English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

9201. Nesne bir kök dizin ("C:\") veya sürücü harfi ("C") olmalıdır.
9202. Tür Adı türünde ToolboxItem oluşturulamadı.
9203. IIS'de yapılandırılan genişletilmiş koruma ayarları, taşımada yapılandırılan ayarlarla eşleşmiyor. X
9204. JSON dizileri yazmak için, öznitelik türü="array" yazmak üzere XML yazarı yöntemlerini ve ardından JSON dizisi öğelerini yazmak üzere veWriteStartElement ("item" yerel adıyla), WriteAttributeString ve WriteEndElement gibi yöntemleri kullanın.
9205. Parametre değeri sıfırdan büyük olmalıdır.
9206. Dosya yazma için açık olduğunda dosya bilgileri sorgulanamaz.
9207. Dizin bağımsız değişkeni sıfırdan küçük.
9208. .NET Framework X sürümünün profilini belirtmeniz gerekiyor.
9209. TransactionScope Hatalı Şekilde İç İçe Geçirildi
9210. Belirtilen özellik tanımlanmamış.
9211. İş parçacığı bilgileri:
9212. Eksen segmenti boşluk değeri 0-100 aralığında olmalıdır.
9213. Yan çubuk düğmesi tıklatıldığında harekete geçirilir.
9214. 'Tür Adı' türü üzerindeki oluşturucu bulunamadı.
9215. Veri noktası işaret rengi
9216. Expression: X
9217. Özelliğin serisi kaldırılamıyor. 'Tür Adı' türünün varsayılan ortak oluşturucusu bulunamıyor.
9218. Parola değiştirme düğmesinin türü.
9219. Dll bulunamadı.
9220. Vary üstbilgisi: Önbellek üstbilgisi alanı istekteki alanla eşleşmiyor, üstbilgi adı = X, önbellek alanı = Y, istek alanı = Z.
9221. 'Derleme Adı ' derlemesinde PreApplicationStartMethodAttribute tarafından belirtilen yöntem çözümlenemiyor. Tür: 'Tür Adı', YöntemAdı: 'X'. Bu türün genel olduğunu ve yöntemin genel ve statik olduğunu doğrulayın (Visual Basic'te paylaşılır).
9222. all : Tüm özelliklere ek olarak tüm ortak tablolar ve özelliklerin paylaştığı saklı yordamlar
9223. X birleşik yanıt istedi ancak önbelleğe alınan akış null.
9224. Çalışma zamanı işlemi bastırıldığında bu işlem geçersizdir. Geçerli ortamda RuntimeTransactionHandle üzerinde SuppressTransaction özelliği ayarlanmış olduğundan çalışma zamanı bastırıldı.
9225. 'Tür Adı' türünün NavigationProperty 'Özellik Adı' özelliği, aynı addaki bir üye ile çelişen, üretilmiş bir 'Özellik Adı' özelliğinin kaynağı.
9226. Gerekli yol yüklenemedi.
9227. Adlandırılmış parametre dizin nesnesi olmayan ACL olmalıdır.
9228. Uygulama başlatılıyor.
9229. Geçerli değerler X ile Y (dahil) arasındadır.
9230. XC1026: Yanlış Xaml ile Karşılaşıldı. 'Yöntem adı' olay işleyicisi yöntemi 'Tür Adı' türünde tanımlanmadı.
9231. Liste Geri Çağırma Pozitif
9232. 'X' adlı grafik alanı, grafik alanı koleksiyonunda bulunamadı.
9233. İşlem sırasında oluşan özel durum. Hata yoksa null değerini alır.
9234. 'Tür Adı' türünde bir konum olduğundan, 'X' adlı konum 'Tür Adı' türünde bir Konum olarak alınamaz. Bir konum hem okuma hem de yazma erişimi sağladığından, türlerin tam olarak eşleşmesi gerekir.
9235. EntityPropertyMappingAttribute için 'Tür Adı' türündeki 'X' TargetTextContentKind özellik değerinin değeri geçerli değil.
9236. Grafik, resim etiketi olarak işlendiğinde resim URL'si boş olamaz.
9237. Alanın kullanıcıya gösterilirken HTML kodlamalı olup olmayacağı.
9238. Onaylı Olmayan Bilgiler
9239. Sunucuya yönelik dağıtılmış işlem düzenleyicisinin adresi sunucudan alınamadı. DTC sunucuda etkinleştirildi mi?
9240. Belirtilen Matrix ters çevrilebilir olmalıdır.
9241. Sihirbaz adımının başlığı.
9242. 'Tür Adı' türünün 'X' parametreleriyle birden çok oluşturucu fazla yüklemesi bulunduğundan bu türün konum parametreleri saptanamıyor. Bu biçimlendirme uzantısının XAML'de kullanılabilir duruma gelmesini sağlamak için, yinelenen oluşturucu fazla yüklemelerini kaldırın veya XamlSchemaContextSettings.SupportMarkupExtensionsWithDuplicateArity değerini true olarak ayarlayın.
9243. Süreölçer Kimliği boş bir Guid olamaz.
9244. 'X' öğesi gerekli.
9245. Sayfanızda, işlenmeleri için seçili 'X' değerine bağımlı olan diğer denetimler geri çağırma işleminde güncelleştirilmeyeceğinden, seçim düğmesi etkinleştirildiğinde CommandField'da geri çağırmalar desteklenmez. 'X' için geri çağırmaları kapatın.
9246. NamespaceList yinelenen ad alanlarını kabul edemez.
9247. "Y" projesinin "File Name" dosyasındaki "X" hedefi ("Z" hedefinden önce çalışmak üzere ayarlanmış):
9248. Hem OperationFormatter hem de FaultFormatter null olamaz.
9249. 'Tür Adı' türünde varlık, 'Tür Adı' türünde aynı karmaşık nesneye bir kereden fazla başvuruda bulunuyor. Karmaşık nesnelere aynı varlık tarafından birçok kez başvuruda bulunulamaz.
9250. Oturum durumu sunucusundan oturum durumu isteğinde bulunulamadı. Ayrıntılar: son evre='X', hata kodu=Y, giden verilerin boyutu=Z
9251. Bir eksenin otomatik ölçek ayraçları ayarlarını gösterir.
9252. TouchDevice zaten etkinleştirildi.
9253. Kimliği doğrulandı: Doğru
9254. FrameworkName geçersiz.
9255. Erişimci yazmayı desteklemiyor.
9256. Parola değiştirme girişimi öncesinde oluşturulur.
9257. Kuralı anonim kullanıcılara uygula.
9258. Bağımlı Derlemeler
9259. Nesne GUID türünde olmalıdır.
9260. 'X' iletisi bekleyen ileti sınırını (Y) aştığından bırakıldı. Bekleyen ileti sınırını ayarlamak için System.ServiceModel.Channels.UdpTransportBindingElement.MaxPendingMessageCount öğesini kullanın.
9261. 'X', iyi biçimlendirilmiş bir IIS metatabanı yolu değildir.
9262. Bu XmlDictionaryWriter uygulaması birden çok kök öğenin yazılmasını desteklemiyor.
9263. X baytları için yinelemeli geri dönüşe izin verilmez.
9264. Microsoft ASP.NET AJAX Framework komut dosyalarının içine katıştırıldığı derleme.
9265. 'X' sütunu DBNull.Value kullanımına izin vermez.
9266. Sonuç bir düğüm kümesi olarak gösterilemiyor. Yalnızca XPathResultType.NodeSet türündeki sonuçlar düğüm kümesi olarak gösterilebilir.
9267. Özelleştirilmiş kültürler yalnızca ad ile geçirilebilir, LCID ile geçirilemez.
9268. Başvuru X, Uri "Y", Kimlik "Z", Tür "Tür Adı" işleniyor.
9269. 'Tür Adı' türü desteklenmeyen bir özyinelemeli koleksiyon verileri sözleşmesidir. Kendine başvuruları kaldırmak için 'Tür Adı' koleksiyonun tanımını değiştirmeyi deneyin.
9270. 'Tür Adı' türü için geçersiz 'X' değeri.
9271. Null bir değer zaman uyumsuz bir 'Begin' yönteminden döndürüldü veya bir AsyncCallback'e geçirildi. Zaman uyumsuz 'Begin' uygulamaları null olmayan bir IAsyncResult döndürmeli ve aynı IAsyncResult nesnesini parametre olarak AsyncCallback'e geçirmelidir.
9272. Parametrenin değeri sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olmalıdır.
9273. Tahmin Hatası – Polinomun derecesinin 1-5 arasında olması gerekiyor: (1) Sabit, (2) Doğrusal Regresyon, (3 - 5) Çoklu Regresyon.
9274. Hedef dizi türü koleksiyondaki öğelerin türüyle uyumlu değil.
9275. 'X' Switch etkinliği Expression sonucuyla eşleşen bir Case etkinliği bulamadı.
9276. SQL Server veritabanı oluşturulamadı veya değiştirilemedi.
9277. Yansıtmadaki koleksiyon 'Tür Adı' türünde. Bir koleksiyonun yansıtma olarak somutlaştırılabilmesi için, ICollection, IList, ISet türünde veya ICollection uygulayan ve parametre almayan bir oluşturucusu olan bir somut türde olması gerekir.
9278. X gövdesi bir Atom Pub hizmet belgesi. Daha fazla ayrıntı için bkz: http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5023.txt.
9279. Close işlemi X aralığından sonra zaman aşımına uğradı. Tamamlanmayan bekleyen işlemler iptal edildi.
9280. Sağlayıcıya yeni bir bağlantı oluştururken başlık.
9281. Olay sırası: X
9282. İskoçya Galcesi
9283. Bu BackgroundWorker şu anda meşgul ve birden çok görevi eşzamanlı olarak çalıştıramaz.
9284. 'X' özelliği, dizin oluşturucusu veya olayı dil tarafından desteklenmiyor; 'Y' veya 'Z' erişimci yöntemlerini doğrudan çağırmayı deneyin
9285. Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. Bir örnek üzerinde kilidin tutulmasını gerektiren bir işlem yapıldığını bildirdi, ancak kilit tutulmuyor.
9286. İstek için formların yetkilendirmesi başarılı oldu.
9287. Simge sıfır olamaz.
9288. İş parçacığı başlatılamadı.
9289. Önbellek girdisi Vary üstbilgisi boş.
9290. Yön uyuşmazlığı nedeniyle RuntimeArgument 'X' için sağlanan Argument bağlanamıyor. RuntimeArgument yönün Y olduğu bildiriyor ve Argument'ın yönü Z.
9291. Ayarların 'Özellik Adı' özelliği salt okunur.
9292. Y (Değer) Ekseni
9293. Göreli koordinatlarda, veri noktalarının minimum yüksekliğini alır veya ayarlar. Bu özellik çok küçük piramit segmentlerini görünür yapmak için kullanılabilir.
9294. Sahte dil (Sahte Yansıtılmış)
9295. 'X' anahtar sözcüğü, ChangePassword'e yönelik connectionString bağımsız değişkeninde belirtilmemeli.
9296. X, Y özel durumuyla Bırakıldı.
9297. Yeni bir Bağlantı kurulmadan önce oluşturuldu.
9298. Doğrudan Atanabilir Düzeltmelerin tek bir adı olmalıdır.
9299. Askıya Alınan İş Akışları/san
9300. Şerit veya çizgi aralık boyutu.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions