English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

9801. Adlandırılmış parametreler belirsiz bir parametre kümesi belirtiyor. Ad kullanarak daha fazla parametre belirtin.
9802. 'X' öğesinde, 'Öznitelik' özniteliği belirtilmediğinde 'Öznitelik' özniteliği belirtilemez.
9803. Sınıf işleyicileri yalnızca UIElement veya ContentElement için ve bunların alt türleri için kaydedilebilir.
9804. Tüm baytlar yazılıncaya kadar akış kapatılamaz.
9805. WithCancellation'a sağlanan belirteç aracılığıyla sorgu iptal edildi.
9806. DispatchChannelSink çağrıldığında istek akışı null olmalıdır.
9807. 'X' geçerli bir XAML üyesi adı değil.
9808. XC1038: Adsız bir özellik tanımlanamaz.
9809. Kimliği 'X' olan WorkflowInstance İptal Edildi durumunda tamamlandı.
9810. 'X' desteklenen en küçük değerden küçük.
9811. "X" ile tanımlanan ağ bağdaştırıcısı çok noktaya yayın için uygun değil. Çok noktaya yayını desteklemediği, yalnızca alıcı olduğu, tünel bağdaştırıcısı olduğu veya türü bilinmediği için uygun değil.
9812. Bir ek açıklamanın yeniden boyutlandırılıp boyutlandırılamayacağını gösteren bir bayrak alır veya ayarlar.
9813. 'X' geçerli bir ImeSentenceMode değil.
9814. Belirtilen yöntem desteklenmiyor.
9815. 'Özellik Adı' özelliğinin değeri ayarlanmaya çalışılırken özel durum oluştu.
9816. Özyineleme izin verilen sınıra ulaştı.
9817. X: CreateUserWizardStep.ContentTemplate, güvenlik yanıtı için kimliği Y olan bir IEditableTextControl içermiyor; üyelik sağlayıcınız soru ve yanıt gerektiriyorsa bu gereklidir.
9818. 'Özellik Adı' özelliğinin 'X' adlı bir özelliği yok.
9819. Akış sonuna ulaşıldı.
9820. 'X=Y' izni eklenemez. Ayrı bir Attribute deyimi ekleyin.
9821. Anahtar sözcük geçersiz; bir veya daha fazla 'eksik karakter', 'denetim karakteri', 'başta veya sonda boşluk karakteri' veya 'başta noktalı virgül' içeriyor.
9822. Derleme bir çalışma zamanı Assembly nesnesi olmalıdır.
9823. "X" yolunu "Y" yoluna kopyalamak için sabit bağlantı kullanılamadı. Bunun yerine dosya kopyalanıyor. Z
9824. 'Tür Adı' türü hatalı. MarkupExtensions, 'UsableDuringInitialization' özniteliğini kullanamaz.
9825. Yönlendirme Hizmeti kimliği 'X' olan iletiyi [işlem Y] 'Z' hedefine iletiyor.
9826. Katalog Simgesi Görüntü Bağlantısı
9827. XslContent, XslInputPath ve XslCompiledDllPath bağımsız değişkenlerinden biri ayarlanmalıdır.
9828. HttpWebResponse null.
9829. AppDomain başlatmasının bir parçası olarak yüklenen tüm derlemelere tam güvenilmesi gerekir.
9830. Şerit veya çizgi ekseni.
9831. Geçersiz IP adresi belirtildi.
9832. enlistWorkflowState değeri true olarak ayarlanmış bir TransactionProperty bir yalıtım bloğu içine eklenmelidir.
9833. Yanlış komut sırası.
9834. Azerice (Latin)
9835. 'Özellik Adı' özelliği varsayılan değerinden oluşturulamadı. Hata iletisi: X
9836. 'Özellik Adı' özelliğindeki null değer bir 'Tür Adı' türüne atanamaz.
9837. İlke deyimi LevelFinal bayrağını ayarla
9838. X: ChangePasswordTemplate, yeni parola için kimliği Y olan bir IEditableTextControl içermiyor.
9839. Sağlanan parola yanlış.
9840. Geçersiz XML. Gerekli 'Öznitelik' özniteliği eksik.
9841. Select Yönteminde sıralama ifadesini (varsa) kabul eden parametrenin adı.
9842. EmitWriteLine bu alanı veya yerel türü desteklemiyor.
9843. AddRelatedObject yöntemi yalnızca kaynak varlık silinmedi durumunda olduğunda çalışır.
9844. 'X', 'Tür Adı' türüne dönüştürülemedi.
9845. Veri kaynağından alınan, sayfa başına görüntülenecek satırların sayısı.
9846. 'X', 'Y' için bir komut dosyası başvurusu eklemiş olmanızı gerektiriyor.
9847. Satır numarası 0'dan büyük olmalıdır (1 tabanlı). X = Y geçersizdir.
9848. UriTemplate 'X' geçersiz; joker karakteri ('Y'), bir joker karakter kesimi için bir yapı olmadıkça bir değişken adında veya hazır bilgide görünemez. İster hazır bilgi ister değişken olsun, bir joker karakter kümesinin yalnızca şablondaki son yol kesimi olarak geçerli olduğunu unutmayın; joker karakteri yalnızca bir kez görünebilir. Daha fazla ayrıntı için, UriTemplate belgelerine bakın.
9849. Bu koleksiyon salt okunur.
9850. 'X' kişiselleştirme sağlayıcısı kaydında geçersiz 'Öznitelik' özniteliği belirtildi.
9851. X dizininde geçirilen bağımsız değişken değeri parametre türüyle eşleşmiyor.
9852. Özel durumlar koleksiyonu en az bir tane null öğe içeriyordu.
9853. XML Dosyası
9854. Tanımlama bilgisinin 'X'='Y' bölümü geçersiz.
9855. X ile Y arasında bağlantı kabul edildi.
9856. Bir Renko grafiğinin kutu boyutunu alır veya ayarlar. Bu değer yüzde veya sabit bir tutar olabilir.
9857. 'Tür Adı' türü genel olmalıdır.
9858. Bu girdiyi yazan uygulamanın adı.
9859. 'Y' Etiketiyle ilişkilendirilmiş olan ve 'X' kimliğine sahip denetim bulunamadı.
9860. Kapasite artı bir değer olmalıdır.
9861. Geçersiz grup adı. Grup adları sözcük karakteriyle başlamalıdır.
9862. Neden: BuildManager, AppDomain'in kapatılmasını gerektiren bir değişiklik yaptı.
9863. Kalıcı olmayan bloğa giriliyor.
9864. (devralındı)
9865. Görüntülenen veya düzenlenen yapılandırma dosyasının yolu.
9866. Üst kenar boşluğu negatif olamaz.
9867. Bu Web Bölümü için sağlayıcı bağlantıları oluşturun.
9868. Derleme içinde yinelenen tür adı.
9869. Bas Azalt
9870. 'X' geçersiz bir kullanıcı tanımlı tür, neden: Y.
9871. İzin Görüntüleyici (Salt Okunur)
9872. Bu nesne başlatılmadı; 'Özellik Adı' özelliği ayarlanmalıdır.
9873. WizardStep ancak Sihirbaz denetiminin etiketi içine yerleştirilebilir.
9874. Yöntem null iletiyle çağrıldı.
9875. DelegateParameters sözlüğündeki 'X' etkinlik temsilcisi parametresinin yönlülüğü 'Y'. Beklenen yönlülük 'Z'.
9876. Önceki sayfa düğmesinde kullanılacak metin.
9877. Metin arka plan rengini alır veya ayarlar.
9878. Bu koleksiyondaki öğe sayısı 'X' sayısına eşit olmalıdır.
9879. Belirtilen proxy modülünün türü ortak değil.
9880. FieldInfo nesnesi geçerli değil.
9881. Verilen 'X' adı varlık türlerinde bulunamadı.
9882. Bölge belirtilmelidir.
9883. Tek yönlü bir Yönlendirme Hizmeti iletisi tamamlanıyor.
9884. İmleç hareket aralığı uzaklığı.
9885. Ağaç düğümüyle ilişkilendirilmiş görüntünün araç ipucu.
9886. BorderWidth negatif olmayan bir sayı olmalıdır ve yüzde değeri olmamalıdır.
9887. MSBUILD : hata MSB1022: Yanıt dosyası yok.
9888. 7 bit kodlanmış Int32 olması gerekirken çok sayıda bayt.
9889. Grafik kenarlığı dış görünüm stili.
9890. Hedef dizinin alt sınırı sıfır olmalıdır.
9891. Liste Geri Çağırma Negatif
9892. İsteğin içerik türü 'Tür Adı' iken, varsayılan içerik türü eşleyicisi 'X' istek biçimini seçti.
9893. Yalnızca $expand içinde belirtilen özellikler $select sorgu seçeneklerinde gezilebilir. Özellik Özellik Adı.
9894. Belirtilen 'X' özel kültürü bulunamadı.
9895. Değere uygulanan biçim Text özelliğine bağımlıdır. Örneğin, "seçin: X".
9896. AddInProcess yürütülebilir dosyası eksik. Yol: X.
9897. Adım başlangıcı ileri düğmesinin türü.
9898. MethodRental.SwapMethodBody yöntemi, yalnızca bir dinamik modüldeki yöntemin yöntem gövdesini değiştirmek için çağrılabilir.
9899. 'X' ilke düzeyi ayrıştırılırken hata oluştu. Bunun yerine varsayılan ilke düzeyi kullanıldı.
9900. Köprünün NavigateUrl özelliğine bağlanan değere uygulanan biçimlendirme. Örneğin, "page.aspx?id=X".

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions