English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

3501. Medya için yalnızca kaynak yeri paket URI'leri desteklenir.
3502. Şema tablosunda hiç sütun yok.
3503. Görev ancak tamamlanma durumunda olduğunda atılabilir (RanToCompletion, Faulted veya Canceled).
3504. Kişiselleştirme durumu yüklenmedi.
3505. 'Yöntem adı' yöntemi için hiçbir tekrar yükleme 'X' bağımsız değişken almaz
3506. Veri kaynağı, güncelleştirmeleri desteklemek için IDataServiceUpdateProvider'ı uygulamalıdır.
3507. DiscoveryServiceExtension başka bir ServiceHostBase'e zaten iliştirilmiş olduğundan belirtilen ServiceHostBase'e iliştirilemez.
3508. X Grafik Alanı
3509. Bağlantı kesilmeden önce oluşturuldu.
3510. Hedef dizin boş değil ve önceden derlenmiş bir uygulama içeriyor gibi görünmüyor. Lütfen el ile silin veya başka bir hedef seçin.
3511. Modül dosyasındaki kod ve verilerin gereksinim duyduğu sanal bellek miktarı.
3512. NoPersistHandle eşleşmeyen bir çıkış vardı. Çıkış her giriş için yalnızca bir kez çağrılabilir.
3513. Yerel kaynak zaten tanımlanmış.
3514. Uygulamalar Control-Break tuş birleşiminin işlemlerini sona erdirmesini önleyemeyebilir.
3515. 'Tür Adı' türü IXmlSerializable arabirimini uygulamadığından seri hale getirme işlemi sürdürülemiyor.
3516. Seçili Web bölümünde bağlantı olmadığında başlık.
3517. Dondurulmuş OLE veri nesnesi üzerinde SetData işlemi yapılamaz.
3518. Khmer dili (Kamboçya)
3519. Olay tekrarı: X
3520. Yanlış X üstbilgi alanı bulundu; okunan = Y, beklenen = Z.
3521. İzleme günlükleri kullanılamıyor, en az yeniden oluşturma devre dışı bırakılacak.
3522. GÇ akışlarını yeniden yönlendirebilmek için Process nesnesinin UseShellExecute özelliği false olarak ayarlanmalıdır.
3523. MSB3692: Xaml görevi oluşturulamıyor. bir tanımı içermiyor.
3524. Tür bir koleksiyon olduğunda isObjectFromMember bağımsız değişkeni yalnızca true olarak ayarlanabilir.
3525. Geçersiz DataSourceCacheExpiry.
3526. Belirtilen içerik atma değeri geçersiz.
3527. Kategori kapsayıcısı belirli bir kategoriyle ilişkili özellikleri ve varsa düzenleyicilerini içerir.
3528. Akış kapalıyken geçersiz bir X çağırma denemesi.
3529. Her Veri Noktası için depolanan Y değeri sayısı.
3530. Ekleme düğmesi olarak gösterilecek görüntünün URL'si.
3531. Bölge Dizini
3532. Kullanıcı adı görünümünün kapsayıcısı.
3533. Güvenlik Dosyası Yok
3534. Özellik bulunamıyor.
3535. GZip üstbilgisindeki sihirli sayı doğru değil. GZip akışı geçirdiğinizden emin olun.
3536. Önce devam eden Yöntem adı yönteminin tamamlanması gerekir.
3537. 'X' Birlikte Çalışma etkinliğinin 'ActivityType' özelliği ayarlanmadı. Birlikte Çalışma etkinliğinin kullanılabilmesi için önce bu özellik ayarlanmalıdır.
3538. Grafik alanının 3B stili.
3539. pageIndex sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olmalıdır.
3540. OleAut tür uyuşmazlığı bildirdi.
3541. 'Yöntem adı' yöntemi yalnızca, ilgili RuntimeTransactionHandle nesnesi bir yürütme özelliği olarak kaydedildiyse çağrılabilir.
3542. DbInfoKeywords OleDbSchemaGuid için kısıtlama beklenmiyor.
3543. ISerializable uygulayan veya yedeği olan bir nesne için üye düzeltmesi bulundu. Bu durumda gecikmiş bir düzeltme kullanılmalıdır.
3544. Yetkilendirme Filtresi
3545. Nesne Adı nesnesi bir class, enum veya interface olarak zaten var.
3546. Yol geçerli bir dosya adı olmalıdır.
3547. Sayaç tek örnekli değil, örnek adının belirtilmesi gerekli.
3548. Neden: Yapılandırma değiştirildi.
3549. Anahtar güvenlik değeri en az sekiz bayt uzunluğunda değil.
3550. Geçerli eylemi iptal eder
3551. Kimlik doğrulama yerel makinedeki bir istemciden yapıldığından hizmet adı denetimi yapılmıyor.
3552. Köprünün NavigateUrl özelliğine bağlanan alanlar.
3553. Sağlayıcı listesi.
3554. InvokeMethod 'Yöntem adı' - yöntem 'X' ve 'Y' zaman uyumsuz desenini kullanıyor.
3555. İstek için dosya yetkilendirmesi başarılı oldu.
3556. Değer bir Int64 için çok büyük ya da çok küçüktü.
3557. Belirtilen bağlantı dizesi geçersiz: Veritabanını AttachDBFilename veya Initial File Name anahtar sözcüklerini kullanarak belirtemezsiniz. Veritabanını, bağlantı dizesinde Database anahtar sözcüğüyle belirtin veya -d komut satırı seçeneğini kullanın.
3558. Numaralayıcı dosyanın ilk satırdan önceye veya son satırından sonraya konumlandırıldı.
3559. 'X' desteklenen en büyük değerden büyük.
3560. Kullanıcı grafiğe ek açıklama yerleştirdiğinde etkinleşir.
3561. Kabarcık boyutunun, veri noktası etiketleri oluşturmak için kullanılıp kullanılmayacağını belirler.
3562. X kültürü bu bilgisayarda bir CultureInfo nesnesine dönüştürülemez.
3563. Bildirim Hatası. Tür=Tür Adı, Bilgi=X, Kaynak=Y.
3564. Fiyat Göstergeleri modülü – Standart sapma parametresi kayıp.
3565. Dosya bulunamadı. Lütfen, doğru dosya adının verildiğini doğrulayın.
3566. Öğe: X
3567. X alanı eksik.
3568. Genel yöntemleri seri hale getirme (zaman uyumsuz temsilcilerin kullanımı üzerinden örtük seri hale getirme de dahil) desteklenmiyor.
3569. Şu anki işlem çalışma zamanı tarafından yapılandırılmıştı ve yalnızca çalışma zamanı tarafından tamamlanabilir. Çalışma zamanı tarafından yapılandırılan bir işlem genellikle çevreleyen bir işlem varken WorkflowInvoker üzerinde bir çağırma API'sinin çağrılmasının sonucudur.
3570. SetAdded ve SetModified, yalnızca DataRowState' i Değişmeyen DataRows'da çağrılabilir.
3571. WebPartManager'la ve bunun sayfasıyla ilişkilendirilmiş kişiselleştirme ayarları.
3572. ConfigurationValidation özniteliği ConfigurationValidation kaynağından türetilmelidir.
3573. Özel etiket metni.
3574. NonemptyPropertyElement ::= . PROPERTYELEMENT Content? ENDTAG.
3575. İşlem iptal edildiyse doğru.
3576. Bitiş noktası bulunamadı.
3577. Nesne Konumu - Bağımsız değişken değeri yüzde 0-100 aralığında olmalıdır.
3578. Bilinmeyen 'Tür Adı' türünde bilinmeyen 'Üye' üyesi.
3579. 'X' koleksiyonunun Add() yöntemi yok.
3580. Select Komutunda sıralama ifadesini kabul eden (varsa) parametrenin adı. Bu ancak depolanmış yordam kullanılırken desteklenir.
3581. Birden çok özel gruba izin verilmiyor.
3582. Hedef WebBrowserPermissionLevel değil.
3583. Bu RequestCache nesnesi için Nesne Adı erişimi reddedildi.
3584. Arka plan resmi yolunu veya resim URL'sini alır veya ayarlar.
3585. İleri düğmesi tıklatıldığında harekete geçirilir.
3586. 'Tür Adı' türündeki 'Yöntem adı' özel yöntemi desteklenmiyor.
3587. İstemci bir hizmet adı sağlamadığı ve sunucu PolicyEnforcement.WhenSupported için yapılandırıldığından hizmet adı denetimi yapılmıyor.
3588. Bu koleksiyondaki önceki bir işlem bir özel durumla kesildi. Koleksiyonun durumuna artık güvenilmiyor.
3589. BasicHttpContextBinding X:Y, AllowCookies özelliğinin true olarak ayarlanmasını gerektiriyor.
3590. LabelsAutoFitMinFontSize özelliği değeri 5'den az olamaz.
3591. 'X' sağlayıcısının yapılandırmasında 'Öznitelik' özniteliği beklenmiyordu.
3592. Bağlantı bölgesinin üstbilgisinde görüntülenen metin.
3593. Türü 'Tür Adı' olan Name özelliği gerekiyor.
3594. Dizi bağımsız değişkeni çok boyutlu veya yanlış türde.
3595. Bu işlem belirtilen varlığın bir Media Link Entry'yi temsil etmesini gerektiriyor.
3596. Değer Biçimlendirici:
3597. Bağlam hiçbir istek verisi içermiyor.
3598. Uygulamada hata.
3599. Şunlardan en az biri belirtilmelidir: doğrusal hız (X veya Y), açısal hız (Z), veya genişletme hızı (A veya B).
3600. Önbellek Girdisi kısmi ve kullanıcı isteğinde sıfırdan farklı ContentOffset = X var. Kısmi önbellek girdilerinde önbellekten yeniden başlatma desteklenmez.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions