English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

11501. Güvenlik kimliğinin bu nesnenin birincil grubu olmasına izin verilmiyor.
11502. Pixel Shader Model 2.0, kayan nokta sabitlerinin yazmaçlarda [0-31] olmasını gerektirir.
11503. Çağrılamayan 'Üye' üyesi yöntem gibi kullanılamaz.
11504. Dizi uzunluğu X ile Y (dahil) arasında olmalıdır.
11505. Varlık türü tanımlarında yabancı anahtar özelliklerini dışarıda bırakır.
11506. Başlatılacak uygulamanın, belgenin veya URL'nin adı.
11507. Yapılandırmada pollTime özniteliği sıfır olarak ayarlandığından 'X' veritabanı için SQL önbellek bildirimi etkinleştirilmedi.
11508. Oturum durumu desteğinin türü:
11509. 'X' etkinliğine 'Y' etkinliği tarafından başvurulamaz, çünkü ikincisi başka bir etkinliğin uygulamasında yok. Bir etkinliğe yalnızca söz konusu etkinliği bir alt öğe veya alma öğesi olarak belirten bir etkinliğin uygulaması tarafından başvurulabilir. 'X' etkinliğinin bildirimi 'Z' etkinliği tarafından yapılmış.
11510. Girişe Kadar Seç
11511. Dinamik bölümleyiciler bu bölümleyici tarafından desteklenmiyor.
11512. 'Özellik Adı' özelliğini ayarlama işlemi özel durum döndürdü.
11513. Kültür adı X veya Y desteklenmiyor.
11514. Onaylama İşlemi Başarısız: İptal=Çık, Yeniden Dene=Hata Ayıkla, Yoksay=Devam
11515. GetPortNames Win9x platformlarında desteklenmez.
11516. Flowchart 'X'/FlowStep - Sonraki düğüm null. Akış diyagramının yürütülmesi sona erecek.
11517. Sayaç tek örnekli, 'X' örnek adı bu sayaç kategorisi iç in geçerli değil.
11518. Bu uygulamanın kişiselleştirme kapatılmış olarak ön derlemesi yapıldı ancak ön derleme sonrasında açılmış görünüyor ve bu desteklenmez.
11519. İç yardımcılar önbelleğine 'Tür Adı' türü için bir TypeConverterHelper eklenemedi.
11520. Codec bileşeni sağlanan URI türünü kullanamaz.
11521. Çok fazla ) var.
11522. Önceden yürütülmüş bir görev için ExecuteTask çağrılamaz.
11523. Başvurunun çözülecek bir Ad değeri olmalıdır.
11524. Yalıtılmış Depo Dosyası İzni sınırsız.
11525. Noktayı gösteren PointF yapısı.
11526. 'Özellik Adı' özelliği varlığın anahtarının bir parçası olduğundan özelliğin özgün değeri ayarlanamıyor.
11527. 'File Name' önbellek profili 'X' değerini içermelidir.
11528. İşlem protokolü dinleyici kanalı durdurulmaya çalışılırken hata oluştu.
11529. Başarısız derlemenin verilen kümesi:
11530. Geçerli yapılandırma sistemi kapsamını kullanıcının belirlediği ayarları desteklemiyor.
11531. 'X' kimliğine sahip CommittableTransaction'da EndCommit çağrısı şu iletiyle bir TransactionException oluşturdu: 'Y'.
11532. AsyncTimeout negatif olamaz.
11533. Güç regresyonu, negatif veya sıfır olan girdi Y değerlerine sahip olamaz.
11534. Bu Web Bölümünü kullanmanıza izin verilmiyor.
11535. İki Web Bölümüne bağlanmak için fiil.
11536. Tür desteklenmiyor.
11537. ISF verilerinin uzunluğu sıfırdan büyük olmalıdır.
11538. 'X' kanalı zaten kayıtlı.
11539. 'X' parametresi 'Y' parametresindeki kaynak türünün türüyle eşleşmiyor.
11540. RoutingExtension bulunamadı. Hizmetin yapılandırılan davranışlarına bir RoutingBehavior eklendiğinden emin olun.
11541. XamlNode akışının sonuna ulaşıldığında Oluşturucu Yığını boş değil.
11542. Numaralama başlamamış ya da zaten bitmiş.
11543. Bir Target içinde üstü olmayan bir öğenin Include için bir değeri olmalı, Remove içinse değeri olmamalıdır.
11544. 'X' geçerli bir System.Windows.Automation.AutomationEvent değil.
11545. Enum türü yalnızca bir ve yalnızca bir örnek alanı içermelidir.
11546. TypedReference nesne oluşturmak için işlev değerlendirmesi kullanılamaz.
11547. Görünüm durumu MAC doğrulaması başarısız oldu. Bu uygulama bir Web Grubu veya kümesi tarafından barındırılıyorsa, yapılandırmasının aynı validationKey ve doğrulama algoritmasını belirttiğinden emin olun. Kümede AutoGenerate kullanılamaz.
11548. Durum sunucusu ayarları
11549. Proxy'de depolanan varlık sarmalayıcı aynı proxy'ye başvuruda bulunmuyor.
11550. Alan, düğmenin metin özelliğine bağımlı.
11551. DataSet tarafından desteklenmeyen: System.Nullable<>.
11552. Zincir oluşturma için iptal bayrağı: X.
11553. Yapılandırılmış ProcessHandlerType'ı okuma ve başlatma denemesi sırasında hata oluştu.
11554. Salt okunur bir alan ref veya out olarak geçirilemez (oluşturucu içinde olması dışında)
11555. Bu yayıncıdan gelen bu derlemeye mi, tüm derlemelere mi güvenilecek?
11556. İzin kümesi oluşturulamadı; giriş XML yanlış oluşturulmuş olabilir.
11557. Tamamlanmış imza değiştirilemez.
11558. Kanal bağlaması denetimi etkinleştirildi.
11559. Nokta koleksiyonu çoklu seri için aynı anda düzeltilemez. Bir seri seçin ve yeniden deneyin.
11560. Bu Web Bölümü Sayfası kişiselleştirildi. Sonuç olarak, Web Bölümü özelliklerinden biri veya birden fazlası gizli bilgiler içeriyor olabilir. Özelliklerin içindeki bilgilerin başkalarının okuması için güvenli olmasına dikkat edin. Bu Web Bölümünü verdikten sonra, Microsoft Not Defteri gibi bir metin düzenleyicisi kullanarak Web Bölümü açıklama dosyasındaki (.WebPart) özellikleri gözden geçirin.
11561. Toplama dizini teslim yöntemleri için SSL etkinleştirilmemelidir.
11562. Belirtilen IP adreslerinin sayısı 0'dan büyük olmalıdır.
11563. Y 'X' öğesi tür bağımsız değişkenleri ile kullanılamaz
11564. Derleme Bağımlılıkları
11565. MinMovingDistance negatif olamaz.
11566. Bir dağıtım akışının okunmasına başlandı.
11567. Doğrulama yöntemi Yöntem adı() bu istek için hata döndürdü.
11568. Veri denetiminin denetim kimliği.
11569. Nesne kendisiyle ilişkili bir CCW'ye zaten sahip.
11570. Shared-Memory heap hatası
11571. Bu olay Select işlemi tamamlandıktan sonra oluşturuldu.
11572. E-posta iletisini önceliği.
11573. Bu AnimationEffectCollection zaten başka bir UIElement tarafından kullanılıyor.
11574. CompareOption.Ordinal diğer seçeneklerle birlikte kullanılamaz.
11575. Önbelleğe alınmış CacheControl = no-cache.
11576. Eklenemeyen bir Üyede TargetType alınamıyor.
11577. Tür bağımsız değişkeni geçerli bir sabit değişmez değer değil veya beklenen aralığın dışında.
11578. İşlemin durumu nedeniyle işlem geçerli değil.
11579. Alana bağlanan veri null olduğunda gösterilen görüntünün URL'si.
11580. UI'ye karşılık gelen hedef öğe artık yok (örneğin üst pencere kapatılmış).
11581. Bir ByRef türü için TypeToken alınamaz.
11582. İşlem bileşeninin ilişkili işlemin çıkışını izlemesinin ve Exited olayını oluşturmasının gerekip gerekmediği.
11583. Adlandırılmış parametre dizin nesnesi ACL olmalıdır.
11584. İç içe TransactionScopes desteklenmiyor.
11585. Belirtilen bağımsız değişken geçerli değerler aralığında değildi. Değer en az X olmalıdır.
11586. Dönem seçin:
11587. Nesnede belirtilen tanımlayıcı geçerli değil.
11588. Önceki aya git
11589. İstek işlenemedi.
11590. CMS iletisi şifrelenmedi.
11591. İstek URI'si geçerli değil; $count yalnızca bir kaynak kesiminden sonra gelebileceğinden 'X' kesimine $count uygulanamıyor.
11592. Alan Adı:
11593. Dış bileşen özel durum oluşturdu.
11594. Yönlendirme Hizmeti, 'X' Eylemi ile bir Hata yanıt iletisi geri gönderiyor.
11595. Lütfen başka bir kullanıcı adı girin.
11596. GridView içinde Düzenleme olayı oluşturulduğunda harekete geçirilir.
11597. Önbellek ilkesi geçersiz.
11598. Laponca (Skolt)
11599. 'Tür Adı' veri türü, geçersiz bir en yüksek ölçeğe sahip olduğundan sabit değer olarak biçimlendirilemiyor.
11600. ValueType düzeltmesi Diziler üzerinde uygulanmadı.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions