English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

10001. Az internetes kulcscsere hitelesítő adatai nem fogadhatóak el
10002. Az előzetes feldolgozás megkezdte a feladatok ellenőrzését.
10003. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás nem tudta módosítani a(z) "%2" alkalmazást a következő helyen: "%1". Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
10004. A kért üzenetvárakozási sort üresen tartja a rendszer, amíg más várakozási sorokat szolgál ki.
10005. DfsDcNameDelay kulcs beállítása/alapértékre állítása/megtekintése.
10006. Az adatbázis-művelet nem sikerült, mert nem végezhető el a szintaxiskonverzió.
10007. A fürtszolgáltatás leállt, nehogy inkonzisztencia álljon elő a feladatátvevő fürtben. A hibakód: %1.
10008. A megadott algoritmus érvénytelen.
10009. Nincs kódösszeállítás-azonosító a következő típusú objektumhoz: „Típusnév”.
10010. A CRM helyreállítása nem sikerült, mert az eszköz nem áll készen. Ez egy ideiglenes állapot, amely fürtváltáskor jelentkezik. Kísérelje meg a CRM helyreállítását az alkalmazás újraindításával.%1
10011. STS - Csíkméret %1!15lu! %2!2.2s!
10012. Biztonsági azonosító neve = %1\%2 (érvénytelen)
10013. Nem található nyomtató.
10014. Nem sikerült megjeleníteni a DNS-feloldási gyorsítótárat.
10015. Az adathordozó sebessége nem kompatibilis az eszközzel. Ez akkor fordulhat elő, ha az eszköz által támogatott sebességtartománynál kisebb vagy nagyobb sebességű adathordozót használ.
10016. A bináris operátorok bal oldalon lévő argumentumai kötelezően attribútumok, csomópontok vagy változók, míg a jobb oldali argumentumok csak állandók lehetnek.
10017. Érvénytelen parancssor-argumentumok.
10018. Hiba történt a jelszó titkosítása közben. %1
10019. A DHCP szolgáltatás sikeresen visszaállította az adatbázist.
10020. Leírás: Helyek keresése megadott feltételek alapján a címtárban.
10021. InsiteReferrals kulcs beállítása a kiszolgáló beállításjegyzékében.
10022. A következő értékének végesnek és nem negatívnak kell lennie: X.
10023. A tranzakciót nem sikerült véglegesíteni, mert legalább egy erőforrás-kezelőben hibás az egyidejű hozzáférések optimista vezérlése.
10024. Hiányzik a kép egy kerete.
10025. A fájlt egy másik felhasználó kivette, vagy szerkesztésre zárolta.
10026. Érvénytelen IP-cím.
10027. Duplikált ApplicationGesture értékek használata nem engedélyezett.
10028. A megadott hálózati erőforrás vagy eszköz már nem érhető el.
10029. Hiba történt a módosítások feldolgozása közben, ezért a program megszakította a műveletet. A helyreállításhoz újra kell indítani az IISAdmin folyamatot.%1%2%3%4%5
10030. A dcdiag érzékelte, hogy a DNS-adatbázis a következő zónákat tartalmazza: %1
10031. A naplózási hely kimerült.
10032. Nincs elég szabad kvóta a parancs végrehajtásához.
10033. SEM-forgatókönyv életciklusa
10034. Nem másolható a fürtnapló a következő csomópontról: '%1'...
10035. %1 (%2) %3A(z) %4 fájl írásra és olvasásra szóló megnyitása a következő rendszerhiba miatt nem sikerült: %6: "%7". A fájlmegnyitási művelet a következő hiba miatt nem sikerül: %5.
10036. DNS: a zónában nincs SOA rekord.
10037. ------ Támogatott ABDE parancsok ------
10038. A Beérkezett üzenetek mappa mérete túllépte a felső vízjel szintjét. A beérkezett üzenetek archívumának elérési útja: '%1' Beérkezett üzenetek felső vízjele (MB): %2
10039. Legalább egy dimenziót meg kell adnia.
10040. Nem végezhető másolás, ha ClipboardCopyMode értéke None.
10041. Ez az SSI-szolgáltatás nem támogatott

10042. Az IDA fájl (%2) %1!d!. sorában lévő művelet érvénytelen.
10043. A számbavevő érvénytelen, mert a gyűjtemény módosult.
10044. A megadott terheléselosztási házirend nem támogatott.
10045. Hiba: %1 Paraméter: %3: Hibakód: %2.
10046. Érvénytelen DOI
10047. A naplózási házirend a következő felhasználói fiókokhoz van beállítva:
10048. Belső hiba történt.
10049. A kulcskivonat nem módosítható, miután egyszer már írt a folyamra.
10050. Biztosan megszakítja a BitLocker helyreállítási varázsló futtatását?
10051. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások a tanúsítványt (%1) közzétette a következőbe: %2.
10052. Az ügyfél alhálózatán levő NIS-kiszolgálók címei
10053. Hiba történt a fájl (%1) írása közben.
10054. Nem található a következő kódösszeállítás: „Kódösszeállítás neve ”.
10055. Nem sikerült meghatározni a típust az egyéni attribútumblobba beágyazott „X” karakterláncból.
10056. A beállításjegyzék sérült.
10057. A gyűjtemény nem lehet üres.
10058. Az azonosítókiadó mérete nem haladhatja meg a 6 bájtot.
10059. Egy URI eredetű osztály elutasította a bemeneti karakterlánc elfogadását érvényes abszolút URI-azonosítóként.
10060. A kiszolgáló a következő URL-címekkel nem tudta megszakítani az ügyfélkapcsolatot a leállítás során: "%1".
10061. A vezérlőelem megtalálható, de nem ott, ahol rögzítve lett
10062. Nem sikerült a hibanaplózás konfigurálása. A hiba számát az adatmező tartalmazza.
10063. A kapcsolat véget ért, vagy színlelt állapotban van, és többé nem használható. A többi kapcsolat továbbra is érvényes.
10064. A(z) %1 nem dolgozza fel megfelelően az írási kérések egy részét. Ellenőrizze az Eszközkezelőben, hogy az írási gyorsítótárazás le van-e tiltva az eszközön, ellenkező esetben adatsérülés léphet fel.
10065. A fürt IP-címe már használatban van.
10066. Egy rendszer biztonsági másolata nem tárolható dinamikus lemezen.
10067. Sikertelen a hitelesítés a Kerberos használatával
10068. Egy rejtett szűrő nem teljesült.
10069. Érvénytelen CacheControl fejléc = X érték.
10070. A kapcsolók szintaxisának megjelenítéséhez írja be az „MSBuild /help” parancsot.
10071. A Windows nem tud kapcsolódni ehhez a hálózathoz Probléma áll fenn kiszolgálónak a hitelesítéshez szükséges tanúsítványával.
10072. Írja be az új dátumot: (nn-hh-éé)
10073. A(z) {1} indexnél található \u{0:X4} Unicode karaktert nem lehet lefordítani a megadott kódlapra.
10074. Kísérlet történt egy objektum módosítására, hogy az objektumba olyan attribútumot is fel lehessen venni, amelyet az objektum osztálya nem enged meg.
10075. Nem lehetséges a célkiszolgálóhoz való kötés a DNS-ben.
10076. A fürt '%1' hálózati kapcsolatát a rendszer a(z) '%2' csomópontnál a(z) '%3' hálózatról eltávolította.
10077. A visszaállítási művelet nem fejezhető be. A hajlékonylemez nem tartalmazza a mentett konfigurációs információt, vagy az adatok sérültek.
10078. %1!-15.15s! - A kijelölt objektum offline állapotba helyezése.
10079. Nem sikerült írni az i8042 vezérlőparancs-bájtot.
10080. Új mappa
10081. További információ az aktuális felhasználóra vonatkozó módosításokról
10082. Ehhez a kiszolgálóhoz nem lett beállítva alapértelmezett kézbesítési könyvtár.
10083. Nem indítható el az MS DTC TIP átjáró. Az MS DTC elindul ugyan, de a TIP szolgáltatás le lesz tiltva.
10084. A szolgáltatás felfüggesztette a közzétételt, mert az alapértelmezett számítógép-információt eltávolították. A felhasználó a közzététel befejezése mellett döntött ezen a számítógépen.
10085. A megadott hivatkozáscél már létezik.
10086. A folyamat elindításához használt adatok.
10087. Személyes adatok
10088. Internal event: Can't write offline Address Book to folder. Component %1 returns error %2.
10089. A képpontárnyékoló modellje (Pixel Shader Model 3.0) megköveteli, hogy a logikai állandók a [0–15] számú regiszterekben legyenek.
10090. Nincs elég tárolóhely a kérés feldolgozására.
10091. A(z) %1 alapértelmezett rendszerindító lemezkép nem található a(z) %2 architektúrához.
10092. A(z) „X” kiterjesztése nem támogatott a kurzorként való használathoz.
10093. A tranzakciókezelő leállította a TIP támogatását.
10094. Nincs elég memória a művelet befejezéséhez. Mentse munkáját, zárjon be más programokat, majd próbálja újra.
10095. Túllépte a NetBIOS munkamenetkorlátját.
10096. Az illesztő nem tudta létrehozni az igényelt eszközobjektumot.
10097. A keresett modul modulneve (megegyezik az azonosítóval)
10098. GUID : %1
10099. Az állapotjegyző elutasítja a(z) %1 korrelációazonosítójú kérelmet a következőnél: %2 (résztvevő: %3) (hiba: %4). A kérelem egy hitelesített tanúsítványra vonatkozott, de az állapotjegyző úgy van konfigurálva, hogy csak névtelen állapottanúsítványokat fogadjon el. Ellenőrizze az állapotjegyző konfigurációját, vagy további információért lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.
10100. A DHCPV6 szolgáltatás rendelkezik engedélyekkel a(z) "%2" címtár-szolgáltatási tartományban (kiszolgáló IP-címe: %1)

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions