English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

8301. Mivel az eredeti és az új csoportházirend-objektum különböző tartományokban található, a csoportházirend-objektum az ebben a csoportházirend-objektumban telepített alkalmazások több csoportházirend-objektumra vonatkozó frissítési beállításai nélkül lesz másolva (vagy importálva).
8302. A szál nincs háttérben történő feldolgozási üzemmódban.
8303. A válasz null, ezért a kérelem végrehajtása sikertelen lesz.
8304. A következő terminálszolgáltatási átjáróesemény naplózása letiltott: "%1".
8305. A gyűjtemény elemszámának nullánál nagyobbnak kell lennie.
8306. A COM+ szolgáltatások DLL-je (comsvcs.dll) nem tölthető be, mert a helyi száltároló lefoglalása nem sikerült. %1
8307. BELSŐ hiba - a lemezhez nem konzisztens lemezfejlécek tartoznak
8308. A kérelem befejezésére NDIS-állapotjelzéssel kerül sor egy későbbi időpontban.
8309. Az alrendszerhez nincs megadva importkapu.
8310. HTTP-gyorsítótár nyomon követése feladat
8311. A felhasználó által definiált ACE esetében nem lehet ismert ACE-típust használni.
8312. Bejelentkezési hiba: a felhasználó számára ezen a számítógépen a kért bejelentkezési típus nem engedélyezett.
8313. A megadott erőforrásnév („X”) nem szerepel az erőforrásfájlban.
8314. Nem sikerült megnyitni a DNS-zóna adatfájlját.
8315. A művelet megszakadt.
8316. A megkísérelt művelet ütközik a címtárszolgáltatás-séma szabályaival.
8317. A(z) "%1" attribútum nem törölhető.
8318. A(z) "%1" erőforráscsoport létrehozása megtörtént.
8319. Az elosztott fájlrendszer replikációs szolgáltatása elindul.
8320. Azonos webhely
8321. Az aszinkron komponensek figyelője helytelenül formázott üzenetet kapott.%1
8322. %1!d! társított vezérlő:
8323. Karakterlánc-számlálási hiba: (%1 és %2 nem egyeznek)
8324. Az olvasás időtúllépése milliszekundumban.
8325. Kísérlet URL foglalására (%1). Állapot: %2.
8326. (GMT-06:00) Saskatchewan
8327. A megadott alapmódú házirend már létezik.
8328. A meghajtó a következő %1!d! logikai egység része:
8329. Hiba az üzenet-DLL beszúrási karakterlánchossz-tömb tárolójának lefoglalása közben. A trap nem lesz elküldve.
8330. Az objektum nem konvertálható DBNull típusra.
8331. A következő alkalmazáskészlet le lett tiltva: %1. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás (WAS) hibát észlelt, amikor elindította az alkalmazáskészletet kiszolgáló munkavégző folyamatot.
8332. Távoli fájl %1 [ helyi fájl ].
8333. Az árnyék-adatfolyamnak írhatónak kell lennie.
8334. Nem sikerült online állapotba hozni a(z) %1 általános szolgáltatást (hiba történt: %2), miközben a rendszer megkísérelte megnyitni azt. Ennek okai a következők lehetnek: nincs telepítve a szolgáltatás vagy érvénytelen a megadott szolgáltatásnév.
8335. Nem sikerült egy objektumosztály létrehozására tett kísérlet
8336. Az összehasonlítási válasz igaz volt.
8337. Súlyos hiba történt: %1.
8338. (GMT-06:00) Közép-Amerika
8339. Nincs olyan futó példánya a feladatnak.
8340. Belső hiba - egy csíkozott plex-allemez hossza rövidebb, mint a csík szélessége
8341. PRINT Egy szövegfájl kinyomtatása.
8342. Hiba a bővítési ügynök leállítási kérelmére (%1) való várakozás közben. A WaitForSingleObject visszatérési kódja: %2. A bővítési ügynök nem lett inicializálva.
8343. A(z) %1 IP-című társ nem tudta fogadni a(z) %2 IP-című kapcsolatról küldött RIP-üzenetet. Lehet, hogy a társ éppen újraindul, vagy nem fut rajta az Útválasztás és távelérés szolgáltatás.
8344. A(z) %2 Bluetooth-című eszköz egy szolgáltatásrekordja hibás (attribútumazonosító: %3). A rendszer kijavította az attribútumhibát.
8345. Nem hozható létre csatornagyűjtő a következő URL-címhez történő kapcsolódáshoz: „X”. Valószínűleg nincs regisztrálva megfelelő csatorna.
8346. A hálózatnak %1 előtagot szolgáltató DHCPv6-hatókör %2 százalékig megtelt, mindössze %3 IP-cím maradt szabadon.
8347. Leírás: Helykapcsolati hidat ad hozzá a címtárhoz.
8348. A rendszertöltés-vezérlő sérülést észlelt a biztonsági indítási kulcsfájlban a(z) %2 kötethez.
8349. Rendszer sértetlensége
8350. A helyi véglegesítés kihagyva.
8351. A fájl hibás verziószámot tartalmaz.
8352. A terminálcsatlakozási illesztőprogram nem található a rendszer keresési elérési útján.
8353. A képernyőillesztő nem válaszolt, és utána helyreállt
8354. A felhasználó és a(z) %1 mappa fájljai közti társítás megszüntetése
8355. &Hozzáférés-vezérlési listák megtartása és érvényesítése
8356. Futásidejű hiba: X
8357. Az IPBOOTP olyan csomagot fogadott, amely kisebb a DHCP-csomagok esetén megengedett minimális méretnél. A csomagot elvetette. A csomag a következő IP-című helyi kapcsolaton érkezett: %1, a következő IP-című számítógéptől: %2.
8358. A BitmapImage nem lett inicializálva. Hívja meg a BeginInit metódust, állítsa be a megfelelő tulajdonságokat, majd hívja meg az EndInit metódust.
8359. Nem választott olvasót.
8360. %1 (%2) %3Árnyékmásolat-függvény: %4() = %5.
8361. Az XA tranzakciókezelő megpróbálta betölteni az XA erőforrás-kezelő DLL-jét. A LOADLIBRARY hívása az XA erőforrás-kezelő DLL-jére nem sikerült: DLL=%1, HR=%3, Fájl=%2 Sor=%3.
8362. Hiba az XML-fájlban: Nincs több adat
8363. A StartItem elem érvénytelen.
8364. A hibakereső CTRL+Break billentyűkombinációt kapott.
8365. Hiba történt a(z) %2 kötet konvertálása során.
8366. A kezdeményező nem tudott megfeleltetni egy felhasználói virtuális címet a kernel virtuális címének, és ez I/O-hibát okozott.
8367. A célkiszolgáló jelenleg visszautasítja a replikációs kéréseket.
8368. A(z) %1:%2 LDAP-kiszolgáló megjelölve csatlakoztatottként.
8369. Fast IO útvonal tiltása ehhez a művelethez.
8370. Az MS DTC XA tranzakciókezelő az XA erőforrás-kezelő xa_commit függvényét hívta a TMONEPHASE jelzőkészlettel. Az xa_commit függvény hívása nem várt hiba miatt (%3) nem sikerült: Fájl=%1 Sor=%2.
8371. Kísérlet a szolgáltatáskonfiguráció önállóra való frissítésére.
8372. Hiba történt az adatgyűjtőfájl csonkolása során.
8373. Az ügyfél érvénytelen bejövő jogkivonatot mutatott be tanúsító adatként. A jogkivonat olyan X509 szabványú tanúsítványra hivatkozott, amelyben az Active Directory összevonási szolgáltatások nem bízik meg. A kulcsazonosító mezője tartalmazza a tanúsítvány ujjlenyomatát. Győződjön meg arról, hogy a tanúsítvány szerepel az ellenőrző tanúsítványok listájában az összevonási szolgáltatás adott fiókpartnerre vonatkozó megbízhatósági házirendjében.
8374. Ezt a számítógépet nem lehet fürt tagjává tenni.
8375. A megadott szál már csatlakozik egy feladathoz.
8376. AssemblyName.Name típus értéke nem lehet NULL vagy üres karakterlánc.
8377. A(z) X metódust nem lehet meghívni, amikor függőben van egy másik Y művelet.
8378. %1!-30.*s! %2!5d! %4!7ws!%5!-5ws! %3!3d!
8379. A(z) „X” már befejeződött.
8380. A megadott eszköz nem iSCSI-lemezről vagy állandó iSCSI-bejelentkezésből származik.
8381. Az objektum már a listában van.
8382. Kódösszeállítás választása a függő kódösszeállítások közül
8383. A tartalom kódolási típusa érvénytelen.
8384. Nem sikerült meghatározni az SSPI egyszerű szolgáltatásnevet az ISAKMP/ERROR_IPSEC_IKE szolgáltatáshoz (QueryCredentialsAttributes).
8385. %1 (%2) %3Nem sikerült a naplófájl (%4) olvasása. Hiba: %5.
8386. Hiba történt a dirsync vezérlő visszafejtése közben.
8387. A bitkép nem tartalmaz miniatűrt.
8388. Az átadott típusnak a System.Attribute osztályból kell származnia, vagy magának a System.Attribute osztálynak kell lennie.
8389. Gyorsítótárazott fejlécek frissítése.
8390. A blokkolási műveletet a WSACancelBlockingCall hívása megszakította.
8391. A művelet nem ilyen adathordozót várt.
8392. Egy Windows kiszolgálónak hibás a konfigurációja.
8393. Nem található a megadott "%1" követési terület a(z) "%2" szolgáltató esetében. A területeket regisztrálni kell a system.webServer/tracing/traceProviderDefinitions konfigurációs szakaszban.
8394. Hálózati cím Átjáró címe Átirányítás Élettartam
8395. Az infravörös fájlátvitel szolgáltatása hibát érzékelt az adatok fogadása közben. A jelentett hiba: %1.
8396. Az olvasási puffer mérete bájtban. Ez a pufferelhető olvasott bájtok maximális száma.
8397. OSW - Sorrendi írásra optimalizált %1!18.18s!
8398. A megadott felhasználónév érvénytelen.
8399. A megadott alkalmazás egy összetevőjének visszaállítása nem támogatott.
8400. A megadott kiszolgálók nincsenek a címtárszolgáltatásban.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions