English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

13101. Az alapul szolgáló lista megváltozott, és a felsorolás elavult.
13102. Nem sikerült regisztrálni kapcsolódási értesítésre.
13103. %1!ld! perc
13104. DNS-tartomány neve
13105. A válasz dátumfejlécének értéke régebbi, mint a gyorsítótári bejegyzésé.
13106. A kérés elutasítva. Egyetlen jogkivonat sem volt kibocsátva.
13107. Az „uriParser” paraméternek átadott URI elemzési példány már regisztrálva van a(z) „X” sémanévnél.
13108. A következő ARP-bejegyzés törlése nem sikerült: %1!u!
13109. [NETFTAPI] Az előfizető kivételhibát (%1) okozott a NETFT-értesítés feldolgozása során
13110. Az útvonalcím érvénytelen alakú.
13111. A képpontárnyékoló modellje (Pixel Shader Model 3.0) megköveteli, hogy a lebegőpontos állandók a [0–223] számú regiszterekben legyenek.
13112. Helytelen alakú \p{X} escape-karakter.
13113. A címjegyzékindexek megszámlálása nem sikerült.
13114. Megbízhatóság-ellenőrzés
13115. Nem lehet megkapni az objektumhoz tartozó monikert
13116. Az MS DTC tranzakció kimenete váratlan: Az eredmény %3: Fájl=%1 Sor=%2.
13117. Metaadatok fájlja:
13118. A(z) '%1!ls!' elem nem található a FileSystemImage objektum hierarchiájában.
13119. Gyártói tanúsítvány importálása
13120. Nem lett megnyitva az ADO adatfolyam.
13121. Érvénytelen figyelőleíró.
13122. Többválasztásos átirányítás
13123. Érvénytelen időtúllépési érték: %1!ws!
13124. A hitelesítésszolgáltató tanúsítványa érvénytelen adatot tartalmaz.
13125. A megadott objektum nincs távoli erőforráshoz kötve
13126. A megadott RegistryValueKind érvénytelen érték.
13127. A megadott köteten már létezik egy példány ezzel a névvel.
13128. A(z) "%1" alkalmazáskészletet kiszolgáló "%2" munkavégző folyamatban levő figyelőcsatornát támogató "%4" protokollhoz tartozó figyelőadapter hibás. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
13129. A CodeDom konfigurációs szakaszban nem üres karakterláncot kell megadnia a nyelv neveként.
13130. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások elindult a következőhöz: %1.%2%3
13131. Az alkalmazásellenőrző hibát talált a jelenlegi folyamatban.
13132. A DHCP-címfoglaló letiltotta magát a(z) %1 IP-címen, mert az IP-cím kívül esik azon a hatókörön (%2/%3 ), ahonnan a rendszer a címeket lefoglalja a DHCP-ügyfelek számára. A DHCP-címfoglaló engedélyezéséhez az IP-címen módosítsa úgy a hatókört, hogy magába foglalja az IP-címet, vagy módosítsa úgy az IP-címet, hogy a hatókörbe essen.
13133. Érvénytelen számlálónév. A név hosszának „X” és „Y” között kell lennie. Idézőjelek, vezérlőkarakterek és kezdő vagy záró szóközök nem használhatók.
13134. Késői kötésű műveletek nem hajthatók végre olyan mezőkön, amelyek típusánál a Type.ContainsGenericParameters érték igaz.
13135. Az online kiszolgáló tartalomjegyzék-válasza nem érvényes
13136. Az eszközpéldány inicializációja nem sikerült, és nem használható.
13137. A megosztott védelmi pont létrehozása előtt időtúllépés történt.
13138. A hibakereső kivételt írt ki a CTRL+C billentyűkombinációhoz.
13139. A konfigurációkészlet egyeztetett átmenő hitelesítést használ. A kijelölt fióknév más, mint a forráskiszolgáló által használt fióknév. Ebben a konfigurációkészletben minden példánynak helyi fiókot kell használnia azonos névvel és jelszóval.
13140. Érvénytelen URI: A Dos elérési utaknak tartalmazni kell a gyökeret, például: „c:\”.
13141. Fájlmegosztási erőforrás
13142. Az adathordozó-típus nem távolítható el az adathordozótárból, mivel legalább egy meghajtó az adathordozótárban támogatja ezt az adathordozó-típust.
13143. A COM+ nem tudta felvenni a kapcsolatot a Microsoft DTC-vel
13144. Az ügyfél tartománya a következő: %1.
13145. Az eredő házirendnek a szoftvertelepítési házirend beállításaira vonatkozó adatai nem naplózhatók. Hibaállapot : %1
13146. Szintaktikai hiba: Használja a /f: írásmódot.
13147. Hibás a visszafejtendő adatok hossza.
13148. Nincs megjelenítendő logikai egység.
13149. Nem sikerült csökkenteni a trap pufferének méretét. A trap nem lesz elküldve.
13150. A StylusPointDescription elemek nem kompatibilisek. Használja a StylusPointDescription.GetCommonDescription metódust egy általános StylusPointDescription elem megkereséséhez, majd hívja a StylusPointCollection.Reformat függvényt egy kompatibilis StylusPointCollection elem kinyeréséhez.
13151. FIND Szöveges karakterláncot keres a megadott fájlokban.
13152. Ez a hitelesített környezet nem támogatja az adatok titkosítását.
13153. A biztonsági mentés ütemezését törölték. A biztonsági mentések többé nem futnak ütemezve.
13154. Az elsődleges DNS-zónához szükség van adatfájlra.
13155. Az aktuális szál már átalakult részszálból.
13156. Az MS DTC konfigurációs felülete nem található.
13157. A fürtnapló másolása sikerült a következő csomópontról: '%1'...
13158. <%1> érvényesítése a tartományi gyorsítótárban ....
13159. Sémafordítási hiba történt: az attribútum (InheritsPropertiesFrom) értéke (%1) helytelen formátumú. A helyes formátum: (IISConfigObject::Property).%2%3%4%5
13160. A(z) X példány nem létezik a következő kategóriában: Y: .
13161. BELSŐ hiba - a plexcsík szélességmezője érvénytelen
13162. A tároló vezérlőblokkok tönkrementek.
13163. A megadott konfigurációs elérési úton vagy annak szintje alatt definiált konfigurációs elérési utak közül azok felsorolása, amelyek "defaultDocument" szakaszában explicit módon meg van adva az "enabled" attribútum.
13164. Másolásvédelmi hiba - az olvasás nem sikerült, mert a szektor titkosítva van.
13165. Érvénytelen paraméter: az -o kapcsolót attribútumoknak kell követniük
13166. Nem hozható létre becsomagolt TypedReference, ArgIterator vagy RuntimeArgumentHandle objektum.
13167. Az IPBOOTP sikeresen elindult.
13168. A hitelesítési kérelmet hálózati hiba miatt nem lehetett a távoli RADIUS-kiszolgálónak továbbítani.
13169. IPsec alapmód
13170. Nem sikerült a beállításkulcsot megnyitni a rendszerállapot-helyreállítási műveletnek a következő újraindításkor esedékes regisztrálásához.
13171. A tranzakciókezelő (TmId=%1, napló útvonala=%3) nem tudta továbbléptetni a naplófájl végét a feloldatlan tranzakció (UOW=%4, leírás='%6') miatt. Ahhoz, hogy a tranzakciókezelő továbbra is nyújtson tranzakciószolgáltatásokat, a tranzakció feloldását kényszeríteni kell. A nem megfelelő kimenetel kényszerítése adatsérülést okozhat az alárendelt erőforrás- és tranzakciókezelőkben.
13172. A rendszer nem törölte az egyszerű szolgáltatásneveket a szolgáltatásfiók-objektumból.
13173. A kijelölt kapcsolódási karakterlánc törlése
13174. DfsUtil: RenameRegistries: CÉLKISZOLGÁLÓ \\%1!ws!\%2!ws!
13175. A HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters\%1 beállításazonosító érvénytelen értéket tartalmaz, vagy nem olvasható. A DNS-kiszolgáló nem indítható el. Módosítsa az értéket érvényes értékre, vagy törölje azt, majd próbálja újraindítani a DNS szolgáltatást.
13176. A BitLocker meghajtótitkosítás fürtözött rendszeren nem érhető el.
13177. A szerializált kulcsok egyike NULL.
13178. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások helyi példányához tartozó összes műveleti főkiszolgáló szerepkör eltávolítása...
13179. A következő napló már regisztrálva van forrásként a(z) „Y” számítógépen: X.
13180. A megadott osztályok nem léteznek a címtárszolgáltatásban.
13181. Tömörített kötet
13182. X nem állítható be Y szülőjeként, mert X már Y gyermeke. A kulturális környezetek nem lehetnek saját elődeik.
13183. Érvénytelen Xml – X.
13184. A megadott típustár-importáló visszahívás érvénytelen, mert nem támogatja az ITypeLibImporterNotifySink illesztőfelületet.
13185. Erősítse meg az új jelszót.
13186. A DNS-kiszolgáló CNAME-ciklust hozott létre a CNAME beöltésekor (hely: %1) A CNAME-ciklus egyik hivatkozása: a(z) %2 DNS-név a(z) %3 CNAME aliasa. A szomszédos üzenetek további hivatkozásokat tartalmaznak a CNAME-ciklusra.
13187. A(z) <%1> célútvonal nem érhető el
13188. Ez nem GET, HEAD vagy POST kérelem volt.
13189. Az objektumnak nincs érvényes könyvtár-azonosítója, nem megfelelően lett létrehozva, vagy le van zárva a Shutdown() függvénnyel.
13190. A HTX fájl (%2) rosszul formázott incluse állítást tartalmaz a következő sorban: %1!d!.
13191. A(z) „%1” tartomány nem érhető el.
13192. A replikációs művelet előnyt kapott.
13193. Ismeretlen név
13194. A csoportházirend a tartományvezérlő adatainak felderítésével próbálkozik.
13195. Az importálás sikertelen. A kódösszeállításhoz nem tartozik gyártói tanúsítvány.
13196. Az ügyfél érvényes bejövő jogkivonatot mutatott be tanúsító adatként. A naplózási házirendtől függően a jogkivonat további adatai egy azonos tranzakcióazonosítójú 10540-es eseményben lehetnek rögzítve.
13197. Az illesztőprogram beállításaiban %1 számára helytelen megszakítás van megadva.
13198. TIP átjáró
13199. A rendszertöltő objektumot nem lehetett hozzáadni a lemezképhez.
13200. %1 (%2) %3Naplófájlok törlése; (fájltartomány: %4 - %5).

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions