English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

10201. BackgroundWorker zaten çalışıyor.
10202. Projenin kaydedileceği yol verilmemiş.
10203. Değer, -1'den az olamaz.
10204. 'Sözleşme Adı' sözleşmesindeki 'X' işleminde zaten 'Y' davranışı var, bu nedenle yeni bir tane eklenemez. Bu genellikle bu işlem için IOperationSerializer.ApplyToOperation yönteminin önceden çağrıldığını gösterir.
10205. DetailsView'un sayfa dizini değiştirildiğinde harekete geçirilir.
10206. Bu iletişim kuralı sürümü desteklenmiyor.
10207. ActivityContext'e yalnızca geçirildiği işlevin kapsamı dahilinde erişilebilir.
10208. <İfade girin>
10209. Öğe metninin çevresinde yatay doldurma miktarı.
10210. boundedCapacity bağımsız değişkeni pozitif olmalıdır.
10211. Virgülle ayrılmış kullanıcı listesi.
10212. X içinde döngüsel başvuru var!
10213. EntityContainer 'X' içinde bu tür için birden fazla tanımlı EntitySet bulunduğundan, belirtilen 'Tür Adı' varlık türü için EntitySet belirlenemedi. TEntity türünü ve belirli bir EntitySet'i kullanmak istiyorsanız bir dize parametre alan CreateObjectSet() yönteminin aşırı yüklemeni kullanın.
10214. messageId='Y' ve relatesTo='Z' olan bir X iletisi, karşılık gelen A işlemi tamamlandığı ya da relatesTo değeri geçersiz olduğu için DiscoveryClient tarafından bırakıldı.
10215. Otomatik eklemeleri etkinleştir
10216. Tür CodeGroup'tan devralmıyor
10217. F Değeri:
10218. İstenen işlem null ModuleHandle'da çağrıldığında geçersiz.
10219. Beklenmeyen 'X' önekiyle karşılaşıldı. Önek null veya boş olmalıdır.
10220. Bağlı değere uygulanan biçimlendirme. Örneğin, "{0:d}" veya "{0:c}".
10221. (boş dize)
10222. İşlem şüpheli durumda.
10223. Aynı özellik bir kezden fazla belirtildi.
10224. diğer adlı ad alanı alma
10225. Yeni X nesnesini, uygulama yapılandırma dosyasının 'Y' bölümünde bulunan bağlantı dizesini kullanarak başlatır.
10226. Sihirbaz adımı için özel gezinti şablonu.
10227. Ayarlanmadı
10228. Nesne bu türdeki bir dizi içinde depolanamaz.
10229. NeutralResourcesLanguageAttribute geçersiz veya tanınmayan son kaynak geri dönüş konumu belirtiyor: "X".
10230. Sırpça (Latin, Sırbistan)
10231. Codec bileşeni sağlanan akış türünü kullanamaz.
10232. Denetimin denetlenen durumu değiştiğinde harekete geçirilir.
10233. Bileşim, '{0:N0}' yineleme içinde tamamlanmadığından başarısız oldu. Bu duruma büyük olasılıkla paylaşılmayan bir oluşturma ilkesiyle işaretlenmiş bir bölümün bağımlılık grafiğindeki döngü neden olmuştur.
10234. Özel günlük adının yalnızca ilk sekiz karakteri belirleyicidir ve sistemde verilen addaki ilk sekiz karakteri kullanan başka bir günlük var. Verilen ad: 'X', varolan günlüğün adı: 'Y'.
10235. =Akış boş bir kategori oluşturdu.
10236. Flowchart 'X' - Başlatma zamanlandı.
10237. Örnek boolean özelliği
10238. X değeri 'Y' zaten kullanıcı tanımlı sözlükte var.
10239. MessageFault oluşturulamıyor.
10240. Yeni oturum protokolü kurulurken geçersiz bağlantı bulundu
10241. Norveççe (Bokmål)
10242. Metin biçimlendirme altyapısı hata nedeniyle kesme kaydını kopyalayamıyor: 'X'.
10243. Eşleme alanı özniteliklerinin tarayıcının komut dosyası çalıştırmasını engellemek üzere kodlanıp kodlanmayacağını belirler.
10244. Şifrelenecek veriler bu X baytlık mod için en büyük değeri aşıyor.
10245. EnumBuilder oluşturulurken yalnızca görünürlük bayraklarının ayarlanması gerekir.
10246. Desteklenmeyen türde bir olay işleyicisine iletilmeye çalışılıyor.
10247. Radyal ve yatay etiket çizgilerinin rengini alır veya ayarlar.
10248. 'Üye' üyesindeki EntityPropertyMappingAttribute için belirtilen 'X' özellik yolu 'Tür Adı' türündeki veya temel türlerindeki hiçbir özelliğe karşılık gelmiyor.
10249. Yol boş bir dize olamaz
10250. Hesabınız başarıyla oluşturuldu.
10251. InvokeMember yalnızca COM nesneleri için kullanılabilir.
10252. İş akışında long.MaxValue Activity örnekleri yalnızca örnekleri yürütülebilir.
10253. Geçerli satır silindiğinden işlem tamamlanamıyor
10254. X' özelliğine uygulanan animasyonlar şu anda 'Y' sonucunu veriyor ve bu, özellik için geçerli bir değer değil.
10255. 'X' çalışma zamanı ana bilgisayarı 'Derleme Adı ' derlemesi için derleme kanıtı sorulduğunda null döndürdü.
10256. 'X' başlatma işlemi özel durum döndürdü.
10257. Koleksiyon geçerli girişin bir parçası değil
10258. Tanımlama bilgisi değerinin boyutu 'X'. Bu, yapılandırılan en büyük değeri ('Y') aşıyor.
10259. "X" öğe içerikli çözümlenmemiş birincil başvuru.
10260. Özet sınıfların arabirimleri oluşturulamaz.
10261. Toplu derleme: X dosya.
10262. Uygulamanın fiziksel kaynak dizinini açıkça belirttiğinden aşağıdaki komut IIS metatabanına *dayanmaz*:
10263. SQL yeniden denemesi X milisaniye gecikmeyle sıraya alınıyor.
10264. WorkflowApplication olayları için yalnızca çoklu olmayan atama temsilcilerine izin verilir. Sağlanan temsilcinin uzunluğu birden büyük bir başlatma listesi var.
10265. Hesap adı çok uzun.
10266. Radyal belirtme çizgisi boyutunu alır veya ayarlar. Bu özellik yalnızca etiketler veri noktalarının dışında çizildiyse geçerlidir.
10267. Yardım Bağlantısı
10268. İlişkili üstbilgi hücresi olarak listelenen X hücresi bulunamadı.
10269. Bu AnimationEffect bir Visual öğesine bağlı değil.
10270. Posta üstbilgisinde geçersiz karakter bulundu.
10271. En Düşük Güven Düzeyi
10272. Seri hale getiricinin şablon oluşturma modunda çalıştığını gösterir.
10273. Kaynak URL'si X karakterden uzun olamaz. CompositeScriptReference kullanılıyorsa, içerdiği ScriptReferences sayısını düşürün veya bunları tek bir statik dosyada birleştirip Path özelliğini bu dosyanın konumuna ayarlayın.
10274. Özel hata ayarları
10275. Bitiş noktasının bağlaması belirtilmedi.
10276. Bir kategoriler belgesinin okunmasına başlandı.
10277. Menü tarafından desteklenen beliren öğe sayısı üst sınırı.
10278. 100-Continue bu özellik kullanılarak ayarlanamaz.
10279. ACE'leri Nesne Bayrakları ve Nesne GUID'leri ile ekleme yalnızca dizin nesnesi ACL'leri için geçerlidir.
10280. XPath sorgusu oluşturulurken üyenin yolu bulunamadı.
10281. Arama deseni, üst dizinlere gitmek için ".." içeremez ve yalnızca dosya/dizin adlarında dahili olarak bulunabilir, "a..b" içinde olduğu gibi.
10282. Bu RolePrincipal nesnesi tam olarak oluşturulmadı.
10283. Kök düğüm için kullanılan şablon.
10284. Gösterge hizalaması. Bu özellik yalnızca Göstergenin Position değeri 'Auto' olarak ayarlandığında kullanılabilir.
10285. Bildirim kaynağı bulunamadı.
10286. AsyncCodeActivity.BeginExecute null bir IAsyncResult döndürememelidir.
10287. Belirtilen userState ile ilişkili birden fazla bekleyen zaman uyumsuz işlem var. Zaman uyumsuz bir işlemi iptal edebilmek için lütfen benzersiz bir userState kullanın.
10288. Tamamlanan WizardStep.
10289. Çalışma zamanında silme düğmesinin otomatik olarak oluşturulup oluşturulmayacağı.
10290. Yöntem yalnızca Type.IsGenericParameter'i doğru olan bir türde çağrılabilir.
10291. 'X' için en iyi yükleme 'Y' adlı bir parametre içermiyor
10292. 'IDataServiceStreamProvider.GetStreamContentType' yönteminin null veya boş bir dize döndürmemesi gerekiyor.
10293. Geçersiz bir InstanceKey üzerinde 'Name' özelliği ayarlanamaz.
10294. 'X' URL'si geçerli değil. Yalnızca uygulamaya göre belirtilen URL'lere (~/url) izin verilir.
10295. UpdateMethod belirtilmediği sürece 'X' ObjectDataSource güncelleştirmeyi desteklemez.
10296. SQL önbellek bağımlılığı için etkinleştirilen tüm tabloları listele.
10297. İstatistiksel Çözümlemeler – Bir girdi serisi boşsa (hiç veri noktası içermiyorsa) ortalama hesaplanamaz.
10298. Entity Framework'ün koleksiyonlardaki değişiklikleri izleyebilmesi için, 'Tür Adı' türünden varlıktaki 'Özellik Adı' gezinme özelliği, IEnumerable uygulamalıdır.
10299. 'Özellik Adı' özelliği boş veya null olamaz.
10300. Alt menülerde yukarı kaydırma düğmesi için araç ipucu metni.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions