English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

8501. Egy diagnosztikai modell problémát észlelt
8502. Várakozás annak megerősítésére, hogy a(z) %1 csomópont kifogástalanul működik a fürtben.
8503. A következő kulturáliskörnyezet-név nem támogatott: „X”.
8504. BELSŐ hiba - a szükséges adatzárolás nem lett végrehajtva a tranzakció során
8505. A PAStore program lekérdezte az aktív IPsec-házirend változásait, és nem talált változást.
8506. A tranzakcióba nem lehet bejelentkezni a megadott EnlistmentMask maszkkal, mert a tranzakció már befejezte a PrePrepare fázist. A helyes működés biztosításához a ResourceManager módját párhuzamosan íróra kell váltani, és ebben a tranzakcióban abba kell hagyni az adatok gyorsítótárazását. A bejelentkezés csak a későbbi tranzakciófázisokra lehetséges.
8507. Fájl I/O
8508. Érvénytelen biztonsági engedélyzóna van megadva.
8509. Az MS DTC naplófájl megtelt, és nem tud új naplórekordokat fogadni.
8510. TFTP-rendszerindítási kiszolgáló állomásneve
8511. Annak meghatározása, hogy zárolt-e az Identity szakasz
8512. &Alapértelmezett átirányítási URL-cím:
8513. A betűkép-betűkészlet URI-azonosítója nem egy korábban rögzített betűkép-betűkészletre mutat.
8514. A kért művelet sikeresen befejeződött. A rendszer újra fog indulni, így a módosítások is érvénybe fognak lépni
8515. Váratlan karakterlánc-azonosító: X. A karakterlánc-azonosítóknak sorban kell követniük egymást.
8516. A(z) %1!ws! megnyitása a következőt adta vissza: %2!x!
8517. Vegyes tartományban biztonságengedélyezett helyi csoportok nem ágyazhatók egymásba .
8518. Érvénytelen paraméter: az -r kapcsolót szFilter paraméternek kell követnie
8519. A keret biztonsági leírója nem szerezhető meg.
8520. A betűcsalád indexének pozitív értéknek vagy nullának kell lennie.
8521. A céllal fennálló kapcsolat megszakadt. A kezdeményező megpróbálja újra létrehozni a kapcsolatot.
8522. Elképzelhető, hogy a biztonsági házirenden most végrehajtott változtatások meggátolják majd a .NET-keretrendszer konfigurációs eszközének futását, amikor legközelebb szüksége lenne rá. A .NET-keretrendszer konfigurációs eszközének bezárása előtt ellenőrizze a módosításokat.
8523. A(z) %1 tanúsítványigénylése nem tudott telepíteni egy %2 tanúsítványt a függőben lévő kérések beolvasása során (%3).
8524. Ismeretlen üzenettípus.
8525. Megváltozott a BitLocker csoportházirend. Sem helyreállítási jelszó, sem helyreállítási kulcs létrehozása nincs engedélyezve. A helyreállítási jelszó létrehozását nem engedélyezi a Fips algoritmusok használatát szabályzó biztonsági házirend. További információért forduljon a tartománygazdához.
8526. A jogkivonat egy olyan X509-tanúsítványra hivatkozik, melyet az Active Directory összevonási szolgáltatásainak megbízhatósági házirendje nem minősít megbízhatónak.
8527. A kérelem végrehajtása sikertelen, mert nem található gyorsítótár-bejegyzés (CacheKey = X), és a CachePolicy érvényes beállítása Y.
8528. A webes közzétételi szolgáltatás nem tudta eltávolítani a(z) "%2" virtuális webhelyen lévő %1 alkalmazás URL-címeit. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
8529. Érvénytelen üzenetpanel-stílus.
8530. Nem ellenőrizhető a beállításjegyzék az elosztott fájlrendszer névtérkiszolgálóin a(z) %1 elosztott fájlrendszerbeli névtérhez.
8531. A naplózó szolgáltatás érvénytelen naplószektort talált.
8532. Ez egy többrészes törzsrész, amelyben a benne levő törzsrészeken kívül nem található más.
8533. Nincs ilyen ismert szolgáltatás. A szolgáltatás nem található a megadott névtérben.
8534. A COM+ eseményrendszer belső ellentmondást észlelt. A(z) "%3" ASSERT feltétel nem teljesült a fájl (%2) %1. sorában. Forduljon a Microsoft technikai tanácsadásához, és jelezze a hibát.
8535. A forgatókönyvesemény-leképező számára a maximálisan engedélyezett számú forgatókönyvnél több lett megadva. A(z) %1 szolgáltató (eseményazonosító: %2) forgatókönyve figyelmen kívül lesz hagyva.
8536. Nem lehet betölteni a regisztrációhoz szükséges RemoteRegAsm típust.
8537. Hiba történt a faxfogadás megkezdése előtt. Hibakód: %1. Ez a hibakód jelzi a hiba okát.
8538. A(z) „Y” forráshoz hozzáadott „X” figyelőhöz a fő nyomkövetési figyelők szakaszában megadottal azonos nevű figyelőnek kell tartoznia.
8539. A mai dátum:
8540. Az objektum nevének rossz a szintaxisa.
8541. A fürt %1 hálózatnév-erőforrása legalább egy társított DNS-nevet nem tudott regisztrálni. A hiba kódja a következő: %2. Győződjön meg arról, hogy a függő IP-címerőforrásokkal társított hálózati adapterek úgy vannak beállítva, hogy legalább egy DNS-kiszolgálóhoz hozzáférésük van.
8542. Az adott névtérhez vagy csatlakozási ponthoz beállított megjegyzés - "%1!ws!".
8543. Az öngyógyítás (a kötet bitképének ismételt előállításával együtt) engedélyezve van a(z) %1 köteten.
8544. Külön szálban hajt végre műveletet.
8545. Nincs MemberInfo a következő objektumhoz: Objektumnév.
8546. A(z) %2 kapcsolaton konfigurált %1 statikus csoporthoz nem tartozik érvényes mód.
8547. Az indexegyesítés sikertelen
8548. A kiszolgáló nem támogatja a lapozást, a lapozás letiltva.
8549. Az erőforrás-betöltő gyorsítótára nem rendelkezik betöltött MUI bejegyzéssel.
8550. A számítógéphez nem áll rendelkezésre helynév.
8551. Az MS DTC TIP átjáró %1 hibát észlelte a(z) "%2" %3 osztályazonosítójú, és a(z) "%4" %5 felületen lévő CoGetClassObject hívása közben.
8552. Résztvevő ügyfél:
8553. Érvénytelen elemcímke: „X
8554. Hiba memória lefoglalásakor az eseménynapló pufferéhez. A trap nem lesz elküldve.
8555. Oldal görgetése jobbra
8556. A célhoz nem csatlakozik kezdeményező.
8557. Az érték nem lehet negatív, és az Int32.MaxValue értékkel egyenlőnek vagy annál kisebbnek kell lennie.
8558. Erőforrás-kezelő állapota: Aktív
8559. A DNS-proxyügynök nem tudott regisztrációt létrehozni a módosítások értesítéséhez a DNS- és WINS-kiszolgáló helyi listájához. Ez azt jelentheti, hogy kevés a rendszererőforrás. Az adat a hibakód.
8560. A tartalomegyesítés elkezdődött
8561. (GMT-03:30) Új-Foundland
8562. A Diagnosztikavezérlő szolgáltatás hibát talált a(z) %1 fájl %2 függvényében, a(z) %3. sorban: %4.
8563. Az „1”-től különböző verziószámú biztonsági leírók érvénytelenek.
8564. CMD Elindítja a Windows parancsértelmező újabb példányát.
8565. Az Asztalablak-kezelőt nem lehetett elindítani a megjelenítési mód alacsony frekvenciája miatt.
8566. Az elnevezett paramétertömb nem lehet nagyobb az argumentumtömbnél.
8567. Ezt a műveletet nem lehet Windows Server 2003 for Small Business Server rendszeren végrehajtani.
8568. A(z) %5 (%4) diagnosztikai modul problémát észlelt, forgatókönyv: %1, példány: %2, eredeti tevékenység azonosítója: %3.
8569. A címtárszolgáltatás nem tudja végrehajtani a kért műveletet, mert tartományátnevezési művelet van folyamatban.
8570. Érvénytelen paraméter: %1
8571. A(z) „X” nem érvényes ImeConversionMode elem.
8572. Ismeretlen típusú lap
8573. Az összetett fájl túl nagy az aktuális implementáció számára
8574. COM-típusú regisztrációs függvény csak statikus lehet.
8575. StreetTalk-kiszolgálók
8576. %1!d! bináris objektum beolvasása - eltolás: 0x%2!x! (%3!d!)
8577. A kötelező „Attribútum” attribútum nem lehet üres.
8578. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások példányának előkészítése eltávolításhoz...
8579. Duplikált táblázatkódok, vagy a kódok nincsenek betűrendben.
8580. A DNS-kiszolgáló olyan CNAME (alias) erőforrásrekordot (RR) talált a(z) %1 zónafájl %2. sorában, amely egy létező erőforrásrekordokkal rendelkező tartománynévre utal. A CNAME erőforrásrekordok az egyedüli erőforrásrekordok kell, hogy legyenek azon tartománynév esetében, amelynek aliasnevet biztosítanak. A(z) %1 zónafájlból törölni kell a jelen CNAME erőforrásrekordot vagy a vele ütköző erőforrásrekordot. A fájl a %SystemRoot%\System32\Dns könyvtárban található.
8581. Érvénytelen paraméterek: a bináris elemeket figyelmen kívül hagyó beállítás nem használható az importáláshoz
8582. Belső hiba történt az ETRN-kérés végrehajtása során.
8583. Név nélküli identitás nem hajthat végre megszemélyesítést.
8584. A kijelölt tanúsítvány: X.
8585. A virtuális könyvtár objektum esetében beállítható dinamikus tulajdonságok megjelenítése
8586. A PROVIDER és ALIAS kulcsszavak csak egyszer adhatók meg.
8587. A kilépéshez nyomja le a Ctrl+C billentyűkombinációt.
8588. Nem sikerült megállapítani a telepített rendszer csoportházirend-tulajdonságait. A csoportházirend legfeljebb 120 másodpercig várakozni fog a hálózatra a rendszer indítása és bejelentkezés alkalmával.
8589. Új AppSetting kulcs/érték létrehozása
8590. Kísérlet üres folyam deszerializációjára.
8591. A kérés el lett utasítva, mert hiba történt az Active Directory tartományszolgáltatások csoportbővítése során. Egyetlen jogkivonat sem lett kibocsátva.
8592. A partíciókezelő nem szabadította fel a(z) %2 azonosítójú fürtözött lemezt a fürt végleges törlése során. A hiba kódja a következő: %1. A számítógép újraindításával biztosítható, hogy a partíciókezelő felszabadítsa a lemezt.
8593. ASN1: megszorítás megsértése.
8594. A replikációs művelethez megadott névhasználati környezet érvénytelen.
8595. A(z) %1!ws! parancshoz meg kell adni az /Enable, a /Disable vagy a /Display kapcsolót.
8596. A(z) "%1" felhasználó a(z) "%2" ügyfélszámítógépen nem felelt meg az erőforrás-engedélyezési házirend követelményeinek, ezért nem engedélyezett a(z) "%4" erőforráshoz való csatlakozása. A következő hiba történt: "%5".
8597. Az engedély megtagadva: az AppDomain osztály metódusai nem hívhatók távolról.
8598. A „Content-Length” fejléc értéke érvénytelen
8599. Ez a művelet csak Windows Longhorn és újabb rendszerekben támogatott.
8600. A műveletsor végtelen ciklusba került

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions