English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

16001. A kérés túllépte a méretkorlátot.
16002. A PerUser előfizetés tulajdonosa nincsen bejelentkezve a megadott rendszerbe
16003. Tartományvezérlői és nem tartományvezérlői tesztek nem futtathatók együtt.
16004. Az összes intranetes kód jogosultságot kap arra, hogy olvasson saját telepítési könyvtárából.
16005. Az SMI primitív telepítője hibát jelzett telepítés vagy kiszolgálás közben.
16006. Sikertelen importálás. Hiba: %1.
16007. A helyi adapter hibás ACL-adatcsomagot küldött vissza, és azt a rendszer törölte.
16008. Leállítási parancsfájl
16009. A hálózatnak %1 előtagot szolgáltató hatókörben nincsenek elérhető IPv6-címek a címbérlethez.
16010. A rendszerindításkori hibakeresés engedélyezve van a rendszertöltés-vezérlőn, ezért a TPM-alapú kulcsok nem olvashatók be.
16011. A korrigált platformhiba miatti megszakítás küszöbértéke túl lett lépve. A megszakítást a program letiltotta, és engedélyezte a Lekérdezés üzemmódot.
16012. A Windows nem tudja lekérni a csoportházirend-objektumok egy tárolójának teljes tartománynevét. A tartományi csoportházirend-objektumok frissítése sikertelen. (%2)
16013. A megadott üzenetnév formátuma érvénytelen.
16014. A(z) Y szinten levő kódcsoport engedélycsoportja módosítva a következőre: „X”.
16015. A CryptoAPI valamelyik függvényének hívása nem sikerült.
16016. A számítógép nem tud csatlakozni a tartományhoz. Elérte a tartományban létrehozható számítógépfiókok maximális számát. Keresse meg a rendszergazdát, és kérje meg, hogy állítsa alaphelyzetbe vagy növelje meg a határt.
16017. Érvénytelen célprioritás: %1!ws!
16018. A HTTP-kiszolgáló nem tudta létrehozni a fő kapcsolati szoftvercsatornát. Az adat a hibakód.
16019. A megadott fájlnév érvénytelen.
16020. Lejátszás/szünet
16021. Azt jelzi, hogy a folyamat igényelne-e prioritásnövelést a felhasználóval folytatott párbeszéd során.
16022. Ezen a magasságon már létezik egy példány a megadott köteten.
16023. Az egyedi ACL nem tehető be biztonsági leíró
16024. A fürtkonfigurációs műveletet nem sikerült visszagörgetni.
16025. Írja be a következőhöz való kapcsolódás személyes azonosító kódját: %1!ws!. Tanúsítvány:
16026. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások visszavonta a tanúsítványt. Kérelem: %1, kérelmező: %2.
16027. A bejegyzés típusa, például Információ, Figyelmeztetés stb.
16028. A(z) '%1' könyvtár nem üres.
16029. A hibakereső CTRL+C billentyűkombinációt kapott.
16030. CMDKEY: A parancssorban egy kapcsoló többször szerepel.
16031. A(z) %1:%2 LDAP-kiszolgáló megjelölve újrapróbálkozásra.
16032. A forráskiszolgáló jelenleg visszautasítja a replikációs kéréseket.
16033. A művelet a következő hiba miatt nem sikerült: 0x%1!08x!
16034. Kereszttanúsítvány lekérése a hálózatból
16035. %1 (%2) %3A(z) %4 fájl másolása (cél: %5) a következő rendszerhiba miatt nem sikerült: %7: "%8". A fájlmásolási művelet a következő hiba miatt nem sikerül: %6.
16036. Sikeresen megtörtént a számítógép csoportházirend-beállításainak feldolgozása. %6 csoportházirend-objektumban új beállítások voltak észlelhetők. Ezek alkalmazása megtörtént.
16037. Kérelem &végrehajtási időtúllépése (másodpercben):
16038. Az elsődleges és másodlagos objektumok már társítva vannak egymáshoz.
16039. A szolgáltatás konfigurációját önállóra kell frissíteni, mert jelen van egy olyan ügyféloldali csoportházirend-bővítmény, amely nem része az operációs rendszernek.
16040. Internal event: The local domain controller is not being advertised by the domain controller locator service. As a result, this domain controller cannot be accessed by other domain controllers and clients.
16041. A megadott biztonsági másolatban nem találhatók XML-adatok az íróhoz.
16042. Érvénytelen kódolási formátum.
16043. A kategorizáló nem tudta meghatározni egy címzett kiszolgálóját és honi üzenettároló adatbázisát.
16044. Tetszőleges ftp parancs küldése
16045. Az időzítő futása nem fejezhető be.
16046. Egy biztonsági függvény nem értékelhető ki.
16047. A DNS alkalmazásspecifikus címtárpartíció (%1) törölve. A címtárpartíció gyökerének megkülönböztető neve: %2.
16048. Az ezen a soros porton használandó átviteli sebesség.
16049. Az eszköz nem található.
16050. A szövegformázási motor nem tudja beállítani a dokumentumkörnyezetet a következő hiba miatt: „X”.
16051. A fürtcsomópont nem dobható ki, csak, ha leállt, vagy, ha az utolsó.
16052. MXD - Meghajtók maximális száma %1!18lu!
16053. Érvénytelen a negyedik argumentum
16054. A Szoftvertelepítés nem tudott GUID azonosítót biztosítani a(z) %2 új kategóriához. A következő hiba történt: %1
16055. A(z) „X” nem hozható létre, mert már létezik ugyanilyen nevű fájl vagy könyvtár.
16056. Egy rendszerhívás váratlanul sikertelen. Az adat a hibakód.
16057. A DNS-kiszolgáló már be van jegyezve a megadott címtárpartícióhoz.
16058. Az elért szolgáltatás licence csak egy bizonyos számú kapcsolatot engedélyez. Mivel már létrejött annyi kapcsolat, amennyit a szolgáltatás fogadni tud, ezért pillanatnyilag több kapcsolat nem létesíthető vele.
16059. A művelet nem várta egy adathordozó behelyezését.
16060. A következő elosztott fájlrendszerbeli útvonal célkiszolgálóinak listája nem olvasható be: %1.
16061. A "First Counter" érték nem olvasható az NfsSvr\Performance kulcs alatt. Az állapotkódok az adatban lettek átadva.
16062. BELSŐ hiba - a plex tiltva van
16063. Az operációs rendszer nem tudja futtatni a következő programot: %1.
16064. A(z) %1 kapcsolaton az ügyfél hitelesítésére tett kísérlet sikertelen. Hitelesítés típusa: %2. Biztonsági állapot: %3.
16065. A megadott osztályok már léteznek a címtárszolgáltatásban.
16066. MS DTC nyomkövetési infrastruktúra: a meglévő nyomkövetési munkamenethez beállított maximális pufferszám frissítése nem sikerült. Belső információ: %1.
16067. Bérleti jog vége . . . . . . . . . . : %1
16068. Az IPBOOTP nem tudott beütemezni egy végrehajtandó eseményt. A hibát sikertelen memóriafoglalás okozhatta. Az adat a hibakód.
16069. Érvénytelen tulajdonság.
16070. Nem definiált attribútumjelző lett beállítva, vagy be lett állítva egyszerre az importálási és az exportálási jelző is.
16071. A megadott prioritás érvénytelen.
16072. Az adatbázis-művelet nem talált más megfelelő elemet a keresési művelethez.
16073. Hiba történt (0x%1!x!) a hibakód karakterláncának formázásakor: 0x%2!x!
16074. A megadott vezérlőt a kiszolgáló nem támogatja.
16075. A 'http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml' névtér megosztott attribútumai csak lefordított erőforrásszótárakban használhatók.
16076. Alapértelmezett kvótaértékek
16077. Az osztály nem támogat összesítést (vagy az osztályobjektum távoli)
16078. A WaitHandle típusú objektumok száma legfeljebb 64 lehet.
16079. A RegNotifyChangeKeyValue nem sikerült. A visszatérési kódja: %1. Az inicializálás folytatódik, de a beállításjegyzék változásai mindaddig nem fognak frissülni, amíg az SNMP szolgáltatás le nem áll és újra nem indul.
16080. Elérési út MTU-elévülési időkorlátja
16081. Sérült volt a(z) %2 kötet kulcsfájlja az újraindítás közben.
16082. A megadott szűrő érvénytelen
16083. A végtelen tagérték nem érvényes a Matrix elem esetében.
16084. A megadott érték érvénytelen HTTP fejléckaraktereket tartalmaz.
16085. Az objektum típusa csak DateTime lehet.
16086. A naplózási házirendet nem sikerült telepíteni, mert egy ugyanilyen típusú házirend már jelen van.
16087. Érvénytelen katalógusnév.
16088. A leállítandó alkalmazáskészlet neve (megegyezik az azonosítóval)
16089. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások létrehozta a kereszttanúsítványt (%2) a következőhöz: %1.
16090. Felhasználói fiók
16091. MPSSVC szabályszintű házirendváltozás
16092. Egy GetCurrentPattern metódushívás által visszaadott minta gyorsítótárazott tulajdonságai nem érhetők el.
16093. Jegyzékfájlelemzési hiba: a dokumentum legfelső szintjén érvénytelen.
16094. %1!-15s! %2!-15s! %3!-20s!
16095. DS RPC-kiszolgáló
16096. Pillanatnyilag nincs kivételblokkban.
16097. A tranzakcióobjektum már rendelkezik felső szintű bejelentkezéssel, és a hívó olyan műveletet kísérelt meg, amely új felső szintű bejelentkezést hozott volna létre. Csak egy felső szintű bejelentkezés engedélyezett.
16098. A művelet végrehajtásához az erőforrásoknak ugyanazon a csomóponton, online állapotban kell lenniük
16099. A szűrők/példányok listázása hiba miatt meghiúsult: 0x%1!x!
16100. Online/kapcsolat nélküli átmenetek

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions