English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

10101. Nem sikerült kapcsolódni az MS DTC szolgáltatáshoz.
10102. Az RPC-kiszolgáló nem támogatja az átviteli szintaxist.
10103. A megadott hardverprofil nem létezik.
10104. A rendszer nem fogadja el a beírt időt.
10105. A házirend-módosítási felszólítás: X
10106. Nem lehetett létrehozni egy fájlt az archiválási mappában, és a fax nem lesz archiválva. Ellenőrizze, hogy az archiválási mappa létezik, és írási jogokkal rendelkezik hozzá a Hálózatszolgáltatás (amely alatt a faxszolgáltatás fut). Hibakód: %1 A hibakód a hiba okát jelzi.
10107. E kiszolgáló által a(z) %1 partíción birtokolt műveleti főkiszolgáló szerepkörök átvitele megtörtént a következő kiszolgálóra: %2.
10108. Nem egyezik a hajlékonylemez szektorazonosító mezője és a hajlékonylemez-vezérlő sávcíme.
10109. Ezt a fejlécet a megfelelő tulajdonság használatával kell módosítani.
10110. A megadott adat rossz típusú.
10111. A művelet nem hajtható végre olyan eszközinformációs elemen, amely nincs regisztrálva.
10112. %1!wS!, névtér megjegyzésének eltérése
10113. Rendszerhiba történt.
10114. A művelet nem hajtható végre
10115. Hibás paraméter: a '-j' után a naplófájl helyét kell megadni
10116. A megadott BitmapEncoder elem nem támogatja a globális miniatűröket.
10117. Hiba az eseménynaplófájl (%1) megnyitásakor. A napló nem lesz feldolgozva. Az OpenEventLog visszatérési kódja: %2.
10118. Az iSCSI-kezdeményező szolgáltatás nem szerepel a Windows tűzfal által engedélyezett alkalmazások listáján, vagy a bejegyzése jelenleg nincs engedélyezve. Lehetséges, hogy az iSCSI-kezdeményező szolgáltatás nem tudja fenntartani a regisztrációját egy iSNS-kiszolgálónál, illetve nem kap értesítést az iSNS-kiszolgáló adatbázisának változásairól.
10119. Az IPRIPv2 nem tudott beütemezni egy végrehajtandó eseményt. Ezt memóriafoglalási hiba okozhatta. Az adat a hibakód.
10120. Új alkalmazás hozzáadása
10121. A bejegyzésnév nem teljes.
10122. DfsUtil: Kapcsolódás a(z) %1!wS! beállításjegyzékéhez a(z) %2!wS! eltávolítása céljából
10123. Kísérlet a(z) %1 csomópont nem fürtözött állapotba való visszaállítására.
10124. A gzip adatfolyam nem tartalmazhat 4 GB-nál több adatot.
10125. Általános távkommunikációs hiba történt.
10126. A Timeline-objektumok nem rendelkezhetnek szöveg-gyermekobjektumokkal.
10127. Nem lehet betölteni az EventMessageFileban lévő fájlnevet a következőhöz: %1. A LoadLibraryEx a következőt adta vissza: %2. A trap nem lesz elküldve.
10128. A "Default Web Site/" alkalmazás "enabledProtocols" tulajdonságának beállítása
10129. Ezen a csomóponton az MS DTC szolgáltatás indítása megelőzte a fürtszolgáltatásét. Az MS DTC leáll. Ha az MS DTC úgy van beállítva, hogy fürtön fusson, akkor azt a fürtszolgáltatás indítja el, amikor elindul. Hibaadatok: %1
10130. Nem szerializálhatók a nem felügyelt függvénymutatókon túli delegáltak, a dinamikus metódusok és a delegált létrehozásához használt kódösszeállításon kívüli metódusok.
10131. A gyorsítótári protokoll elutasította a kiszolgáló válaszát. Ha engedélyezni kívánja a kérelem automatikus újrapróbálkozását, állítsa a request.AllowAutoRedirect tulajdonságot „true” értékre.
10132. A kategorizáló nem tudott inicializálódni, mert egy eseményelnyelő nem inicializálódott. A hibakód: %1.
10133. A biztonsági fiókkezelőnek (SAM) meg kell kapnia az indítási kulcsot a hajlékonylemezről.
10134. OSS ASN.1 hiba: érvénytelen adat.
10135. '%2' törlése a(z) '%1' lehetséges tulajdonosai közül...
10136. A program nem tudta eltávolítani a(z) %1 metabázis-csomóponton tárolt tanúsítvány CertObj elemét.
10137. A típus csak IdentityReference lehet, például NTAccount vagy SecurityIdentifier.
10138. A kvóta nem elegendő a kért szolgáltatás befejezéséhez.
10139. A Windows nem tud új engedélyeket beállítani a csoportházirend-objektumok könyvtárához (<%1>). A tartományi csoportházirend-objektumok frissítése sikertelen. (%2)
10140. A COM+ eseményrendszer a(z) %1 nem várt kivételt észlelte a(z) %2 címen. Forduljon a Microsoft technikai tanácsadásához, és jelezze a hibát.%3
10141. Nem sikerült a biztonsági mentés adatainak ellenőrzése.
10142. X nem érvényes érték a következő tulajdonsághoz: Tulajdonság neve.
10143. Rendszerparaméter-értékek
10144. Az ügyfélfeloldások DNS-tartományneve
10145. Nem határozhatók meg a kódösszeállításhoz rendelt engedélyek.
10146. A kért katalógus betöltése már megtörtént.
10147. Egy aktív tranzakció folyamatban van.
10148. Érvénytelen volt a tulajdonsághivatkozás
10149. Az elérési út nem érvényes, és nem lehet meghajtó-elérésiút létrehozására használni.
10150. Minden javítás elkészült a(z) %1 köteten.
10151. %1 Tkapu %2!-3lu! %3!-30.30s! %4!-10.10s! %5!7d!
10152. (GMT-06:00) Amerikai középidő (Egyesült Államok és Kanada)
10153. A művelet nem hajtható végre off-line adathordozótáron.
10154. Az „Importálás” gombra kattintva beolvashatja egy kódösszeállítás kivonatát a kiválasztott algoritmus alapján.
10155. A felhasználói felület nyelvének telepítése nem sikerült.
10156. A megadott jelentésnév érvénytelen.
10157. CMDKEY: Hitelesítő adatok sikeresen hozzáadva.
10158. Lemezkarbantartás indítása
10159. A házirend eredménykészlete (tervezés)
10160. %1 – a szolgáltatás elindult.
10161. A parancs végrehajtása sikertelen.
10162. A Windows biztonságimásolat-katalógus sérült. Állítsa helyre a katalógust egy biztonsági mentésből a 'WBADMIN RESTORE CATALOG' vagy a Windows biztonsági másolat MMC beépülő modul használatával.
10163. Csoportházirend
10164. BELSŐ hiba - az ideiglenes és az állandó konfiguráció nem egyezik meg
10165. A rendszer nem tudja megnyitni a megadott eszközt vagy fájlt.
10166. Az egyetlen MatrixCamera elemmel végzett találatellenőrzés nem támogatott.
10167. Váratlan karakter: „X”.
10168. A(z) %1 célszolgáltatásra vonatkozó AS-kérelem feldolgozása közben a(z) %2 fiók nem rendelkezett megfelelő kulccsal Kerberos-jegy létrehozásához (a hiányzó kulcs azonosítója: %3). A kért etype-ok: %4. A fiókok elérhető etype-jai: %5. %6 jelszavának módosításakor vagy beállításakor a rendszer létrehozza a megfelelő kulcsot.
10169. Belső hiba történt a monitorkonfigurációs API-ban.
10170. A(z) %1 hálózati eszköz sikeresen eltávolítva a számítógépről.
10171. (GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Dzsakarta
10172. A(z) X algoritmus kivonatmérete Y bájt.
10173. Más hozzáférési típus nem adható meg CreateInstance mellett.
10174. A szerepek elkülönítése engedélyezve: %1
10175. Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services has begun using unique remote procedure call (RPC) associations to ensure correct security context information.
10176. MKDIR Könyvtárat hoz létre.
10177. Hiba történt a PerformanceCounter érték (0xX) számítása során.
10178. A megadott kulcsokkal rendelkező gyűjteményelem eltávolítása a "system.webServer/defaultDocument" konfigurációs szakasz gyűjteményéből.
10179. A rendszer egy helyettesített meghajtón lévő könyvtárat próbált meg helyettesíteni.
10180. Az üres karakterlánc érvénytelen érték a „format” paraméter esetében.
10181. Hiba történt az alapértelmezett sématábla (%1) beolvasása közben. Elképzelhető, hogy újratelepítésre/a telepítés javítására van szükség.%2%3%4%5
10182. Sikeres, de statikus.
10183. A megadott színprofil érvénytelen.
10184. Az összetevők identitásai különbözőek.
10185. (GMT-12:00) Eniwetok, Kwajalein
10186. A visszatérési típus értéke érvénytelen típusokat tartalmaz (például null, ByRef).
10187. Ismeretlen hiba miatt a tranzakció nem oldható fel.
10188. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy súlyos állapot. Egy processzor egy külső jelzést kapott, mely szerint helyrehozhatatlan hiba történt.
10189. ILease típusú visszatérési objektum helyett a következő típusú érkezett: „X”.
10190. A fürtnapló méretének beállítása sikerült...
10191. Csatlakozás a(z) %1 kiszolgálóhoz mint %2\%3
10192. Egy rendszer-visszaállítási pont beállítása érdekében az aláíratlan fájl másolását tartalmazó műveletet vissza kellett görgetni.
10193. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudta felvenni a rendszerbiztonsági tagokat az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások adatbázisába.
10194. A kerekítési jegyek 0 és 15 közé eshetnek, a határokat is beleértve.
10195. X példánya nem hozható létre, mert a Type.ContainsGenericParameters érték igaz.
10196. Másolásvédelmi hiba - A használatban lévő DVD régiója nem egyezik a meghajtó régióbeállításával.
10197. A könyvtárváltás miatt kiadott eseménykezelő-hívások átadásra való előkészítéséhez használt objektum.
10198. Bejelentkezési kísérlet történt, de a hálózati bejelentkeztető szolgáltatás nincs elindítva.
10199. A(z) %2 állapotregisztere átfedi a következő vezérlőregisztert: %3.
10200. Az END RESTORE paranccsal leállíthatja a jelenlegi visszaállítási folyamatot.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions