English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

7101. Zincire hatalı bir havuz katan özellik bulundu.
7102. Dosya kullanılamıyor (örneğin, dosya meşgul)
7103. 'Tür Adı' türündeki 'Öznitelik' genişletilmiş özniteliğine geçerli EntityPropertyMappingAttribute için izin verilmiyor.
7104. X içinde beklenmeyen özel durum.
7105.

Sunucu isteği işlerken bir hatayla karşılaştı. Hizmete yönelik geçerli istekler oluşturmak için lütfen hizmetin yardım sayfasına bakın. Özel durum iletisi 'Y'. Daha fazla ayrıntı için sunucu günlüklerine bakın. Özel durum yığın izlemesi:


7106. Gerekli 'X' etkinlik bağımsız değişkeninin değeri sağlanmadı.
7107. 'Y' öğesinin 'X' özelliği geçerli bir Kişiselleştirilebilir özellik değil. Genel bir alma ve ayarlama erişimcisine sahip olmalı ve dizin parametresi almamalıdır.
7108. İlke kaydetme iptal edildi
7109. Denetimle ilişkilendirilmiş sayfalama UI ayarlarını denetler.
7110. Tür Adı türünün zaten tanımlı bir varsayılan teması var.
7111. Koleksiyon değiştirildi; numaralandırma işlemi yürütülemeyebilir.
7112. İş parçacığı sayısı: X
7113.

HTTP Yöntemi: X


7114. Belirtilen sunucu için varsayılan kapsayıcı (defaultNamingContext) ayarlanmadı.
7115. Belirtilen koleksiyonlardan en az biri eklemeler için tamamlandı olarak işaretlenmiş.
7116. Active Directory Üyelik Sağlayıcısı başlatılmadı.
7117. Bu yöntem uygulamanın başlatma öncesindeki başlatılma aşamasında çağrılamaz.
7118. DataTable, Xml'den şema çıkarsamayı desteklemiyor.
7119. TimeToUnload, TimeSpan.Zero değerinden büyük veya buna eşit olmalıdır Devre dışı bırakmak için TimeSpan.MaxValue değerini belirtin.
7120. Görüntünün ImageUrl özelliğine bağlanan değere uygulanan biçimlendirme.
7121. 'Tür Adı' türünde bir örnek oluşturulurken 'Tür Adı' türü için geçerli lisans sağlanamadı. Daha fazla bilgi için lütfen bileşenin üreticisine başvurun.
7122. Atama için geçersiz lvalue: X.
7123.

Url: X


7124. Belirtilen RegistryKeyPermissionCheck değeri geçersiz.
7125. MSB3711: OutputFile veya OutputDirectory'den en az biri sağlanmalıdır.
7126. SwitchConverter iki yönlü bağlama için kullanılamaz.
7127. MethodCall veya MethodReturn akış biçimi geçerli değil.
7128. En üst düzey bağlantı yalnızca yanıt numaralandırıldıktan sonra kullanılabilir.
7129. Profil etkinleştirilmedi.
7130. Eğim açısı -90 ile 90 derece aralığında olmalıdır.
7131. Tür COM'den alınmamalıdır.
7132. Sol kenar boşluğu.
7133. GetDayOfWeek bağımsız değişkeni 1 ile 7 arasında bir tamsayı olmalı.
7134. BAML TypeId X bilinmiyor.
7135. 'X' olay günlüğü kaynağı, günlük adıyla aynı olduğundan silinemez.
7136. Görünüm denetimi devre dışı bırakıldığında harekete geçirilir.
7137. ProvideValue çağrılmadan önce TypeExtension'ın TypeName özelliği ayarlanmış olmalıdır.
7138. Görüntüde bozuk meta veri üstbilgisi var.
7139. TargetControl 'X', IDataSource'u uygulamalıdır.
7140. Değer sayısı Y yerine X veya daha fazla olmalıdır.
7141. Varolan 'X' hareketi 'Y' işlemi için kullanılıyor.
7142. Türetilmiş bir StateManagedCollection uygulanırken, CreateKnownType() uygulaması GetKnownTypes() uygulamasıyla eşleşmelidir.
7143. Yeniden Yönlendirme Keep Fiili
7144. Belirtilen klavye iç havuzu bir UIElement olmalıdır.
7145. Sırpça (Kiril, Karadağ)
7146. Tek bir ContentPlaceHolderID özniteliğine izin verilir.
7147. Geçersiz URI: İki nokta işareti (':') bulunduğundan bir bağlantı noktası bekleniyordu ancak bağlantı noktası ayrıştırılamadı.
7148. Etki alanı için verilen izin belirlenemedi.
7149. Ön koşul niteliğindeki 'X' alma işlemi ayarlanmadan önce GetExportedValue çağrılamaz.
7150. TransactionScope Oluşturuldu
7151. Grafik göstergesi çizilmeden hemen önce etkinleşir. Bu olayı grafik gösterge öğelerini özelleştirmek için kullanın.
7152. 'Function Name' işlevi ComplexType ReturnType 'Tür Adı' ve EntitySet 'X' özniteliğine aynı anda sahip olamaz.
7153. MaxResults 'X' sıfırdan küçük olduğundan bulma iletisi seri durumdan çıkarılamıyor.
7154. Tarayıcı veya ağ geçidi tanımında 'X' öğesine izin verilmez.
7155. Zamanından önce akış sonu.
7156. Web Bölümü Görünümü
7157. Data Source veri kaynağına bağlanırken kullanılacak UDL dosyası.
7158. Uygulama bir Derleme veya Etki Alanı deposunda belirlenemez.
7159. İkincil X ekseni
7160. CharacterMetrics geçerli değil. Yatay ilerletme (BlackBoxWidth, LeftSideBearing ve RightSideBearing toplamı olarak tanımlanır) negatif olamaz.
7161. Sayfa ilk istendiğinde kullanılacak ilk PersonalizationScope.
7162. "Derleme Adı " derlemesinde hiç kullanılabilir X bölümü bulunamadı.
7163. Değeri 'Y' olan atlama belirtecindeki anahtar sayısı ('X'), kaynak türünün sıralama kısıtlamaları sayısıyla ('Z') eşleşmedi.
7164. Bu işlemi gerçekleştirmek için örneğin duraklatılması gerekmiyor.
7165. Bağlantı modunda olmalıdır.
7166. İşlemin kullandığı, disk belleğine alınabilen geçerli bellek miktarı.
7167. Kullanılamayan bir sürücüye erişme girişiminde bulunuldu.
7168. "Y" projesinin "File Name" dosyasındaki "X" hedefi:
7169. TimeToPersist, TimeSpan.Zero değerinden büyük veya buna eşit olmalıdır Devre dışı bırakmak için TimeSpan.MaxValue değerini belirtin.
7170. Menü öğesinin değeri.
7171. Base-64 karakter dizisi için geçersiz uzunluk.
7172. Tanınmayan çalma listesi dosya biçimi.
7173. Ek açıklamanın iliştirildiği Y ekseninin adını alır veya ayarlar.
7174. Bir koleksiyona 'Tür Adı' türünde varlık eklenmeye çalışıldı, ancak aynı varlık zaten vardı.
7175. Gerekli izinler alınamıyor.
7176. Parola değiştirme girişimi başarısız olursa oluşturulur.
7177. 'Version' varsayılan '1.0' değerine ayarlandığında 'DataServiceCollection' seçeneği belirtilemez.
7178. SerialPort'tan her hata alınışında oluşturulur.
7179. Başarı görünümünün şablonu.
7180. RunSynchronously, tamamlanmış bir görev üzerinde çağrılamaz.
7181. SqlPipe, içerik bağlantısı olmayan bir bağlantıyla komut yürütmeyi desteklemez.
7182. 'X' derlemesi çözülemedi. Derleme File Name hedef çerçeve profilinin dışında bırakıldı. Kodunuz için bu başvuru gerekiyorsa, derleme hataları alabilirsiniz. Lütfen bu başvuruyu kaldırın veya kullandığınız hedef çerçeve profilinin derlemeyi içerdiğinden emin olun.
7183. ObjectWriter'da SchemaContext ayarlanamıyor.
7184. Belirtilen alanın, belirtilen türün genel tür tanımında bildirilmesi gerekir.
7185. mergeOptions bağımsız değişkeni geçersiz bir değer içeriyor.
7186. Belirtilen dosyaya erişilemiyor.
7187. Görünüm Durumu Değişikliği
7188. MSBUILD : error MSB1042: Düğüm yeniden kullanım değeri geçerli değil. X.
7189. Border3D ek açıklama sınıfı.
7190. Bölgeyi kapatmak için üstbilgide görüntülenen fiil.
7191. ActivityDelegateParameter 'X' değiştirilemiyor. Bunu kullanan ActivityDelegate kilitlenmiş. ActivityDelegate, sahibi olan WorkflowElement üzerinde Invoke çağrıldığında veya bundan bir WorkflowInstance oluşturulduğunda kilitlenir.
7192. Şu anda bir işlemin isteklerini karşılamak için kullanılabilir bellek yetersiz. Lütfen daha sonra yeniden deneyin.
7193. Bir veya daha fazla bayrak desteklenmiyor.
7194. Kabul edilebilir hizmet adları dökümü yapılıyor:
7195. Sign Provider
7196. Profil düzenleme sayfasının URL'si
7197. İşlem denetlenen modda, derleme zamanında taşıyor
7198. XC1037: Geçersiz Özellik üyesi: 'Üye'.
7199. Veri noktaları karşılaştırıcısı sınıfı.
7200. ContextBindingElement, istenen X kanal dinleyicisi için kanal fabrikası sağlayamıyor.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions