English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

5901. A virtuális hely ("%1") érvénytelen, mert a helyhez tartozó alkalmazáskészlet-azonosító értéke null.
5902. Nem található típus a következő osztályhoz: Class Name.
5903. Sikertelenül zárult a rendszerállapot-ellenőrzés a(z) %1 fájlmegosztás-erőforráshoz. A(z) %2 megosztás adatainak beolvasása közben (hatókör-tulajdonos hálózat: %3) a rendszer észlelte, hogy a megosztás nem létezik (a hiba kódja: %4). Győződjön meg arról, hogy a megosztás létezik és elérhető.
5904. A(z) "%1" terminálszolgáltatási átjárókiszolgáló törölve lett a terminálszolgáltatási átjárókiszolgáló-farm kiszolgálólistájáról.
5905. A sémafrissítés nem sikerült: a tartomány-alsó kisebb, mint a tartomány-felső.
5906. A megadott StrokeCollection elem csak olvasható.
5907. %1 tanúsítványigénylését, amely egy %2 tanúsítvány megújítására vagy igénylésére irányult, kihagyta a rendszer, nehogy egy másik számítógépről azonos időben történjen megújítás vagy igénylés.
5908. Nem lehet hozzáférni a megadott eszköz-elérésiúthoz.
5909. A(z) %1 Elosztott fájlrendszerbeli névtér erőforrás nem függ egyetlen Fizikai lemez erőforrástól sem.
5910. A kiszolgálófolyamat nem indítható el ilyen beállított identitással. Az elérési út valószínűleg rossz vagy nem érhető el.
5911. A fürterőforrás nem törölhető, mert alapvető erőforrás.
5912. Rossz üzenetkivonat.
5913. Munkavégző folyamatok felügyelete
5914. Helyi menü
5915. Hiba történt PKCS1 típusú kitöltés dekódolása során.
5916. A rendszer nem tudja a fájlt egy másik lemezmeghajtóra áthelyezni.
5917. Nem sikerült a felhasználó felület nyelvének módosítása a következőre: "%1". Állapotkód: %2.
5918. A belső IP-címek kötései nem módosíthatók.
5919. A parancsfeldolgozó bővítései engedélyezettek.
5920. Hiányzó záró idézőjel. A(z) %1 elem után írógépes idézőjelet (") kell írni.
5921. Hiányzó elem: "%1"
5922. Az elküldött jelzés hibás.
5923. Válassza ki a meghajtót
5924. A DsAddressToSiteNames sikertelen a(z) %1!ws! tartományvezérlővel; hiba: %2!d!
5925. Az eseményindító véghatára után nem indítható a feladat.
5926. A megadott munkamenet nem található.
5927. A DHCPV6R nem tudott eseményt létrehozni. Az adat a hibakód.
5928. Esemény típusa: Információ
5929. Valószínűleg I/O-rendszerbeli versenyhelyzet lépett fel memóriamásolás közben. Alapértelmezett esetben az I/O-rendszer nem alkalmas többszálú futtatásra. Többszálas alkalmazások esetén a folyamokat szálbiztos módon kell kezelni, például a TextReader vagy a TextWriter osztály Synchronized metódusa által visszaadott többszálú futtatásra felkészített burkolók használatával. Ez a StreamWriter és a StreamReader osztályra is vonatkozik.
5930. Az SNMP eseménynapló bővítési ügynöke elindul.
5931. A faxszolgáltató nem tudta a hívást teljesíteni, mert a címzett címe érvénytelen. Feladó: %1. Számlázási kód: %2. Feladó cége: %3. Feladó telephelye: %4. Eszköz neve: %5. Feladat azonosítója: %6. Felhasználónév: %7. Az eseménnyel kapcsolatban részletes adatokat a műveletnaplóban talál.
5932. A művelet nem fejeződött be. A kötet gyorsformázása nem hajtható végre.
5933. A System.Void tömbök nem támogatottak.
5934. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudja folytatni a műveletet, mert kritikus információk hiányoznak a telepítés után. Ha ez az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások példányának replikája, csatlakoztassa a kiszolgálót újra a tartományhoz.
5935. A konzol távvezérlése meg lett szüntetve, mert megváltozott a megjelenítési mód. A megjelenítési mód állítása nem támogatott a távvezérlési munkamenetek közben.
5936. A(z) <%1> értéke <%3!u!> a következőben: <%2>
5937. Annak az alkalmazásnak az elérési útja vagy URL-címe, amelyben a modulok keresése zajlik
5938. Nem lehet bejelentkezni a tranzakcióba.
5939. BELSŐ hiba - a logikai lemezkezelő nem tudja eltávolítani a lemezcsoportnapló utolsó másolatát
5940. Az fdrespub szolgáltatástól származó esemény
5941. Ez a művelet nem hajtható végre üzenet küldése közben.
5942. A kezelőtípus ismeretlen.
5943. Hiba történt a(z) %1 biztonsági mentésekor írás közben: Hiba: [%2] %3
5944. A rendszer által meghívott egyéni CRM Compensator komponens hibát eredményezett. Ez a jelenség a CRM Compensator komponens hibájára utal. A hibáról értesítse a CRM Compensator komponens fejlesztőjét. A rendszer tovább fog működni, mert a beállításjegyzékben az IgnoreCompensatorErrors előtag be van állítva, de a megfelelő kiegyenlítés lehet, hogy nem történt meg. %1
5945. A(z) %3 esetében %1 másodpercen belül sikertelenül zárult a rendszerindítási házirend feldolgozása.
5946. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem találta az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások másik példányát, amelyre a(z) %1 címtárpartíción hátralévő adatokat átvihetné.
5947. A(z) „X” típusleíró és a(z) „Típusnév” deklarálási típusú mezőleíró nem kompatibilis. Azonos FieldInfo értékű RuntimeFieldHandle leírót és deklarálási RuntimeTypeHandle leírót kell szereznie.
5948. Kicsi a pufferméret, a folytatás nem lehetséges.
5949. Nem sikerült egy dinamikus csatolású függvénytár (DLL) inicializáló rutinját végrehajtani.
5950. Az IGMP nem tudta megadni az útválasztó-riasztási beállítást a következő IP-című helyi kapcsolaton: %1. Az adat a hibakód.
5951. Az OpenClipboard hívás végrehajtása sikertelen
5952. Nem található bejegyzés
5953. Az erőforrás egy vagy több tulajdonságértéke ütközik egy vagy több, függőségben lévő erőforrásokhoz társított tulajdonságértékkel.
5954. A "false" értékű "serverAutoStart" konfigurációs tulajdonsággal rendelkező összes hely megkeresése.
5955. Az ARP-gyorsítótár elemihez rendelt időkorlát másodpercben
5956. Nem található a megadott „X” kategórianevű teljesítményszámláló, melynek neve: „Y”.
5957. %1 (%2) %3Az adatbázis aláírása nem egyezik meg a következő adatbázishoz tartozó naplófájl aláírásával: %4.
5958. Nem egyeznek az ABDE-lehetőségek. A program figyelmen kívül hagyja a csatlakozási pontokhoz társított hozzáférés-szabályozási listákat.
5959. A kért tanúsítványsablont nem támogatja a CA.
5960. Szerepkör-szolgáltató &osztálya:
5961. Az adatok biztonsági másolatának létrehozásához nincs elegendő szabad terület a tárolóhelyen.
5962. Nem határozható meg a tároló jelenlegi mérete.
5963. Az írás időtúllépése milliszekundumban.
5964. A művelet során kivétel fordult elő, így az eredmény érvénytelen. A kivétellel kapcsolatos részleteket az InnerException tulajdonság tartalmazza.
5965. Hiba: %1, %2, %3, %4.
5966. A sémafrissítés nem sikerült: a lehetséges főosztályok listájában levő osztály nem létezik.
5967. Körkörös függőség típusok/modulok között.
5968. A DNS-kiszolgáló a csomag hosszát meghaladó néveltolást érzékelt (forrás: %1). A DNS-csomag az eseményadatokban található.
5969. A(z) '%1' kiszolgáló jelenleg nincs a hálózaton.
5970. A COM+ üzenetváltás-támogatás használatára történt kísérlet, és az adatbázis elérése közben hiba lépett fel. A COMSvcs.Conversation komponens konstruktor karakterláncában érvényes adatforrásnevet kell megadnia. Az érvényes adatforrásnevekről további információkat az SQLDriverConnect API dokumentációjában az MSDN webhelyen vagy a Platform SDK csomagban találhat. Érvényes adatforrásnév például a következő: "DSN=Conversation".
5971. A metaadatfájl útvonala érvényes könyvtárat ad meg, de nem tartalmaz fájlnevet.
5972. A biztonsági szint beállítása minden zónára
5973. A számítógépen futó DHCP/BINL szolgáltatás a hálózaton kiszolgálót talált. Ha a kiszolgáló egyetlen tartományhoz sem tartozik, a tartomány üresen szerepel a listában. E kiszolgáló IP-címe zárójelben áll. %1
5974. Érvénytelen tanúsítványkulcs-használat
5975. Az ADAMSync a(z) %1 írható replikáját keresi.
5976. A belső tömbnek nem lehet az Int32.MaxValue értékénél nagyobb eleme.
5977. Az attribútum nem helyezhető gyorsítótárba.
5978. A megadott csoport már létezik.
5979. ftp: connect
5980. A szolgáltatótípus nincs definiálva.
5981. A Viewport2DVisual3D objektum csak egyetlen interaktív Material elemet támogat.
5982. -----Eredeti üzenet-----
5983. Szakasz . . . . . . . : További
5984. A létező kapcsolatot a távoli állomás kényszerítetten bezárta.
5985. Az MS DTC Tranzakciókezelő indítása nem sikerült. A LogWriteAsynch Init hívásának hibakódja: %1.
5986. Bejelentkezési adatok
5987. A DHCP szolgáltatás nem tudja elérni a naplófájlhoz megadott elérési utat.
5988. Az objektum nem támogatja ezt a metódust.
5989. A(z) „X” elemnek átadott objektum nem érvényes típusú.
5990. A szállítási komponensnek nem sikerült kapcsolódnia a kiszolgálóhoz.
5991. Nem lehet OLESTREAM-et IStorage-ra konvertálni.
5992. Az erőforrás-betöltő nem tudta betölteni a MUI fájlt, mert a fájlt nem sikerült érvényesíteni.
5993. Egy származtatott típusú „Típusnév” feladata ennek az URI-példánynak az elemzése. Az alapszintű megvalósítás nem használható.
5994. Nem vehető fel "%1" típusú ismétlődő gyűjteménybejegyzés "%3" értékre beállított "%2" egyedi kulcsattribútumokkal és "%5" értékre beállított "%4" egyesített kulcsattribútumokkal.
5995. A kért művelet érvénytelen a ReflectionOnly környezetben.
5996. Az illesztőprogram-lista létrehozásához szükséges INF-fájl nem létezik.
5997. A megadott (és adott típussal rendelkező) alkalmazáshoz engedélyezett modulok keresése.
5998. Internal event: The auxiliary schema class identifier %1 (class name %2) derives from structural schema class identifier %3 (class name %4). This error was ignored and the inheritance was processed anyway.
5999. A tartományvezérlő fájlreplikációs szolgáltatása nem tud kommunikálni a számítógép fájlreplikációs szolgáltatásával. Az eseménynapló további információkat tartalmazhat.
6000. BELSŐ hiba - karakterláncformátum-hiba a logikai lemezkezelő beállításkulcsaiban

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions