English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

12901. Az FTP kiszolgáló nem tudta létrehozni a fő kapcsolati szálat. Az adat a hibakód.
12902. (GMT+06:00) Almaty, Novoszibirszk
12903. A kiszolgáló nem támogatja az LDAP 3-as verzióját. A program visszatér az alapértelmezett verzióhoz.
12904. Váratlan titkosítottüzenet-kódolás.
12905. A megadott címtárpartíció már létezik.
12906. A virtuális hely ("%1") érvénytelen, mert a webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem tudott beállítani érvényes helykötéseket, illetve nem léteznek helykötések a helyhez.
12907. A gyűjtemény elemszámának „X” értékűnek kell lennie.
12908. Nem rendszergazda
12909. Visszafejtett SSL-adatok érhetők el feldolgozásra.
12910. A rendszer hibás szegmensszámot észlelt.
12911. A megadott proxymodul típusa nem nyilvános.
12912. A tulajdonságok tárolva vannak, de addig, amíg az erőforrás nem lesz ismét online, néhány módosítás nem lép érvénybe.
12913. Meg kell adnia zónát.
12914. Hiba a naplózásfeldolgozási eljárás szolgáltatásszálának létrehozásakor. A CreateThread visszatérési kódja: %1.
12915. A megadott beállítások már léteznek a címtárszolgáltatásban.
12916. A forgatókönyv befejezése letiltja a környezetszolgáltatókat a WDI-környezetnaplózó számára.
12917. MSBUILD : Hiba: MSB1022: A válaszfájl nem létezik.
12918. Bérleti jog kezdete. . . . . . . . . . : %1
12919. Túl sok bájt olyan esetben, ahol 7 bites kódolt Int32 lenne szükséges.
12920. Az adatbázis-művelet nem sikerült.
12921. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás nem tudta létrehozni a(z) "%2" alkalmazást a következő helyen: "%1". Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
12922. Nem lett eredmény visszaadva.
12923. A DNS-kiszolgáló ciklikus gyorsítótárazású CNAME (alias) erőforrásrekordot hozott létre. A rekordot a rendszer figyelmen kívül hagyta, mert a CNAME cikluson nem engedélyezettel.
12924. Ügyfél-átirányítás gyorsítótárazásának megjelenítése vagy módosítása.
12925. A céltömb alsó határának nullának kell lennie.
12926. Az MS DTC tranzakciókezelő inkonzisztens állapotú, és nem léphet tovább. Ismeretlen típusú üzenet érkezett. Forduljon a Microsoft technikai tanácsadásához. %1
12927. A DHCPV6-továbbítóügynök nem tudott továbbítani egy DHCP RELAY FORWARD csomagot a következő IP-című helyi kapcsolaton: %1. A csomagot a következő hardvercímmel rendelkező DHCP-ügyfélnek kellett volna továbbítania: %2. Az adat a hibakód.
12928. A megadott „X” egyéni tulajdonság nem található.
12929. Szakasz . . . . . . . : Válasz
12930. A kapcsolt meg lett szakítva, mert az életben tartási tevékenység hibát érzékelt miközben a művelet folyamatban volt.
12931. Érvénytelen DNS-zónakonfiguráció.
12932. A MethodRental.SwapMethodBody metódus csak metódus törzsének kicserélésére hívható meg dinamikus modulokban.
12933. A megadott fájlnak nincs objektumazonosítója
12934. A program nem talált olyan előzményfájlt, melynek fő verziószáma megegyezik a szerkesztett fájl verziószámával, ezért a módosításokat nem tudja feldolgozni. Próbálja az előzményfájlok számát megnövelni, vagy a metabase.xml fájl újabb verzióját szerkeszteni.%1%2%3%4%5
12935. Hiba történt a következő házirendszint elemzése során: „X”. A rendszer az alapértelmezett házirendszintet használta.
12936. A rendszer licence lejárt. A bejelentkezési kérelmet a rendszer megtagadta.
12937. A HTTP-proxykiszolgáló elutasította a kapcsolatot, mert a cookie hitelesítése sikertelen volt.
12938. A gyorsítótár nincs frissítve
12939. A(z) %1 hozzáférését a rendszergazda hely szerint korlátozta a(z) %3 elérési útra vonatkozó %2 házirendszabályon keresztül.
12940. Postázás ideje:
12941. A kért elkülönítési szint nem érvényes vagy nem támogatott.
12942. Nem található a záró zárójel.
12943. Kérelemre nem állíthatók be NULL vagy üres metódusok.
12944. Új kód&csoport létrehozása
12945. A ThresholdCount paraméter nincs a beállításjegyzékben; Az alapértelmezett érték (%1) lesz használva.
12946. Néhány tranzakciót nem sikerült végrehajtani, mert ezek a tranzakciók bizonytalan állapotúak. A CRM legközelebbi helyreállításakor megpróbálja végrehajtani őket.%1
12947. A(z) %2 kötet tranzakciós erőforrás-kezelője egy újrapróbálkozást lehetővé nem tevő hiba miatt nem tudott szabad területet létrehozni a naplójában. Az adatok tartalmazzák a hibakódot.
12948. Nem található a(z) „Típusnév” típus a következő szerelvényben: „Kódösszeállítás neve ”.
12949. %1!-15s! %2!-15s! %3!-20s! %4!I64u! (0x%4!I64x!)
12950. Machine Name,Policy Target,Subcategory,Subcategory GUID,Inclusion Setting,Exclusion Setting
12951. A kért művelet nem támogatott.
12952. A hitelesítésszolgáltató nem tudott e-mail értesítést (%1) küldeni %2 számára.
12953. A konfigurációs szakasz zárolásának feloldása
12954. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások (%1) csökkenti a kibocsátott tanúsítvány maximális élettartamát (kérelem: %2), mert a hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány élettartama rövidebb, mint a beállítás-jegyzékbeli érvényességi időszak. Fontolja meg a hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány megújítását vagy a beállításjegyzék érvényességi időszak csökkentését.
12955. A megadott erőforrás-kezelő nem végzett változtatást vagy frissítést az erőforráson ebben a tranzakcióban.
12956. Egy vagy több billentyűzetport-eszközhöz nem található az eszközobjektum.
12957. A kriptográfiai szolgáltatás hibával leállt, miközben az OnIdentity() hívást dolgozta fel a System Writer objektumban.%1.
12958. Egy csatornagyűjtő meghívta a Store metódust a gyűjtőverem üres állapotában.
12959. A lecsatolás hiba miatt meghiúsult: 0x%1!x!
12960. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy végzetes ECC-memóriahiba ismeretlen memóriacímen a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
12961. %1 (%2) %3Az adatbázismotor elveszített egy táblát (%4). Nagyon tanácsos egy alkalmazásszintű integritás-ellenőrzést futtatni az adatbázison az alkalmazásszintű adatintegritás biztosítására.
12962. Az ügyfél érvényes bejövő jogkivonatot mutatott be tanúsító adatként.
12963. A(z) "%1" attribútumnak a következő értékek egyikével kell rendelkeznie: %2
12964. Internal event: The group membership cache task is starting.
12965. Az előzetes feldolgozás befejezte a szerepkörök ellenőrzését.
12966. A hitelesítésszolgáltatóra vonatkozó engedélyek nem teszik lehetővé a jelenlegi felhasználó tanúsítványigénylését.
12967. Konstans mező nem állítható be.
12968. A DNS-kiszolgáló érvénytelen válaszüzenetet kapott a következőtől: %1. A csomagot a rendszer visszautasította. A DNS-csomag az eseményadatokban található.
12969. A művelet nem engedélyezett az első kérelem után.
12970. A következő tanúsítvány személyes kulcsának keresése: X.
12971. A statikusan meghatározott célok iSCSI-felderítése meghiúsult. Hibakód: %1
12972. A funkció használatához Windows 2000 vagy újabb szükséges.
12973. A sémafrissítés nem sikerült: a segédosztályok listájában levő osztály nem létezik, vagy nem segédosztály.
12974. Az "Új webhelyem" nevű hely létrehozása a kötéssel, majd a helyazonosító automatikus létrehozása. Az új hely a létrehozást követően nem rendelkezik alkalmazással.
12975. Megszakadt a fürt konfigurációs adatainak biztonsági mentése, mert a fürt még nem rendelkezik kvórummal. Próbálja meg újból végrehajtani a biztonsági mentést, miután a fürt már rendelkezik kvórummal.
12976. Időtúllépés történt, miközben a CRM Compensator egyéni komponens a CRM Worker komponens feladatának befejezésére várt. A hiba bővebb magyarázata a COM+ Compensating Resource Manager (CRM) dokumentációjában található.%1
12977. Nem sikerült ellenőrizni a CGA cím és a tanúsítvány közötti kapcsolatot.
12978. Nem támogatott az alapértelmezett metódusok meghívása névvel rendelkező argumentumokkal.
12979. Az eszköz a határidőn belül nem fogadta el a parancsot. Lehet, hogy az eszköz inkonzisztens állapotba került, vagy a határidő értékét növelni kell.
12980. A kért művelet végrehajtása sikeresen befejeződött. A módosítások a szolgáltatás újraindítása után lépnek érvénybe.
12981. (GMT+01:00) Nyugati Közép-Afrika
12982. A DHCP szolgáltatás kitisztította az adatbázisból a felesleges csoportcímes IP-címeket -- %1 címbérlet lejárt (törlésre lett jelölve) és %2 rekord lett eltávolítva az adatbázisból.
12983. Nem hozható létre a meghajtókezelő eszköz leírója. Ellenőrizze, hogy a meghajtó megfelelően van-e telepítve.
12984. %1's - A beállításjegyzék nem érhető el; a rendszer figyelmen kívül hagyja az összehasonlításkor.
12985. A tanúsító fájlmegosztási erőforrással társított %1 fájlmegosztást jelenleg a(z) %2 kiszolgáló üzemelteti, amely (%2) nemrégiben lett a feladatátvevő fürt tagja új csomópontként. Ilyen típusú fájlmegosztást nem ajánlott az ugyanabban a fürtben üzemelő csomópontok valamelyikén futtatni. Válasszon olyan tanúsító fájlmegosztási erőforrást, amelyet a fürtön kívüli csomópont üzemeltet, és módosítsa az erőforrás beállításait ennek megfelelően.
12986. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) a CryptoAPI rendszerben történt hiba miatt nem olvasta be a következő példány kiszolgálói tanúsítványát: "%1". A hiba: "%2".
12987. BELSŐ hiba - a konfiguráció túl nagy a konfigurációs másolatokhoz
12988. A "Default Web Site" nevű helyre vonatkozó összes nyomkövetési napló keresése
12989. A beállításjegyzék-bővítmény megkezdte a visszaállítást.
12990. A hálózati hitelesítés sikertelen, mert nem válaszol a hálózatvédelmi szolgáltatás
12991. A DHCP/BINL szolgáltatás nincs engedélyezve a címtártartományban ("%2") (A kiszolgáló IP-címe: %1)
12992. A titkosított üzenet vagy a megbízható tanúsítványok listájának egyetlen aláírója sem megbízható.
12993. A FailedRequestTracing modul legalább egy naplófájlt nem tudott törölni a következő könyvtárban: "%3". A hiba legalább %1 alkalommal fordult elő az elmúlt %2 percben. Az adat a hibakód.
12994. A típust eltávolították a memóriából.
12995. Nincs több szabad helyi felhasználóazonosító (LUID).
12996. Kapcsolódás távoli FTP-helyhez
12997. Az elrendezésrekurzió elérte a veremtúlcsordulás elkerülése érdekében még engedélyezett korlátot („X”). Előfordulhat, hogy a fa hurkot tartalmaz, vagy túl mély.
12998. A Windows lemezdiagnosztika sikeresen ütemezett egy S.M.A.R.T. hiba javítására irányuló interaktív megoldást.
12999. A COM+ eseményrendszer rossz visszatérő kódot észlelt a belső feldolgozás során. HRESULT: %3 a(z) %2 / %1 sorból. Ez azt jelentheti, hogy a COM+ eseményrendszer nem megfelelően van telepítve, próbálja meg a COM+ eseményrendszert újra telepíteni.
13000. Túl kicsi a céltömb.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions