English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

601. Bu TraceListener için initializeData'nın geçerli olması gerekir.
602. İstenen 'X' değeri bulunamadı.
603. X konumundaki üye null idi.
604. WizardSteps içinde tek bir CompleteWizardStep kullanmalısınız.
605. Güvenlik içeriğinin süresi doldu.
606. Birden çok UriTemplateMatch sonucu vardı, ancak MatchSingle çağrıldı.
607. Sayı değeri 96 bit ondalık basamağa sığmayacak kadar büyük.
608. Belirtilen BitmapEncoder ColorContext'leri desteklemez.
609. Güvenlik nedenleriyle, bu web uygulamasının çalıştırıldığı kimliğin bu uygulama için yapılandırılan SQL Express Veritabanı dosyasına yazma izinleri yok.
610. Gösterge tablosu stili.
611. ScriptManager'ın bir içerik teslim ağından (kullanılabilir olduğunda) komut dosyaları yüklemesini sağlar.
612. Geçerli Web bölümünün bilgi gönderdiği Web bölümleri:
613. Komutların sırası yanlış
614. X sertifikası zincir oluşturma için kullanılabilir.
615. 'Function Name' işlevinin bildiriminde belirtilen 'Tür Adı' sonuç türü, işlev tanımının 'Tür Adı' sonuç türüyle eşleşmiyor.
616. Bu alanın altbilgisindeki metin.
617. Ek açıklama yolu noktaları koleksiyonu dizin oluşturucusu.
618. 'X' Duration değeri için TimeSpan özellik değeri döndürülemiyor. Bir Duration'dan TimeSpan özellik değerini istemeden önce HasTimeSpan özelliğini denetleyin.
619. Süre aralığı bittiğinde yayınlanan olay işleyicisi çağrılarını sıralamakta kullanılan nesne.
620. 'X' ölçek değeri, 0'dan küçük veya izin verilen en büyük ölçek değeri olan 7'den büyük.
621. Bosna-Hersek
622. 'X' bağımsız değişkeni 'Y' anahtar sözcüğüyle geçirilmelidir
623. Hem 'xsl:matching-string' hem de 'xsl:non-matching-string' öğeleri mevcut olduğunda, 'xsl:matching-string' öğesi önce gelmelidir.
624. Bağlanmamış tür için proxy oluşturulmaya çalışılıyor.
625. 'MaxPendingMessagesPerChannel' azaltmasının 'X' sınırına ulaşıldı. Bu sınırı artırmak için, BufferedReceiveServiceBehavior'daki MaxPendingMessagesPerChannel özelliğini ayarlayın.
626. Z Kritik değeri - tek kuyruklu:
627. Değer sıfırdan büyük olmalıdır. Sıfır değeri özelliği devre dışı bırakabilir ancak bu yalnızca yapılandırmayla gerçekleştirilebilir.
628. Dönüş iletisinde hatalı dönüş değeri veya çıkış bağımsız değişkeni bulundu.
629. Fare menünün dinamik bölümündeki bir öğe üzerinde dolaştığında uygulanacak stil (ancak istemci komut dosyası etkinleştirildiğinde kullanılabilir).
630. Ek açıklamanın resim hizalamasını alır veya ayarlar.
631. Veri noktaları ekleme hatası. Y değerleri alan parametresi boş olamaz.
632. Önbelleğe alınmış CacheControl = no-cache, Bazı üstbilgiler kaldırılıyor.
633. hwnd, IntPtr.Zero veya null olamaz.
634. 'X', 'Tür Adı' türü için geçerli bir yapılandırma özniteliği değil.
635. Seri hale getirilmiş veriler geçersiz bir '\X' çıkış sırası içeriyordu.
636. 'X' gibi sabit ifadelere izin verilmez. Bunun yerine kullanın.
637. İstek akışı işlenirken hata oluştu. Yeni varlıklara bağlama işlemi PUT işlemlerinde desteklenmez.
638. Geçersiz pasta grafiği veri noktası sıra işlemi.
639. Köprünün Text özelliğine bağlanan değere uygulanan biçimlendirme. Örneğin, "geri git: X".
640. Biçimlendirme uzantılarında, tüm oluşturucu bağımsız değişken değerleri atomlar olmalıdır. 'Tür Adı' türündeki nesne için, bir veya birden çok bağımsız değişken değeri atomik değil.
641. Bu kodun çalıştırılacağı platformları sınırlar; x86, Itanium, x64 veya anycpu (varsayılan) olmalıdır
642. X(In-Buffers count=Y, Out-Buffer length=Z, döndürülen kod=A).
643. X, başka bir kültürün yerine geçen bir kültür değil, özel bir kültürdür. Lütfen CultureAndRegionModifiers.Replacement belirtmeyin.
644. Teslim henüz yürütülmediği için işlem tamamlanamıyor.
645. Aynı ServiceContractName ve OperationName 'X' içeren iki Receive nesnesi farklı işlem özelliklerine sahip.
646. StyleSheetTheme özelliği ayarlanamıyor, lütfen bunun yerine özelliği geçersiz kılın.
647. Menü öğesinin sağ kenarlığı ile bunun alt menüsünün sol kenarlığı arasındaki yatay uzaklık (piksel cinsinden).
648. 'X' DelegateArgument'ın kullanılabilmesi için önce bir etkinliğin ActivityDelegate'ine eklenmesi gerekir.
649. Kapatma işlemi zaten başlatılmış olan bir uygulama etki alanına yeni bir istek yönlendirildi.
650. Bilinmeyen protokol kimliği 'X'.
651. "X" başvurusu için uydu derlemeler bulunamadı. Y
652. Güvenli bir kanal olmadan istekler için kanal bağlaması denetimi yapılmaz.
653. Setter void türünde olmalıdır.
654. Yönlendirme Hizmeti iletileri var olan 'X' işlemini kullanarak gönderecek.
655. Bilinmeyen TypeCode değeri.
656. Bu olay nesnenin örneği atılmadan önce oluşturulur.
657. Tür Adı türünde bağımsız değişkene sahip CustomAttribute yayılamaz.
658. Minimum boyut olarak kullanılacak kabarcık boyutunu alır veya ayarlar. Örneğin, bunun 4 olarak ayarlanması, olası en küçük kabarcık olarak 4 kabarcık değerinin görüntülenmesine neden olacaktır. 'Auto' ise, çizilen en küçük kabarcık minimum boyut kullanılarak gösterilecektir.
659. Çakışan değişiklikler algılandı. Bu durum, aynı anahtara sahip birden fazla varlık eklenmeye çalışırken ortaya çıkabilir.
660. Kod grubu X düzeyinden kaldırıldı.
661. Geçmiş durumu, url'nin X karakterden uzun olmamasını sağlayacak kadar kısa olmalıdır.
662. Bitiş noktasının sözleşmesi belirtilmedi.
663. Yükleme faktörünün 0.1 ile 1.0 arasında olması gerekir.
664. HeaderCloseVerb'e uygulanan stil.
665. HEAD isteğinden alınan sonucun Content-Length üstbilgisi farklı.
666. Dönüş değeri null olmamalıdır.
667. İlke derlemelerini göster
668. CacheDependency oluşturucusuna bağımlılık değişkeni yalnızca System.Web.Caching.CacheDependency türünde olabilir
669. Salt okunur bir şablonun her zaman yüklenip yüklenmeyeceği.
670. FTP istek yöntemi=Yöntem adı.
671. 'X' ile ilgili proxy türü için kullanılabilir meta veri bilgisi yok. Bu özel durum, bir varlıkla ilgili proxy türü bir ObjectContext'ten çıkarıldığında ortaya çıkabilir. Ayrıntılar için bkz. InnerException.
672. İstatistiksel Çözümlemeler – Serinin boyutu sıfır ise, ortanca hesaplanamaz.
673. Web Part
674. 'X' TryCatch etkinliği 'Tür Adı' türünde bir özel durum yakaladı.
675. Ek açıklama belirtme çizgisi stilini alır veya ayarlar.
676. Veri yöneticisi Tür Adı türünde hizmet sağlamaz.
677. ILGenerator içinde hatalı etiket.
678. Kapatılan medya yürütücüsünde açma ve kapatma dışındaki işlemler geçerli değildir.
679. 'xsl:key' öğesi 'use' özniteliğine ve boş olmayan içeriğe sahip veya boş içeriğe sahip ve 'use' özniteliğine sahip değil.
680. Yapılandırma hatası. Y içinde relativeAddress 'X' önceden eklendi.
681. URI biçimleri desteklenmiyor.
682. Web Bölümlerini bağlar
683. Tanınmayan bir ManipulationMode bayrağıyla karşılaşıldı.
684. Belirtilen değer geçersiz ASCII Dışı karakterler içeriyor.
685. Oluşturulan Kopya
686. Uyumlu çalışma zamanı sürümü X bulundu.
687. satır türü tanımı
688. Özel sayaçlara yazmak için kullanılan örnek adları 127 karakter veya daha kısa olmalıdır.
689. Etw kaydı X hata koduyla başarısız oldu.
690. MSB3752: "X" özniteliği ayarlanmış, ancak değeri boş. "X" özniteliği ayarlanmışsa değeri boş olmamalıdır.
691. 'X'='Y' değerinden sonra beklenmeyen eşittir işareti '='. Virgül ayırıcısının eksik olup olmadığını denetleyin.
692. StrongName, derleme adı olarak boş bir dizeye sahip olamaz.
693. Sağlanan DateTime belirsiz bir zaman aralığında değil.
694. Doğru olduğunda (ve encrypt=true olduğunda), SQL Server, sunucu sertifikasını doğrulamadan, istemci ve sunucu arasında gönderilen tüm veriler için SSL şifrelemesi kullanır.
695. Türde veya yöntemde Y genel parametre var, ancak X genel bağımsız değişken sağlandı. Her genel parametre için bir genel bağımsız değişken sağlanmalıdır.
696. 'Y' ControlParameter'da 'X' denetimi bulunamadı.
697. Gerekli 'X' yönergesi eksik.
698. 'Tür Adı' türündeki koleksiyona değer ekleme işlemi özel durum döndürdü.
699. MSB3262: Bir profil hedeflenirken ProfileName parametresi ve FullFrameworkFolders veya FullFrameworkAssemblyTables parametrelerinden biri ayarlanmalıdır.
700. Hizmet adı denetimi başarısız.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions