English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

11301. Bölgenin üstbilgisi için stil.
11302. Katıştırılmış posta nesnesi dosyasının mutlak yolu.
11303. Bu girdiye atanan uygulamaya özel kategori numarası.
11304. Type nesnesi geçerli değil.
11305. Silinen satırlara erişilemez.
11306. Dikdörtgen ek açıklama sınıfı.
11307. Metin komutunda, nitelenmiş tablo adındaki katalog adının konumunu gösterir.
11308. Yönteme Girildi
11309. İptal düğmesinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini gösterir.
11310. Kitaplık derlemesi oluşturur
11311. Okuyucuya erişmeden önce yazıcıdaki SchemaContext başlatılmalıdır.
11312. 'Tür Adı' türü istemci kitaplığı tarafından desteklenmiyor.
11313. Bu seri için kullanılan X eksenlerinin türü.
11314. sqlConnectionString özniteliğini ayrıştırma hatası: Öznitelik
11315. Tanımlayıcısı 'Y' olan hizmet örneği şu anda 'Suspended' durumunda. 'X' denetim işlemini gerçekleştirme girişimi başarısız oldu.
11316. Owner özelliğini kapatılmış olan bir Window'a atayamazsınız.
11317. Temel alınan bağlantı kapatıldı: X.
11318. 'Derleme Adı ' derlemesinde, 'ad alanı' ad alanının kendi kendini geçersiz kılması gibi bir XmlnsCompatibleWithAttribute tanımları döngüsü var. Tanımları bu döngüyü ortadan kaldıracak şekilde değiştirin.
11319. WebProxy proxy komut dosyası için otomatik olarak URI algılayamadı.
11320. İstek yolu: X
11321. Kanal katmanında içerik yönetimi devre dışı bırakıldığında kanalda önbelleğe alınan içerik değiştirilemez ve alınamaz. 'IContextManager.Enabled' özelliğinin true olarak ayarlandığından emin olun.
11322. Farklı sayılarda girdi ve çıktı serisi var.
11323. Ayırıcı olarak kullanılacak görüntünün URL'si.
11324. DisplayName: 'Y', InstanceId: 'Z' olan 'X' Activity'si için bir CancelActivityWorkItem zamanlandı.
11325. Tanımlama bilgileri içeriği geçerli değil = 'X'.
11326. 'Yöntem adı' yöntemine yönelik beklenmeyen VarArgs çağrısı
11327. Kaynak bulunamadı; ancak olay günlüklerinin bazılarında veya hiçbirinde arama yapılamadı. Kaynağı oluşturmak için, yeni kaynak adının benzersiz olduğundan emin olmak amacıyla tüm olay günlüklerini okuma izniniz olması gerekir. Erişilemeyen günlükler: X.
11328. Grafik, web.config dosyasını değiştiremedi. Grafikler düzgün görüntülenmeyebilir. Nedeni: X
11329. Yardım bağlantısında gösterilecek metin.
11330. 'X' veri kaynağındaki DataSet hiç tablo içermiyor.
11331. İşlem bileşeninin gerçek bir işlemle ilişkilendirilip ilişkilendirilmediğini gösterir.
11332. BeginInit için çağrılar iç içe yerleştirilemez veya JumpList değiştirildikten sonra çağrılamaz.
11333. Belirtilen TaskContinuationOptions tüm devamlılık çeşitlerini dışta bıraktı.
11334. "Derleme Adı " derlemesindeki NeutralResourcesLanguageAttribute geçersiz bir kültür adı belirtiyor: "X".
11335. System.Net performans sayaçlarının başlatılması başladı.
11336. X anahtarı ile doğrulama başarılı oldu.
11337. 'X', sıfırdan büyük olmalıdır.
11338. Değişim koşulları açıklama olamaz.
11339. anonim tür
11340. İstemci bir hizmet adı sağlamadığı ve sunucu PolicyEnforcement.Always için yapılandırıldığından hizmet adı denetimi başarısız oldu.
11341. Serisi kaldırılmakta olan akışın içinde bitişik olmayan öğeler var. Bu, 'X' tarafından desteklenmez.
11342. Gösterge özel öğeleri koleksiyonu.
11343. Nesne bu oluşturucu kullanılarak oluşturulamaz.
11344. Yazı tipi ailesi Uri'si file:// veya pack://application: scheme biçiminde olmalıdır.
11345. Kayıtlı .Net Framework Veri Sağlayıcısı bulunamadı veya yüklenemedi.
11346. Dize geçerli bir TimeSpan değeri olarak tanınmadı.
11347. Yönergelerin (XML bildirimi dışındaki) işlenmesi desteklenmez.
11348. Denetim önbelleğe alınmadığından CachePolicy kullanılamaz.
11349. Yakalama numarası sıfır olamaz.
11350. Bir olayın tam olarak üç erişimcisi olmalıdır.
11351. Alt yetkili sayısı X değerini aşmamalıdır.
11352. Kılavuz veya işaret aralık boyutu.
11353. 'X' yazma türü isteği geçerli değil.
11354. Laponca (Güney)
11355. Bit eşlem renk bağlamı geçerli değil.
11356. TZif veri yapısı bozuk.
11357. İstenen şemanın ('X') desteklediğinden daha çok kısıtlama sağlandı.
11358. Belge boş olduğundan işlem geçersiz.
11359. Açılır kutunun ve bununla ilişkili düğmenin yönü.
11360. Sayı negatif olmamalıdır.
11361. ValueEditor yüklenirken özel durum oluştu: X
11362. Tür verilen yöntemi içermiyor.
11363. Tür dizini sınırların dışında.
11364. Modülün dosya adı.
11365. SQL Server veritabanında veri depolayan kişiselleştirme sağlayıcısının adı.
11366. Geçerli çalışma öğesi işlenirken oluşan bir hata iş akışının durdurulmasına neden oldu. Ayrıntılar için iç özel duruma bakın.
11367. Kimliği 'X' olan GridView'un ICollection uygulayan veya AllowPaging değeri true olduğunda veri kaynağı sayfalaması uygulayabilen bir veri kaynağı olmalıdır.
11368. 'X' adı, Y karakterle sınırlı Kültür veya Bölge adı için çok uzun.
11369. Eklenecek nesne bir CustomLabel nesnesi değil.
11370. Uygulama derlemesi başlatılıyor.
11371. Moğolca (Kiril)
11372. Dizin değeri dizinin sınırları dışında.
11373. XamlMarkupExtensionWriter'da SchemaContext ayarlanamıyor.
11374. Ardışık düzen kesimleri için bir derleme incelenirken bir FileNotFoundException alındı: X Dosya Adı: Y
11375. Y alanındaki X sıra sayısı toplam alan sayısını aşıyor.
11376. Yüksek Bas
11377. Virgül bulunamadı veya önceki simgeyle virgül arasındaki uzunluk sıfırdı ('0x,' gibi).
11378. 5XX Yanıtı ve Cache-Only benzeri ilke, önbellekten sunuluyor.
11379. Resim URL'si #SEQ biçimlendiricisini içermiyor.
11380. Sonraki Sayfa
11381. Eklenti Adı: "X" Konum: "Y"
11382. 'File Name' kaynak dosyası aynı adda başka bir dosyayla çakıştığından kullanılamıyor.
11383. CommandText özelliği başlatılmamış.
11384. 'baseAddress' parametresi mutlak bir uri olmalıdır.
11385. Hata Çubuğu grafiğinin Upper ve Lower Error değerlerinin görünürlüğünü alır veya ayarlar.
11386. Zaman aşımı ancak 'System.Threading.Timeout.Infinite' değerine veya >= 0 bir değere ayarlanabilir.
11387. Options değeri geçersizdi.
11388. 'X' kimlik doğrulama düzeni desteklenmez.
11389. 'X' adlı SubAxis bulunamadı.
11390. COM kayıt işlevi bir System.Type parametresine ve void dönüş türüne sahip olmalıdır.
11391. Bilinmeyen Hata 'X'.
11392. AccelerationRatio ve DecelerationRatio toplamı bire eşit veya daha küçük olmalıdır.
11393. X yükseltme kümesi Y Z yükseltme tanımlamış; bu A olan yükseltme sayısı alt sınırını aşıyor.
11394. Sözlüğe Ekle
11395. resourceManagerIdentifier belirtilen kurtarma bilgilerinin içeriğiyle eşleşmiyor.
11396. Rol yönetimi modülünü etkinleştirir.
11397. Bir sorgudaki TOP alt tümcesinin ve LIMIT alt tümcesinin bağımsız değişkenleri olarak parametreler veya bir komut ağacındaki bir LimitExpression, SQL Server'ın SQL Server 2005 öncesi sürümlerinde desteklenmez.
11398. Veritabanı adını belirtemezsiniz; buna ancak oturum durumu türü SessionStateType.Custom olduğunda izin verilir.
11399. Belirtilen bit eşlem doğru boyutlarda değil.
11400. Şifreleme uygulanmasına zorlanıyor, ancak geçerli sertifika yok

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions