English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

2101. Yansıtılmayan bir türde desteklenmiyor.
2102. DataGridColumnHeader taşınamıyor veya döndürülemiyor.
2103. Yalnızca önbelleğe alma ilkesi kullanılarak istek karşılanamadı
2104. Verilen modül X derleme Derleme Adı içinde bulunamadı.
2105. Bu yöntem açıkça, .NET Framework tarafından kullanım dışı bırakılan CAS ilkesini kullanıyor. Uyumluluk nedenleriyle CAS ilkesini etkinleştirebilmek için lütfen NetFx40_LegacySecurityPolicy yapılandırma anahtarını kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=155570.
2106. Null değeri 'Tür Adı' türünde değil ve bu koleksiyonda kullanılamaz.
2107. Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. Bir InstanceNotReadyException'ın oluşturulması gerektiğinde, yeni bir örnek oluşturuldu.
2108. Menünün statik bölümünde olduğunda, seçili öğeye uygulanan stil.
2109. Bilinmeyen hata.
2110. Veri noktası eksen etiketi metni.
2111. İşlemin ana penceresinin işleyicisi.
2112. 'Function Name' işlevinin tanımı hazırlanırken bir hata oluştu. Ayrıntılar için iç özel duruma bakın.
2113. Geçerli bir Win32 FileTime değil.
2114. Compression değerinin 0-100 arasında olması gerekir.
2115. Kullanıcı, iş parçacığıyla ilişkilendirilmiş kullanıcı arabirimiyle etkileşime geçtiğinde iş parçacığında öncelik iyileştirmesine gerek olup olmadığı.
2116. Sayfanın kişiselleştirme durumunu sıfırlama onayı için gösterilen metin.
2117. 'X' üzerinde tanımlanan OfTypeExpression'ın TypeName property özelliği tarafından belirtilen 'Tür Adı' türü bulunamadı.
2118. Değer null olamaz.
2119. Seri kaldırma işlemi sürdürülemiyor. Veriler IXMLSerializable uygulamadığından, değişik aşamalardan geçme desteklenmiyor.
2120. Uygulama ilkeleri:
2121. Genel olmayan AsOrdered yalnızca genel olmayan AsParallel sonucu üzerinde çağrılabilir.
2122. Yol geçerli bir biçimde değil.
2123. MSBUILDOLDOM=1 olduğundan Microsoft.Build.Engine yükleme zorlanıyor...
2124. X ekseni özellikleri.
2125. False olarak ayarlandıysa gösterge görünür değildir.
2126. Bu özellikleri ekleme işlemini başlat:
2127. Get ile alan değerini almak için bağımsız değişken belirtilemez.
2128. Seçimi Sağa Genişlet
2129. VIA Provider
2130. Değerin alınacağı profil özelliği.
2131. LookupPropertyBit içinde durum işleyicisi eksik.
2132. Oluşturucu seçilemediğinden 'X' Meta Veri görünümünün örneği oluşturulamadı. Türün, IDictionary türünde bağımsız değişken alan bir oluşturucuyu uyguladığından emin olun.
2133. 2^63 bayttan büyük olan kaynak dosyaları şu anda uygulanmıyor.
2134. Bu DataSet'e ait olan, aynı Namespace 'ad alanı' ile, 'X' adında bir DataTable zaten var.
2135. Ok Ek Açıklaması - Bilinmeyen ok stili.
2136. Bölgenin kimliği yok.
2137. Seri arabelleğine eklemeden önce bağlantı noktasında alınan null baytların atılıp atılmayacağı.
2138. 'Özellik Adı' özelliğinin değeri 'true' veya 'false' olmalıdır.
2139. İspanyolca (ABD)
2140. Ölçek satır sonu genişliğinin 1-10 aralığında olması gerekir.
2141. HasStreamAttribute, 'Tür Adı' türüne uygulanamaz. HasStreamAttribute yalnızca varlık türlerine uygulanabilir.
2142. Hangi görüntü URL'sinin alınacağını belirten öğe adı.
2143. Geçerli Web bölümünün bağlantılarını yönetin.
2144. Bengali (Bangladeş)
2145. Oluşturulacak kod belirtilmediğinden herhangi bir çıktı dosyası yazılmadı.
2146. Nesnenin serisi kaldırılırken hata oluştu. Seri hale getirilmiş veriler bozuk.
2147. Özellik Windows 2000 gerektirir.
2148. Zaman uyumsuz işlem yürütülürken X değiştirilemez.
2149. MessageFilterTable bu RoutingService için yapılandırılmadı. İletileri işlemeden önce, yönlendirme davranışı filterTableName'in yapılandırıldığını veya RoutingExtension.ApplyConfiguration'ın geçerli bir MessageFilterTable ile çağrıldığını doğrulayın.
2150. Tanımlayıcısı 'X' olan hizmet örneği sonlandırıldı.
2151. Kılavuz veya işaret aralığı türü.
2152. Bu işleme ancak kimliği başarıyla doğrulanmış bir içerik kullanıldığında izin verilir.
2153. Düğme olan StylusPointPropertyInfos en az 0 ve en çok 1 olmalıdır.
2154. Veri bağlamada bu düzeydeki tüm menü öğeleri için varsayılan gezinti URL'si.
2155. MSB3204: "File Name" proje dosyası MSBuild'in artık desteklemediği ".vcproj" dosya biçiminde. Lütfen projeyi Visual Studio IDE içinde açarak veya dönüştürme aracını kullanarak dönüştürün ya da oluşturmak için MSBuild 3.5 veya daha eski bir sürümü kullanın.
2156. Belirtilen bağımsız değişken geçerli değerler aralığında değildi.
2157. Görüntünün daha ayrıntılı bir açıklamasını içeren URL.
2158. NamespaceDeclaration.Prefix null olamaz. Bu özellik için bir değer sağlayın.
2159. 'X' için 'Tür Adı' türünde bir örnek zaten var olduğundan 'Tür Adı' türündeki varlık yansıtılamıyor.
2160. CacheControl olmayan ve Status Code = X olan yanıt.
2161. Yapılandırma bölümü alınamıyor.
2162. DisplayMode değeri geçerli değil.
2163. TreeNodeStyleCollection yalnızca TreeNodeStyles içerebilir.
2164. Parametre değeri 'X' ile 'Y' arasında olmalıdır.
2165. Bağlantı noktası zaten açık.
2166. MSBUILD : hata MSB1015: MSBuild, işletim sisteminin bu sürümünde çalışmaz. Yalnızca Windows 2000, Windows XP ve üstü sürümlerde desteklenir.
2167. Hiçbir Şey Seçilmedi
2168. İşlenmeyen iç hata (X).
2169. Kenarlık genişliği 0'dan büyük olmalıdır.
2170. Soru görünümünün şablonu.
2171. Sunucunun ondalık ayırıcısı belirlenemiyor. Tamsayı olmayan sayı sabit değerleri oluşturulamıyor.
2172. 'X' koleksiyonunda dönüş bağımsız değişkeninin dizini yanlış. Belirtilen konum 'Y', ancak beklenen konum 'Z'.
2173. Boşnakça (Latin)
2174. Matris ters çevrilebilir olmadığı için ters çevrilemiyor.
2175. Başarıyla kurtarılan parola bildirimini içeren e-posta iletisinin içeriği ve biçimi.
2176. Yöntemin her özellik için bir parametreye sahip olmak yerine bu türü aldığı durumlarda Güncelleştirme, Ekleme ve Silme işlemleri için oluşturulabilecek türü belirtir.
2177. Logaritmik ölçek, Minimum ve Maximum kutularında gösterilen değerleri, veri aralığını temel alarak değer ekseni için LogarithmBase'in kuvvetleri olarak yeniden hesaplar. Logaritmik grafiklerde sıfırlara ve negatif veri değerlerine izin verilmez.
2178.
2179. Dizi öğe türü: Object, 'dt' özniteliği: null.
2180. MakeReadOnly çağırdıktan sonra BaseAddress değiştirilemez.
2181. İlke sistemine eklediğiniz derleme kesin adla imzalanmamış. Bu durum yükleme hatalarına ve diğer bazı beklenmedik davranışlara neden olabilir. Bunu yapmak istediğinizden emin misiniz?
2182. Sunucu geçerli olmayan bir dosya adı (X) döndürdü.
2183. Sayfanın bir stil sayfası teması varsa 'X' özelliği dinamik olarak değiştirilemez. Dinamik denetimler için, ApplyStyleSheetSkin() çağrısı yapmadan önce denetimi ayarlayın.
2184. Eksen - Dinamik aralık hesaplama. Yineleme sayısı normali aştı.
2185. Fiyat Göstergeleri modülü – Shift parametresi eksik.
2186. Belirtilen 'Tür Adı' türündeki 'Üye' üyesi bir LINQ to Entities depolama ifadesine çevrilemez.
2187. En fazla vuruş sayısı ikidir.
2188. 'X' Kayıt Defteri anahtarı okunurken özel durum oluşturuldu: Y
2189. 'X' özelliği ancak sayfa yönergesinde veya yapılandırma bölümünde ayarlanabilir.
2190. Etkinleştirilmiş hareketler ayarlanamadı.
2191. Şundan oluşturulan önbelleğe alınmış bağımlılık tablosu kullanılıyor:
2192. 'X' sürümü geçerli bir WS-Bulma protokolü sürümü değil. Desteklenen sürümler: 'Y', 'Z' ve 'A'.
2193. Hatalı varsayılan değer.
2194. ResourceScope numaralamasındaki kaynak türü kısıtlayıcı bir kaynak türünden daha geneline değiştirildi. İlk: "X" Son: "Y"
2195. ImageLoader - Bu konumdan resim yüklenemiyor: X
2196. Değer Minimum'dan küçük.
2197. Uzak makinedeki bir Performans Sayacına yazılamaz.
2198. 'X' geçerli bir etkinlik yürütme geri çağırması değil. 'Y' tarafından kullanılan yürütme geri çağırmasının 'Y' üzerinde bir örnek yöntemi olması gerekir.
2199. Yeni Etkinlik Kimliği Verildi
2200. Belirtilmişse, önceden derlenmiş uygulama tam olarak yeniden oluşturulur. Önceden derlenmiş bileşenler yeniden derlenir. targetDir belirtilmişse, bu seçenek her zaman etkindir.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions