English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

1301. Önceki bir gönderme girişimi bir ICMP "Süre Doldu" iletisiyle sonuçlandı. Bu uzak bitiş noktasının şu anda taşımada yapılandırılmış olan TimeToLive değerinden (X) daha fazla sayıda ağ atlaması ötede olduğunu gösterir. Taşımadaki TimeToLive özelliğini gönderen ve alan ana bilgisayarlar arasındaki ağ atlamalarının sayısından büyük bir değer olacak şekilde artırmayı düşünün.
1302. İşleme bloğu MultiView denetiminin içine yerleştirilemez.
1303. URI mutlak olmalıdır.
1304. Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. InstanceState değeri geçersiz bir örneğin yüklendiğini bildirdi.
1305. 'X' adlı LegendCell koleksiyonda bulunamadı.
1306. Bağımsız değişken BlobPersonalizationState türünde olmalıdır.
1307. Denetim düzenleme modunda olduğunda kullanılan şablon.
1308. /regfile seçeneği, /unregister seçeneği ile birlikte kullanılamaz
1309. CLS Uyumlu Olmayan Özel Durum (Sistem Özel Durumundan türetilmeyen nesne) oluştu.
1310. 'Y' adlı X öğesinin ToValidateContext bağımsız değişkeni null olarak çözümlendi. Null olmayan bir doğrulama bağlamı nesnesi sağlanmalıdır.
1311. Okuma/yazma işleminde I/O Hatası algılandı
1312. Katalog Bölgesi Katalog Bölümleri içermiyor.
1313. OperationName='Y' olan 'X' etkinliğinde ServiceContractName özelliği ayarlanmalıdır.
1314. Veri noktası etiket metni
1315. Dize geçerli bir Boole değer olarak tanınmadı.
1316. Özellik verilerinin Decompression'u başarısız oldu.
1317. Zaman dilimi belirlendi. SqlDateTime zaman dilimlerini desteklemez.
1318. Okuma izleme günlüğünde X bulunamadı.
1319. X: CreateUserWizardStep.ContentTemplate, yeni parola için kimliği Y olan bir IEditableTextControl içermiyor; AutoGeneratePassword = true olduğunda bu gereklidir.
1320. 'X' yöntemi akış tarafından desteklenmiyor.
1321. Varsayılan, ayrılmış bir MemoryCache adıdır.
1322. Fiyat Göstergeleri
1323. Anahtar ve değer dizileri farklı boyutlarda.
1324. 'Derleme Adı ' meta veri derlemesi yüklenemedi. Özel durum iletisi: X. Yığın İzleme: Y
1325. 'Y' etkinliğinin kapsamında bildirildiğinden, 'X' etkinliği bu değişkene erişemez. Bir etkinlik yalnızca kendi uygulama değişkenlerine erişebilir.
1326. Tür çalışma zamanı tarafından sağlanan bir tür olmalıdır.
1327. Kendi kişisel ayarlarınızı görmek ve bunlar üzerinde değişiklik yapmak için bu sayfanın kişiselleştirilmiş görünümüne geçin.
1328. ThreeLineBreak grafik türü - 'NumberOfLinesInBreak' özel özniteliğinin geçersiz değeri.
1329. Bu Fiilin Checked özelliği ayarlanamıyor.
1330. Aynı nesne iki kez başlatılamaz.
1331. Desteklenmeyen Desen.
1332. ContentID '<' veya '>' karakterini içeremez.
1333. DataServiceCollection örneğinin ait olduğu DataServiceContext belirlenemedi. DataServiceContext ya DataServiceCollection oluşturucusu içinde sağlanmalı ya da DataServiceCollection içindeki öğelerin kaynağı olan DataServiceQuery veya QueryOperationResponse nesnesini oluşturmak için kullanılmalıdır.
1334. Gruplar İçi Serbestlik Derecesi:
1335. Aynı ServiceContractName ve OperationName 'X' değerine sahip iki ReceiveParametersContent nesnesi farklı parametre adlarına sahip.
1336. Bağlantı yapılandırması modunun başlığı.
1337. İçerik Yok
1338. 'X' tür kitaplığından derleme alındı
1339. Görüntüyü eşlemek için yeterli bellek yok.
1340. Geçersiz işleyici.
1341. İç içe geçen yer işaretleri desteklenmiyor.
1342. Proje koleksiyonunda "X" yoluna sahip eşdeğer bir proje (aynı genel özelliklere ve araç sürüme sahip bir sürüm) zaten var. Bu proje koleksiyonuna bir eşdeğeri yüklemek için önce bu projeyi bellekten kaldırın.
1343. Adlandırılmış parametre kapsayıcı olmayan ACL olmalıdır.
1344. /SuppressForeignKeyProperties parametresi, modun FullGeneration veya FromSSDLGeneration olmasını gerektiriyor.
1345. Ek açıklamanın X koordinatını alır veya ayarlar. Sabitlenmiş bir ek açıklamanın otomatik konumlandırmasını elde etmek için Double.NaN ('NotSet') olarak ayarlayın.
1346. Belirtilen etki alanı veya sunucuyla bağlantı kurulamadı.
1347. Hausa dili (Latin, Nijerya)
1348. 'X' Menüsü için veri kaynağı olan IHierarchicalDataSource verili görünüm yolu için null görünüm döndürdü.
1349. Bekleyen yer işaretleri olduğundan belirtilen yer işareti kapsamının kaydı silinemiyor.
1350. X Kanal Bağlamasını sorgulama desteklenmiyor.
1351. Derleyici seçmek için 'X' ve 'Y' CodeDom sağlayıcı seçenekleri birlikte belirtilemez. Lütfen birini kaldırın.
1352. Olağan ifade oluşturmada beklenmeyen opcode: X.
1353. Koleksiyon sabit bir boyuta sahipti.
1354. Aynı 'X' adını taşıyan birden çok sağlayıcı bulundu. SiteMap sağlayıcıların benzersiz adlara sahip olmasını gerektiriyor.
1355. Geçersiz öğe algılandı: 'X'.
1356. Oturum durumu ayarları
1357. Bağlama doğrulaması başarısız oldu. Hizmet veya istemci başlatılamıyor. ExactlyOnce özelliği false olarak ayarlanmış ve ReceiveContext etkinleştirilmiş. Bu desteklenmez. Çakışmayı çözümlemek için, ExactlyOnce'ı true olarak ayarlayın ya da ReceiveContext'i devre dışı bırakın.
1358. 'X' ActivityDelegate'in bildirimini yapan Activity şu anda yürütülen 'Y' etkinliğinin üst hiyerarşisi içinde bulunamadı.
1359. 'Nesne Adı' nesnesinde 'Özellik Adı' özelliği bulunamadı.
1360. Metin ek açıklaması türü adı.
1361. Uygulamayı önyükleme denemesinde bir başlatma hatası oluştu.
1362. Okuma olayı harekete geçirilmeden önce kullanılabilir durumda olması gereken bayt sayısı.
1363. Bu izni, izin kümesinden kaldırmak istediğinizden emin misiniz?
1364. 'X' ad alanı öneki çözümlenemedi.
1365. Belirtilen ContentPosition bu öğe için geçerli değil.
1366. İkincil Y (Değer) Ekseni
1367. 'Y' dizesinde 'X' karakteri beklenmiyordu. Geçersiz XAML tür adı.
1368. 'Tür Adı' türündeki nesneyi dizeden dönüştürmek için tür dönüştürücüsü bulunamadı.
1369. Resim konumu belirtilen dizinin altında değil.
1370. Geçerli e-posta adresleri için normal ifade belirtimi.
1371. İç Sunucu Hatası. 'Tür Adı' türünde 'Özellik Adı' özelliği bulunamıyor. Lütfen özellik adının doğru olduğundan emin olun.
1372. Gereken kısıtlamalar koleksiyonu sütunlarından bir veya daha fazlası eksik.
1373. ** Uygulama Bilgileri **
1374. Korsika lehçesi (Fransa)
1375. BitmapCacheBrush, Transform'u desteklemiyor.
1376. Ekran okuyucularının yinelenen içeriği atlamasına olanak veren görünümden gizlenmiş görüntü bağlantısının ALT özniteliğinde beliren metin.
1377. Etkinleştirme bilinmeyen bir nedenle başarısız oldu.
1378. Ek açıklama seçim noktaları stili alır veya ayarlar.
1379. Y Değerleri Toplamı
1380. Renk bağlamı geçerli değil.
1381. Tanınmayan LOADER_OPTIMIZATION özellik değeri. Desteklenen değerler: "SingleDomain", "MultiDomain", "MultiDomainHost" ve "NotSpecified".
1382. Arabellek yetersiz. Okuma veya yazma işlemi başarısız oldu.
1383. Özel durum izleniyor
1384. Alt kenar boşluğu.
1385. XAML Düğüm Akışı: 'X'='Y' Ad Alanı Bildirimi StartObject 'Nesne Adı' öğesinden sonra StartMember gerektirir.
1386. Keep-Alive ve Close bu özellik kullanılarak ayarlanamaz.
1387. Derleyicinin telif hakkı başlığını görüntülemez
1388. Seçilen Kategori: X
1389. Görünüm boyutu türü.
1390. Geçersiz resim URL'si biçimi. #SEQ biçimlendiricisini (300,3) izlemelidir, burada 300 maksimum sıra sayısı (0 ila 9999999 arasında) ve 3 resim dosyasının yaşam süresidir (0 ila 9999999 arasında).
1391. Akış yazılabilir değildi.
1392. Bu akışta yazma işlemi desteklenmiyor.
1393. Uzak sunucuda yapılandırma sistemine erişilemedi. Uzak sunucunun uzak yapılandırmayı desteklediğinden emin olun.
1394. İşlemin kullandığı, disk belleğine alınamayan sistem belleği bayt sayısı.
1395. Parametrenin adı.
1396. application/atom+xml yükü için doğru şekilde biçimlendirilmemiş. Pozitif tamsayı değeri bekleniyor.
1397. Eklenebilir olaylar uygulanmadı.
1398. X varolmayan sistem kültürü değiştirilemiyor.
1399. Kayıt defteri okunmaya çalışılırken 'X' ile uzak bağlantı yok.
1400. MSBUILD : error MSB1036: /ignoreprojectextensions listesinde geçersiz uzantı var. Uzantılar noktayla "." başlamalı, noktadan sonra bir veya daha fazla karakter içermeli ve uzantılarda geçersiz yol karakterleri veya joker karakterler bulunmamalıdır.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions