English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

13201. Elérési út MTU-értékeihez tartozó elévülési időkorlát; RFC 1191
13202. A Netbios engedélyezésének vagy tiltásának lehetősége Microsoft Windows 2000-ügyfelekhez
13203. Online - folyamatban
13204. Csomag nyomkövetésének ki/bekapcsolása
13205. Belső kiszolgálóhiba
13206. Azt jelzi, hogy a folyamatnak túl sok szála van a kívánt tevékenység végrehajtásához. Az elsődleges tokenek hozzárendelése például csak akkor hajtható végre, ha a folyamatnak nulla vagy egy szála van.
13207. A(z) %1 folyamatazonosító nem munkavégző folyamathoz tartozik.
13208. A hitelesítéshez használt intelligenskártya-tanúsítvány visszavonási állapotát nem lehetett megállapítani. Forduljon a rendszergazdához.
13209. A NotifyWhenProcessed elem csak az OnStylusDown, OnStylusMove vagy OnStylusUp eseményeknél hívható meg.
13210. Az OLE szolgáltatás nem indítható el
13211. A Synchronization tulajdonságra szükség van a JIT tulajdonsághoz. Nem sikerült az aktiválás a következő objektum esetében: %1
13212. Csak FieldInfo, PropertyInfo és SerializationMemberInfo használható.
13213. Az ICS_IPV6 nem tudta konfigurálni az IPv6 protokollkészletet.
13214. A rendszer nem találja a következő fájlt: %1
13215. A megadott alapmódú szűrő nem található.
13216. NYOMKÖVETÉS: Címbérlet beszerzése: %1
13217. A kiszolgálói objektumtípus nem konvertálható a kért „Típusnév” típusra.
13218. A tulajdonság sérült.
13219. X nem tud konvertálni a következőből: Y.
13220. A kiszolgálói végrehajtás nem sikerült
13221. Nem megfelelő illesztés.
13222. Nem található megfelelő hálózati illesztő a(z) %1 erőforrás %2 IP-címéhez (a visszatérési kód %3 volt). Ha a fürtcsomópontok több alhálózatra is kiterjednek, ebben nincs semmi problematikus.
13223. A megadott tömb legalább egy eleme NULL volt.
13224. Hibás típusattribútumok. Fenntartott bitek is be vannak állítva a típusra.
13225. Hiba a naplófájl végére való pozícionálás közben -- a leíró érvénytelen. A megadott leíró: %1.
13226. A színkezelés nem engedélyezett.
13227. A használt fiók egy számítógépfiók. Ennek a kiszolgálónak az eléréséhez használja a globális vagy a helyi felhasználói fiókját.
13228. A helyi Bluetooth-adapter hiba miatt meghatározhatatlan módon leállt, ezért nem fogja használni a rendszer. Az illesztőprogram már nincs a memóriában.
13229. A két felülvizsgálati szint nem kompatibilis.
13230. A rendszerindító alkalmazás kivonata nem egyezett meg a várt értékkel újraindításkor.
13231. Érvénytelen listaértéket adott meg az oszlophoz (%1)%2%3%4%5
13232. A kiszolgálón telepített operációsrendszer-verzió már nem kompatibilis az erdő aktuális működési szintjével. Emelnie kell az erdő működési szintjét, a kiszolgáló csak ezt követően lehet tartományvezérlő az erdőben.
13233. A megadott lemezhez nem lehet hozzáférni.
13234. Nincs szabad kimeneti puffer.
13235. Egy (általában tesztként használt) kényszerített TDR-t a rendszer figyelmen kívül hagyott azért, mert tiltott környezetben került sor a kézbesítésére.
13236. Bejelentkezési hiba: a felhasználói fiók korlátozása. Lehetséges okok: az üres jelszavak használata nem engedélyezett, a bejelentkezési időpontok korlátozása, vagy a házirendben lévő korlátozás betartatása.
13237. InsiteReferrals kulcs alapértékre állítása a kiszolgáló beállításjegyzékében.
13238. Érvénytelen címke.
13239. Az alkalmazás tanúsító adatai nem tartalmaznak Fusion aktiválási környezetet.
13240. A fax küldése megszakítva.Feladó: %1. Számlázási kód: %2. Feladó cége: %3. Feladó telephelye: %4. Eszköz neve: %5. Feladatazonosító: %6. Felhasználónév: %7. Nézze meg az eseménnyel kapcsolatos részletes adatokat a műveletnaplóban.
13241. Leírás: Helykapcsolatok keresése megadott feltételek alapján.
13242. A szövegminősítési modul korábban használaton kívül lett helyezve.
13243. A megadott szolgáltatás nem létezik.
13244. Elérte a NetBIOS parancskorlátját.
13245. A következő kivétel történt az eseményrekord formázásakor: 0x%1!x!. Az eseményrekord adatai hibásak!
13246. Moduladatok konfigurálása
13247. A napló többszintes, ezért a fizikai naplóba nem lehetséges közvetlenül írni.
13248. Az Elküldött elemek mappa mérete túllépte a felső vízjel szintjét. Az elküldött elemek archívumának elérési útja: '%1' Elküldött elemek felső vízjele (MB): %2
13249. A felvenni kívánt elem már létezik. Az érték módosításához jelölje ki a létező elemet, majd kattintson a Szerkesztés gombra. X
13250. Szalag vagy szakasz kezdete.
13251. A felhasználó nem személyesíthető meg.
13252. Az IPRIPv2 nem tudott eseményt létrehozni. Az adat a hibakód.
13253. Az AT ütemezőfájl tartalma törölve lett.
13254. Az útválasztási tábla nem tudta létrehozni a következő fájlt: %1. Az adat a hiba.
13255. A jelenlegi belső kérelem URI-sémája nem oldható fel. A gyorsítótár csak feloldható sématípusok, például http, ftp vagy file sématípusok esetén kerülhető meg.
13256. Az IsTypeEq feltételekben használt konstansoknak előjel nélküli egészeknek, nem lebegőpontosoknak, GUID-oknak stb. kell lenniük.
13257. A RADIUS-proxy nem várt választ kapott a(z) %1 kiszolgálótól. Az adat a RADIUS-üzenet.
13258. A(z) %1 tanúsítványigénylése nem talált érvényes tanúsítványsablont. Az igénylés nem történt meg.
13259. Diffie-Hellman-hiba
13260. A(z) %3 esetében %1 másodpercen belül sikerült feldolgozni a számítógép rendszerindítási házirendjét.
13261. A felhasználói felület nyelvének (%1) telepítése sikerült.
13262. Beállítás neve
13263. Microsoft Windows-beállítások
13264. Az előző munkamenetből történő importálás nem sikerült. A következő hiba történt egy adathordozóblokk (valószínűleg a(z) %1!u! blokk) olvasása során.
13265. Belső hiba történt: %1.
13266. A típusok nem használhatók a következő ISerializable objektum esetén: „Objektumnév”.
13267. Ez olyan kötet, amelyhez fájlrendszermeghajtó szükséges, ez azonban még nem került betöltésre.
13268. Nem található a(z) „X” elemhez kapcsolódó nem-semleges kultúra.
13269. Az operációs rendszer jelenleg nincs konfigurálva ennek az alkalmazásnak a futtatására.
13270. A komponenst tartalmazó komponens vagy alkalmazás le van tiltva.
13271. A kiszolgáló beállításjegyzékbeli információja inkonzisztens vagy nem teljes.
13272. Az infravörös fájlátvitel szolgáltatása hibát érzékelt a felhasználó bejelentkezésekor. Az infravörös fájl- és képátvitel tiltva lesz ebben a bejelentkezésben. A jelentett hiba: %1.
13273. A paraméternek statikusnak kell lennie.
13274. Az internetes kulcscsere biztonsági attribútumai nem fogadhatóak el
13275. Az ablak nem kombinált lista.
13276. Nem sikerült a beállításjegyzék összes nyomkövetési beállításának frissítése.
13277. Milyen adatbázis-műveletet kíván végrehajtani?
13278. MSBUILD : Hiba: MSB1024: Csak egy séma adható meg a projekt érvényesítéséhez.
13279. A hitelesítés sikertelen, mert probléma lépett fel a felhasználó fiókjával
13280. A DNS-kiszolgáló elkezdte a(z) %2 zóna %1 verziójának letöltését a(z) %3 helyen levő DNS-kiszolgálóra.
13281. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás (WAS) nem módosította a következő alkalmazáskészletet: %1. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
13282. Az adatbázis-művelet nem sikerült, mert az érték nem létezik.
13283. A replika hozzáadása művelet nem hajtható végre. A replika létrehozásához a névhasználati környezetnek írhatónak kell lenni.
13284. Nem hajtható végre a(z) %1 IP-címillesztő (címe: %2) rendszerállapot-ellenőrzése (állapot: %3). A Konfiguráció ellenőrzése varázsló futtatásával győződjön meg arról, hogy a hálózati adapter megfelelően működik.
13285. *** Hiba történt: Nem állítható le a kulcsszolgáltató (ok: %1).
13286. A megadott típus érvénytelen.
13287. FileSystemControlFlags = 0x%1!08x!
13288. Ez az adattípus jelenleg nincs támogatva.
13289. MSBUILD: Naplózó hibája: X: Y
13290. Az MS DTC naplófájl egy nem kompatibilis verzió.
13291. A nyomtatóillesztőnek ismert a rendszerrel szembeni ártalmas volta.
13292. Nincs memória, vagy az adott memóriát nem lehet társítani.
13293. A rendszer fürthálózatot (%1) adott a feladatátvevő fürthöz.
13294. A(z) %1 tartományvezérlőhöz tartozó bizonyos objektumokkal kapcsolatban probléma merült fel:
13295. A hívott metódus nem létezik a kiszolgálón.
13296. A meghajtóbetűjel hozzárendelése nem sikerült. A meghajtóbetűjel már használatban van.
13297. %1!-15.15s! - A kijelölt objektum online állapotba helyezése.
13298. A WMI-adatszolgáltató nem ismerte fel érvényesnek az átadott GUID-ot.
13299. A MUI-visszahívási fájl (%1) nem található. A hiba kijavításához javítsa ki a beállításjegyzéket, vagy másolja a fájlt a megadott helyre.
13300. A lekérdezés %1!d! indexénél található csatorna nem nyitható meg.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions