English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

12301. OleDbCommandBuilder.CommandText özelliğinin değeri, geçersiz bir çok parçalı ad olduğundan OleDbCommandBuilder.DeriveParameters başarısız oldu
12302. Javascript geri çağırma dolgusu yalnızca Json biçimli iletiler için destekleniyor.
12303. Sağlayıcı tarafından döndürülen 'X' Hizmet İşlemi salt okunur değil. Lütfen tüm hizmet işlemlerinin salt okunur olarak ayarlandığından emin olun.
12304. XamlType geçerli olmadığından 'X' örneği oluşturulamıyor.
12305. 'Üye' üyesinin adı XAML'de geçersiz olan karakterler içeriyor.
12306. MSB4199: Geçersiz dönüşüm sözdizimi "X".
12307. Tanımlanmamış öznitelik bayrağı ayarlandı veya alma/verme bayrakları aynı anda ayarlandı.
12308. Kendi kendine başvuruda bulunan Constant ifadesi döndüren IQueryable desteklenmez.
12309. Şu anda kayıtlı olmadığından belirtilen yer işareti kapsamı başlatılamıyor.
12310. 'http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml' ad alanındaki paylaşılan öznitelik yalnızca derlenmiş kaynak sözlüklerinde kullanılabilir.
12311. 'X' değeri bir URI için anahtar dizesine dönüştürülemiyor.
12312. tagPrefix girdisinde geçersiz veya eksik öznitelikler bulundu. Kullanıcı denetimi için, 'tagName' ve 'src' de belirtmelisiniz. Özel denetim için, 'namespace' ve isteğe bağlı olarak 'assembly' de belirtmelisiniz.
12313. WaitHandle sayısı en çok 64 olmalıdır.
12314. CompleteWizardStep'e yalnızca CreateUserWizard denetiminde izin verilir.
12315. 'Öznitelik' özniteliği ayrıştırma hatası: X
12316. İşlem taşma durumuyla sonuçlandı.
12317. Bağlantı bölgesi varolan bağlantıları görüntülediğinde başlık. Çalışma zamanında, bağlantı kurulacak Web bölgesinin adı bu metne eklenir.
12318. Meta veriler SqlDbType.Row olmalı
12319. UriTemplate 'X' geçersiz; 'Y' sorgu değişkenine, ek varsayılan değerlerin parçası olarak bir varsayılan değer sağlandı. UriTemplate öğesinin sorgu değişkenlerine varsayılan değerler verilmesini desteklemediğini unutmayın. Daha fazla ayrıntı için, UriTemplate belgelerine bakın.
12320. 'X' ifadesinin değeri yok.
12321. 'Tür Adı' türünde CreateServiceHost yönteminden döndürülen ServiceHostBase nesnesi boş.
12322. Kullanıcı oluşturma düğmesinin stili.
12323. Sonsuzluk üye değeri Matrix içinde geçerli değil.
12324. Belirtilen değer geçersiz HTTP Üstbilgisi karakterleri içeriyor.
12325. Nesne DateTime türünde olmalıdır.
12326. Koleksiyon bağımsız değişkeni boundedCapacity tarafından izin verilenden fazla öğe içeriyor.
12327. X özelliği ayarlanmadı. Değeri almak için Y yöntemini kullanın.
12328. Sözdizimi Hatası: Tanımlayıcı veya tırnak içine alınmış tanımlayıcı bekleniyor.
12329. Bu oturum kanalıyla ilişkili işlem, işlem tamamlanmadan önce oturum kanalı için Abort çağrıldığından geri alındı.
12330. 'Tür Adı' türündeki 'Yöntem adı' belirtilen yöntemi bir LINQ to Entities depolama ifadesine çevrilemiyor, çünkü bunun üzerinden çağrıldığı örnek, içinde kullanıldığı sorgunun değerlendirildiği ObjectContext değil.
12331. GetCurrentPattern'dan döndürülen bir desen üzerinki ön belleğe alınmış özelliklere erişilemiyor.
12332. 'X' uzantısı WCF/WF işleyicisinde kayıtlı değil. Lütfen yapılandırma dosyasında 'Z' içindeki 'Y' relativeAddress'i kaldırın ya da ilgili 'X' uzantısını WCF/WF işleyicisine kaydedin. IIS'de uzantı kaydetme hakkında bilgi için lütfen 'http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb515343.aspx' sayfasına bakın.
12333. Şu anda bir özel durum bloğu içinde değil.
12334. 'File Name' dosyasına yazılırken hata oluştu.
12335. Kapasite, sistemin mantıksal adres alanı boyutundan büyük olamaz.
12336. XML bildirimi, yalnızca belgenin başında yazılabilir.
12337. Promote yöntemi dağıtılmış işlem için geçersiz bir değer döndürdü.
12338. Grafik başlığı
12339. Render çağrılmadan önce adlandırma kapsayıcısına üst öğe olarak EnablePagingCallbacks true olarak ayarlanmış bir DetailsView belirlenmelidir.
12340. Önbellek alma başarısız: X.
12341. Özel Durum: X
12342. Rol yöneticisi sağlayıcısı ekle ve yapılandır.
12343. Süre aralığı bittiğinde oluşur.
12344. Flowchart düğümünü sil
12345. İşlev kayan noktalı Sayı Olmayan değerleri kabul etmiyor.
12346. Etikete göre çakışan işarete izin verilen bayrağı alır veya ayarlar.
12347. İş parçacığının işletim sistemi çekirdeğinde harcadığı CPU zamanı miktarı.
12348. Yanıt Tanımlama Bilgileri Koleksiyonu
12349. 'X' parametre değeri, metin sağlayıcısının geçerli bir alt öğesi değil.
12350. Son kaydedilen güvenlik ilkesi geri yüklenirken hata oluştu. Güvenlik ilkesi değiştirilmedi.
12351. Kapsayıcıda 'Tür Adı' türünde bir hizmet zaten var.
12352. Kısmen kullanılabilir olan ValueType zinciri düzeltmesi uygulanmadı.
12353. Kullanıcı reddedildi.
12354. 'X' seçenek durumları 'Z' öğesinin türüyle uyumlu olmayan Y anahtar içeriyor.
12355. Veri bağlantısının yapıldığı adres FTP bağlantısının yapıldığı adresten farklı.
12356. Constraint Exception.
12357. Benzersiz adlı resim.
12358. 'X' geçerli bir IIS uygulaması değil.
12359. Verilen dize geçerli bir HTTP simgesi değil.
12360. 'Tür Adı' aritmetik türü sıfır sayısını temsil edemez.
12361. Belirtilen görüntü palet içermiyor.
12362. Web Bölümünü karşıya yükleme işlemini başlatan düğmenin metni.
12363. Geçersiz dosya adı: X.
12364. Öğe tıklatıldıktan sonra harekete geçirildi.
12365. Seçici bir döngü içeriyor.
12366. X için geçersiz değer girildi. Varsayılan değer kullanılacak.
12367. Uzunluk kapasiteden büyük olamaz.
12368. Web Bölümünü düzenlemek için kullanılan fiil.
12369. 'set' yöntemi bu özellikte desteklenmiyor.
12370. Şu anda yalnızca orantılı genişletme desteklenmektedir. X, Y değerine eşit olmalıdır.
12371. Bu HostVisual'e başka bir hedef zaten bağlı.
12372. Belirtilen öğe koleksiyona zaten eklenmişti.
12373. Veri bağlamada düğümün ToolTip özelliği için kullanılacak tablo sütunu veya XML özniteliği adı.
12374. Dil için tanımlanmış CodeDom sağlayıcısı yok.
12375. Sözdizimi Hatası: çok fazla ad parçası.
12376. Yanıtınız doğrulanamadı. Lütfen yeniden deneyin.
12377. 'X' örneği bulunamıyor. Örnek iliştirilmedi.
12378. Yürütmeye izin verir
12379. Kimlik doğrulama başarısız olursa oluşturulur.
12380. öğesi, veya öğesinden önce konulamaz.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions