English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

12301. A paraméter hivatkozásának (%1) a leírási szövege nem található.
12302. Az MS DTC Tranzakciókezelő indítása nem sikerült. Nem lehet kicsomagolni a névobjektumot. Hibakód: %1.
12303. A kiszolgáló jelenleg tiltott.
12304. DNS: a zóna már létezik.
12305. A faxszolgáltatás a kézbesítési visszaigazolások támogatására van beállítva. Ez a visszaigazolás-típus azonban a helyi üzenetkezelő szolgáltatás letiltása miatt nem használható. Az üzenetkezelő szolgáltatás engedélyezéséhez módosítsa a szolgáltatás indítási beállítását Automatikus értékűre.
12306. Önmaga tagként való hozzáadása/eltávolítása
12307. A visszautasított elemek száma nem egyezik a visszautasítási okok számával.
12308. A szalagot nem lehetett particionálni.
12309. A token érvénytelen a megszemélyesítéshez: nem lehet megkettőzni.
12310. Nincs meg a megfelelő titkosítási szintje ahhoz, hogy hozzáférjen ehhez a munkamenethez.
12311. ------ Támogatott ROOT parancsok ------
12312. A visszavonás nem érhető el
12313. A FileName tulajdonságban meghatározott alkalmazásnak átadott parancssori paraméterek.
12314. Hiba történt a globális paraméterek enumerálása közben.
12315. A WindowClosed esemény csak RootElement és TreeScope.Subtree elemre, illetve a WindowPattern mintát megvalósító elemre vonatkozhat.
12316. Nem lehet végpontot létrehozni.
12317. Az egyéni CRM Worker komponensekhez tranzakció szükséges. A probléma kiküszöböléséhez használja a Komponensszolgáltatások felügyeleti eszközét. Jelenítse meg a CRM Worker komponens tulajdonságlapját. Kattintson a Tranzakciók fülre. Kattintson a Tranzakciótámogatás szükséges választógombra.%1
12318. A(z) %3 felhasználó esetében %1 másodperc alatt sikertelenül zárult a hálózati állapot változása miatti házirend-feldolgozás.
12319. A merevlemez hozzáférésekor egy lemezművelet többszöri ismétlés után sem sikerült.
12320. Megszakítások nem engedélyezhetők a kapcsolódó porteszközön: %1.
12321. A címtár nem tudja érvényesíteni a tervezett névhasználati környezetet, mert nem birtokolja a tervezett névhasználati környezet feletti névhasználati környezet replikáját. Győződjön meg arról, hogy a tartománynév-kiosztási szerepet olyan kiszolgáló birtokolja, amely a globális katalógus kiszolgálója, valamint, hogy a kiszolgáló naprakész információkat tartalmaz-e a replikációs partnerekről. (Csak Windows 2000 tartományi névmesterek esetén)
12322. Kísérlet a fürtszolgáltatás leállítására a következő csomóponton: '%1'
12323. A tömb nem lehet nulla hosszúságú.
12324. - Távoli hozzárendelés: %1
12325. A szűrők listázása hiba miatt meghiúsult: 0x%1!x!
12326. Nem található a(z) „X” nevű jegyzékerőforrás-bejegyzés a(z) „Kódösszeállítás neve ” kódösszeállításban. A helyesírás, a kis- és nagybetűk használatának és a létrehozási szabályok ellenőrzésével győződjön meg arról, hogy a(z) „X” kapcsolva van-e a kódösszeállításhoz.
12327. A(z) %1 tanúsítványigénylése nem tudott %2 tanúsítványt igényelni vagy megújítani, mert az Active Directory %2 sablonjához felhasználói beavatkozás szükséges.
12328. A fürthálózat nem érvényes IPv6-cím erőforrásként vagy nem egyezik a beállított címmel.
12329. A következő port nem létezik: „X”.
12330. Hiba a függvény végrehajtásakor.
12331. NIS-tartományok listája
12332. A kérelemből hiányzik egy, a kiszolgálón történő archiváláshoz kötelező titkos kulcs.
12333. %1!wS!\%2!wS!, Cél (kiszolgáló: %3!wS!, mappa: %4!wS!) eltérő TargetPriority érték
12334. %1 (%2) %3Az adatbázismotor nem találja a következő fájlt vagy könyvtárat: %4.
12335. Ezzel a lehetőséggel eltávolíthatja az ASP.NET tagságra, profilokra, szerepkörkezelésre, megszemélyesítésre és az SQL webes eseményszolgáltatóra vonatkozó adatokat az adatbázisból. Megjegyzés: A művelet később nem vonható vissza.
12336. Nem sikerült megszemélyesíteni a névtelen felhasználói tokent a(z) %1 ASP-alkalmazáshoz. A Global.ASA OnEnd rutinjai nem lesznek végrehajtva.
12337. A visszahívás rendszerszolgáltatás nem működtethető, ha nincs aktív visszahívás.
12338. A BeginGetRequestStream/BeginGetResponse metódus nem hívható meg ismét, amíg egy korábbi hívás is folyamatban van.
12339. Internal event: A privileged operation (rights required = 0x%1) was successfully performed on object %2.
12340. Az MSAA váratlanul üres variant értéket adott vissza
12341. Nincs a kért (vagy magasabb) prioritású üzenet a várakozási sorban.
12342. A sémafrissítés nem sikerült: a Rdn-Att-Id szintaxisa rossz.
12343. Egy COM+ szolgáltatás (például a QC vagy a CRM) nem tudta végrehajtani a ResumeProcess metódust. A szolgáltatáshoz tartozó GUID és HRESULT értékek a következők: %1
12344. A hívásra előkészített paraméteradatokkal rendelkező adatcsomag hibás.
12345. Súgóüzenet.
12346. A W3SVC%2 hely naplófájlja nem hozható létre. Győződjön meg arról, hogy a hely naplózási könyvtára helyes, valamint a számítógép rendelkezik írási joggal a könyvtárra.
12347. Érvénytelen a megadott kategória számlálóelrendezése. Az AverageCount64, AverageTimer32, CounterMultiTimer, CounterMultiTimerInverse, CounterMultiTimer100Ns, CounterMultiTimer100NsInverse, RawFraction vagy SampleFraction típusú számlálókat közvetlenül követnie kell a következő alapvető számlálótípusok egyikébe tartozó számlálónak: AverageBase, CounterMultiBase, RawBase vagy SampleBase.
12348. A rendszer (SystemLocale elem által meghatározott) területi beállításai módosultak a következőre: "%1".
12349. Gyermek ablakok nem rendelkezhetnek menükkel.
12350. A webes közzétételi szolgáltatás nem tudta megfelelően konfigurálni a(z) "%1" alkalmazáskészlet terheléselosztási képességeit. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
12351. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások adatbázisának inicializálása sikertelen (hiba: %1). További információt az eseménynaplóban talál.
12352. A szolgáltatás kiosztása sikertelen (%1).
12353. Az értéknek „Típusnév” vagy „X” típusúnak kell lennie.
12354. Az illesztőprogram nincsen betöltve, mert nem válaszolt az inicializációs hívásra.
12355. Nem sikerült elérni az IID X átadás-előkészítőjét.
12356. Túl sok hivatkozás létezik egyes kernelobjektumokra
12357. Az elosztott fájlrendszer metaadatai egységesek az összes elérhető tartományvezérlő és az elsődleges tartományvezérlő között.
12358. Nem hozható létre kapcsolat a célkiszolgálóval.
12359. Az üzenetszűrő azt jelezte, hogy az alkalmazás foglalt.
12360. Az EndRead metódus csak akkor hívható meg, ha van egy várakozó aszinkron olvasó.
12361. Nem található PS/2 egér a PS/2 egérporton (ez nem probléma, csak, ha ilyen egér van csatlakoztatva).
12362. A kapcsolat bezárva
12363. %1!-15.15s! - A kijelölt vezérlő gyorsítótárának ürítése.
12364. Az eljáráshívási táblázat érvénytelen.
12365. Egy előző kötegfájlban felfüggesztett tranzakció nem folytatható.
12366. Tanúsítványszolgáltatások ügyfele: A hitelesítő adatok hordozása sikeresen megtörtént.
12367. A(z) %3 csoportházirend-objektum %1 %2 beállításeleme nem lépett érvénybe, mert egy célcsoport-kezelési elem a következő hibakódot adta vissza: '%4'%%100790275
12368. Konfigurációs fájl segédosztályának csatolása a következőn: %1.
12369. Replikáció szinkronizálása
12370. Belső hiba: A szoftvercsatorna leírója nem köthető a kiegészítő porthoz.
12371. A BITS %2 hibát talált a(z) %1 virtuális könyvtár átvizsgálásakor. Lehet, hogy a könyvtár éppen nem érhető el. Próbálkozzon később a karbantartás futtatásával.
12372. A globalModules lista üres. A kérelmek nem szolgálhatók ki sikeresen.
12373. A kért függvény nem támogatott
12374. A megadott port érvénytelen. A portnak 0 felettinek kell lennie.
12375. Ezzel a távoli számítógéppel jelenleg több kapcsolat nem létesíthető, mivel már létrejött annyi kapcsolat, amennyit az fogadni tud.
12376. A soros port erőforrását jelképezi.
12377. Érvénytelen végső tartaléknév az RC jegyzékben.
12378. A kért műveletet nem lehetett végrehajtani, mert vagy végzetes adathordozó-hiba történt, vagy sérült a lemezen lévő adatszerkezet.
12379. Belső MS DTC TIP átjáróhiba. %1
12380. A rendszer globális katalógusa sérült.
12381. IPBusEnum-esemény
12382. A DHCP-kiszolgáló nem tudott létrehozni egy szoftvercsatorna-kapcsolatot.
12383. Üzenet küldése
12384. A faxszolgáltatás nem tudta inicializálni a faxszolgáltatót ('%1'), mert annak beállításjegyzéki adatai érvénytelenek. A faxszolgáltató elérési útja: '%2'. Lépjen kapcsolatba a faxszolgáltató értékesítőjével.
12385. A fájlreplikációs szolgáltatás belső határidő-túllépés miatt nem tud a rendszerkötetre írni. Az eseménynapló további információkat tartalmazhat.
12386. Az írás közbeni ellenőrzés kapcsoló paraméter értéke hibás.
12387. Proxyátirányítás használata
12388. A(z) %1 csomópont fürtszolgáltatásának konfigurálása.
12389. BELSŐ hiba - A kért művelet nem támogatott
12390. A 206-os válasz kezdőpozíciója nincs hozzáigazítva a gyorsítótár bejegyzésének végéhez.
12391. Nincs elég erőforrás az illesztőprogram számára.
12392. A Windows tűzfal illesztőprogramja leállt.
12393. A bejegyzés nem található.
12394. %1 (%2) %3A(z) '%5' tábla '%4', Text típusú oszlopát a program LongText típusúvá alakította.
12395. A DNS-kiszolgáló nem tudja elemezni a(z) %2 zónafájl %3. sorában a(z) "%1". Bár a DNS-kiszolgáló betöltése a jogkivonat figyelmen kívül hagyásával folytatódik, javasolt a jogkivonat javítása vagy az erőforrásrekord eltávolítása a zónafájlból. A zónafájl a %SystemRoot%\System32\Dns könyvtárban található.
12396. A JumpList nem alkalmazható a BeginInit metódus meghívása után, egészen a megfelelő EndInit metódushívásig.
12397. A(z) „X” betűképindex nem érvényes a megadott betűkészlet esetében.
12398. A replika/gyermek telepítése nem tudta lekérdezni a sématároló objectVersion attribútumát a forrás tartományvezérlőn. Vagy hiányzik az attribútum a sématárolón, vagy a megadott hitelesítő adatokkal nem lehet olvasni az attribútumot.
12399. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudott elegendő memóriát lefoglalni az alkalmazásspecifikus címtárpartíció (%1) eltávolításához. Próbálkozzon a partíció kézi eltávolításával.
12400. A helyreállítási jelszó nyomtatása megtörtént.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions