English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

1701. Bu alanı temsil etmek üzere şablonu yüklemek için isteğe bağlı bir kullanıcı arabirimi ipucu kullanıldı.
1702. SiteMapNode salt okunur, Özellik Adı özelliğinde değişiklik yapılamaz.
1703. WorkflowApplication, Load veya LoadRunnableInstance çağrısının yapılabilmesi için önce geçerli bir InstanceStore ayarlanmış olmasını gerektiriyor.
1704. Uzunluk dizisi kullanılarak Huffman ağacı oluşturulamadı. Akış bozuk olabilir.
1705. Nesne zaten başlatılıyor.
1706. 'X' parametresi için geçersiz 'Y' değeri.
1707. Başlatılma durumu bir kereden fazla ayarlanamaz.
1708. Oluşturucuyla Implicit Type oluşturma girişimi başarısız oldu.
1709. Değişiklikleri uygular
1710. Parametreyi tanımlayan MemberInfo nesnesi null olamaz.
1711. Item özelliği yalnızca tek alanlarla kullanılabilir.
1712. Bölümleyici kaynağı null bir numaralandırıcı döndürdü.
1713. 'X' DynamicHyperLink denetimi bağlantıda temel alınacak MetaTable'ı saptayamadı. Denetimin, Dinamik Veri yönlendirmesinin bağlamındaki bir sayfada yer almasına veya ContextTypeName ve TableName özelliklerinin doğru ayarlanmasına dikkat edin.
1714. Beklenen '>'.
1715. Belirtilen anahtar, 'X' için bilinen zayıf bir anahtar ve kullanılamaz.
1716. Derleme tam güvenilir değildi.
1717. SQL Server için bağlantı açılamadı
1718. Piramit grafiğinin veri noktası etiketleri stilini alır veya ayarlar.
1719. Bu XmlDictionaryWriter uygulaması 'X' yöntemini desteklemiyor.
1720. Kullanıcının sağladığı gölgelendirici bulunan işleme iş parçacığında hata oluştu.
1721. Uzak taraf taşıma akışını kapattığından kimlik doğrulaması başarısız oldu.
1722. İstenen bayt sayısı BinaryReader'ın iç arabelleğine sığmıyor.
1723. Kullanıcı tarafından sağlanan sertifika kullanılarak oturum yeniden başlatılmaya çalışılıyor: X.
1724. Derleme Adı bağımlı derlemesi X kullanılarak algılanıyor.
1725. Çokluk, 'Y' ilişkisindeki 'X' Role'da belirtilen başvuru kısıtlamasıyla çakışıyor. Dependent Role'daki özelliklerin biri/tümü null olamayan türde olduğundan, Principal Role'un çokluğu '1' olmalıdır.
1726. Uygulama Sanal Yolu: X
1727. MSBUILD : hata MSB1011: Bu klasör birden fazla proje veya çözüm dosyası içerdiğinden hangi projenin veya çözüm dosyasının kullanılacağını belirtin.
1728. Mapudungun dili (Şili)
1729. Eksik kimlik doğrulama iletisi alındı. Uzak taraf büyük olasılıkla bağlantıyı kapattı.
1730. startIndex, dize uzunluğundan küçük olmalıdır.
1731. Bağımsız değişken sıfır olmayan bir Guid olmalıdır.
1732. Uzak sunucu hata döndürdü: X.
1733. Etkin Görünüm denetimi.
1734. Desteklenmeyen UI Otomasyon ilişkilendirmesi.
1735. startIndex bağımsız değişkeni sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olmalıdır.
1736. Girilen sağlayıcı kullanıcı anahtarı geçersiz. System.Security.Principal.SecurityIdentifier türünde olmalıdır.
1737. Belirtilen yol, dosya adı veya her ikisi de çok uzun. Tam dosya adı uzunluğunun 260 karakterden ve dizin adının 248 karakterden az olması gerekir.
1738. InkSerializedFormat işlemi başarısız oldu.
1739. 'X' hizmeti yok.
1740. ReadOnly veriler değiştirildi.
1741. Ek açıklama metnini alır veya ayarlar.
1742. Bağımlılık için hangi veritabanlarının kullanılacağını "veritabanı1:tablo1;veritabanı2:tablo2" biçiminde gösteren, noktalı virgülle sınırlandırılmış bir dize.
1743. X özel kültürünün dosyası bozuk. Bu kültürün kaydını silmeyi deneyin.
1744. X kimlikli öğenin mantıksal adı Y olarak ayarlanıyor
1745. MSB3661: Transform özelliğine geçersiz 'X' değeri iletildi.
1746. Göstergedeki öğenin metni.
1747. serviceAuthenticationManagerType için geçersiz değer. serviceAuthenticationManagerType 'Tür Adı', 'X' içinden almıyor.
1748. 'X' adlı gösterge zaten var. Lütfen benzersiz bir ad belirtin.
1749. Y yükseltme adı için X yükseltme koleksiyonu null değer içeriyor.
1750. 'X' yükleyicisini erteleme IServiceProvider içinde 'Y' uygulanmasını gerektiriyor.
1751. 'X' ParallelForEach etkinliğinin kullanılabilmesi için değerlerin null olmayan bir ifadeye bağlanması gerekir.
1752. 'Tür Adı' türündeki 'Özellik Adı' özelliği için değer oluşturulamıyor. Yalnızca basit türdeki özellikler desteklenir.
1753. MemoryStream iç arabelleğine erişilemiyor.
1754. Silme düğmesi olarak gösterilecek görüntünün URL'si.
1755. Geçersiz Paket boyutu.
1756. Struct içindeki anonim yöntemler, lambda ifadeleri ve sorgu ifadeleri 'this' öğesinin örnek üyelerine erişemez. Yerine 'this' öğesini anonim yöntemin, lambda ifadesinin veya sorgu ifadesinin dışındaki yerel değişkene kopyalamayı ve yereli kullanmayı deneyin.
1757. Yönetilmeyen Kod Çağrılarına İzin Ver
1758. MemoryMappedViewStreams sabit uzunluktadır.
1759. Geçersiz dizin: 'X'.
1760. Veri noktası işaret stili
1761. Daha fazla üst düzey meta veri bloğu eklenemez.
1762. Hata ayıklayıcı başlatılamadı.
1763. Önbelleğe alınan meta verilerinde, önbelleğe alınan yanıtın Vary üstbilgisi temelinde sınanacak istek üstbilgileri bulunamadı.
1764. Tür Adı türünde bağımsız değişken beklenirken Tür Adı türü alındı.
1765. İkili işleçler iki bağımsız değişkenle çağrılabilir
1766. Yardım iletisi temel adı null veya boş olamaz.
1767. Grafik verilerini seri hale getirmek için kullanılan biçim.
1768. İstek için URL yetkilendirmesi başarısız oldu.
1769. Hizmetin giden SSPI anlaşması.
1770. ListView'u şema değişikliğini yansıtacak şekilde yeniden yapılandırmak istiyor musunuz?
1771. 'X' adlı yönlendirme zaten yönlendirme koleksiyonunda yer alıyor. Yönlendirme adları benzersiz olmalıdır.
1772. Menüdeki öğeler koleksiyonu.
1773. Derleme zaten tam güvenilirdi.
1774. Verilen desendeki 'X' karakteri geçerli değil.
1775. 'Tür' özniteliği değer olarak şu dizelerden birine sahip olmalıdır: 'dize', 'sayı', 'dizi', 'nesne', 'boş' veya 'boolean'. Beklenmeyen 'X' değeriyle karşılaşıldı
1776. 'X' yoluna erişim reddedildi.
1777. Bu koleksiyon istek üstbilgilerini tutuyor; belirtilen yanıt üstbilgisini içeremez.
1778. Sonkoşul başarısız oldu: X
1779. Kullanıcı tarafından belirtilen piksel gölgelendiricisi geçersiz. Bu özel durumun oluşturulmaması için bir PixelShader.InvalidPixelShaderEncountered olay işleyicisi kaydettirin.
1780. Geçersiz Basit Tür: Tür Adı. CodeObjectCreateExpression kullanmayı deneyin.
1781. 'X' DefaultButton, IButtonControl türündeki bir denetimin kimliği olmalıdır.
1782. Fiiller menü etiketinin metni.
1783. Bir ACE nesnesinin ikili biçimi geçersiz.
1784. Yuvarlak etkin noktanın yarıçapı.
1785.
1786. Dosya biçimi geçerli değil. Web Bölümü dosyası (.WebPart) almayı deneyin.
1787. Vary üstbilgisi: İstek ve önbellek üstbilgisi alanlarının sayısı eşleşmiyor, üstbilgi adı = X.
1788. XmlContent ve XmlInputPath bağımsız değişkenlerinden yalnızca biri ayarlanmalıdır.
1789. Yeni bir X nesnesi başlatın.
1790. Kaydedilecek tür olmadığından kayıt komut dosyası üretilmeyecek
1791. Özel durum bir çağırma hedefi tarafından oluşturuldu.
1792. Süreölçer hizmeti için en düşük yeniden deneme aralığı 'X' geçersiz. Pozitif bir TimeSpan değeri olmalıdır.
1793. Parametrenin değeri.
1794. Performans sayaçlarına erişim reddedildi. Uygulama kısmi güvende çalışıyor olabilir. Performans sayaçlarını devre dışı bırakın ya da uygulamayı tam güvende çalışacak şekilde yapılandırın.
1795. Uzunluk X değerinden büyük olmalıdır.
1796. 'File Name' profili bulunamadı.
1797. İçeri aktarılan ek veriler, StylusPointDescription temel alındığında beklenenlerle eşleşmiyor.
1798. X geçerli bir Y değeri değil.
1799. Silinemedi, dizin boş değil veya yok.
1800. 'Özellik Adı' özelliğinin değeri alınmaya çalışılırken özel durum oluştu.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions