English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

1801. Az összes felsorolásnak rendelkeznie kell egy alapul szolgáló value__ mezővel.
1802. Nem sikerült beállítani a(z) %2 adapter osztályazonosítóját: %1
1803. A megadott programkód nem tartalmazott erőforrás szakaszt.
1804. Hiányzik a következő típusú objektum egyik tagjának típusa: „Objektumnév”.
1805. A következő érvényesítési paraméter érvénytelen: "%1".
1806. A kvótaházirend feldolgozása a számítógép leállítása vagy kijelentkezés miatt megszakadt.
1807. A hálózati hely nem érhető el. A hálózati hibaelhárításról további információkat a Windows súgójában talál.
1808. Ismeretlen vezérlőkarakter.
1809. A kért név már létezik egyedi azonosítóként.
1810. Az NTDS Settings objektum hívásazonosítóját nem sikerült frissíteni.
1811. A mappaátirányítási házirend csak a legközelebbi bejelentkezéskor lesz alkalmazva, mert érvényben van a csoportházirend bejelentkezési optimalizálása.
1812. A küldött/fogadott bájtonkénti adatbitek száma.
1813. Az iSNS nem tudta az iSNS-kiszolgáló konfigurációs információit beszerezni a hálózaton található egy vagy több DHCP-kiszolgálóról.
1814. Jegyzékfájlelemzési hiba: tizedesjegynél érvénytelen karakter.
1815. A(z) '%1' erőforrástípus lehetséges tulajdonosainak listázása:
1816. A SecureString csak Windows 2000 SP3 és magasabb szintű platformokon támogatott.
1817. Újraindítás közben nem volt elérhető egy kulcs a szükséges forrásokból.
1818. Nem sikerült felsorolni a folyamatmodulokat.
1819. Nem lehet kézbesíteni ezt az üzenetet, mivel a következő hiba fordult elő: „%1”.
1820. A naplózási hely nem nyerhető vissza, mert a naplófájl rögzítve van.
1821. A objektumfelület nincs regisztrálva
1822. A puffer túl kicsi.
1823. Érvénytelen fájlformátum. Az objektum megkülönböztető neve nem található
1824. A képpontárnyékoló mintavételezője csak Effect.ImplicitInput, illetve BitmapCacheBrush, VisualBrush vagy ImageBrush egy példánya lehet.
1825. A megadott HTX fájl nem található egyetlen virtuális vagy fizikai elérési úton sem.
1826. Visszaadja vagy beállítja a naplófájl nevét olvasáshoz vagy íráshoz.
1827. Helytelenül formázott RADIUS-üzenet érkezett a következő ügyféltől: %1. Az adat a RADIUS-üzenet.
1828. A megadott „X” jelző értéke nem a megengedettek egyike.
1829. Meghiúsult az elosztott fájlrendszer replikációs szolgáltatása beállításkulcsainak helyreállítás utáni definiálása az offline operációs rendszerben.
1830. Válassza ki az ASP.NET egyik telepített verzióját.
1831. A DNS-kiszolgáló nem tudja létrehozni a zónát (%1) a beállításértékből. A beállításkulcs legalább egy, a zónához tartozó azonosítója sérült, vagy hiányzik a zónafájl. A DNS-konzol használatával cserélje ki vagy javítsa meg a beállításkulcs sérült azonosítóit, vagy erősítse meg, hogy a zóna adatbázisa rendelkezésre áll. További információt az online súgóban, "A zóna tulajdonságainak konfigurálása" című témakörben találhat.
1832. A csoportházirend sikertelenül várakozott a hálózati alrendszerre a számítógép indítása alkalmával. A csoportházirend feldolgozása folytatódik.
1833. Az alkalmazásgazda segítő szolgáltatás hibát észlelt, miközben megpróbálta felvenni a következő alkalmazáskészlet társítását az SID-azonosítójához: "%1". A probléma elhárításához újból véglegesítse a módosításokat, vagy indítsa újra a szolgáltatást. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
1834. Nem létezik a csatornagyűjtő. Nem sikerült átirányítani az aszinkron hívást.
1835. A névtelen bejelentkezés sikerült - %1@%2
1836. A művelet nem engedélyezett a következő elemen, mert az elem zárolt: "%1". Ennek oka lehet az, hogy zárolt a szakasz, vagy az elem egy szülői szinten megadott lockItem, lockElements vagy lockAllElementsExcept tulajdonság miatt zárolt.
1837. Ez a Pop művelet nem rendelkezik megfelelő Push művelettel a veremből történő eltávolításhoz, mert a DrawingContext elem veremmélysége nulla.
1838. Nem engedélyezett metódus
1839. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem tudta inicializálni a teljesítményszámlálókat.
1840. 0x1 = B-csomópont, 0x2 = P-csomópont, 0x4 = M-csomópont, 0x8 = H-csomópont
1841. Ideiglenes átirányítás
1842. Az SSL-kapcsolatot az ügyfél kezdeményezésére bontja a rendszer.
1843. A naplózási bővítmény befejezte a beállítást.
1844. A címke többszörösen van definiálva.
1845. A folyamat szabványos kimeneti folyama.
1846. Az IIS alhitelesítőjének beállításkulcsa helytelenül van konfigurálva a tartományvezérlőn. A kivonatoló szolgáltatás le van tiltva.
1847. Az elektronikus levélcím érvénytelen vagy érvénytelen a típusa.
1848. A felhasználó nem tudja módosítani a jelszavát, mert az új jelszó nem felel meg a hálózat jelszókövetelményeinek.
1849. Nem indítható el a fürtszolgáltatás ezen a csomóponton, mert a beállításjegyzékkel kapcsolatos egyik művelet hibát okozott (%1).
1850. Egy VarArgs függvény nem értékelhető ki.
1851. %1!d! útvonal:
1852. A COM+ nyomkövetési globálisan egyedi azonosítóit nem sikerült regisztrálni. A nyomkövetést a program letiltja.%1
1853. A szolgáltatás indítása sikertelen (%1).
1854. A /regfile kapcsoló nem használható a /tlb kapcsolóval együtt.
1855. A(z) (%1) és (%2) együttes megadása érvénytelen beállítás.
1856. Nem hozható létre kapcsolat, mert a célszámítógép már visszautasította a kapcsolatot.
1857. A kért művelet sikertelen volt. A korábbi állapot visszaállításához újra kell indítani a rendszert.
1858. A séma nincs betöltve.
1859. Tartományalapú névtérpéldányra mutató elavult hivatkozások törlése.
1860. A felhasználó nem helyi, próbáljon másik elérési utat használni.
1861. Kijelölés a végéig
1862. Az eseményt kiváltó szál váratlanul megszűnt. %1%2%3%4%5
1863. A(z) X meghívása szabálytalan paraméterrel történt.
1864. Nem található a(z) „File Name” fájl.
1865. Ismeretlen hiba történt.
1866. Az előfizetés naplója kikapcsolt állapotban van, és nem használható események továbbítására. Engedélyezni kell a naplót az előfizetés aktiválásához.
1867. A program nem tudta a hívó által megadott TIP tranzakció URL-címét érvényes MS DTC tranzakcióazonosítóvá alakítani. A hiba nem várt jellegű, mert a TIP tranzakció URL-címéből az derül ki, hogy a tranzakciót ez a számítógép kezdeményezte. Hibaadatok: %1
1868. Használja a kulturális környezet Y nevét a másodlagos rendezési sorrend X neve helyett a rendszer kulturális környezetének (Y) lecserélésére.
1869. Ismeretlen kapcsoló vagy engedélycsoport: „X”.
1870. Érvénytelen DNS-zónatípus.
1871. Nincs elég erőforrás az eszköz elindításához.
1872. A küldés nem sikerült. A vonal foglalt. Ez a fax nem lesz elküldve, mert a program elérte az újrapróbálkozások maximális számát. Feladó: %1. Számlázási kód: %2. Feladó cége: %3. Feladó telephelye: %4. Eszköz neve: %5. Feladat azonosítója: %6. Felhasználónév: %7. Az eseménnyel kapcsolatban részletes adatokat a műveletnaplóban talál.
1873. A logikai lemezkezelő nem tudja olvasni a lemez konfigurációját.
1874. A fájl várólistájához tartozó, a telepítés során módosított fájlokról nem készült biztonsági másolat az eltávolítási folyamathoz.
1875. ------ Támogatott PRIORITY RANK parancsok ------
1876. A(z) %1 jelenleg nincs beállítva
1877. A CMD végrehajtása nem sikerült: Win32 hibakód = %2!.20s!

1878. A megadott nyomtató vagy lemezes eszköz fel van függesztve.
1879. A rendszer belső hibát észlelt a BAML-tartalom elemzése során: az assemblyId azonosítónak negatívnak kellene lennie.
1880. Az OLESTREAM Get metódust nem sikerült végrehajtani
1881. Érvénytelen kivonatolási kapcsoló – X.
1882. A WebRequest időkorlátja lejárt. A válasz nem érkezett meg a megadott Timeout időtúllépési periódus lejárta előtt.
1883. A ThresholdTime paraméter értéke érvénytelen a beállításjegyzékben; Az alapértelmezett érték (%1) lesz használva.
1884. A művelet nem hajtható végre, mert nincs engedélyezve az iSNS-kiszolgálóra vonatkozó tűzfalkivétel.
1885. Nincs szükség szinkronra
1886. %1 (%2) %3A naplócsonkolás sikertelen, mert nem sikerült a helyreállításhoz szükséges összes naplófájl másolása.
1887. Az RPC-kiszolgáló túlságosan elfoglalt a művelet elvégzéséhez.
1888. Érvénytelen kivonatméret
1889. A megadott számcsoport érvénytelen. Javítsa ki a kiemelt csoportot.
1890. Nincs elég szabad kiszolgáló tárolóterület a parancs végrehajtásához.
1891. Az osztálytelepítő osztály jelezte, hogy erre a telepítési kérésre az alapértelmezett műveletet kellene végrehajtani.
1892. Típusnév típusú ismert SID létrehozásához meg kell adni a domainSid paramétert.
1893. A karakterlánc elemzése előjel nélküli számként történik, így nem tartalmazhat negatív előjelet.
1894. Érvénytelen kiállító és/vagy sorozatszám.
1895. A frissítéskészlethez nem található érvényes sorrend.
1896. A(z) %2 hardvererőforrásait már használja egy másik eszköz.
1897. Egy távoli számítógéppel folytatott IPsec-egyeztetés nem sikerült, mert az internetes kulcscsere és az AuthIP IPsec kulcsmodul-szolgáltatásai (IKEEXT) nem indultak el.
1898. Nem lett kibocsátva erőforrás-jogkivonat, mert az erőforrás által igényelt jogcím-átalakítás nem eredményezett jogcímeket.
1899. A kért attribútumnak több értéke van.
1900. A(z) %1 csomópont nem tudott kommunikációs munkamenetet létesíteni a fürthöz történő kapcsolódás során. A problémát sikertelen hitelesítés okozza. Győződjön meg arról, hogy a csomópontok a fürtszolgáltatási szoftver kompatibilis verzióját futtatják.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions