English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

1401. İş Akışı Tasarımcısı
1402. 'Tür Adı' türü, 'MetabaseSettings' temel türünden türemez.
1403. tabClasses'in öğe sayısı tabScopes öğe sayısıyla aynı olmalıdır
1404. İnuit dili (Hece yazısı)
1405. İşlem bilgileri:
1406. Bu serinin iliştirildiği Y alt ekseninin adı.
1407. Sonsuz boyut veya NaN içeren UIElement üzerinde Arrange çağırılamaz. 'Tür Adı' türünde üst öğe UIElement'i çağrısı. 'Tür Adı' türünde öğede Arrange çağırıldı.
1408. Yuvanın bağlantısı kesildikten sonra yalnızca zaman uyumsuz olarak yeniden kabul edebilirsiniz. BeginAccept, işlem tamamlanıncaya kadar çıkılmayacak bir iş parçacığında çağrılmalıdır.
1409. Yeni bir güvenlik ilkesi dosyası oluştur
1410. Uygulama bildirimi olmayan bir kısmi yöntem olduğundan 'Yöntem adı' yönteminden temsilci oluşturulamıyor
1411. Meta veriler, yalnızca derleme zamanında özniteliklere katıştırılabilen türde veriler içerebilir. Geçerli türler hakkında daha ayrıntılı bilgi için C# belirtimindeki 17.1.3 bölümüne başvurun.
1412. Yürütülmesi zaman aşımına uğradığından iş akışı örneği durduruldu.
1413. AppSequence üstbilgisindeki InstanceId değeri seri durumdan çıkarılamıyor.
1414. Bağlama parametrelerinde zaten bir AuthenticationManager 'X' olduğundan AuthenticationManager bağlama parametrelerine eklenemiyor. Hizmet için özel bir AuthenticationManager yapılandırıyorsanız, özel AuthenticationManager'ı eklemeden önce lütfen var olan AuthenticationManagers öğelerini davranış koleksiyonundan kaldırın.
1415. Kimliği 'X' olan tarayıcı veya ağ geçidi öğesi bulunamadı.
1416. Gruplandırma - Y değeri dizini, 'X' noktasında en yüksek sayıda değeri aşar.
1417. Veri bağlamada menü öğesinin PopOutImageUrl özelliği için kullanılacak tablo sütunu veya XML özniteliği adı.
1418. MSIL yönergesi geçersiz veya dizin sınırların dışında.
1419. Yanıt protokolün 2 sürümünün kullanılmasını gerektiriyor, ancak veri hizmetinin MaxProtocolVersion özelliği DataServiceProtocolVersion.V1 olarak ayarlanmış.
1420. 'Y' tablosundaki 'X' sütununun varsayılan filtresi yok.
1421. Y etkinliği 'Z' içindeki 'X' null olamaz.
1422. Düğüm metninin çevresindeki dikey doldurma miktarı.
1423. TransactionScope süreölçer nesnesi geçersiz.
1424. Geçersiz URI: URI boş.
1425. Bu yönetim eki, çalıştırılmak üzere MMC 1.2 veya sonraki sürümünü gerektirir.
1426. 'Tür Adı' türünde bir örnek oluşturulmaya çalışılırken özel durum oluştu.
1427. 'X' DynamicHyperLink null bir öğeye veri bağlaması içeremez.
1428. Veri hizmeti ana bilgisayarının RequestHeaders özelliği null olamaz.
1429. Öğe metninin çevresinde dikey doldurma miktarı.
1430. Sonuç bu takvim için desteklenen aralığın dışında. Sonuç X (Miladi) ile Y (Miladi) (dahil) arasında olmalıdır.
1431. Dosya geçerli bir ColorContext olamayacak kadar büyük.
1432. Laponca (Lule)
1433. SqlResultSet, verilen sorgu için istenen seçeneklerle oluşturulamadı.
1434. Ölçek ayracı en yüksek sayısının 1-5 aralığında olması gerekir.
1435. Tüm numaralamalar temel alınan bir value__ alanına sahip olmalıdır.
1436. InstanceDescriptor doğru sayıda bağımsız değişken sağlamadı.
1437. MSB3721: "X" komutundan Y koduyla çıkıldı.
1438. Nesne 'Nesne Adı' türündeki üye türü eksik.
1439. Gösterge öğesi serisi veri noktası dizini.
1440. LabelsAutoFitMaxFontSize özelliği değeri 5'den az olamaz.
1441. Tanınmayan denetim karakteri.
1442. Timeout süresi doldu. Sonuç olarak bağlantı kesildi.
1443. İletilen/alınan bayt başına veri bitlerinin sayısı.
1444. Invoke() tarafından DISPID_NEWENUM üyesinde döndürülen varyant geçersiz.
1445. "X" konumunda yeni ön bellek oluşturuluyor.
1446. SecureString yalnızca Windows 2000 SP3 ve daha yeni platformlarda desteklenir.
1447. İşlem modülleri numaralandırılamaz.
1448. Türün verilen imzaya sahip bir oluşturucusu yok
1449. X anahtarı, Y imza açıklaması, Z karma algoritması ve A asimetrik imza biçimi kaldırıcısı kullanılarak SignedInfo doğrulanıyor.
1450. Sağlanan X AddressFamily'nin EndPoint'i bu Yuva için geçerli değil; bunun yerine Y kullanın.
1451. Piksel gölgelendirici örnekleyicisi Effect.ImplicitInput ya da bir BitmapCacheBrush, VisualBrush veya ImageBrush örneği olmalıdır.
1452. Insert() yönteminde kullanılan değerler koleksiyonu. Bu parametreler, veriyle sınırlı denetimler tarafından sağlanan parametrelerle birleştirilir.
1453. Okunacak ve yazılacak günlüğün adını alır veya ayarlar.
1454. Belirtilen 'X' bayrağı geçerli değerlerden birine sahip değil.
1455. ASP.NET'in yüklü sürümlerinden birini seç
1456. Kanal havuzu bulunamadı. Zaman uyumsuz çağrı dağıtılamadı.
1457. Web Bölümleri koleksiyonu doğrudan değiştirilemez. Bunun yerine, WebPartManager.AddWebPart() veya WebPartManager.DeleteWebPart() yöntemini kullanın.
1458. Bağlantı-kullanıcı adı boş olamaz.
1459. DrawingContext yığın derinliği sıfır olduğundan, bu Pop işleminin yığından kaldırmak üzere Push karşılığı yok.
1460. Kapasite bağımsız değişkeni sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olmalıdır.
1461. Geçici Yeniden Yönlendirme
1462. Bu olay filtre ifadesi verilere uygulanmadan önce oluşturulur.
1463. Etiketler aralık uzaklığı.
1464. CreateDatabase sağlayıcı tarafından desteklenmiyor.
1465. Yığın izlemesi: X
1466. Etiket birden çok kez tanımlanmış.
1467. İşlemin standart çıkış akışı.
1468. Bir Task için TaskCreationOptions.SelfReplicating belirtilmesi geçersizdir.
1469. En az bir tür bağımsız değişkeni bir çalışma zamanı türü değil.
1470. Menünün statik bölümünde alt ayırıcı işlevini üstlenecek olan görüntünün URL'si.
1471. Bir VarArgs işlevi değerlendirilemiyor.
1472. MSB3260: FullFrameworkFolders konumlarında herhangi bir hedef framework profil yeniden dağıtım dosyası bulunamadı.
1473. Değer kapatılmamış tırnak içinde yer alıyor.
1474. /regfile seçeneği, /tlb seçeneği ile birlikte kullanılamaz
1475. X boyutu çok uzun. Y karakterden uzun olamaz.
1476. 'X' MIME türü parametresinin değeri bir tırnak işaretiyle başladığı halde kapanış tırnak işareti bulunamadığından parametre türü geçersiz.
1477. Bitiş noktası yapılandırmasının sonucu 'Tür Adı' türünde standart bir bitiş noktası olduğundan, 'X' çeşidindeki bitiş noktası yapılandırması announcementEndpoints öğesinden yüklenemedi. Bitiş noktası öğesinin 'Tür Adı' türünde veya bundan türetilen bir türde standart bir bitiş noktası ile sonuçlanan çeşitte olması gerekir.
1478. 'X' tablosu veritabanında bulunamadı.
1479. Kullanıcı yerel değil; lütfen başka bir yol deneyin.
1480. Yalnızca bir InstanceStore ile yapılandırılmış WorkflowApplication'lar kalıcı yapılabilir veya bellekten kaldırılabilir.
1481. Sona Kadar Seç
1482. X geçersiz parametreyle çağrıldı.
1483. Üyeyi içeren Module nesnesi null olamaz.
1484. 'File Name' dosyası bulunamıyor.
1485. 'X' adlı ek açıklama grafik ek açıklama koleksiyonunda bulunamadı.
1486. Eklenecek nesne bir Legend nesnesi değil.
1487. Veri kaynağı denetimini doldurmak için kullanılan sağlayıcının adı.
1488. 'X' Satır numarası 'Y'.
1489. Y sistem kültürünü değiştirmek için X farklı sıralama adı yerine Y kültür adını kullanın.
1490. Tanınmayan seçenek veya izin kümesi adı "X".
1491. Belirtilen Namespaces özniteliği doğru biçimli bir XML parçası değil.
1492. IncrementBusyCount çağrıldı. Kaynak: X
1493. Devam düğmesi tıklatıldığında oluşur
1494. 'X' adıyla ilişkili Argument 'Y' koleksiyonunda null.
1495. BAML içeriği ayrıştırılırken iç hatayla karşılaşıldı: assemblyId negatif olmalıdır.
1496. Bu Sayfadaki Web Bölümlerinin düzenini yeniden tasarlayarak bu sayfayı kişiselleştirin
1497. Lambda 'Y' içinde başvurulan 'X' byref parametresi üzerinden kapatılamaz
1498. Düğme tıklatıldığında gönderilecek URL.
1499. Geçersiz karma seçeneği - X.
1500. CellPadding -1'den büyük olmalıdır.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions