English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

14301. A(z) %2 kapcsolaton aktiválva az IGMP-útválasztó (verzió: %1).
14302. A minden fogadott bájt paritásellenőrzésére és minden küldött bájt jelzésére használt séma.
14303. A kulcsszolgáltató tartományvezérlő (KDC) hurkot fedezett fel a megbízható tartományok listájának felépítése közben. Ez azt jelzi, hogy a(z) %1 tartomány és a jelenlegi KDC között egynél több lehetséges megbízhatósági útvonal létezik.
14304. A keresett konfigurációs szakasz. Az elérhető konfigurációs szakaszok listájának megtekintéséhez írja be a ? karaktert.
14305. Összeállítás-védelmi hiba: egy összeállítás katalógusa nem érvényes, vagy nem felel meg az összeállítás jegyzékfájljának.
14306. A fájlnevet a rendszer nem tudja feloldani.
14307. (GMT-05:00) Keleti idő (Egyesült Államok és Kanada)
14308. "%1" összetevő a(z) "%2" íróból explicit módon kizárva.
14309. Az MS DTC névobjektum nem hozható létre.
14310. A szabály alkalmazása adott felhasználókra
14311. A ReaderWriterLock.RestoreLock hívása úgy történt, hogy nem lett feloldva a ReleaseLock hívása óta beállított összes zárolás.
14312. Egy diagnosztikai modul befejezte a hibaelhárítást, és egy sorban várakozó megoldást állított be
14313. A kapcsolót (X) egy argumentumnak kell követnie.
14314. Az objektumon rendszerjelző lett beállítva, és az nem engedi az objektum áthelyezését vagy átnevezését.
14315. A "MyModule" modul eltávolítása a megadott alkalmazásból.
14316. Erőforrástípusok létrehozása a(z) %1 fürtön.
14317. Nincs megadva MaxSize értéke erre a tárolóra. Olyan műveletet végzett, amelyhez szükség van MaxSize értékére. Felsorolási rendszerfüggvény-hívások segítségével létrehozott tárolóknak nincs jól meghatározott MaxSize értéke, mert részleges tanúsító adatok alapján történik a tároló megnyitása.
14318. A tanúsítványsablon túl sok RA aláírást igényel. Csak egy RA aláírás engedélyezhető.
14319. Illesztőfelületeken nem lehetnek PInvoke metódusok.
14320. A(z) '%5' (verziószám: %2.%3, %6) fájlrendszerszűrő nem tudott csatlakozni a következő kötethez: '%8'. A szűrő a nem szabványos %1 végső állapotot adta vissza. Ezt az állapotot a szűrőnek, illetve az őt támogató alkalmazásoknak kellene kezelniük. Ha tartós az állapot, forduljon a szállítójához.
14321. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem tudta inicializálni a teljesítményszámlálókat. A szolgáltatás a teljesítményszámlálók nélkül fog futni. A teljesítményszámlálók újrainicializálásához indítsa újra a webes közzétételi szolgáltatást. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
14322. Hibás egybájtos ág a következő helyen: X. A kért ág a következő volt: Y.
14323. A PAStore program megkapta a vezérlőt az IPsec-házirend kényszerített újratöltéséhez, és a vezérlőt sikeresen feldolgozta.
14324. A(z) %1 kulcshelyreállító tanúsítvány hamarosan lejár, és lejártakor használhatatlanná válik. Kérje a rendszergazdát, hogy újítsa meg a tanúsítványt. %2 %3
14325. A frissítés eltávolítását házirend tiltja.
14326. Állapotkód
14327. A kategorizáló nem tudott inicializálódni
14328. A sikertelen kódösszeállítás URL-címe:
14329. Érvénytelen paraméter: érvénytelen a hatókör
14330. Biztonsági házirend telepítőcsomag létrehozása
14331. A felhasználó olyan hitelesítési módszert próbált használni, amely nincsen engedélyezve a megfelelő hálózati házirendben.
14332. A rendszer érvénytelen SendTargets válaszszöveget talált.
14333. Jelölje be a figyelni kívánt változási eseményt.
14334. A tűzfalbővítmény befejezte az átalakítást.
14335. A rendszerleíró kulcs nem írható.
14336. Biztonsági műveletet nem lehet olyan objektumon végrehajtani, amelyhez nincs biztonsági attribútum rendelve.
14337. A következő beállításhoz nem használható az Xml szerializációja: Beállítás.
14338. A megadott PIN-kód a 0-9 számjegyektől különböző karaktereket tartalmaz.
14339. A jogkivonat olyan résztvevőtől származó Kerberos AP-REQ üzenetet tartalmaz, mely ADFS-jogkivonatok kibocsátójaként nincs megbízhatónak minősítve.
14340. A számítógép szerepköre nem állapítható meg. %1
14341. A virtuális hely ("%1") érvénytelen, mert nem állíthatók be érvényes helykötések, illetve nem léteznek helykötések a helyhez.
14342. A(z) '%1' összetevő visszaállítása hibákkal meghiúsult, időpont: '%2'. A jelentett hiba: '%3'(%4). A probléma elhárítása után futtassa újra a helyreállítási műveletet.
14343. A kötetméret túl kicsi a kiválasztott fájlrendszerhez.
14344. A beállításjegyzék adatai az elosztott fájlrendszer névtérkiszolgálóin megegyeznek az Active Directoryban lévő metaadattal.
14345. A CanSlip elemet tartalmazó Clock objektumoknak nem lehetnek AutoReverse, AccelerationRatio vagy DecelerationRatio elemeket használó szülőik vagy őseik.
14346. A megkülönböztető nevekre való késleltetett hivatkozások feldolgozásának megkezdése.
14347. A korábban már létező adatok átírásához nem lehet hátrafelé pozícionálni egy Append módban megnyitott fájlban.
14348. Nem lehet felvenni a kapcsolatot a replikációs művelethez megadott kiszolgálóval.
14349. A(z) %2 kötet titkosítása elkezdődött.
14350. A fürtszolgáltatás nem tudta megfelelő módon törölni a(z) %2 azonosítójú fürtözött lemezt a fürt végleges törlése közben. A hiba kódja a következő: %1. Előfordulhat, hogy a lemez a törlés sikeres végrehajtásáig elérhetetlen marad. A manuális törléshez törölje az AttachedDisks értéket a HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ClusDisk\Parameters kulcsból a Windows beállításjegyzékében.
14351. Összes címtárváltozás replikálása
14352. A(z) <%2> csatlakozási pont <%1> céljának nincs az NTFS-re vonatkozó hozzáférés-szabályozási listája; a rendszer figyelmen kívül hagyja az összehasonlításkor.
14353. Érvénytelen a megadott attribútum leíró.
14354. IIS újraindítási parancs érkezett %1 felhasználótól. A naplózott adat az állapotkód.
14355. HTTP-naplózás nyomon követése feladat
14356. Konfigurációs biztonsági mentés létrehozása
14357. A DHCP-címfoglaló hálózati hibát talált, miközben megpróbált üzeneteket fogadni a(z) %1 IP-című kapcsolaton. Az adat a hibakód.
14358. Egy HEAD kérelemből eredő válasz eltérő ETag fejléccel rendelkezik.
14359. Nincs LSA-módú környezet rendelve ehhez a környezethez.
14360. Az MS DTC nem tud kapcsolatot létesíteni a távoli rendszeren lévő MS DTC-vel. Nincs a két rendszer által egyaránt támogatott RPC protokoll. A következő RPC protokollok közül legalább egyet mindkét rendszernek támogatnia kell: TCP/IP, SPX vagy NetBEUI. Hibaadatok: %1
14361. Állomásnév. . . . . . . . . . . . . . : %1
14362. Az ehhez az eseménynapló-bejegyzéshez tartozó bináris adat.
14363. Ismeretlen tulajdonság: „Tulajdonság neve”.
14364. A konfigurációkészlet kölcsönös Kerberos-hitelesítést igényel. A kijelölt rendszerszolgáltatás-fiók érvénytelen, mivel ez a számítógép tartományvezérlő. A kölcsönös Kerberos-hitelesítés nem használható, amíg a példány ezt a fiókot használva fut.
14365. Mappapéldány vagy névtérkiszolgáló megjelenítése vagy módosítása.
14366. A profilírozás nem fejeződött be.
14367. Naplókezelő
14368. A folyamatleíró alapján nem állapítható meg a folyamatazonosító.
14369. A komponens szinkronizáció használatára van konfigurálva, és ez a metódushívás holtpontot eredményezne.
14370. A paraméterértéknek számnak kell lennie.
14371. Hiba történt a behelyezett intelligens kártya ellenőrzése közben: %1
14372. Vannak felhasználó által megadott tanúsítványok. A kiszolgáló X kiállítót adott meg. Folyik a kiállítók valamelyikének megfelelő tanúsítványok keresése.
14373. A sémában definiált (%1) tulajdonság olyan azonosítót (%2) próbál használni, amelyet egy másik tulajdonság már használ. Frissítse a nevet és az azonosítót. A program figyelmen kívül hagyja ezt a tulajdonságot. Hibás XML:%3%4%5
14374. Formázó karakterlánc csak a következő lehet: „D”, „d”, „N”, „n”, „P”, „p”, „B” vagy „b”.
14375. Sikertelen bejelentkezés: A hitelesítés sikertelen, mert le van tiltva az NTLM-hitelesítés.
14376. * A fájlreplikációs szolgáltatás eseménynaplójának tesztje
14377. A csoportházirend megakadályozta a földrajzi hely módosítását.
14378. Az OpenMutex végrehajtása nem sikerült az objektumon. Az ok kódja: %1. A trap nem lesz elküldve.
14379. Hiba történt a tranzakcióhíd inicializálásakor. Az MS DTC elindul, de a tranzakcióhíd le lesz tiltva.
14380. Fordítói szerzői jogi üzenet mellőzése.
14381. Ez az esemény akkor következik be, amikor a szolgáltatás a SERVICE_RUNNING állapotba lép
14382. Hiba történt a megadott bejegyzésre való hivatkozásra tett kísérlet közben.
14383. Az LDAP-kiszolgáló hálózati küldési sora megtelt, mert az ügyfél nem dolgozza fel elég gyorsan kéréseinek eredményét. A rendszer mindaddig nem dolgoz fel újabb kéréseket, amíg az ügyfél fel nem zárkózik. Ha ez nem történik meg, az ügyféllel megszakad a kapcsolat.
14384. Hardverhibák miatt a megjelölt eszközt újra kell inicializálni.
14385. A HandoffBehavior elem értéke érvénytelen.
14386. A UnitySerializationHolder objektum adatokat nyújt más típusokról, önmaga nem szerializálható.
14387. BELSŐ hiba - nem lemezcsoportrekord
14388. A modul nem található: „X”.
14389. Kibontva: %1.
14390. Az IPBOOTP nem tudott táblát létrehozni a kapcsolatadatok tárolásához. Az adat a hibakód.
14391. A naplózó szolgáltatás érvénytelen naplóblokk-verziót talált.
14392. Gyűjteményelem hozzáadása a "system.webServer/defaultDocument" konfigurációs szakasz gyűjtemény 2. helyére.
14393. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem indult el. Nem sikerült az RPC inicializálása a következőhöz: %1. %2.
14394. Túl kicsi a bájtszám.
14395. A nyelvfüggetlen futtatórendszer hibás programot érzékelt.
14396. Érvénytelen címke vagy név – X.
14397. Egyetlen protokollsorrend sincs regisztrálva.
14398. A tranzakció (UOW=%1, Leírás='%3') nem hajtható végre, ehelyett vissza lett állítva. Ennek oka, hogy hibajelentés érkezett, miközben a CLFS szolgáltatás egy előkészítési vagy végrehajtási rekord írását kísérelte meg a tranzakcióhoz. A CLFS-hiba:: %4.
14399. A Console.Beep gyakoriságának X és Y közé kell esnie.
14400. LDAP-hívás indítása az Active Directoryhoz való kapcsolódás és kötés végett.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions