English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

12101. Seri Veri Noktası koleksiyonu.
12102. Değer sayısı Y yerine X veya daha az olmalıdır.
12103. Sonuçta oluşan ay sayısı değeri aralık dışında.
12104. 'Y' giriş parametresinin kırpılmış 'X' dize değeri Z karakter uzunluğunu aşamaz.
12105. Tanımlama &bilgisi koruması:
12106. Karşıya yükleme alanından önce görüntülenen yardım metni.
12107. Yanıt Cache-Control = private ve Önbellek ortak.
12108. Derleme sırasında oluşan özel bir durum nedeniyle, 'X' hizmeti etkinleştirilemiyor. Özel durum iletisi: Y.
12109. DataContractResolver'dan türetilmiş 'Tür Adı' türündeki bir nesne, 'Tür Adı' türündeki bir nesnenin adını çözümlemeye çalışırken TryResolveType yönteminden false döndürdü ve bu, çözümlemenin başarısız olduğunu gösteriyor. TryResolveType uygulamasını true döndürecek şekilde değiştirin.
12110. Dizin dizi uzunluğuna eşit veya daha büyük ya da sözlükteki öğe sayısı dizinden hedef dizi sonuna kadar olan kullanılabilir alandan büyük.
12111. BAML dosyasında tanınmayan kaydırma türü.
12112. Varolan önbellek girdisi İlke = X temelinde kaldırıldı.
12113. Salt okunur olduğu için 'X' öğesine atanamaz
12114. İş parçacığının benzersiz tanımlayıcısı.
12115. Fixed deyimi atamasının sağ tarafı bir atama ifadesi olamaz
12116. IAsyncResult parametresinin, BeginCommit tarafından döndürülenle aynı parametre olması gerekir.
12117. Com+ Birlikte Çalışma etkinleştirildiğinde, geçerli öğe doğrudan ayarlanamaz.
12118. Önceki hatanın çözümlenmesinde aşağıdaki bilgiler yararlı olabilir:
12119. Tıklatıldığında düğümü genişleten görüntünün URL'si.
12120. 'X', ancak 'Y' olayı oluşturulmadan önce çağrılabilir.
12121. Silinecek günlük belirtilmedi.
12122. Zaman uyumsuz yöntemler aynı türde olmalıdır.
12123. ActionItem yürütme için önceden zamanlandı ve yürütme henüz tamamlanmadı.
12124. SQLExpress veritabanı dosyası otomatik oluşturma hatası
12125. Görüntünün kodu çözülemiyor. Görüntü üstbilgisi bozuk olabilir.
12126. Toplamın Yüzdesi cinsinden Y Değeri
12127. Tanınmış hizmet girdileri, 'Singleton' veya 'SingleCall' değerini taşıyan bir 'mode' özniteliği içermelidir.
12128. Özel kültür 'X' gibi bir yerleşik kültürü geçersiz kılıyorsa, 'Özellik Adı' özelliği değiştirilemez.
12129. Eksen Nesnesi - Eksenin minimum değeri daha geniş veri noktası değerinden büyüktür.
12130. Sihirbaz adımının adı.
12131. Sıralama ve sayfalama için istemci komut dosyasının, geri çağırmaları destekleyebilecek tarayıcı istemcilerine işlenip işlenmeyeceği.
12132. "File Name" dosyasında "X" ve "Y" öğesi yakınında geçersiz XML bulundu. bölümünde, etiketinin değeri tam nitelenmiş derleme adı olan 'name' adlı tam olarak 1 özniteliği olmalıdır.
12133. X numaralandırma değeri Y, SQL Server 7.0 veya SQL Server 2000 tarafından desteklenmiyor.
12134. Kaydedildiğinde bir System.Transactions İşlemine yönelik bağlantının bağlama davranışını gösterir.
12135. Daraltılabilir boşluk eşiğinin 10-90 aralığında olması gerekir.
12136. Bu önbellek girdisinin bağımlı yapılacağı rasgele bir önbellek anahtarını gösterir.
12137. X Ek Açıklaması
12138. Belirtilen sağlayıcı adı zaten var.
12139. Menünün statik bölümünde açılır görüntü için diğer metin.
12140. Parolanızı Değiştirin
12141. Ek açıklama metni değiştirilmişse etkinleşir.
12142. Metin deseni ön belleğe alınamaz.
12143. X "Y", tırnak işaretlerinin yanlış kullanımı.
12144. Tür Adı türündeki Yöntem adı yöntemi için zaman uyumlu olmayan geçersiz End yöntemi imzası. Bitiş yönteminiz son bağımsız değişken olarak bir IAsyncResult almalıdır.
12145. Özellik değerinin alınacağı denetim kimliği.
12146. Hem OperationFormatter hem de FaultFormatter ayarlanamaz.
12147. Etiketin kenarlık stilini alır veya ayarlar.
12148. Geçerli iş parçacığı içeriğinde zaman uyumsuz görevler yürütülemez.
12149. Eklemeye veya düzenlemeye çalıştığınız kural zaten var. Değişiklik yapılmayacak.
12150. Sunucu geçerli 100-599 aralığının dışında bir durum kodu döndürdü.
12151. Activity üzerindeki Result OutArgument, Activity bir bağımsız değişkenin ifadesi olarak kullanıldığında ayarlanamaz.
12152. 'X.Y' işlevinin DATEPART bağımsız değişkeni değişmez dize olmalıdır.
12153. Grafik işleyici yapılandırmasında geçersiz 'url'.
12154. Etiket içinde nokta değerini dönüştürmek için kullanılan biçim dizesi.
12155. Tür null olamaz.
12156. 'X' özniteliği boş bir dize olamaz.
12157. 'Tür Adı' aritmetik türünün en düşük değeri yok.
12158. Yüklenen İş Akışları/san
12159. Bir güvenlik tanımlayıcı nesnesinin SDDL biçimi geçersiz.
12160. Y parametre kümesinin kalan bağımsız değişkenler parametresi olarak zaten bir parametre kümesi olduğundan, X, bu parametre kümesi için kalan bağımsız değişkenler parametresi olarak ayarlanamaz.
12161. Geçerli düğümün bağlantı olarak işlenip işlenmeyeceğini gösterir.
12162. Bu yardım metnini yazdırır.
12163. Hareket tanıma başarısız oldu.
12164. Belirtilen değer geçerli bir GMT saati değil.
12165. 'tokenChecking' özniteliği için geçersiz değer. Numaralandırma değeri şunlardan biri olmalıdır: 0 (Yok), 1 (İzin Ver), 2 (Gerekli Kıl). Lütfen Windows kimlik doğrulamasının genişletilmiş korumasını doğru ayarladığınızdan emin olun.
12166. Uygulama hizmetleriyle kullanılacak veritabanı adı. Veritabanı adı belirtilmezse, varsayılan veritabanı "aspnetdb" kullanılır.
12167. Yöntem zaten bir gövdeye sahip.
12168. 'X' SiteMapProvider bulunamadı.
12169. IetfLanguageTag 'X' içeren kaydedilmiş CultureInfo yok.
12170. Tanınmayan çıkış sırası: \X.
12171. Tıklatma Testi Sonuç Nesnesi.
12172. Değer XAML'de ayarlandı.
12173. Adlandırılmış etkinlik
12174. Hata metninin stili.
12175. Uzak nesne ile ilişkilendirilmiş URI zaten var.
12176. Varsayılan 'X' ASP.NET hesabını 'Y' rolünden kaldırma işlemini başlat.
12177. TargetType ve TargetObject, X 'Y' için birbirini dışlar.
12178. Akışı okumada hata.
12179. MulticastInterfaceId'si X olan hiçbir ağ bağdaştırıcısı bulunamadı. Bağlama öğesinde belirtilen tanımlayıcının, System.Net.NetworkInformation.NetworkInterface.GetAllNetworkInterfaces() yönteminden döndürülen System.Net.NetworkInformation.NetworkInterface nesnelerinin birinde bulunan "Id" özelliğiyle eşleşmesi gerekir.
12180. IComparer (veya bağlı olduğu IComparable yöntemler), Array.Sort x. CompareTo(x) çağırdığında sıfır döndürmedi. x: 'X' x öğesinin türü: 'Tür Adı' IComparer: 'Y'.
12181. 'X' değeri, Tür Adı türünün bu kullanımı için geçerli değildir.
12182. X: QuestionTemplate yanıt için kimliği Y olan bir IEditableTextControl içermiyor.
12183. Süreölçer olayları arasındaki milisaniye sayısı.
12184. Tümleşik uygulama örneği başlatılmaya çalışılırken hata oluştu.
12185. Verilen bağlantı noktası adı geçersiz. Bu geçerli bir bağlantı noktası olabilir, ancak seri bağlantı noktası değil.
12186. Şu anda bu ComposablePartExportProvider içinde başka bir toplu iş oluşturuluyor. Bir kerede tek bir toplu iş oluşturulabilir.
12187. Geçici dosya adı alınamıyor
12188. Yuva ilişkili veya bağlantılı olmamalıdır.
12189. RegistryKey.GetValue, uzunluğu Int32.MaxValue'dan büyük olan bir Dizeye izin vermiyor.
12190. Tutarlılık ihlali: toplu işleme alınan komut beklenen Y kaydın X kaydını etkiledi.
12191. OleRevokeDragDrop, dönüş kodu 'X' ve pencere işleyicisi 'Y' ile başarısız oldu.
12192. Etiketler otomatik sığdırma algoritması tarafından kullanılabilen maksimum yazı tipi boyutunu alır veya ayarlar.
12193. Belirtilen zaman çizelgesi bu zaman çizelgesinden farklı bir iş parçacığına ait.
12194. İptal düğmesinin metni.
12195. BaseUri, kök düğümünde yalnızca bir kere ayarlanabilir (XamlXmlReader kök düğümünde bir varsayılan değer sağlayabilir).
12196. Temsilcinin ilk bağımsız değişkeni CallSite olmalıdır
12197. Laponca, Kuzey (Finlandiya)
12198. İstemci, 'Y' sözleşmesiyle ilişkili 'X' Eylemini yürütmeyi tamamladı. İleti 'Z' hedefine gönderildi.
12199. Çağrı yapılamıyor.
12200. BufferedReceiveServiceBehavior başka bir WorkflowServiceHost örneğine zaten eklenmiş olduğundan WorkflowServiceHost'a eklenemedi. Her ek WorkflowServiceHost için yeni bir BufferedReceiveServiceBehavior oluşturun.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions