English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

101. A folyamba írandó bájtok száma meghaladja a megadott Content-Length bájtméretet.
102. A kérés el lett utasítva, mert az ügyfél bejelentkezéshez használt hitelesítő adatai érvénytelenek voltak. Egyetlen jogkivonat sem lett kibocsátva.
103. Nem sikerült leírót szerezni a rendszerbiztonsági tag korábban létező hitelesítő adataihoz.
104. A biztonsági mentés sikertelen. A vezérlőelemek beolvasása a biztonsági másolati rendszerképek egyikéből nem sikerült.
105. Az AllowWriteStreamBuffering FALSE értéke esetén végrehajtott írási művelet végrehajtásánál vagy a ContentLength értékét kell egy nem negatív számra, vagy a SendChunked értékét TRUE értékre állítani.
106. OSS ASN.1 hiba: programcsatolási hiba.
107. Tartalom hexadecimális bájtokban és karakterekben:
108. Azt jelzi, hogy a folyamatot új ablak létrehozása nélkül kell-e elindítani.
109. A fürt kvórumerőforrásához nem tartozhat függőségi viszony.
110. A tranzakció sikeresen meg lett szakítva, a megszakítás nem volt megtartásos.
111. Folyamat %1 (indítás időpontja: %2), leállítás időpontja: %3, kilépési kód: %4.
112. A névérték túl hosszú.
113. A helyi elemekről távoli elemekre mutató szimbolikus csatolások le vannak tiltva.
114. A funkció használatához szükség van a folyamat azonosítójára.
115. A partíció vagy konfigurációkészlet működési szintje nem kompatibilis az operációs rendszerrel.
116. Nem sikerült végrehajtani a névváltoztatási műveletet a fürt központi hálózatnév-erőforrásán, és az eredeti nevet sem sikerült visszaállítani. A hiba kódja a következő: %1. A fürt távoli kezelése esetleg mindaddig sikertelen lehet a fürtnév használatával, amíg manuálisan nem szünteti meg a probléma okát.
117. Az Ethernet-kábel nincs bedugva.
118. Az újonnan kijelölt vezérlő: %1!d!.
119. Egy felügyeleti folyamat létrehozta a következő port SSL-tanúsítványbeállításait: %2 .
120. Késői kötésű műveletek nem hajthatók végre olyan típusokon vagy metódusokon, amelyeknél a ContainsGenericParameters érték igaz.
121. A DNS-proxyügynök megállapította, hogy a(z) '%1' indexű kapcsolaton engedélyezve van a hálózati címfordítás (NAT). Az ügyfélütközések elkerülése végett az ügynök letiltotta magát a kapcsolaton.
122. %1 (%2) %3A biztonsági másolat készítése idő előtt megszakadt; (ennek oka az lehet, hogy a példány leállt).
123. Az FTP-kapcsolat felszabadítása: #X.
124. A csomópont CNAME DNS-rekord.
125. A lemezen lévő író metaadatfájlja sérült.
126. Az alkalmazáskészlet ("%1") automatikusan le lesz tiltva, mert sorozatos hibák történtek az alkalmazáskészletet kiszolgáló folyamat(ok)ban.
127. A(z) %9 (%4) diagnosztikai modul befejezte a hibaelhárítást, forgatókönyv: %1, példány: %2, eredeti tevékenység azonosítója: %3. Megadott megoldás: %5, %6 felhasználó részére, munkamenet: %7, lejárat dátuma: %8. A megoldást azonnal elindítja a rendszer.
128. A(z) "%2" alkalmazáskészletet kiszolgáló, "%1" folyamatazonosítójú munkavégző folyamat újrahasznosítást kér, mert elérte a megengedett feldolgozási időkorlátot.
129. Kétértelmű súgóparancs %1
130. A konzol kulcsának értéke csak 0 és 255 közötti lehet.
131. A szükséges eltávolítási adatok lekérése az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatásoktól (%1!S!)...
132. Nyomtatási várólista erőforrása
133. Ez az elem (%1) nem nyitható meg írásra.
134. Váratlan hiba történt a COM+ komponens aktiválásakor.
135. Érvénytelen osztályú karakterlánc
136. A szemafor kiindulási számlálójának nullának vagy többnek, de a maximális számlálóértéknél kevesebbnek kell lennie.
137. %1 LUN %2!-3lu! %3!-10.10s! %4!-12.12s! %5!-8.8s! %6!5I64u! %7!-2.2s! %8!3.3s! %9!5I64u! %10!-2.2s!
138. Az adatfolyam érvénytelen.
139. FINDSTR Karakterláncot keres a megadott fájlokban.
140. A sikertelen kódösszeállítás vagy alkalmazástartomány:
141. Nem hozható létre a könyvtár.
142. Az eventId eseményazonosító érvénytelen. Használja az AddAutomationFocusChangedEventHandler metódust a fókuszváltások figyelésére.
143. A rendszer észlelte, hogy ebben az alkalmazásban egy veremben található gyorsítótár túlcsordult. E túlcsordulás miatt egy rosszindulatú felhasználó esetleg átveheti az alkalmazás irányítását.
144. A gyorsítótár fejlécfrissítéseinek leállítása a 304-es kódnál, az új fejlécek nem jelentenek semmi további információt.
145. A rendszer új kötetet talált (%1), mely nem része a biztonsági mentésnek.
146. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy súlyos funkcionálisredundancia-ellenőrzési hiba.
147. A Diagnosztikavezérlő szolgáltatás éppen az imént frissítette a csoportházirendet. Ez az esemény a diagnosztikai modulokat értesíti a csoportházirend változásairól.
148. Az attribútum keresési jelzői érvénytelenek. A részfaindex bit csak egyértékes attribútumokon érvényes.
149. A fürtnapló szintjének beállítása sikerült...
150. World Wide Web - WWW-kiszogálók
151. A megadott konfigurációs elérési úton vagy annak szintje alatt definiált konfigurációs elérési utak azok felsorolása, amelyek "defaultDocument" szakaszában explicit módon "true" értékre van állítva az "enabled" attribútum.
152. A parancs végrehajtásához nincs elég tárolóhely.
153. A(z) „X” nem érvényes típus az IInputElement elem esetében. A várt típusok az UIElement vagy a ContentElement.
154. A mentési pont művelete nem sikerült, mert fájlok vannak megnyitva a tranzakcióhoz. Ez nem engedélyezett.
155. A karakterláncban tárolt DateTime az engedélyezett tartományon kívül esik.
156. Ez a kódösszeállítás már teljesen megbízható.
157. Paritási hiba van a következőn: %1.
158. Nem sikerült a beállításkulcsot megnyitni a rendszerállapot-helyreállítási művelet regisztrálásához, illetve az újraindításkori állapotjelentéshez.
159. Speciális bejelentkezés
160. A megadott configSource nem elemezhető
161. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások sikeresen átvitte a(z) %1 címtárpartíció megmaradt adatait az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások másik példányára.
162. A COM+ alrendszer %1 másodpercre letiltja az eseménynapló ismétlődő bejegyzéseit. A letiltási időkorlát a REG_DWORD érték %2 azonosítóval vezérelhető a következő beállításkulcsban: HKLM\%3\
163. Zónafájl (%1s) a(z) %2s zónához.
164. A folytatáshoz kattintson a Tovább, a beállítások módosításához pedig a Vissza gombra.
165. Tulajdonságkezdet található az ElementStart és ElementEnd tulajdonságok közötti tartományon kívül.
166. A számbavétel már nem érvényes, mert a számbavett gyűjtemény módosult.
167. A bejegyzés adataiban nem lehet elemezni a HTTP fejléceket, a problémát okozó karakterlánc a következő: X.
168. A(z) X meghívása null „Y” paraméterrel történt.
169. A címtárszolgáltatás belső hibát érzéklet.
170. A "Default Web Site/subdir" virtuális könyvtár törlése
171. Heuristic Damage for XID=(TRID,XATM,XARM)%\ MS DTC Transaction Id "%1" %\ XA Transaction Manager =%2 %\ XA Resource Manager =%3 %\ Data Source Name =%4.
172. Aliasnév %1 = %2
173. Tanúsítványtároló
174. Az eszköz nem üzemkész.
175. Bármely megadott engedély érvényesítése
176. Index és count értékének a karakterláncon belüli helyet kell képviselnie.
177. A(z) '%1' fájl nem található a FileSystemImage objektum hierarchiájában.
178. A tanúsítványszolgáltatás adatbázis-visszaállítási művelet miatt fel lett függesztve.
179. A(z) "%1" helyhez tartozó "%2" alkalmazás érvénytelen AppRoot beállítással rendelkezik. "%3" helyett "%4" értékkel kellene rendelkeznie. Ezért az alkalmazás figyelmen kívül lesz hagyva.
180. Állapot: %1!ws!
181. A(z) „X” kurzortípus érvénytelen.
182. A rendszer nem találta a megadott kötetet.
183. Figyelmeztetés a WX86 alrendszerben.
184. Kezeletlen kivétel fordult elő a helyi címlista beolvasásakor: X.
185. A megadott objektum nem lett módosítva
186. A központi kapcsolatengedélyezési házirend letiltott.
187. Az adapter indítása ideiglenesen el lett halasztva.
188. A lemezhez az egyik csomóponton hozzárendelt meghajtóbetűjel ütközik egy másik csomóponton hozzárendelt meghajtóbetűjellel.
189. A művelet csak az éppen telepített termékek esetén érvényes.
190. Microsoft DHCP-bérlet felszabadítása rendszerleállításkor beállítás
191. %1 csomópont felfüggesztése...
192. A következő attribútum értéke csak érvényes típusnév lehet: „X”.
193. Új felhasználói információk elküldése
194. A(z) "%1" hálózati házirend-kiszolgáló (NPS) nem adható hozzá a központi kapcsolatengedélyezési házirendhez. A következő hiba történt: "%2". A probléma megoldásához győződjön meg arról, hogy helyesen írta be a hálózati házirend-kiszolgáló (NPS) nevét, és hogy a hálózati házirend-kiszolgáló létezik a hálózaton, majd próbálja meg újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor azonosítsa és javítsa ki a hálózati kapcsolat esetleges hibáit.
195. Objektum azonosítója (objectID) nem lehet kisebb vagy egyenlő mint nulla.
196. %1!-30ws! %2!-39ws! %3!-10ws! %4!ws!
197. A lemez szektorméretét nem támogatja a logikai lemezkezelő.
198. A(z) %1 statikus SiteAssociation értéke nem egyezik meg az Active Directoryban lévő helytársítással.
199. A(z) "%1" alkalmazáskészlet már el van indítva.
200. Kísérlet történt nullával való osztásra.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions