English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

9501. Nesne Version türünde olmalıdır.
9502. EffectiveKeySize, bu uygulamadaki KeySize değeriyle aynı olmalıdır.
9503. Kimliği 'X' olan bir Bağlantı zaten eklendi.
9504. Bir hizmet belgesinin yazılması tamamlandı.
9505. Bir ASP.NET uygulamasını önceden derlemek için kullanılan yardımcı program
9506. Öğeler arasında dikey aralık miktarı.
9507. Bir bağımsız değişken eksik.
9508. ScanRegex iç hatası.
9509. Üstbilgi sütununa uygulanan stil.
9510. Statik denetimler için 'X' özelliği ancak Page_PreInit olayı içinde veya bu olaydan önce ayarlanabilir. Dinamik denetimler için, özelliği Denetimler koleksiyonuna eklemeden önce ayarlayın.
9511. Bu sağlayıcı hedef olarak yalnızca Active Directory ve ADAM dizinlerini kullanabilir.
9512. Kod grubu, Internet bölgesi koduna Internet izin kümesi veriyor. Bu izin kümesi, Internet koduna yalıtılmış depolama birimini kullanma hakkı ve sınırlı Kullanıcı Arabirimi erişimi verir.
9513. Derlemenin karmasını hesaplamak için kullanılan algoritmayı seçin:
9514. Varsayılan Üyelik Sağlayıcısı belirtilmelidir.
9515. X kapsamı 'MatchByUuid' eşleştirme kuralı kullanılarak eşleştirilemiyor. 'MatchByUuid' kuralını kullanarak kapsamları eşleştirmek için, kapsam 'uuid:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx' veya 'urn:uuid:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx' biçiminde olmalıdır.
9516. Belirtilen işlem kodu EmitCall'a geçirilemiyor.
9517. Başka bir geçerli InstanceHandle örneğin bayat olmayan bir kopyasının zaten yüklenmiş olduğunu göstermek için 'X' örneği üzerinde bir kilit tuttuğundan, bir InstancePersistenceCommand'in yürütülmesi kesildi. Örneğin yüklenen kopyası ve ilişkili InstanceHandle'ı kullanılmalı veya kaldırılmalıdır.
9518. 'X' özelliği ayarlanmadı.
9519. Özel sağlayıcılar için, GetService hem IDataServiceMetadataProvider hem de IDataServiceQueryProvider türleri için null döndürmemelidir.
9520. Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. Tamamlanmamış ilişkili anahtarları olan InstanceState.Completed ile bir örnek yüklendiğini raporladı.
9521. Bölümün simge durumunda mı yoksa normal boyutunda mı görüntülendiği.
9522. 'xml' öneki ayrılmıştır.
9523. MSB3205: SkipNonexistentProject yalnızca "True", "False" ve "Build" değerlerini kabul edebilir.
9524. Bağlantının, kullanıcı hesabının altında çalışan SQL Server örneğine bağlanmak için yeniden yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini gösterir.
9525. Yardım Sayfası, WebScript bitiş noktaları için desteklenmiyor.
9526. Active Directory üyelik sağlayıcısı ApplicationName özelliğinin ayarını desteklemiyor.
9527. Url özellikleri göreli olmalı veya http: ya da https: protokolünü kullanmalıdır.
9528. ActivityDelegate bağımsız değişkenleri eşleşmiyor. Bildirimi yapılan ActivityDelegate ile eşitlenmiş olduğundan emin olmak için etkinlik yapılandırmanızı denetleyin.
9529. Bir 'X' özelliği tüm sütunlara uygulanmak üzere belirtildi, ancak bir veya daha fazlasına uygulanamadı.
9530. Varsayılan Web Sitesi
9531. EffectiveKeySize değeri en az KeySize değeri kadar büyük olmalıdır.
9532. Kimliğe bürünülüyor: Doğru
9533. Pasta/Halka grafik türü - Toplanan pasta dilimi eşiği sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olmalıdır.
9534. Geçersiz kapsam, User, User|Roaming veya Machine bekleniyordu.
9535. Tür Adı türü için geçerli lisans sağlanamadı. Daha fazla bilgi için lütfen bileşenin üreticisine başvurun.
9536. Menünün dinamik bölümünde alt ayırıcı işlevi görecek görüntünün URL'si.
9537. Tanımlayıcı tırnak içinde değil.
9538. Seri verilerini doldurmak için kullanılan veri kaynağı. Series ValueMember özelliklerinin de ayarlanması gerekiyor.
9539. Yöntem statik bir yöntem olmalıdır.
9540. Adı 'X' ve ad alanı 'ad alanı' olan öğe izin verilen bir öğe biçimi değil.
9541. 'Derleme Adı ' derlemesi yüklenemiyor.
9542. Hata: X: Y
9543. Yanlarda sağdan sola metin desteklenmez.
9544. {Not yet computed}
9545. 'X' değişkeni desteklenmeyen 'Tür Adı' türünü kullanıyor. Değişkenler için başvuru türleri desteklenmiyor.
9546. Parse yalnızca bir defa çağrılabilir.
9547. Yönergeleri sağlamak için görüntülenen metin.
9548. ImplicitPropertyType için durum eksik.
9549. Grafik X, tek grafik alanındaki diğer herhangi grafik türüyle birleştirilemez.
9550. CreateDatabaseScript sağlayıcı tarafından desteklenmiyor.
9551. Belirtilen oturum durumu türü tanımlanmamış.
9552. Bu ICancelableAsyncResult iptal etmeyi desteklemiyor.
9553. Parametre bir BigInteger olmalıdır.
9554. WithTaskScheduler işleci sorguda en çok bir defa kullanılabilir.
9555. baseAddress mutlak bir uri olmalıdır.
9556. Aşağıdaki derlemeyi ilke sistemine eklediniz:
9557. Nokta ve Şekil grafiğinin kutu boyutunu alır veya ayarlar. Bu değer yüzde veya sabit bir tutar olabilir.
9558. Aynı anda özelliği (özellikleri) hem ekleyip hem de kaldıramazsınız.
9559. İstek işlemi tamamlandı.
9560. Belirtilen BitmapEncoder önizlemeleri desteklemez.
9561. Shared Memory Provider
9562. 'Tür Adı' aritmetik türü bir sayısını temsil edemez.
9563. XC1018: Beklenmeyen XAML akışı sonu.
9564. Koşulsuz bir istekte 304 yanıtı alındı.
9565. 'Tür Adı' türü 'Yöntem adı' genel türü veya yöntemi için 'Y' tür parametresi olarak kullanılamaz. 'Tür Adı' türünden 'X' türüne örtük bir başvuru dönüştürmesi yoktur.
9566. Oturum durumu bir oturum kimliği oluşturdu, ancak yanıt uygulama tarafından önceden bellekten temizlendiğinden bu kimliği kaydedemiyor.
9567. 'X' ComposablePartDefinition, PartNotDiscoverableAttribute ile işaretlendiğinden yok sayıldı.
9568. Ayar ayarında ApplicationScopedSettingAttribute veya UserScopedSettingAttribute yok.
9569. Bu sağlayıcı parola sıfırlamalarına izin verecek şekilde yapılandırılmadı. Parola sıfırlamayı etkinleştirmek için yapılandırma dosyasında enablePasswordReset değerini "true" olarak ayarlayın.
9570. Y alan tanıtıcısının bildirim türü genel olduğundan, X alanı çözülemiyor. Bildirim türünü GetFieldFromHandle'a açık olarak sağlayın.
9571. Delete() yönteminde kullanılan parametreler koleksiyonu. Bu parametreler, veriyle sınırlı denetimler tarafından sağlanan parametrelerle birleştirilir.
9572. SqlParameter.TypeName, geçersiz bir çok parçalı ad
9573. İgbo dili (Nijerya)
9574. ObjectWriter'da hatalı durum. Yönerge olmayan eksik örnek.
9575. Değer bir karakter için çok büyük ya da çok küçüktü.
9576. MSB3451: Ne SDKToolsPath 'X' ne de ToolPath 'Y' geçerli bir dizin değil. Bunlardan biri ayarlanmalıdır.
9577. 'X' adlı önbellek profili yapılandırılmadı.
9578. X adlı yönlendirme tablosu bulunamadı.
9579. startRecords veya maxRecords için sıfır dışında değerler kullandığınızda, dataTables dizisinde yalnızca bir öğe belirtin.
9580. ButtonType Görüntü olduğunda görüntünün URL'si.
9581. E-posta metin kutusunu tanımlayan metin.
9582. İşlemden (X) çıkıldığı için istek işlenemiyor.
9583. 'X', 'Y' için gerekli bir özelliktir.
9584. Aynı anda hem SqlBulkCopyOption.UseInternalTransaction belirtilip, hem de dış bir İşlem geçirilmemelidir.
9585. Gösterge öğesi görsel ayırıcı türü.
9586. İsteğin içerik türü 'Tür Adı' iken, kullanıcı tarafından sağlanan içerik türü eşleyicisi 'X' istek biçimini seçti.
9587. Tablolar parametresi null veya sıfır uzunlukta bir tablo içeremez.
9588. Artan düzende sıralarken hücrelere uygulanan stil.
9589. 'Tür Adı' koleksiyon türünün birden çok Add yöntemi veya ICollection uygulaması olduğundan, öğe türü saptanamıyor. Bu koleksiyon türünün XAML'de kullanılabilir olmasını sağlamak için bir ortak Add(object) yöntemi ekleyin, System.Collections.IList veya tek bir System.Collections.Generic.ICollection uygulayın.
9590. Uyarıları hata gibi değerlendir
9591. Web Bölümü taşınmadan önce oluşturuldu.
9592. P(T<=t) çift kuyruklu:
9593. MethodName belirtilmelidir.
9594. DataGridItem geçersiz.
9595. WorkflowDataContext içindeki özellik sıfırlanamaz.
9596. Geçersiz türde okuyucu nesnesi. Stream, TextReader, XmlReader veya String (dosya adı) olabilir.
9597. Türü 'Tür Adı' olan bir varlığın karmaşık özelliğini izleme girişi karmaşık nesne başka bir varlık tarafından zaten izlenmekte olduğundan başarısız oldu.
9598. Ek açıklama yer işaretinin taşınıp taşınamayacağını gösteren bir bayrak alır veya ayarlar.
9599. Yalnızca yeni yakalanmış içerikler kopyalanabilir
9600. Fiiller menü etiketinin stili.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions