English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

12501. A(z) X mező nem oldható fel, mert a(z) Y mezőleíró általános. Explicit módon adja meg a GetFieldFromHandle deklarálási típusát.
12502. A "Rendszerállapotkimutatás-küldés kérése az ügyfelektől" beállítás nincs engedélyezve a terminálszolgáltatási átjárókiszolgálón. Ezért nem lesz szükség az ügyfél rendszerállapot-kimutatásának megadására, amikor az ügyfelek megkísérlik a terminálszolgáltatási átjárókiszolgálóhoz való csatlakozást.
12503. BELSŐ hiba - az attribútum nem módosítható a lemez újrainicializálásával
12504. A következő terminálszolgáltatási átjáróesemény naplózása nem engedélyezhető: "%1". A következő hiba történt: "%2". A probléma megoldásához győződjön meg arról, hogy rendelkezik a megfelelő engedélyekkel a LogEvents beállításkulcshoz, és hogy a Távoli beállításjegyzék szolgáltatás elindult.
12505. A(z) %3 URI kérése (kérésmutató: %1, metódus: %2) értelmezve.
12506. Az érték túl nagy vagy túl kicsi volt a következő típushoz: karakter.
12507. Az NLS-kódlapművelet nem sikerült a(z) %1 kódlapon, mert a(z) %2 fájl sérült. A hiba kijavításához cserélje le a fájlt, vagy javítsa ki a Windows-telepítést.
12508. A QoS szolgáltatófüggő pufferében megadott ObjectLength mező érvénytelen.
12509. Az új tagot nem lehetett hozzáadni a helyi csoporthoz, mert a tag fióktípusa hibás.
12510. A megadott Windows telepítési pont nem tartalmaz rendszerazonosító-fájlt.
12511. Az MS DTC tranzakciókezelő TIP "ERROR COMMAND" parancsot kapott egy olyan Aktív tranzakcióra, amelyet a "BEGIN COMMAND" paranccsal hoztak létre, és amelyet egy másik tranzakciókezelő irányít. A tranzakciót a program megszakította. Tranzakció adatai: külső tranzakciókezelő-URL: "%1"; MS DTC TIP tranzakció-URL: "%2".
12512. A DNS-gyorsítótár adatai nem hozhatók létre.
12513. A(z) "%1" erőforrás-engedélyezési házirend (RAP) nem törölhető. A következő hiba történt: "%2". A probléma megoldásához győződjön meg arról, hogy megfelelően konfigurálta az erőforrás-engedélyezési házirend beállításait, és a megfelelő értékeket és engedélyeket állította be a RAP.xml fájlban, illetve a RAPStore beállításkulcsban.
12514. BELSŐ hiba - a kötethez nem tartozik RAID olvasási házirend
12515. A kérelem nem dolgozható fel, mert a folyamat (X) már kilépett.
12516. A művelet nem engedélyezett WOW64-környezetben.
12517. WINS-erőforrás
12518. A COM+ nem tudta aktiválni a komponenst, mert az inicializációs függvény hívása nem sikerült. További információt az eseménynaplóban talál.
12519. Az osztályhoz nem található DLL
12520. Szintaktikai hiba: Használja az /x: írásmódot.
12521. A szálhoz már folyamatban van egy távoli eljáráshívás.
12522. A figyelmeztetések hibaként való kezelése
12523. A(z) %2 állapotregisztere átfedi a következő vezérlőregisztereket: %3.
12524. Nem sikerült csatlakozni az MS DTC tranzakciólistához.
12525. A komponenstároló megsérült.
12526. A(z) %2 (%1) diagnosztikai modult a rendszer meghibásodott állapotba helyezte. A hibakód: %3.
12527. A DataGridItem elem érvénytelen.
12528. A kötetmódosítási napló nem aktív.
12529. Az összes csomópont saját tulajdonságainak listázása:
12530. A csomagban túl sok tartalmi adat van.
12531. Az eseményindító nem található.
12532. Érvénytelen a tároló vezérlőblokk címe.
12533. A "defaultDocument" konfigurációs szakasz zárolásának feloldása a "Default Web Site/" elérési úton
12534. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás (WAS) nem dolgozta fel azokat a módosításokat, amelyek befolyásolják a következő hely által támogatott protokollokat: %1. A hely le lesz állítva, mert a rendszer nem tudja biztosítani, hogy a helynek szóló összes üzenetet feldolgozza. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
12535. fájl:
12536. Csak az újonnan rögzített környezetek másolhatók.
12537. A megadott időérték hibás.
12538. Az Active Directory-tartományvezérlő nem találta az NTDS Settings objektumot az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások %1 példányához az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások távoli %2 példányán.
12539. A visszagörgethető inicializálás támogatását adja meg.
12540. Érvénytelen számadat. A program figyelmen kívül hagyja a tulajdonságot. Ellenőrizze az adatot, hogy nem tartalmaz-e nem numerikus karaktereket. Hibás XML:%1%2%3%4%5
12541. A(z) "%1" viselkedés a többszörös elemsémákat tartalmazó gyűjteményekben nem írható felül.
12542. A feladatbeállítások nem engedélyezik a feladat igény szerinti indításait.
12543. A szövegformázási motor nem tudta felszabadítani a szövegminősítési erőforrást a következő hiba miatt: „X”.
12544. A kiszolgálón telepített operációsrendszer-verzió nem kompatibilis a tartomány vagy az erdő aktuális működési szintjével.
12545. Kötet neve: %1
12546. Nem sikerült engedélyezni a(z) %2 kötet automatikus feloldását.
12547. Bejegyzés exportálása (%1)
12548. A rendszertöltés iSCSI-ról történik, de nem sikerült hálózati adaptert beállítani a lapozási útvonalhoz.
12549. Az alkalmazáskészlet objektumok kereséséhez használható dinamikus tulajdonságok megjelenítése
12550. Az MS DTC szolgáltatás érvénytelen üzenetet kapott. Eseményspecifikus információ: %1.
12551. Nem megfelelő formátumú verziószám.
12552. A kérés formátuma helytelen a következőre: %1.
12553. Jegyzékfájlelemzési hiba: a rendszer a jelenlegi kódoláshoz érvénytelen állapotnál érte el a fájl végét.
12554. Az IPBOOTP konfigurálása a kapcsolaton nem sikerült. Az érvénytelen paraméter: %1, érték: %2
12555. %1 (%2) %3Nem sikerült a beolvasott naplótartomány ellenőrzése, mert a tartomány-ellenőrzőösszegek különböznek (forrásfájl: %4; eltolás: %5; bájtok száma: %6). Várt ellenőrzőösszeg: %8. Tényleges ellenőrzőösszeg: %9. Az olvasási művelet a következő hiba miatt nem sikerül: %7. Ha ez az állapot továbbra is fennáll, állítsa vissza a naplófájlt egy korábbi biztonsági másolatból.
12556. A telepítés fel lett függesztve, így nem teljes.
12557. A(z) X forrás már létezik a következő számítógépen: „Y”.
12558. A leíróra sikertelenül futott le ThreadPool BindHandle metódusa.
12559. Körkörös szolgáltatásfüggőséget adott meg.
12560. A rendszer felébredt
12561. A paraméternek X509Extension típusúnak kell lennie.
12562. A kategorizáló időtúllépéssel leállított egy wldap32 keresést, mert az nem fejeződött be az előírt idő alatt. Üzenetazonosító: %1, állomás: %2
12563. Ismeretlen nyelv
12564. A naplóügyfél már regisztrálva van a folyamon.
12565. Biztonsági katalógus keresése fájlhoz
12566. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem tudta létrehozni a kereszttanúsítványt (%1) saját gyökértanúsítványainak hitelesítéséhez. Egy bővítmény (%2) nem konzisztens. %3. %4.
12567. A(z) %1!ws! módosítások előtti biztonsági másolatának írása ide: %2!ws!
12568. %1!-20.*s! %2!7ws!%3!-5ws! %4!-20.*s! %5!3d! %6!ws!
12569. Vezeték nélküli - egyéb
12570. Az elérési út második része nem tartalmazhat meghajtó-betűjelet vagy UNC-nevet.
12571. A funkció használatához Windows Server 2003 vagy újabb verzió szükséges.
12572. Annak meghatározása, hogy zárolt-e a Trust szakasz
12573. Egy többkötetes partíciójú új szalag hozzáférésekor az aktuális blokkméret nem megfelelő.
12574. MSDTC-telepítő
12575. A felhasználónév megadása, ha a megszemélyesítésnél igaz (true) értéket állított be
12576. A SafeHandle nem lehet NULL.
12577. Microsoft alapértelmezett útválasztó metrikus struktúrája
12578. A váltási feltételek nem választanak ki adatot és nem nevezhetők el.
12579. A(z) "%1" figyelőadapter-protokoll nem tud csatlakozni a Windows folyamataktivációs szolgáltatáshoz, mert le van tiltva. Ennek oka, hogy egy helyreállíthatatlan hiba miatt a Windows folyamataktivációs szolgáltatás letiltottként jelölte meg a(z) "%1" figyelőadapter-protokollt. A hiba elhárításához állítsa le a figyelőadaptert, majd a Windows folyamataktivációs szolgáltatást, ezután indítsa újra a Windows folyamataktivációs szolgáltatást, majd végül a figyelőadaptert.
12580. A helyileg nem létező objektum törlése kihagyva.
12581. A megadott megszakításvektort korábban már csatlakoztatták.
12582. A sémafrissítés nem sikerült: duplikált MAPI-azonosító.
12583. A módosítandó hely neve vagy URL-címe (egyezik az azonosítóval)
12584. %1 függőség ....
12585. Az intelligenskártyás hitelesítéshez használt tartományvezérlői tanúsítvány visszavonási állapotát nem lehet megállapítani. További információt erről az eseménynaplóban találhat. Forduljon a rendszergazdához.
12586. Hiba történt egy adatfolyamból való olvasás közben. A visszaadott bájtok száma a várttól eltérő.
12587. Hiba a parancsfájl beolvasásakor.
12588. %1: A keresendő karakterlánc túl hosszú.
12589. Kísérlet a kiszolgáló-munkamenet tulajdonság beállítására: %1. Állapot: %2.
12590. Az általános típusok nem érvényesek.
12591. A gyorsítótári protokoll egyesített válasz létrehozását kérte.
12592. Érvénytelen hook-leíró.
12593. Továbbra is léteznek aktív hálózati kapcsolatok.
12594. Az MS DTC naplófájllal kapcsolatos adatokat nem sikerült helyesen beállítani a megosztott fürtleíró adatbázisban. Hibaadatok: %1
12595. A(z) %2 illesztőprogram elindult
12596. Az egyéni naptárak jelenleg nem támogatottak.
12597. Művelet végrehajtására történt kísérlet valamin, ami nem szoftvercsatorna.
12598. Az árnyékmásolat létrehozása előtt a tárolóhelyen időtúllépés történt.
12599. A Windows folyamataktivációs szolgáltatása hibát észlelt az IIS beállítástárolójának módosításaira vonatkozó értesítések kérésekor. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
12600. Az értékobjektum típusa nem egyezik a megadott RegistryValueKind értékkel, vagy nem lehet megfelelően konvertálni az objektumot.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions