English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

8501. CreateServiceHost Bitir
8502. X numaralandırma değeri Y, .Net Framework OleDb Veri Sağlayıcısı tarafından desteklenmiyor.
8503. Kullanıcı bulunamadı.
8504. Türler hatasız kaydedildi
8505. Eklentinin AddInAttribute içinde boş olmayan bir ad belirtmesi gerekir. Eklenti: Y içindeki X
8506. Yapılandırmaya dayalı olarak yürütme bağlamından gizlilik anahtarı alınamıyor: X = Y
8507. Etkinlik Zamanı
8508. &Yeniden yönlendirme URL'si:
8509. Koleksiyon zaten öğeyi içeriyor.
8510. Geçerli bağlantıyla ilişkili işlem tamamlandı ancak atılmadı. Bağlantının SQL deyimleri yürütmek amacıyla kullanılabilmesi için işlemin atılması gerekiyor.
8511. İstenen yer işareti bulunamıyor.
8512. DetailsView'un sayfa dizini değiştirilirken harekete geçirilir.
8513. Belirtilen oluşturucunun, belirtilen türün genel tür tanımında bildirilmesi gerekir.
8514. Aşağıdaki iç hata oluştu: DTC'den işlem seçenekleri alınamıyor.
8515. MSB4204: X: Geçersiz TargetFrameworkMoniker Y. Z.
8516. Veri noktası adı. Yalnızca iç kullanım için.
8517. Bazı koşullarda hata ayıklanmasına yardım edebilecek ek hata ayıklama bilgilerini gösterir.
8518. False dalı zaten var.
8519. Yeni oluşturulan yol şekillerinde iç hata.
8520. "XAML" içindeki bir Timeline alt öğesinin de bir Timeline veya Timeline'dan türeyen bir sınıf olması gerekir.
8521. İş parçacığı izleme devre dışı bırakıldı.
8522. UriTemplate 'X' geçersiz; UriTemplate bileşen yol kesimi 'Y', 'Z' değişkenine bir varsayılan değer sağlar. UriTemplate öğesinin bileşen kesimlerdeki değişkenlere varsayılan değerler verilmesini desteklemediğini unutmayın. Daha fazla ayrıntı için, UriTemplate belgelerine bakın.
8523. TreeView'da veri bağlanırken 'X' özelliğine (Y tarafından belirtildi) bağlanılamadı. Lütfen Bağlama alanlarını denetleyin.
8524. Tüm Güvenilir Kod, kendi başlangıç sitesine geri bağlanma hakkını alır.
8525. Kayıt defteri alt anahtarları 255 karakterden büyük olmamalıdır.
8526. SQL komutunun yürütülmesini sonlandır: X
8527. Belirtilen ifade, 'X' parametresine yönelik farklı sonuç türlerine sahip olan birden fazla başvuru içeriyor.
8528. İzin verilen değiştirme dizeleri sayısı üst sınırı 255'tir.
8529. Aşağıdaki komut, /MyApp uygulamasını yerinde derler. Böylece uygulamaya HTTP istekleri gönderildiğinde, yeniden derleme gerekmez:
8530. Yukarı kaydır
8531. WriteStartAttribute çağrılmadan önce WriteStartElement öğesinin en az bir kez çağrılması gerekir.
8532. SubAxis koleksiyonu dizin oluşturucusu. SubAxis adı veya dizin parametre olarak sağlanabilir.
8533. 'Nesne Adı' ISerialized nesnesi için MemberInfo alınamadı.
8534. Değer Double.NaN olamaz.
8535. Ağ BIOS komutu sınırına ulaşıldığından 'X' değişikliklerinin izlenmesi başlatılamadı. Bu hata hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Microsoft bilgi bankasında 810886 numaralı makaleye bakın. Windows XP Platformu için UNC paylaşımında barındırma desteklenmez.
8536. X önbellek girdisini kaldıramıyor, anahtar = Y, Üretilen hata = Z.
8537. Toplama dizini olarak yalnızca mutlak dizinlere izin verilir.
8538. XC1039: Türsüz bir 'Özellik Adı' özelliği tanımlanamaz.
8539. Kullanıcı oluşturma bağlantısı simgesinin URL'si.
8540. Kaynak arama yardımcı derlemede son geri dönüş kaynaklarına geri döndü, ancak bu yardımcı bulunamadı veya yüklenemedi. Lütfen uygulamayı yeniden yüklemeyi veya onarmayı düşünün.
8541. 'Tür Adı' türündeki ImportDefinition bu bağlamda kullanılamaz. Yalnızca ReflectionModelServices.CreateImportDefinition tarafından oluşturulan alma tanımları desteklenir.
8542. 'X' kültürü nötr bir kültür. Biçimlendirme ve ayrıştırmada kullanılamaz, bu nedenle iş parçacığının geçerli kültürü olarak ayarlanamaz.
8543. 'Özellik Adı' özelliğinin serisi kaldırılamadı. Bu özelliğin seri hale getirme ayarı: 'X'. Özelliğin türü şu anda 'Y' olarak tanımlandı.
8544. X öğesinin varsayılan 'Y' koleksiyonunu, aynı koleksiyonun filtre uygulanmış bir sürümünü kullanırken, özellik etiketleri olmadan kullanamazsınız.
8545. Sürüm bulunamadı.
8546. X Ara Kılavuz Çizgileri
8547. Lütfen belirtilen konumda ses dosyasının bulunduğunu doğrulayın.
8548. Kaydı güncelleştirmek için X 'Y' düzenleme modunda olmalıdır.
8549. Yetkisiz bir işlem gerçekleştirme girişiminde bulunuldu.
8550. 'X' profil grubu tanımlanmadı.
8551. İşlem adı 'X' olan etkinlik başlatılmamış bir CorrelatesWith tanıtıcısına sahip.
8552. Verilerin uzunluğu 16 baytın katlarından biri olmalıdır.
8553. En az bir bayrak ayarlanmalıdır.
8554. 'X' işlecinin kullanıcı tanımlı 'Yöntem adı' işleç yöntemi, parametresiyle aynı türde veya türetilmiş bir türde dönüş yapmalıdır.
8555. Gösterge metni kaydırıldıktan sonra gösterge metnindeki tercih edilen karakter sayısını tanımlar. Metin kaydırmayı devre dışı bırakmak için bu özelliği sıfır olarak ayarlayın.
8556. Beklenmeyen VarEnum X.
8557. Gösterge hücresi resmi veya seri simgesi boyutu (gösterge yazı tipi boyutunun yüzdesi cinsinden). Bu özelliği kullanmak için CellType'ı SeriesSymbol olarak ayarlayın.
8558. İşlemden çıkıldığından istenen bilgiler kullanılamıyor.
8559. 'X' Birlikte Çalışma etkinliğinin 'ActivityType' özelliği için yanlış değer belirtildi. Bu özelliğin değeri System.Workflow.ComponentModel.Activity'den devralınan bir System.Type olmalıdır.
8560. Kod grubu tüm koda tam güven veriyor ve kod grup ağacının kökünü oluşturuyor.
8561. Veritabanı adı boş olamaz veya yalnızca boşluk karakterlerinden oluşamaz.
8562. Kuralı tüm kullanıcılara uygula.
8563. Beklenmeyen değer. Ertelenebilir içerik System.Stream veya System.Byte[] olarak sağlanmalıdır.
8564. En az bir öğe dizini belirtilmelidir. Örneğin, 2,6,9-15,22.
8565. 'X' veri kaynağı veritabanı bağlantısı oluşturamadı. Lütfen veri kaynağının bağlantı ayarlarını denetleyin.
8566. Bilinmeyen X Formül modülü.
8567. Değer ayrıştırılamadı.
8568. Tek İzinleri İzin Kümesine Ata
8569. MSB4211: "Özellik Adı" özelliği ilk defa bir değere ayarlanıyor, ancak "X" konumunda zaten kullanılmıştı.
8570. Araç İpucu olarak gösterilecek metin.
8571. 'X' veri kaynağı 'Y' adlı tek bir görünümü destekler. Varsayılan görünümün seçilmesi için görünüm adını (veri üyesi olarak da adlandırılır) boş da bırakabilirsiniz.
8572. Geçersiz Temel.
8573. Dış öğe adı belirtilmelidir.
8574. Bilinmeyen hatalar için görüntülenen metin.
8575. Gönderme işleminde beklenmeyen hata oluştu
8576. Asıl izin isteği başarısız oldu.
8577. yöntem grubu
8578. 'Özellik Adı' özelliği için şema eşlemesi boş olamaz.
8579. DeleteMethod belirtilmediği sürece 'X' ObjectDataSource silme işlemini desteklemez.
8580. 'Tür Adı' türündeki bağımsız değişkenin adı yok. Bu koleksiyondaki öğeler için Name özelliği belirtilmelidir.
8581. DisplayName: 'Y', InstanceId: 'Z' olan 'X' Activity'si için bir çalışma zamanı çalışma öğesinin yürütülmesine başlanıyor.
8582. Dize geçerli bir DateTime olarak tanınmadı.
8583. 'X' parametresi için TypeName belirtildi. TypeName yalnızca Structured parametreleri için ayarlanmalıdır.
8584. 'Öznitelik' özniteliğinde birden çok kaynak bağlaması olamaz. Bu özniteliğin örtük bir ifade yoluyla bağlanmadığından emin olun, örneğin, Öznitelik="$resources:anahtar".
8585. Beklenmeyen bir hata oluştu. Uygulamaların bu hatayı işlemeye çalışmaması gerekir. Tanı amacıyla, bu İngilizce ileti hatayla ilişkilendirildi: 'X'.
8586. Arabellek boyutu yetersiz.
8587. İstenen işlem içerik bağlantısında kullanılamıyor.
8588. Anahtar özellikleri yalnızca ResourceTypeKind'ı 'EntityType' değerine eşit olan ResourceType örneklerine eklenebilir.
8589. X.Y üye erişim ifadesi Z olarak değerlendirildi.
8590. X gövdesi bir RSS 2.0 genel yayımlama akışı. Daha fazla ayrıntı için bkz: http://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html.
8591. Nokta ve Şekil grafiğinin düşük Y değerinin sıfır tabanlı dizinini alır veya ayarlar.
8592. MSB3170: 'X' öğesi, 'Y' bağımlı öğesinden hiçbirini bulamadı.
8593. 'Özellik Adı' özelliği için 'X' veya 'Y' değeri kabul edilebilir.
8594. BufferedReceiveServiceBehavior kullanıldığında, 'X' adlı işlem ReceiveContext ManualAcknowledgement modunu kullanmak üzere etkinleştirilmelidir.
8595. Önceden başlatılan zaman uyumsuz bir çağrı sürerken bu yuvada çağrı engellenemez.
8596. Kullanıcı adı metin kutusu görüntülenecekse doğru
8597. Bölgenin altbilgisi için stil.
8598. Yanıt boş olduğunda doğrulama özetinde gösterilecek metin.
8599. Bir AsyncResult üzerinde End iki kez çağrılamaz.
8600. Bir Load veya LoadRunnableInstance işlemi özel durum oluşturduğundan WorkflowApplication durduruldu. Başka bir iş akışı örneğini yüklemeyi denemek için yeni bir WorkflowApplication nesnesi oluşturun.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions