lejárt vagy elavult tanúsítványkérelmeket.
11012. Egy vagy több aláírás nem tartalmazta a szükséges alkalmazási vagy kiadási irányelveket. A kérelemből hiányzik egy vagy több szükséges érvényes aláírás.
11013. A(z) Metódusnév metódus nem oldható fel, mert a(z) X metódusleíró deklarálási típusa általános. Explicit módon adja meg a GetMethodFromHandle deklarálási típusát.
11014. A rendszer felfüggesztése utáni szinkronizálás közben hiba (%1) történt.
11015. A kezdeményező aszinkron kijelentkezési üzenetet kapott. A célnév a kiíratási adatok között szerepel.
11016. A cél véglegesen áthelyezve.
11017. Címtárszolgáltatások
11018. A COM+ nyomkövetési munkamenet inicializálása nem sikerült. %1
11019. Az újonnan kijelölt vezérlőport: %1!d!.
11020. Alhálózati maszk hálózati bájtsorrendben
11021. BitArray típusok esetén a CopyTo metódus csak a következők tömbtípusokat támogatja: Boolean[], Int32[] és Byte[].
11022. A szolgáltatásbővítmény megkezdte az átalakítást.
11023. Az Active Directory összevonási szolgáltatások megkezdte a fiókpartner-ellenőrző tanúsítványok lejáratának vizsgálatát.
11024. Érvénytelen szintaxis a(z) X. sorban – Y.
11025. Hiba történt a következő könyvtár olvasása során: X.
11026. Az ügyféloldali bővítmény nem tudta naplózni az eredő házirend adatait, mert a következő hibakódot adta vissza: '%1'.
11027. A rendszer új kötetet talált, mely nem része a biztonsági mentésnek. Ha védelmezni kívánja ezt a kötetet, ütemezze be a biztonsági mentését.
11028. Nem sikerült megkapni a szükséges szintaxist az attribútumséma számára.
11029. A fióknevek és a biztonsági azonosítók között nem jött létre egymáshoz rendelés.
11030. A kulcsparaméterek nem állíthatók be, mert a CSP rögzített paramétereket használ.
11031. Tartományfelügyelő kiszolgáló
11032. A(z) Objektumnév objektumot olyan proxy használja távolról, amely nem támogatja a felület megkeresését. Az ilyen fajta távoli használatú objektumok nem támogatottak.
11033. Az eseménykezelő nem távolítható el, mert az eseménynek nincs nyilvános eltávolítási metódusa.
11034. Az InstanceLifetime tulajdonságot nem használják a ReadOnly számlálók.
11035. Legalább egy címzett megadása kötelező, de egy sem található.
11036. Nem lehet inicializálni a(z) %2 biztonsági csomagot a kiszolgálóoldali hitelesítéshez. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
11037. REN Fájlok átnevezése.
11038. A DHCPV6-továbbítóügynök nem tudott regisztrálni egy eseményt az ntdll várakozási szálakkal. Az adat a hibakód.
11039. Az egyik MS DTC komponens belső hibába ütközött. A folyamat leáll. Hibaadatok: %1 %2
11040. Nem tölthető be dinamikusan az OLE-tranzakciókhoz használt proxy-DLL. Hibaadatok: %1
11041. MSBUILD : Hiba: MSB1004: Adja meg a cél nevét.
11042. Nem vehető fel "%1" típusú ismétlődő gyűjteménybejegyzés "%3" értékre beállított "%2" egyedi kulcsattribútummal.
11043. A BITS-feltöltések %2 virtuális könyvtár számára történő engedélyezése %1 hiba miatt sikertelen. A hiba a karbantartási feladat létrehozásakor történt.
11044. A megadott attribútum már létezik az objektumon.
11045. BELSŐ hiba - a hozzárendelési számláló helytelen
11046. A(z) %1 elemet a tranzakció nem zárolta.
11047. A címtárszolgáltatás most támogatja az értéklánc típusú replikációt. A többértékes attribútumok mindegyik értékét külön replikálja a program, ezzel csökkenti a hálózati sávszélesség megterhelését és kifinomultabb megoldást nyújt az ütközések feloldására.
11048. Az OLESTREAM Put metódust nem sikerült végrehajtani
11049. Jegyzékfájlelemzési hiba: a záróelem nem tartalmazta a '>' karaktert.
11050. A típusok regisztrálása sikeresen befejeződött.
11051. A tulajdonosi, csoport- vagy rendszerszintű hozzáférés-szabályozási listaadatok megadása a csatlakozási ponton nem támogatott.
11052. A TraceFileName paraméter rossz típusú a beállításjegyzékben; Az alapértelmezett érték (%1) lesz használva.
11053. Á&tirányítási URL-cím:
11054. A következő attribútum nem része egy gyűjteményelemnek: "%1". Ezért "%2" értéke nem lehet "true".
11055. A gyűjtemény már tartalmazza az elemet.
11056. A helyes szintaxis a CLUSTER RESOURCE /? paranccsal jeleníthető meg.
11057. A parancs végrehajtása sikeres volt.
11058. BELSŐ hiba - a megerősítés megszakadt, a tranzakciót újra kell indítani
11059. A megadott konstruktort a megadott típus általános típusdefiníciójában kell deklarálni.
11060. Egy memóriahivatkozás adatigazítási hibát okozott.
11061. Visszaállítási állapot beállítása minden visszaállítási összetevőhöz...
11062. A KRBTGT fiók jelszava megváltozott.
11063. A módosítandó alkalmazás elérési útja vagy URL-címe
11064. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy végzetes PCI-busz időtúllépési hiba a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
11065. X Window rendszer-betűtípus
11066. [Meglévő biztonsági azonosítók]
11067. További hibakeresési adatok megjelenítése, amely segítségére lehet a hibakeresésben bizonyos feltételek esetén.
11068. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem konfigurált kötéseket a következő hely egyik alkalmazásához: %1. A hely le lett tiltva. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
11069. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudta replikálni a címtárpartíciót (%1) az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások távoli példányáról (%2).
11070. A visszaállításhoz megadott elérési utak nem ugyanazon kötet részei.
11071. Belső hiba történt az újonnan készített görbében.
11072. Az internetes kulcscsere biztonsági társítása a kapcsolat létrejötte előtt törölve lett
11073. Az „XAML” egy Timeline elemének gyermeke csak szintén Timeline vagy egy, a Timeline elemből származtatható osztályú elem lehet.
11074. Az összes megbízható zónájú kód jogosultságot kap arra, hogy kapcsolódjon az eredetéül szolgáló helyhez.
11075. %1 (%2) %3A program nem konzisztens adatokat észlelt az adatbázis (%5) következő táblájában: %4 (%6,%7).
11076. A rendszerleíró alkulcsok legfeljebb 255 karakter hosszúak lehetnek.
11077. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy javított, belső CPU-regiszterhez való hozzáférés hibája a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
11078. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem tudta leállítani a teljesítményszámláló időzítőjét. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
11079. A behelyettesítési karakterláncok maximális engedélyezett száma 255.
11080. A biztonságimásolat-készlet könyvtárának létrehozása a biztonságimásolat-célhelyen nem sikerült.
11081. A Windows Installer nem engedélyezi a távoli asztali kapcsolaton keresztüli telepítést.
11082. A következő parancs helyben fordítja a /MyApp alkalmazást. Ennek eredményeként HTTP-kérelem érkezésekor nincs szükség további fordításra:
11083. OSS ASN.1 hiba: hozzáférés-megsértés.
11084. MemberInfo nem kérdezhető le a következő ISerialized objektum esetén: „Objektumnév”.
11085. Az érték nem lehet Double.NaN.
11086. A felhasználó olyan telefonszám hívásával próbált csatlakozni, amely nem felel meg a korlátozott behívási telefonszámnak. Ellenőrizze a hívási korlátozásokat a megfelelő hálózati házirendben.
11087. Számítógép-ellenőrzési hiba történt. További tájékoztatást a rendszeresemények naplójában talál.
11088. A(z) X nem tudja eltávolítani a kulcs = Y bejegyzést a gyorsítótárból. A kapott hiba = Z.
11089. A felvételi könyvtárhoz csak abszolút könyvtárak használhatók.
11090. A fürt erőforrás-tároló alrendszere (RHS) váratlanul leállt, ezért a rendszer megpróbálja újraindítani. A problémát rendszerint egy erőforrástára okozza. Állapítsa meg, hogy melyik DLL a felelős a hibáért, és közölje az információt az erőforrás szállítójával.
11091. Az erőforrás-keresés vissza lett váltva az alapvető visszaváltási erőforrásokra egy mellék-kódösszeállításban, de az adott mellék-kódösszeállítás nem található vagy nem tölthető be. Telepítse újra vagy javítsa ki az alkalmazást.
11092. X” egy semleges kulturális környezet. Nem használható formázáskor és elemzéskor, így nem állítható be a szál aktuális kulturális környezeteként.
11093. A jogkivonat lejárt, vagy még nem lépett érvénybe.
11094. A csomaghoz megadott hitelesítő adatok nem ismerhetők fel
11095. [NETFTAPI] %1 esemény jelzése, helyi cím: [%2]:%3 távoli cím: [%4]:%5
11096. Szemétgyűjtés
11097. Leállítás folyamatban
11098. A megadott célleképezés már létezik.
11099. A COM+eseményrendszer nem tudja tárolni a(z) %2 felhasználónként rendszerezett előfizetést, mert a HKEY_USERS\%3 beállításkulcsot nem lehet megnyitni. HRESULT értéke: %1.
11100. A „SendUsing” konfigurációs érték érvénytelen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions