English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

8601. MSB4176: "Derleme Adı " derlemesinden "X" görev fabrikası başlatılamadı. Lütfen görev derlemesinin oluşturulmasında kullanılan sürümün, Microsoft.Build.Framework derlemesinin bilgisayarınızda yüklü olan sürümüyle aynı olduğunu ve ana bilgisayar uygulamanızda Microsoft.Build.Framework için bir bağlama yeniden yönlendirmesinin eksik olmadığını doğrulayın. Y
8602. Akış boş bir kategori oluşturdu.
8603. Belirtilen pencere geçerli iş parçacığına ait değil.
8604. Sayı yerleştirme için kullanılan CultureInfo nesnesi nötr kültür veya InvariantCulture değil, belirli bir kültür olmalıdır.
8605. 'X' bölge yönergesi geçersiz karakterler içeriyor. RegionText hiçbir yeni satır karakteri içeremez.
8606. Start, eylemi null olan bir görev üzerinde çağrılamaz.
8607. UnorderedList ve OrderedList düzenleri çok sütunlu düzenleri desteklemiyor.
8608. Bilinmeyen 'Tür Adı' türü oluşturulamıyor.
8609. 'X' duyarlığı 'Y' ölçeğinden büyük olmalıdır.
8610. 'X' bu denetim için geçerli bir değer değildir.
8611. Ek açıklamanın taşınıp taşınamayacağını gösteren bir bayrak alır veya ayarlar.
8612. Süre Sonu =X ayarlayın.
8613. 'Ayar' uygulama ayarı uygulama yapılandırmasında bulunamadı.
8614. MSBUILD : error MSB1033: Düğüm sayısı geçerli değil. X.
8615. Geçerli düğüme uygulanan stil.
8616. Sağlayıcı ayarları.
8617. 'Tür Adı' türünde sabit boyutlu bir Array öğe eklenemez.
8618. Pasta Grafik Nesnesi - MinimumRelativePieSize özelliği geçersiz bir değerdir. Değer, 10-70 arasında olmalıdır.
8619. Yanlış biçimlendirilmiş \k<...> yeniden başvuru adını aldı.
8620. Hizmet kullanılamıyor, denetim bağlantısı kapatılıyor
8621. Uygulama başlatılırken beklenmeyen bir hata oluştu.
8622. Akış yazmayı desteklemiyor.
8623. Belirtilen nesne bir genel türün örneği olmamalıdır.
8624. X olayının erişimci yöntemleri eksik.
8625. Metin kutularının stili.
8626. İç içe iki ilişkideki alt tablo olan DataTable 'X' tablosuna kısıtlama eklenemez.
8627. 'X' çeşidindeki standart bitiş noktasının bitiş noktası yapılandırması yüklenemedi. Lütfen bitiş noktası yapılandırmasının doğru olduğundan emin olun.
8628. Özel durum işleme.
8629. İstemci İlkesi MinFresh = X.
8630. 'Tür Adı' türündeki 'Yöntem adı' yöntemi geçerli bir bağlantı müşterisi değil. Bu genel olmalı, boş döndürmeli ve tek bir parametre almalıdır.
8631. Üye yazılabilir olmadığından 'X' değeri ayarlanamıyor. Üye bir özellikse, bunun erişilebilir bir ayarlayıcısı olmalıdır; özellik değil de bir alansa, salt okunur olmamalıdır.
8632. ArrayItemValue X[Y], Z olarak değerlendirildi.
8633. X konumunda en fazla derinlik düzeyine ulaşıldı.
8634. Derleme içinde yinelenen dinamik modül adı.
8635. MSB3741: XmlPeek görevi için bağımsız değişkenler yüklenemiyor. X
8636. Etiketler otomatik sığdırma algoritması tarafından kullanılabilen minimum yazı tipi boyutunu alır veya ayarlar.
8637. Dikdörtgen etkin noktanın sol koordinatı.
8638. Satır koleksiyonu.
8639. Tablodaki tüm satırlar başarılı bir şekilde temizlendikten sonra oluşur.
8640. 'Tür Adı' türünde bir üye getiren MemberExpression desteklenmiyor.
8641. Seçici önceden onaylanan seçiciler listesinde bulunuyor.
8642. Unicode yedeği olan karakterlerin aynı çağrıda tek tek değil, çiftler halinde birlikte yazılması gerekir. Yerine, herhangi bir karakter geçirmeyi düşünün.
8643. IBinarySerialize uygulanmıyor
8644. 'X' özniteliği bir tamsayı değer olarak ayarlanmalıdır.
8645. File Name eklenti dağıtım önbelleği dosyası bozuk. Lütfen AddInUtil'i kullanın ve bu depoyu yeniden oluşturun.
8646. Yeni bir izin kümesi oluştur
8647. Sonuçlar yansıtılırken yerel varlık türündeki örneklere başvuru desteklenmez.
8648. Şu anda seçili olan öğenin dizini.
8649. Neden: Sql web olayı sağlayıcısı olayları bıraktı.
8650. Oturum kimliği geçersiz olduğundan kaydedilemiyor. Oturum Kimliği=X
8651. Dize sıfır uzunluğunda olamaz.
8652. Seçili yönlendirme için RouteHandler belirtilmelidir.
8653. Karma, karma değeri alınmadan önce sonlandırılmalıdır.
8654. Yapılandırma bölümü desteklenmiyor: X.
8655. AddInBase Adı: "X" Konumu: "Y"
8656. Değer geçersizdi.
8657. Kullanıcı adı aranmadan önce oluşturulur.
8658. Kültürün, üst öğe olması için X adımda Sabit kültüre geri dönebilmesi gerekir. Ancak Y kültürünün çok fazla sayıda adım içeren bir geri dönüş zinciri var. Lütfen farklı bir kültür seçin.
8659. Varsayılan sağlayıcı bulunamadı
8660. X değeri NaN veya 1'den büyük ya da buna eşit bir sonlu değer olmalıdır.
8661. Yalnızca çevrilen sorgudaki en son varlık türü yansıtılabilir.
8662. Performans sayacı nesnesinin örnek adı.
8663. Değer X ile Y arasında olmalı.
8664. Değişiklik bildirimlerine abone olmak için kullanılabilecek olay.
8665. Web Bölümünden verilebilecek özellikler.
8666. Boşta kalma zaman aşımı
8667. İç içe bir türü düzenlemek için bir FieldInfo sağlanırken, içeren nesne için de geçerli bir kimlik sağlanmalıdır.
8668. Bağlantının geçerli durumu: bağlanıyor.
8669. Seri hale getirme akışı hiç öğe içermiyor.
8670. Bu pencereyle başka bir HwndTarget ilişkilendirilmiş.
8671. Kod grubu, yerel bilgisayardan kaynaklanan tüm koda tam güven veriyor
8672. ContextMessageProperty özelliğinin 'name' özniteliği için belirtilen 'X' değeri null veya geçersiz karakterler içeriyor. Lütfen 'name' özniteliğinin değerinin izin verilen alanda olduğundan emin olun.
8673. 'X' tarayıcı kimliği döngüsel başvuruyla belirtildi.
8674. Erişim reddedildi. Bu görevi gerçekleştirebilmek için gereken yönetici kimlik bilgilerine sahip olmayabilirsiniz. Yardım için sistem yöneticinize başvurun.
8675. 'X', kanal havuzu sağlayıcısı olarak kullanılamıyor. 'Arabirim türü' uygulanmıyor.
8676. Yönetilmeyen sunucuda IEnumVARIANT için QI başarısız oldu.
8677. Veri kaynağında Ekleme Komutu yürütülmeden önce harekete geçirilir.
8678. Varsayılan ASP.NET hesabını (işletim sistemine bağlı olarak), dbcreator rolüne ekleyerek, hesabın Sql Server Express'de (SSE) otomatik olarak veritabanı oluşturmasına olanak sağlar.
8679. Bölgede gösterilen yönerge metni.
8680. IAsyncResult nesnesi bu türdeki ilişkili zaman uyumsuz yöntemden gelmedi veya EndWrite aynı IAsyncResult ile birden çok kez çağrıldı.
8681. Bu dosyada yapılacak değişiklikler yanlış davranışa neden olabilir ve
8682. 'X' genel yetkilisi geçerli bir dns adı değil.
8683. Geçersiz URI: URI düzeni fazla uzun.
8684. Grafik varsayılan göstergesi.
8685. DeleteDatabase sağlayıcı tarafından desteklenmiyor.
8686. FieldTemplate'in işleneceği mod.
8687. Kullanıcıya Göre Derleme Yalıtma
8688. İstek başarısız oldu.
8689. Belirtilen Uri düzeni "X" bu kanal yöneticisi tarafından desteklenmiyor.
8690. 'Y' üzerindeki 'X' müşteri bağlantı noktası 'A' üzerindeki 'Z' bağlantı noktası tarafından sağlanan ikincil arabirimlere bağlanmayı desteklemiyor.
8691. 'X' bağımsız değişkeni 'Y' Activity'sine birden fazla kez eklendi.
8692. Özellik değeri sonlu ve sıfırdan büyük olmalıdır.
8693. Keçuva dili (Peru)
8694. İstatistiksel Çözümlemeler - Anova testi: Veri serileri farklı sayıda veri noktasına sahip.
8695. Geçirilen yerel öğe bu ILGenerator ile ilgili değil.
8696. Örnek yöntemine temsilcide null 'this' olamaz.
8697. İşlem Zaman Aşımına Uğradı
8698. 'Tür Adı' nesne türü için alt ifade null bir değerle sonuçlandı.
8699. Uygulama yetkilendirme deposunda bulunamadı.
8700. 'Duration' özelliği TimeSpan.Zero değerinden büyük olmalıdır.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions