English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

6201. A fürterőforrás nem érhető el.
6202. Az IMAPI nem engedélyezi több szekció használatát a jelenleg adathordozó-típus esetében.
6203. Érvénytelen a harmadik argumentum
6204. Érvénytelen kurzorleíró.
6205. %2 adapter: Az adapter kapcsolata működik: 100 Mbit/s - váltakozó kétirányú
6206. A bináris kimeneti fájl nevének megadása
6207. A karakterlánc-hivatkozás nem a String egy példányára mutat.
6208. A médiafájl letöltése nem sikerült.
6209. A kapacitáshoz nem negatív érték szükséges.
6210. A(z) "%1" alkalmazáskészlet nincs elindítva.
6211. A terminálszolgáltatási átjáró hálózati hozzáférési házirendmotorja nem tudott kapcsolatba lépni az információ-hozzáférési szolgáltatással (IAS), a hiba a következő volt: "%2"
6212. Az összetevő-visszaállítás hibákkal meghiúsult.
6213. A RAID-5 kötet használhatatlan állapotban van, így a művelet nem engedélyezett
6214. A tartomány adatai nem olvashatók be. A(z) <%1> számítógépet a rendszer figyelmen kívül hagyja.
6215. Aliasprobléma.
6216. A fájltitkosítás csak NTFS-partíciókon működik.
6217. ORS - Optimális olvasási méret %1!15lu! %2!2.2s!
6218. Hiba történt a(z) %2 adapter felszabadítása közben: %1
6219. Dekódolás közben érvénytelen adatokat talált a rendszer.
6220. U %1
6221. Módosította a telepíteni kívánt házirendszintet. A Telepítőcsomag varázslónak a Windows Installer csomag létrehozása előtt mentenie kell a biztonsági házirendet.
6222. A megadott átalakítás nem felel meg a bitkép színmélységének.
6223. Nem található DHCP szolgáltatás.
6224. A DHCP szolgáltatás a(z) %1 ismeretlen beállítást kapta (hossz: %2). A nyers beállításadat lent található.
6225. A RegistryKey.SetValue metódushoz nem használható olyan String[], amely NULL karakterlánc-hivatkozást tartalmaz.
6226. Hiba a naplózási esemény értesítés esemény létrehozásakor. A CreateEvent visszatérési kódja: %1.
6227. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás nem tudta megszüntetni a(z) "%1" alkalmazáskészlet és a(z) "%2" virtuális hely társítását. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
6228. Az XML két sora azonos elsődleges kulccsal rendelkezik.%1%2%3%4%5
6229. BELSŐ hiba - a lemezhozzáférési típus nem ismerhető fel
6230. A meghajtóbetűjel-társítás nem fog életbe lépni a számítógép következő újraindításáig.
6231. A Feladatütemező szolgáltatás kísérletet tett a feladat futtatására, de a feladat futása elmaradt a feladatdefiníció egyik korlátozása miatt.
6232. Titkosított fájlrendszer támogatása
6233. A folyamat munkamenetének azonosítója.
6234. A cél SCSI-válasz PDU-ban küldött adatokat Data_IN PDU helyett. SCSI-válaszban csak észlelési adatok küldhetők.
6235. A számítógépen aktuálisan futó munkavégző folyamatok felsorolása. Ennek a parancsnak a segítségével megkereshető egy adott munkavégző folyamat az azonosítója alapján, alkalmazáskészletenként listázhatók a munkavégző folyamatok, illetve a munkavégző folyamatokra vonatkozó megadott attribútumok alapján szűrhetők a munkavégző folyamatok.
6236. Konfigurációs hiba.
6237. Az IPBOOTP nem tudta a szórást engedélyezni a következő IP-című helyi kapcsolat szoftvercsatornáján: %1. Az adat a hibakód.
6238. A megadott névhez és típushoz tartozó rekord nem egyedi.
6239. Hiányzó érték a(z) %1 elem után (%2!d!. oszlop).
6240. DHCPV6 - elutasítás
6241. BELSŐ hiba - nincs érvényes naplómásolat a lemezcsoportban
6242. A(z) „X” RepeatBehavior elem nem ismétlési tartamot jelöl, és nem rendelkezik RepeatDuration értékkel.
6243. Az új "MyAppPool/" alkalmazáskészlet létrehozása
6244. A naplófájl archiválása folyamatban van.
6245. Nem megfelelő a bemeneti karakterlánc formátuma.
6246. Replika szinkronizálása
6247. A módosítandó modul modulneve
6248. DfsProcessRoots a következőkhöz: "%1!wZ!" és "%2!wZ!", befejezettségi állapot: 0x%3!x!
6249. %1!-20s! %2!-30s! %3!I64u! (0x%3!I64x!)
6250. Ez az alkalmazásprogramozási felület nem hívható az OnRender visszahívás során. Az OnRender visszahívás során csak a Visual elem tartalmát felrajzoló rajzműveletek hajthatók végre.
6251. A tulajdonságértéknek 0,0 és 1,0 között kell lennie.
6252. A fájlban (%2) az indexelő szolgáltatás olyan tartalomra hivatkozik, amely nem létezik.
6253. A bemeneti listán szereplő összes objektum szülőtípusának „CodeGroup” típusnak kell lennie.
6254. A keresett hely neve vagy URL-címe
6255. Nincsenek protokollsorrendek.
6256. A Kriptográfiai szolgáltatások szolgáltatás nem tudta inicializálni a kötetárnyékmásolat-készítő szolgáltatás "System Writer" biztonsági másolati objektumát.%1.
6257. A választott lehetőség speciális beállításaihoz nyomja meg az F8 billentyűt.
6258. A megadott célkapucsoport érvénytelen.
6259. Az engedélyezett szerepkörkezelő szolgáltatók felsorolása
6260. Hiba a terhelés titkosításának visszafejtésénél
6261. A forrástömb nem elég nagy. Ellenőrizze az srcIndex értéket és a hosszt, valamint a tömb alsó határait.
6262. Nem lehet olvasni a(z) %1 objektumot.
6263. A tartományra hivatkozás mutat.
6264. Az asztal halomterülete hibába ütközött a munkamenet-memória lefoglalásakor. További információkat a rendszer-eseménynaplóban talál.
6265. A(z) %1 csomópont kommunikációs munkamenetet létesített a(z) %2 csomóponttal, és észlelte, hogy azon a fürtszolgáltatási szoftver egy másik, kompatibilis verziója fut. A fürtszolgáltatási szoftvernek lehetőleg ugyanazon verzióját telepítse a fürt összes csomópontjára.
6266. A titkosított üzenet tartalma még nincs visszafejtve.
6267. %1 távoli fájlok helyi fájl.
6268. A kiszolgáló leállt a(z) %1 alkalmazásnak küldött kérelmek teljesítésével, mert a folyamaton kívüli összetevők összeomlásainak száma túllépte a határt.
6269. Nem áll rendelkezésre a naplózáshoz szükséges minimális lemezterület.
6270. A(z) "%1" MODUL telepítve
6271. Az objektumfelület beállításjegyzékbeli információja inkonzisztens vagy nem teljes.
6272. Nem határozható meg a hívó tartománya.
6273. Az ügyfél érvényes XML-jogkivonatot mutatott be, és a Windows NT-jogkivonat létrehozása sikeres volt.
6274. A hitelesítés sikertelen, mert lejárt a hálózathoz szükséges kiszolgálótanúsítvány a kiszolgáló számítógépen
6275. Érvénytelen ikonleíró.
6276. A céltömb túl kicsi ahhoz, hogy elférjen benne az összes fejléc.
6277. A jelszó nem frissíthető. Az új jelszó nem felel meg a tartomány hosszúsági, összetettségi vagy előzménykövetelményének.
6278. A kérelemtartomány kiszolgálása a gyorsítótárból, Range:X.
6279. Érvénytelen szám. A számok 32 bites pontosságra vannak korlátozva.
6280. Nyomkövetés engedélyezése a "Default Web Site/" esetében, *.aspx fájlokra irányuló, alapértelmezett beállításokkal végzett kérelmekre vonatkozóan
6281. A(z) %1 érték tartalma különböző a kettőben.
6282. A karakterlánc elemzéséhez érvényes adatokat kell megadni.
6283. Egy COM+ szolgáltatás (például a QC vagy a CRM) nem tudta végrehajtani a PauseProcess metódust. A szolgáltatáshoz tartozó GUID és HRESULT értékek a következők: %1
6284. A kvóták megfigyelés alatt állnak, és be vannak tartva ezen a köteten
6285. A logikai lemezkezelő nem tudott létrehozni egy partíciót a megadott kötethez.
6286. A paraméterek szükséges száma nem egyezik az átadott argumentumértékek számával.
6287. Az Ön interaktív bejelentkezési joga le van tiltva. Keresse meg a rendszergazdát.
6288. A számítógépen található összes nyomkövetési napló felsorolása
6289. Helyi szintű IPv6-cím . . . . . : %1%2
6290. Súlyosság=Információ A DHCPV6-továbbítóügynök elvetette a következő IP-című helyi kapcsolaton fogadott csomagot: %1. A csomag indítástól eltelt másodperceinek száma %2 volt, ami kisebb a csomagok kapcsolaton keresztül történő továbbításához szükséges minimális értéknél. A DHCP REQUEST csomag indítástól eltelt másodpercekre vonatkozó mezője azt jelzi, hogy mennyi ideig próbálkozott a csomagot küldő DHCP-ügyfélszámítógép az IP-cím megállapításával.
6291. A helyi számítógép DHCP/BINL szolgáltatása megállapította, hogy engedélye van elindulni. Pillanatnyilag kiszolgálja az ügyfeleket.
6292. Hiba (%1) történt a szálcsatornás platform regisztrációs szolgáltatásénak a(z) %2 ellenőrzési ponton történő inicializálása közben.
6293. UnmanagedMemoryStream hosszúsága nem lehet negatív, és kisebbnek kell lennie, mint 2^63–1–baseAddress.
6294. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás nem tudta feldolgozni a(z) "%1" figyelőadapter konfigurációs adatait. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
6295. A műveletben megadott attribútum nincs az objektumban.
6296. A következő tulajdonsághoz tartozó PropertyCondition érték csak „X” lehet: „Tulajdonság neve”.
6297. A művelet nem hajtható végre, mert a felhasználó nincs hitelesítve.
6298. Érvénytelen a fejlécben szereplő dátumkarakterlánc értéke.
6299. Az erőforrás-kezelő azonosítója nincsen társítva a tranzakcióval vagy a tranzakciókezelővel.
6300. A(z) %1 CSC-szolgáltató váratlan kivételt okozott. Kivételkód: %2.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions