English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

8401. Geçerli veri kaynağı, bağlantı dizesindeki 'Data Source=X'.
8402. Türetilmiş 'Tür Adı' türü 'X' URI bağlantı noktası için geçersiz değer raporladı.
8403. MSBUILD : error MSB1047: Ön işlem uygulanacak dosya geçerli değil. X
8404. Dönüşümün uygulandığı XPathNavigator.
8405. Simge Durumuna Getirmeye İzin Ver
8406. Belirtilen kültür veya nötr kültür için uygun kaynak bulunamadı. Derleme anında "X" öğesinin "Derleme Adı " derlemesine doğru katıştırıldığından veya bağlandığından ya da gereken tüm uydu derlemelerinin yüklendiğinden ve tam olarak imzalandığından emin olun.
8407. Sıralanamıyor: Eşlenemez karakterlerle karşılandı.
8408. DisplayName: 'Y', InstanceId: 'Z', BookmarkName: A, BookmarkScope: B olan 'X' Activity'si için bir BookmarkWorkItem tamamlandı.
8409. Güvenlik artık kapatılamayacağından, güvenliğin açılmasının hiçbir etkisi olmaz.
8410. XamlTypeInvoker.GetItems 'Tür Adı' türü için null döndürdü. Bu durum genel olarak yanlış uygulanmış bir koleksiyon türünü gösterir.
8411. Güvenlik nedenleriyle, bu web uygulamasının çalıştırıldığı kimliğin uygulamanın kök dizininde App_Data alt dizinini oluşturma izinleri yok.
8412. Noktanın Z koordinatı.
8413. Değer işaretli bir bayt için çok büyük ya da çok küçüktü.
8414. Uzaklık ve uzunluk dizedeki bir konuma başvurmalıdır.
8415. CharacterMetrics öğesinin Metrics özelliğinde çok fazla alan var.
8416. Beklemedeki zaman uyumsuz bir işlem sürdüğünden, komutun yürütülmesine devam edilemiyor.
8417. "App_Data" alt dizinine gidin.
8418. Nokta için dönüşüm tanımlanmadı.
8419. Nesnenin ortak yüzeyine erişildikten sonra bu özellik ayarlanamaz.
8420. 'X' hizmet işlemi için belirtilen MIME türü geçerli değil. Lütfen mime türünün boş olmadığından emin olun.
8421. Parametrenin türü.
8422. Belirtilen başlangıç veya bitiş metin aralığının sonunu aşıyor.
8423. Sağlanan yanıt yanlış olduğunda oluşturulur.
8424. 'X' çalışma zamanı ana bilgisayarı ResolvePolicy'den null bir izin kümesi döndürdü.
8425. Seri hale getirilebilir içerik dizesi biçimi geçersiz.
8426. Yöntem beklenmeyen türde bir İleti ile çağrıldı.
8427. 'X' SqlDataSource için sayfalama etkinleştirilmedi. Sayfalamayı etkinleştirmek için DataSourceMode'u DataSet olarak ayarlayın.
8428. 'X' adlı kısıtlama adı 'Y' ve türü Tür Adı olan etkinliğe karşı çalıştırılırken iç kısıtlama özel durumu oluştu. Özel durum: Z
8429. X ifadesiyle Tür Adı türündeki örneklerin oluşturulması veya başlatılması desteklenmiyor.
8430. startIndex, dize uzunluğundan büyük olamaz.
8431. Bir ek açıklama yolu noktasının X koordinatını alır veya ayarlar.
8432. Çalışma kümesi: X bayt
8433. Çince (Geleneksel, Hong Kong ÖİB)
8434. Hedef adı yanlış veya sunucu istemcinin kimlik bilgilerini reddetti.
8435. Bu özellik bu sınıf tarafından uygulanmıyor.
8436. Yanıt akışı işlenirken hata oluştu. Yanıttaki kendi link öğesinde href özniteliği eksik.
8437. Bu işlem yalnızca koleksiyon ve sözlük türlerinde desteklenir.
8438. Soru görünümünün kapsayıcısı.
8439. Hatalı tür öznitelikleri. İç içe olmayan bir türde iç içe görünürlük bayrağı ayarlanmış.
8440. Select/Insert/Update/DeleteCommands bağlantısı olmadığında kullanılan bağlantı.
8441. ExtendedProtectionPolicy.ProtectionScenario değerleri eşleşmiyor. IIS X değerine, WCF Aktarım ise Y değerine sahip.
8442. Seri eklenemiyor. 'X' adlı seri zaten mevcut.
8443. 'X' denetimi, aynı türde ve aynı skinID değerine sahip bir denetim dış görünümünün içindeki bir şablonda bildirilemez.
8444. 'X' kaynağından beklenmeyen türde kayıt defteri anahtarı değeri okunduğundan Performans Sayacı veriler yüklenemiyor.
8445. 3B grafik noktaları için X değerlerinin azalan veya artan sırada sıralanması gerekiyor.
8446. Özel Veri Noktası öznitelikleri şöyle belirtilir: ÖznitelikAdı1=Değer1, ÖznitelikAdı2=Değer2, ...
8447. Yığın İzi:
8448. Application Source Link
8449. Tür Adı türündeki Yöntem adı yöntemi için zaman uyumlu olmayan geçersiz İptal yöntemi imzası. İptal yönteminiz bağımsız değişken almamalı ve void döndürmelidir.
8450. CryptoConfig kullanılarak alınan 'X' özel şifre algoritması geçerli veya desteklenen bir zaman uyumsuz imza algoritması değil.
8451. CollectionChanged olayı sırasında FreezableCollection değiştirilemez.
8452. Veri noktası etiketleri konumunu alır veya ayarlar.
8453. Çalışma zamanında iç hata.
8454. .NET Framework Makine Kod Erişim Güvenliği İlkesi
8455. X: CreateUserWizardStep.ContentTemplate, güvenlik sorusu için kimliği Y olan bir IEditableTextControl içermiyor; üyelik sağlayıcınız soru ve yanıt gerektiriyorsa bu gereklidir.
8456. X konumu zaten kullanılıyor.
8457. Bilinmeyen karma algoritma - X.
8458. Koleksiyonlar bağımsız değişkeni sıfır uzunluğunda bir dizi.
8459. Şifreleme geribesleme modu (CFB) için geribesleme boyutu 8 bit olmalıdır.
8460. Eksenin ölçek segmentini gösterir.
8461. Sağdan Sola
8462. Nesne numaralamayla aynı türe sahip olmalıdır. Geçirilen tür: 'X'; numaralama türü: 'Y'.
8463. Yapılandırmayı görüntüle veya düzenle
8464. Kaynak ve hedef yolu farklı olmalıdır.
8465. Çalışan hala arka plan işleminde çalışıyor mu?
8466. 'X' TryCatch etkinliğiyle ilişkili bir Catch veya Finally etkinliği özel durum oluşturdu.
8467. ShaderEffect üzerinde PixelShader ayarlanmalıdır.
8468. İşletim sistemi güvenlik çerçevesinden 0xX hatası: 'Y'.
8469. 'X' bir Y olarak çözümlendi; Z bekleniyordu.
8470. Neden: Sağlanan anahtar geçersizdi.
8471. Bağımsız değişkende yinelenen nesneler var.
8472. Üyelik kimlik bilgileri doğrulaması başarısız oldu.
8473. Kullanıcı oturumu kapatmadan önce oluştu.
8474. Promote tarafından döndürülen işlem, dağıtılmış işlem olarak zaten var.
8475. 'ad alanı' OldNamespace için 'X' ve 'Y' derlemelerinde çakışan XmlnsCompatibleWithAttributes değerleri var. Öznitelikleri aynı NewNamespace'e sahip olacak şekilde değiştirin veya XamlSchemaContext oluşturucusuna çakışmayan bir Başvuru Derlemeleri kümesi geçirin.
8476. Sağlanan 'Tür Adı' Türü geçerli bir Meta Veri Görünümü değil.
8477. Bayt sayımı bu akış türünde X baytı aşmamalıdır.
8478. 'X' özelliği veya dizin oluşturucusuna atama yapılamaz -- salt okunur
8479. Bırakılmış bir HTTP bayt aralığı yükleyicisine erişilemiyor.
8480. 'Özellik Adı' özelliği tek bir değer içeren şema özniteliğiyle eşlenmelidir.
8481. X yöntem tanıtıcısının bildirim türü genel olduğundan, Yöntem adı yöntemi çözülemiyor. Bildirim türünü GetMethodFromHandle'a açık olarak sağlayın.
8482. Adım sonu düğmesinin stili.
8483. 'Tür Adı' türündeki koleksiyondan veya sözlükten öğeleri alma işlemi özel durum döndürdü.
8484. Kullanıcının bu Web Bölümünü görüntüleme yetkisi olup olmadığını belirlemek için WebPartManager tarafından kullanılan dize.
8485. Derleyici için gerekli 'Üye.X' üyesi eksik
8486. Dizin Hizmetleri
8487. BitArrays üzerinde CopyTo için yalnızca Boolean[], Int32[] ve Byte[] türündeki diziler desteklenir.
8488. Geçersiz sözdizimi, satır X - Y.
8489. X dizinini okumada hata.
8490. Satır sürümü sütunu içermeyen bir SelectCommand'e karşılık kullanılan UpdateCommand için dinamik SQL üretimi desteklenmiyor.
8491. Huni grafiğinin stilini alır veya ayarlar.
8492. Nesne Adı nesnesi arabirim bulmayı desteklemeyen proxy tarafından uzak nesne haline getiriliyor. Bu tür uzak nesne haline getirilmiş nesneler desteklenmez.
8493. Olay için genel kaldırma yöntemi olmadığından olay işleyicisi kaldırılamaz.
8494. InstanceLifetime, ReadOnly sayaçları tarafından kullanılmadı.
8495. CreatePdbGenerator tarafından oluşturulan DebugInfoGenerator yalnızca LambdaExpression.CompileToMethod ile kullanılabilir.
8496. 'X', 'Y' parametresi için geçerli bir değer değil. Parametre için geçerli değerler 'true' ve 'false' değerleridir.
8497. MSBUILD : hata MSB1004: Hedefin adını belirtin.
8498. Bu alanın içindeki her denetime uygulanan stil.
8499. "Derleme Adı " başvuru derlemesi bir salt meta veri derlemesidir.
8500. Menünün statik bölümünde üst ayırıcı işlevini üstlenecek olan görüntünün URL'si.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions