English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

901. Meg kell adni a gép nevét.
902. A számítógépen található alkalmazások felsorolása. Ennek a parancsnak a segítségével a következőkre van lehetőség: egy adott alkalmazás megkeresése annak azonosítója vagy URL-címe alapján, a megadott helyhez vagy alkalmazáskészlethez tartozó összes alkalmazás megkeresése, illetve alkalmazások szűrése megadott alkalmazásattribútumok szerint.
903. A szolgáltatásvezérlőtől származó vezérlőkérések feldolgozása során kivétel történt.
904. A(z) %1 fizikai címen elérhető memórialap több javított hardverhiba-eseményre bukkant. emiatt a továbbiakban nem használható a Windows számára.
905. [Nem található biztonsági azonosítók]
906. NIS-tartománynév
907. A(z) '%1' erőforrás állapota:
908. Az adatbázis SQL gyorsítótár-függőségének engedélyezése.
909. A kérelemből hiányzik egy vagy több kötelező aláíráskiadási házirend.
910. Az üzenetnek nincs címzettje.
911. A biztonságos szoftvercsatorna-rétegen (SSL-en) keresztüli LDAP most lehetséges.
912. Az érvényesítése folyamatot a következő lépéssel kell folytatni.
913. A következő válasz-karakterlánc érvénytelen formátumú: „X”.
914. A kiszolgáló felfüggesztette a kérelemnaplózást, mert a napló írása közben hiba történt. Az adat a hibakód. A hibakódhoz tartozó szöveg: %1.
915. A lemez nem tartozik lemezcsoporthoz.
916. Hiba történt a következő URL-előtag által azonosított névtérfenntartás inicializálása közben: %2. A hiba állapotkódját a visszaadott adatok tartalmazzák.
917. Version paraméterei nem lehetnek nullánál kisebbek.
918. A COM+ eseményszűrő váratlan hibát észlelt. A rendszeresemény nem lesz kiváltva. %1
919. A biztonsági másolatok nem tárolhatók titkosított köteten. Fejtse vissza a kötetet, és próbálkozzon ismét a művelet végrehajtásával.
920. A beállításkulcs érvénytelen.
921. A modul argumentuma csak ModuleBuilder lehet.
922. Az ApplicationName tulajdonságot be kell állítani a DynamicBase tulajdonság megadása előtt.
923. ftp: get
924. "%1" "%2" érvénytelen értékkel rendelkezik a következő tulajdonsághoz: "%3". A(z) "%4" konfigurált érték érvénytelen. Az alapértelmezett érték "%5" lesz.
925. Nem sikerült lekérdezni a konzolmódot.
926. Kevés az erőforrás.
927. A fürt %1 hálózata leállt. Az elérhető csomópontok egyike sem tud kommunikálni ezzel a hálózattal. A Konfiguráció ellenőrzése varázsló futtatásával ellenőrizze a hálózati beállításokat. Ha ez az állapot nem szűnik meg, keresse meg a hálózati adapterrel kapcsolatos esetleges hardver- és szoftverhibákat. Végül ellenőrizze, hogy nem hibás-e a hálózat valamelyik másik összetevője (elosztó, kapcsoló vagy híd), amelyhez a csomópont csatlakozik.
928. A WMI-adatszolgáltató olyan példánykészletre hivatkozik, amely nincs regisztrálva.
929. [%1!d!] Probléma: Felismerhetetlen érték ütközése
930. A Feladó vagy Küldő mezők legalább egyikének megadása kötelező, de egyik sem található.
931. A(z) %1 elem metaadatai 32 kb fölé növelnék az összes közzétett metaadat méretét, amely az összes közzétett elem legnagyobb megengedhető mérete. Csökkentse a közzétett elemek számát, távolítsa el a(z) %1 elemet a közzétételből vagy csökkentse %1 metaadatainak méretét.
932. Ez a Visual elem nem tudja transzformálni a megadott pontot.
933. Nem sikerült betölteni a proxy parancsfájl futtatási környezetét a Microsoft.JScript kódösszeállításból.
934. A verzió értékének pozitívnak kell lennie.
935. A kulturális környezet neve nem lehet üres karakterlánc.
936. Nem hozható létre az MS DTC TIP átjáró inicializálási objektuma. Az MS DTC elindul ugyan, de a TIP szolgáltatás le lesz tiltva.
937. A megadott attribútumok érvénytelenek, vagy ütköznek a csoportra mint egészre vonatkozó attribútumokkal.
938. A felügyelt modul osztály (csak a felügyelt modulok) teljes mértékben minősített .NET-típusa Névtér.Osztály formátumban
939. Nem léphet be a fiók korlátozásai miatt.
940. A megadott cím nem áll rendelkezésre.
941. A tanúsítványszolgáltatások ügyfele nem tudta elindítani a szolgáltatókat válaszképpen a(z) %1 eseményre. Hibakód: %2.
942. Címke értéke: DFS
943. Az IPRIPv2 nem tudott memóriát foglalni a halommemóriából. Az adat a hibakód.
944. Számítógépfiókok kezelése
945. A faxszolgáltatás hibába ütközött és leállt. Hibakód: %1 Ez a hibakód a hiba okát jelzi. A probléma részleteiről a rendszer Windows hibajelentést hozott létre. A faxszolgáltatás most újraindul.
946. A szintre vonatkozó információ nem kérhető le.
947. A TraceLevel paraméter rossz típusú a beállításjegyzékben; Az alapértelmezett érték (%1) lesz használva.
948. A távoli eljáráshívást nem lehetett végrehajtani.
949. A konfigurációs szakasz titkosítása nem támogatott.
950. OID helyek telítve. További attribútumok vagy osztályok nem adhatók hozzá.
951. A Windows rendszerindítási konfigurációs adatfájljából hiányoznak szükséges információk.
952. ------ Támogatott DFSDCNAMEDELAY parancsok ------
953. Ez a Collection-típus nem támogatja a SourceCollection elem egy, a Dispatcher száltól eltérő szál által történő módosítását.
954. Túl hosszú a naplóbejegyzés karakterlánca. Az eseménynaplóba írt karakterláncok legfeljebb 32766 karakter hosszúak lehetnek.
955. A DiskRAID szokásos bemeneti módban működik.
956. A DHCP-adatbázist frissíteni kell az aktuális JET-formátumra. További információt a DHCP-kiszolgáló eseménynaplójában talál.
957. A(z) X szál létezik, de a következő folyamat nem található: Y.
958. Sor: %1, leírás: %2
959. Belső hiba történt egy távoli eljáráshívásban (RPC).
960. A(z) %2 szál (a(z) %1 folyamatban) leállt.
961. Adott műveletek kijelölése a szabály általi alkalmazásra
962. A folyam tömbadata érvénytelen.
963. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudta eltávolítani az alkalmazásspecifikus címtárpartíciót (%1), mert annak legalább egy gyermekpartíciója vagy kereszthivatkozása van. Először távolítsa el a gyermekpartíció(ka)t vagy a kereszthivatkozásokat.
964. Memóriakövetési események
965. A DatePickerFormat értéke érvénytelen.
966. A tömb típusa nem feleltethető meg képpontformátumnak.
967. Az összetett fájl létrehozásakor nem volt megadva a STGM_SIMPLE jelző
968. A paraméterérték nem lehet nagyobb mint „X”.
969. A rendszer fejrészkivonat-hibát észlelt a megadott PDU-nál. A fejrész és a kivonat a kiíratási adatok között szerepel.
970. A sharedListeners szakaszban nem szerepel a(z) „X” figyelő.
971. Nem találhatók árnyékmásolatok a köteten.
972. Preload-bejegyzésekhez meg kell adni egy típus- vagy kódösszeállítás-attribútumot.
973. A(z) %1 tanúsítványigénylése azt észlelte, hogy a(z) %2 tanúsítványban szereplő DNS-név nem egyezik meg a helyi számítógép DNS-nevével. A(z) %2 tanúsítványigénylés megismétlése %3 órán belül.
974. A "DefaultAppPool" alkalmazáskészlethez tartozó összes alkalmazás megkeresése.
975. Az Adprep kapcsolódott a tartományi főkiszolgálóhoz: %1.
976. Az ügyfél NIS+ rendszerű tartományneve.
977. Érvénytelen a megadott bejegyzésazonosító.
978. Heurisztikus megszakítás (RESET) vagy heurisztikus vegyes COMPARE STATES utasítás érkezett a(z) "%1" LU partnertől a(z) "%2" LU tranzakcióra vonatkozóan, amikor a végrehajtva üzenetet továbbította az MS DTC %3 azonosítójú tranzakciójával kapcsolatban.
979. Útválasztócímek tömbje preferencia szerint rendezve
980. A DNS-kiszolgáló érvénytelen preferenciaértéket ("%1") talált a(z) %2 zónafájl %3. sorában. A preferenciának érvényes 16 bites előjel nélküli egésznek kell lenni. A hiba kijavításához változtassa a preferenciamező értékét egy érvényes számra. A zónafájl (%2) helye: %SystemRoot%\System32\Dns.
981. %1!-20s! '%2'
982. A GZip fejlécben megadott tömörítési mód ismeretlen.
983. Az összetett betűkészlet nem várt fontos szóközt tartalmaz.
984. Érvénytelen visszatérési kód egy program végrehajtására való várakozáskor. A végrehajtott parancs a következő volt: X.
985. Az üzenet címzettjének nincs elegendő szabad tárterülete az üzenet fogadásához.
986. A naplózó szolgáltatás részleges vagy befejezetlen naplóblokkot talált.
987. Hiba történt [%2] az illesztőprogram-adatbázis feldolgozása során.
988. A kötetméret túl nagy a kiválasztott fájlrendszerhez.
989. Hozzáférést biztosít helyi és távoli folyamatokhoz, valamint helyi folyamatok indítását és leállítását teszi lehetővé.
990. A címke által tartalmazott „X” karakter nincs engedélyezve a UseStd3AsciiRules használata esetén.
991. %1 (%2) %3Az adatbázis (%4) sikeres helyreállításához a következő naplófájlokra van szükség: %5-%6. A helyreállítási művelet csak a(z) %7 naplófájltól kezdődőeket találta meg.
992. Egy kötet biztonsági mentése közben végzetes hiba történt, ezért a biztonsági mentés nem sikerült.
993. A tűzfalbővítmény befejezte a beállítást.
994. A feldolgozás %1!d! másodpercig (%2!d!, %3!d!) tartott.
995. Egy alias nem hivatkozhat másik aliasra.
996. A biztonsági csomag inicializálása nem sikerül, így nem telepíthető
997. A HBA biztonsági információk gyorsítótára megtelt.
998. A Windows lemezdiagnosztikai adatgyűjtés sikeresen befejeződött.
999. Nem statikus mezőhöz szükség van célra.
1000. %1 Iptl %2!-3lu! %3!-30.30s!

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions