English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

1901. "Class Name" sınıfındaki "Üye" üyesinin serisi kaldırılmış değeri aralık dışında.
1902. Sütun numarası 0'dan büyük olmalıdır (1 tabanlı). X = Y geçersizdir.
1903. Katıştırılmış posta nesnesinin adı.
1904. SqlWebEventProvider: connectionString yalnızca Sql Server kimlik doğrulamasını kullanan bağlantı dizeleri içerebilir. Trusted Connection güvenliği desteklenmez.
1905. MSB6007: Environment özelliğine iletilen "X" değeri "ad=değer" biçiminde değil, burada değer kısmı boş olabilir.
1906. IAsyncResult arabiriminin hatalı bir uygulaması CompletedSynchronously özelliğinden hatalı değerler döndürüyor veya AsyncCallback'i birden çok kez çağırıyor olabilir. Tür Adı türü, hatalı uygulama olabilir.
1907. AddInBase bir soyut temel sınıf veya arabirim olmalıdır. Tür: Tür Adı
1908. İleti yeniden iletimi WS-Addressing gerektirir, ancak gönderilmekte olan ileti X kullanıyor. Lütfen taşımada ileti yeniden iletimini devre dışı bırakın veya WS-Addressing'i destekleyen bir ileti sürümü kullanın.
1909. Gösterge hücresi metin yazı tipi. Bu özelliği kullanmak için CellType'ı Text olarak ayarlayın.
1910. Parametrenin en büyük boyutu.
1911. X SiteMapNode Y sağlayıcısında yok, Z sağlayıcısından kaldırılmalıdır.
1912. Madde işaretleri olarak kullanılacak görüntünün URL'si.
1913. Üst nesne yok.
1914. Süreölçer oluşturulamıyor.
1915. Görüntü kilitsiz durumdayken bu yöntem çağrılamaz.
1916. Beklenen XamlLoadPermission türündeki izin.
1917. 'System.Nullable' üyesi olduğundan temsilciyi 'X' öğesine bağlayamıyor
1918. Depolanmış yordam çağrısı başarısız oldu.
1919. MSBUILD : hata MSB1005: Bir özellik ve bunun değerini belirtin.
1920. Beklenmeyen fırça türü: Tür Adı.
1921. Sağlanan adres (X) bir çok noktaya yayın adresi, ancak taşıma bağlama öğesi çok noktaya yayına izin verecek şekilde yapılandırılmamış. Çok noktaya yayın desteğini etkinleştirmek için, bağlamada veya bağlama öğesinde EnableMulticast özelliğini true olarak ayarlamalısınız.
1922. Serinin Y değerlerine veri bağlamak için kullanılan grafik veri kaynağının üyeleri.
1923. Kapalı bir erişimciye erişilemez.
1924. InputLanguageManager geçerli giriş dillerini değiştirmek için hazır değil.
1925. Grafik türü kayıt defteri, Tür Adı türü hizmet sağlamıyor.
1926. Letf adı kayıt defteri dizini oluşturulamadı.
1927. Dondurulmuş bir içeriğe özellik ekleme girişiminde bulunuldu.
1928. UYARI: X öğesindeki derleme yüklenemedi. Caspol, bu derlemeyle ilişkilendirilen bulguyu kısmen belirleyebilir. Aşağıdaki işlemin sonuçları kesin ve tam olmayabilir.
1929. Birden çok değeri olan derleme başvurularının sıfır olmayan Derleme Tanımlayıcısı olmalıdır.
1930. İstatistiksel Çözümlemeler - Varyans 0 değerine sahip.
1931. İstek DEBUG fiili için.
1932. Hata çubuğu serisinin orta değerleri için üst ve alt hataların nasıl hesaplandığını belirler.
1933. Şu anki OS yükleme türü: 'X'.
1934. Bu sınıf ek açıklama akıllı etiketleri için kullanılır.
1935. İşlemin gerçekleştirilebilmesi için önce nesnenin başlatılması gerekir.
1936. OID geçerli bir PKCS 9 özniteliğini temsil etmiyor.
1937. Remote Only
1938. Arabellek null olamaz.
1939. Eksen segmentinin aralık uzaklığı.
1940. X tanımsız grup adı başvurusu.
1941. 'X' Yolu ile SharedPersonalizationStateInfo PersonalizationStateInfoCollection'a eklenirken hata oluştu.
1942. Yardım iletisi kaynak kimliği null veya boş olamaz.
1943. maximumCount bağımsız değişkeni pozitif bir sayı olmalıdır. En yüksek değer gerekmiyorsa, oluşturucuyu maxCount parametresi olmadan kullanın.
1944. participantCount bağımsız değişkeni katılımcı sayısına eşit veya daha küçük olmalıdır.
1945. Kritik dizinler için Bildirimi değiştirin.
1946. İşlemden çıkıldığı için istek işlenemiyor.
1947. Nesne, bir anahtar çiftinin yalnızca genel yarısını içeriyor. Ayrıca bir özel anahtar da sağlanmalı.
1948. ReadOnlyPermissionSet nesneleri değiştirilemez.
1949. Bu denetimi barındıran TemplateControl.
1950. Açmak istediğiniz ilke düzeyini seçin. Açılan ilke, seçilen düzey için geçerli ilkenin yerine geçecektir.
1951. 'connectionStringName' özniteliği eksik veya boş.
1952. Parola sorusu için şema eşlemesi belirtilmedi.
1953. Öğe veri sınırına ulaştığında harekete geçirilir.
1954. InstanceStore.Execute veya BeginExecute çağrıldığında bir çevreleyen işlem yoktu, ancak komutun işlenmesinde bir iç işlem kullanıldı. İş işlem durduruldu.
1955. 'X' ve 'Y' ile ilişkili döngüsel kısıtlama bağımlılığı
1956. Altbilgiye uygulanan stil.
1957. Tüm listeler null ya da boş.
1958. Uzunluk sayısı ve lowerBounds eşleşmelidir.
1959. Grafik seri hale getirici Tür Adı türünde hizmet sağlamaz
1960. Sanal 'X' yolu dizine işaret etmiyor; yalnızca varolan dizinlere izin verilir.
1961. Arayanın derlemesi belirlenemedi.
1962. releaseCount bağımsız değişkeni sıfırdan büyük olmalıdır.
1963. Ayarlar sıfırlanamadı: yapılandırma bölümüne erişilemedi.
1964. Dinamik ifadeler CompileToMethod tarafından desteklenmiyor. Bunun yerine System.Runtime.CompilerServices.CallSite kullanan bir ifade ağacı oluşturun.
1965. Doğrulama şu değerlerden biri olmalıdır: SHA1, HMACSHA256, HMACSHA384, HMACSHA512, MD5, 3DES, AES veya alg:[HashAlgorithm].
1966. MSB3731: XmlPoke görevi için Namespaces bağımsız değişkeni işlenemiyor. X
1967. Yeni parola, onay parolasıyla eşleşmiyor.
1968. AutoFitMinFontSize özellik değeri 5'den küçük olamaz.
1969. Web Bölümü çerçevesinin istemci komut dosyası özelliklerinin etkinleştirilip etkinleştirilmediği.
1970. Belirtilen özel özniteliğin ikili biçimi geçersizdi.
1971. Yer işareti kapsamları anahtar yönetimini destekleyen bir ana bilgisayar gerektirir. Kullandığınız ana bilgisayar anahtar yönetimini desteklemiyor. WorkflowApplication veya WorkflowInvoker kullanıyorsanız, bunların yerine WorkflowServiceHost kullanmanız daha iyi olabilir.
1972. Belirtilen işleyici geçerli bir pencere işleyicisi değil.
1973. CollectionChanged olayı sırasında ObservableCollection değiştirilemez.
1974. Performans nedeniyle callstack bilgileri varsayılan olarak yakalanmaz. Lütfen streamWriterBufferedDataLost MDA'sı için captureAllocatedCallStack yapılandırmasını etkinleştirin (bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için MSDN MDA belgelerine bakın).
1975. Göreli veya mutlak yol değil dosya adı belirtmeniz gerekir.
1976. Bu dosyanın meta verileri bozuk. Nil bir meta veri belirtecine gidilemez. X
1977. Huni içinde yer alan veri noktası etiketlerinin dikey hizalamasını alır veya ayarlar.
1978. 'Inherits' özniteliği olmadan 'CodeFile' özniteliği kullanılamaz.
1979. Kullanıcı işlemi iptal etmeyi mi denedi? DoWork olay işleyicisinden erişilecek.
1980. Çalışma zamanı işlemi 'X' durumuyla tamamlandı.
1981. P(Z<=z) çift kuyruklu
1982. Satırlara uygulanan stil.
1983. Bir proxy üzerinde bağlantıyı kesme çağrılamaz.
1984. Giriş dosyası 'File Name' için kaynak olarak katıştırmak üzere Depolama Schema düğümü bulunamadı.
1985. Dizin bağımsız değişkeni dizi uzunluğundan küçük olmalıdır.
1986. .NET Framework Kullanıcı Kod Erişim Güvenliği İlkesi
1987. Eşleme adı null olamaz.
1988. Görüntünün AlternateText özelliğinin değeri.
1989. İletişim sırasında Gönderme İsteği (RTS) satırının etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceği.
1990. SqlWorkflowInstanceStore yalnızca WAS etkinleştirmesini destekliyor.
1991. KID'si olmayan anlaşmalı anahtar alıcısı için Date özelliği kullanılamıyor.
1992. True ve False dalları önceden tanımlanmış.
1993. *** değer bir IExpressionContainer değil ***
1994. İçerik İlkeleri:
1995. 'X' öğesi geçersiz.
1996. Seçili öğenin derinliği StaticDisplayLevels + MaximumDynamicDisplayLevels değerinden büyük. Bunun nedeni geçersiz bir bildirim, son istekten bu yana yapılan bir değişiklik veya sahte bir istek olabilir.
1997. InstanceDescriptor 'Tür Adı' türünde bir bağımsız değişken sağladı, oysa 'Tür Adı' türünde bir parametre bekleniyordu.
1998. -X anahtarı, yalnızca targetDir belirtilmişse kullanılabilir.
1999. Bir komut yürütülürken, parametrelerin tamamı veritabanı parametreleri veya değerleri olmalıdır.
2000. Bir SQL bağlantısı açılmaya çalışılırken zaman aşımı oluştu. İşlem ayrılan X süre sonu içinde tamamlanmadı. Bu işlem için ayrılan süre, daha uzun bir süre sonu değerinin bir bölümü olabilir.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions