English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

7401. FileLineEnumerator sıfırlamayı desteklemiyor.
7402. İfade dönüştürme için gereklidir.
7403. İşlem, başka bir işlem tarafından kullanıldığından 'File Name' dosyasına erişemiyor.
7404. Tür Adı grafik türü ikincil Y eksenini desteklemiyor.
7405. Derleme yüklenemedi. 'Özellik Adı' özelliği geçerli bir derleme olmalıdır.
7406. İptal düğmesinin stili.
7407. medya dosyası bulunamıyor.
7408. X ilke düzeyi için yeni bir izin kümesi oluştur
7409. Statik salt okunur bir alan ref veya out olarak geçirilemez (statik oluşturucu içinde olması dışında)
7410. 'X' alma işlemi 'Tür Adı' türüne atanabilir değildir.
7411. Kullanıcı oluşturma işleminden yinelenen kullanıcı adı hatası döndürüldüğünde gösterilecek metin.
7412. TimeSpan, kayan noktalı Sayı Olmayan değerleri kabul etmez.
7413. Bu BackgroundWorker iptal etmeyi desteklemediğini belirtiyor. İptal etmeyi desteklediğini belirtmesi için WorkerSupportsCancellation özelliğini değiştirin.
7414. WorkflowInstance 'X' durduruldu. WorkflowInstance durdurulduktan sonra artık kullanılamaz.
7415. Numaralandırma değeri şunlardan biri olmalıdır: X.
7416. 'X' adlı ek açıklama koleksiyonda zaten var.
7417. RelatedEnd bu RelationshipManager tarafından döndürülemez. RelatedEnd yalnızca, ObjectStateManager tarafından izlenen veya IEntityWithRelationships uygulayan nesneler için bir RelationshipManager tarafından döndürülebilir.
7418. BitmapEffect.GetOutput doğrudan bir ContextInputSource ile çağırılamaz. Geçerli bir BitmapSource sağlayın.
7419. Amhara dili (Etiyopya)
7420. İş akışı tanımının yapısı geçersiz. Tüm ihlalleri görmek için ActivityValidationServices'ı kullanın.
7421. X hedefine ileti gönderme girişimi Y sonra zaman aşımına uğradı. Bu işlem için ayrılan süre, daha uzun bir zaman aşımı değerinin bir bölümü olabilir.
7422. Koleksiyon arabirim türü 'Tür Adı' salt alınır bir özellik olarak kullanılıyor ve bir Ekleme yöntemi içermiyor. Özelliğe bir kurucu eklemeyi veya Ekleme yöntemi içeren bir koleksiyon veri sözleşmesi kullanmayı düşünün - örneğin, IList veya ICollection.
7423. 'Z' öğesinin 'Y' özelliğindeki 'X' şimdiki UnsetValue.Instance değerini döndürdü ve bu geçerli değil.
7424. Özellik ayarlanmadı.
7425. Etiketin ortasında çizilecek özel onay işaretleri ve/veya kılavuz çizgileri.
7426. Uzaklık ve kapasite görünümün boyutundan büyüktü.
7427. Listenin geçerli durumu nedeniyle işlem geçerli değil.
7428. İkili seri hale getirici Tür Adı türü nesneleri desteklemiyor
7429. XamlNodeList'ten okunmadan XamlWriter kapatılmalıdır.
7430. MSBUILD : hata MSB1028: Günlükçü beklenmedik biçimde başarısız oldu.
7431. Dizin ve uzunluk, dize içinde bir konuma başvurmalıdır.
7432. 'Nesne Adı' nesnesi 'Tür Adı' türünde bir hizmet yayımladı ancak döndürülen örnek null idi.
7433. Belirtilen kişiselleştirme sağlayıcısı ('X') kayıtlı değil.
7434. Formül Veri Nesnesi - Girdi Serisi yok: X
7435. 'X' varlığının 'Özellik Adı' özelliği bir varlık değil.
7436. Alıcıya gönderilemedi.
7437. Kimliği 'X' olan GridView'un veri kaynağının, sütunların oluşturulmasına kaynaklık edebilecek hiçbir özelliği veya özniteliği yoktu. Veri kaynağınızda içerik bulunduğundan emin olun.
7438. Tam Güvenilir Derlemeler:
7439. 'Tür Adı' türü IRegisteredObject arabirimi uygulamıyor.
7440. Programın yürütülmesi beklenirken zaman aşımı oluştu. Yürütülmekte olan komut: X.
7441. 'X' kullanıcısı zaten 'Y' rolünde.
7442. Düzenleme modunda olmalıdır.
7443. Delete() çağrıldığında yürütülecek yöntem.
7444. İşletim sistemi güvenlik çerçevesinden 0xX hatası.
7445. ExpandoObject içinde aynı 'X' anahtarına sahip bir öğe zaten var.
7446. X anahtarlı karma algoritması kullanılarak SignedInfo doğrulanıyor.
7447. MSB3742: XmlPeek görevi için Namespaces bağımsız değişkeni işlenemiyor. X
7448. Ekleme komutunun türü.
7449. Kimliği X olan iletinin geçerliliği sona erdi.
7450. IDispatchEx yöntem eklemeyi desteklemiyor.
7451. SessionState bölümünün kilitli olup olmadığını belirtir.
7452. Belirtilen e-posta adresi şu anda desteklenmiyor.
7453. İçeriğin içindeyken bu işlem gerçekleştirilemez.
7454. SQL önbellek bağımlılığını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için tablo adı. -et veya -dt seçeneğini gerektirir.
7455. Bir işleci fazla yükleyecek yöntem statik olmalıdır.
7456. AppSequence üstbilgisindeki messageNumber değeri seri durumdan çıkarılamıyor.
7457. 'Y' 'Z' olarak ayarlandığında 'X' giriş parametresi sağlanamaz.
7458. Yönetilen yığın boyutu: X bayt
7459. MethodOverride gövdesi bu türde olmalıdır.
7460. Bir veya daha fazla hata oluştu.
7461. Parolayı Onayla:
7462. Temeldeki koleksiyon öğeyi kabul etmedi.
7463. 'X' mutlak sanal yoluna burada izin verilmez.
7464. 'IDataServiceStreamProvider.GetStreamETag' yöntemi geçersiz biçime sahip bir varlık etiketi döndürdü.
7465. Tacik dili (Kiril, Tacikistan)
7466. Bağlantı beklenmedik bir şekilde kapatıldı
7467. X "Y", geçerli "Z" sınırı yetersiz.
7468. Bu alanın doğrulamaya neden olacağı doğrulama grubunun adı.
7469. Yuva Erişim İzni:
7470. Tür adı çok uzundu. Tam olarak nitelenmiş tür adı uzunluğu 1.024 karakterden az olmalıdır.
7471. Bu dosyanın meta verileri bozuk. Geçersiz meta veri belirteci. X. satıra gidiliyor, ancak Y (Z) tablosunda yalnızca A satır var.
7472. 'Y' yerel adlı öznitelik yazıldıktan sonra 'Öznitelik'='X' özniteliği yazılmaya çalışıldı. 'Y' yerel adlı öznitelik yalnızca 'Öznitelik'='Z' özniteliğiyle geçerlidir.
7473. Bu EndpointDiscoveryMetadata örneği yayımlanmış. Yayımlanmış bir EndpointDiscoveryMetadata'nın içeriği değiştirilemez.
7474. Müşteriye bağlantı oluştur
7475. Aynı 'X' adına sahip birden çok tablo var (ad alanı farklı olsa bile).
7476. InnerRequest önceden yüklenmiş paketler için kullanılamaz.
7477. 'Öznitelik' özniteliğinin değeri doğru türe dönüştürülemedi.
7478. Veri noktası bayrağını boşaltır
7479. Hizmet, yansıtma istendiğinde gerekli olan IProjectionProvider arabirimini kullanıma sunmuyor. İstek işlenemedi.
7480. Grafik resmi URL'si. Bir resim etiketi işleme için kullanıldığında o grafik resminin kaydedildiği konum.
7481. İşlem Oluşturuldu
7482. Konum parametreleri içeren tür bir biçimlendirme uzantısı değil.
7483. Varsayılan 'X' ASP.NET hesabını 'Y' rolüne ekleme işlemini başlat.
7484. Yuva tanıtıcısı geçerli değil.
7485. Adım başlangıcı ileri düğmesinin metni.
7486. SponsorshipTimeout özelliği yalnızca ilk kullanım durumunda ayarlanabilir. Durum: 'X'.
7487. Geçirilen tür bir arabirim olmalıdır.
7488. Tanınmayan System.Transactions.IsolationLevel numaralandırma değeri: X.
7489. Uzunluk sıfırdan küçük olamaz.
7490. Genel paylaşılan bellekte PerformanceCounterInstanceLifetime.Process geçerli değil. Performans sayacı kategoriniz Framework'ün daha önceki bir sürümüyle oluşturulduysa, genel paylaşılan belleği kullanır. PerformanceCounterInstanceLifetime.Global kullanın veya uygulamalar Framework'ün önceki sürümlerinde çalışıyorsa kategorinize yazmak gerekmez; kategoriyi silin ve yeniden oluşturun.
7491. 'Özellik Adı' özelliği geçersiz değer içeriyor.
7492. X: .NET Framework vY sürümü varsayılan olarak aspnet_compiler.exe'nin .NET Framework v4.0 sürümüne getiriliyor. Kullanılan aracın sürümünü değiştirmek için, lütfen "ToolPath" parametresine aracın yoluna ait doğru değeri verin.
7493. ImageLoader - Bu URL'den resim yüklenemiyor: X
7494. DataTableReader oluşturulamıyor. Bağımsız değişken boş.
7495. Bağlantılar etkinleştirildikten sonra WebPartManager'ın DynamicConnections koleksiyonu salt okunur olur.
7496. 'Öznitelik' özniteliğinin 'X' değeri geçerli bir Boolean değeri değil.
7497. Zaten bir zaman uyumsuz çağrı sürüyor. Bu yöntemi çağırabilmeniz için süren çağrının tamamlanması veya iptal edilmesi gerekir.
7498. İstemci 'X' hizmet adını sağladı.
7499. X509 sertifika deposu açılmadı.
7500. Thread.ExceptionState farklı bir uygulama etki alanından bir ExceptionState'e erişemez.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions