English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

4501. Düğüm seçildiğinde kullanılan gezinti hedefi.
4502. 'X' adlı birden fazla kaynak türü bulundu. Kaynak türü adları benzersiz olmalıdır.
4503. StartFromCurrentNode true olduğunda StartingNodeUrl ayarlanamayabilir.
4504. 3B Pasta Etiketleri - Geçersiz dizin.
4505. Kaynak veya hedef varlık eklendi durumundaysa, ilişkinin durumu eklendi veya ayrıldı durumundan başka bir duruma değiştirilemez.
4506. Görünüm küçük kaydırma boyutu.
4507. Sayfa başlatıldıktan sonra RegisterZone yöntemi çağrılamaz.
4508. Değişiklikleri iptal etmek ve EditorZone'u kapatmak için fiil.
4509. 'Tür Adı' türü üzerinde 'OnImportsSatisfied' yöntemi çağrılırken özel durum oluştu.
4510. "Derleme Adı " Eklenti temel derlemesi sürüm numarası dışında Eklentinin Ana Bilgisayar Görünümü ile aynı. Yükleyici bunların aynı uygulama etki alanına yüklenmesini desteklemiyor. Ya yalıtılmış bir uygulama etki alanında etkinleştirin ya da Eklenti temel derlemesini yeniden adlandırın.
4511. Okuma İzleme Günlükleri:
4512. "Özellik Adı" (X) özelliğinin değeri "Özellik Adı" (Y) özelliğinin değerinden küçük veya buna eşit olmalıdır.
4513. Belirtilen 'Tür Adı' türündeki 'X' parametresi geçerli değil. Yalnızca skalar parametreler (Int32, Decimal ve Guid gibi) destekleniyor.
4514. İşlem zaman aşımına uğradı.
4515. Eksen için aralıklı şerit çizgisi çizmek için kullanılan renk.
4516. Tür Adı türünde bir geçersiz değer geçirildi, değerin SiteMapNode türünde olması gerekir.
4517. 'X' öğesine metin eklenemez.
4518. İngilizce (Malezya)
4519. PointAndFigure grafik türü - Bu grafik türü diğer herhangi bir grafikle birleştirilemez.
4520. Grafik alanı duvar genişliğinin 0-30 aralığında olması gerekir.
4521. "X" yolunu "Y" yoluna kopyalamak için sabit bağlantı oluşturuluyor.
4522. 'X' adlı bitiş noktasıyla eşleşmek üzere bir EndpointNameMessageFilter yapılandırıldı, ancak hizmette bu ada sahip hiç gelen bitiş noktası yok.
4523. İşlem yükseltilmeye çalışılırken hata oluştu.
4524. Sql Server Express makineye yüklenmelidir.
4525. Geçersiz URI: URI şeması geçerli değil.
4526. EditorPart'ın kimliği yok.
4527. Öğe yok veya sanallaştırılmış; destekleniyorsa VirtualizedItem Pattern kullanın.
4528. Tanımlanmamış 'X' etiketine atlanamaz.
4529. Yanıt yeniliği belirtilen ilke sınırları içinde değil.
4530. Sözlüğü Temizle
4531. Geçersiz öğe metni: 'X'.
4532. Zaten başlatılmış olduğundan yer işareti kapsamı başlatılamıyor.
4533. Özel komutlar yalnızca geçerli bir veri öğesinde çağrılabilir.
4534. Geçirilen UTF8 dizesi Unicode'a dönüştürülemedi.
4535. Güncelleştirmelerin toplu işlenmesi, içerik bağlantısında desteklenmiyor.
4536. AsOrdered yalnızca AsParallel, ParallelEnumerable.Range veya ParallelEnumerable.Repeat sonucu üzerinde çağrılabilir.
4537. Zincir oluşturma için iptal modu: X.
4538. Tüm serilerin veri noktalarını X ekseni etiketlerine hizalamak için, tüm veri noktaları için true olarak ayarlanmış veya yalnızca sıfır XValue kullanan XValueIndexed özelliğine sahip olması gerekir.
4539. Authentication bölümünün kilitli olup olmadığını belirtir.
4540. Olay için genel bir ekleme yöntemi olmadığından olay işleyicisi eklenemiyor.
4541. Tüm grafik gösterge verileri çizimden önce özelleştirilmek üzere hazırlandığında etkinleşir.
4542. İstemci tarafı OnClick'te yürütülecek olan istemci tarafı komut dosyası.
4543. Doğrulama özetinin ait olduğu grup.
4544. "ODBC tarafından yönetilen sağlayıcı, TABLE_NAME kısıtlamasının belirtilmesini ve GetSchema dizinleri koleksiyonu için null olmamasını gerektirir.
4545. True ise, noktanın değerini etiket olarak gösterir.
4546. Tüm Internet kodu, kendi başlangıç sitesine geri bağlanma hakkını alır.
4547. pageIndex ve pageSize bileşimi System.Int32 değeri üst sınırını aşamaz.
4548. X hizmet davranışı, Z üzerinde dinleme yapan Y bitiş noktasıyla ilişkilendirilmiş bağlamanın içerik protokolünü desteklemesini gerektiriyor, çünkü bu bitiş noktasıyla ilişkilendirilmiş sözleşme bir oturum gerektirebilir. Bu bitiş noktası için şu anda yapılandırılmış olan bağlama içerik protokolünü desteklemiyor. Lütfen içerik protokolü için destek eklemek üzere bağlamayı değiştirin veya sözleşmedeki SessionMode'u NotAllowed olarak değiştirin.
4549. FileObject şu anda kapalı. Açmayı deneyin.
4550. Düzeltme yapılamadı.
4551. Flowchart 'X'/FlowSwitch - Expression sonucu ile eşleşen ne bir Case etkinliği ne bir Default Case bulunamadı. Akış diyagramının yürütülmesi sona erecek.
4552. Ayarlayıcısı olmadığından özellik bilgisinin değeri ayarlanamıyor.
4553. Do not Install or Run button
4554. 'X' sertifikası bir özel anahtara sahip olmalıdır. İşlem, özel anahtar için erişim haklarına sahip olmalıdır.
4555. Özel etiket sütunu.
4556. 'X' tarafından alınan veri kaynağı boş bir DataSourceView döndürdü.
4557. Hedef dizi yeterince uzun değildi. destIndex ve uzunluk ile dizinin alt sınırlarını denetleyin.
4558. 'Derleme Adı ' derlemesi kaydedilemedi.
4559. Değiştirilen StrokeCollection boş olamaz.
4560. kod yeniden oluşturulursa kaybolur.
4561. (İç)Exception veya IEnumerable bekleniyordu
4562. Bu CodeDomProvider türünün providerOptions alan bir oluşturucusu yok - "X"
4563. Beklenmeyen sunucu olayı: X.
4564. 'X' öğesinin ZoneTemplate'i için yalnızca katalog bölümleri olmalıdır.
4565. 'X', XAML'de 'Tür Adı' türünün kullanımını engelledi. Bu türü seri hale getirmek istiyorsanız, 'X'.GetXamlType'ı bu tür için null dışında bir değer döndürecek şekilde değiştirin veya XamlObjectReader oluşturucusunun schemaContext parametresinde başka bir değer geçirin.
4566. Content-Length değeri sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olmalıdır.
4567. Oluşturma için bir oluşturucu seçilemediğinden 'Tür Adı' türünde bir örnek oluşturulamıyor. Türün varsayılan bir oluşturucusu veya 'System.ComponentModel.Composition.ImportingConstructorAttribute' ile işaretlenmiş tek bir oluşturucusu bulunduğundan emin olun.
4568. 'attributeMapUsername' özelliği 'userPrincipalName' ile eşlenmelidir.
4569. Yerleşik başlık konumunun uzaklığını alır veya ayarlar. Uzaklık pozitif veya negatif sayı olabilir.
4570. Hatalı tür öznitelikleri. Geçersiz yerleşim özniteliği belirtildi.
4571. Dikdörtgen etkin noktanın üst koordinatı.
4572. RichEdit denetiminden ITextDocument elde edilemez.
4573. İstenen güvenlik paketi desteklenmiyor.
4574. TimeSpan.MinValue'nun mutlak değeri TimeSpan.MaxValue değerini aştığından, TimeSpan.MinValue için süre döndürülemiyor.
4575. 'Tür Adı' türündeki 'X' değişkeni kullanılamıyor. Lütfen bir Activity veya SymbolResolver içinde bildiriminin yapıldığından emin olun.
4576. Class Name sınıfı için tür bulunamadı.
4577. Belirtilen StrokeCollection salt okunur.
4578. Bağlam Menüsü
4579. Veri bağlamada bu düzeydeki tüm menü öğeleri için varsayılan araç ipucu.
4580. İptal düğmesi olarak gösterilecek görüntünün URL'si.
4581. PKCS1 doldurma kodu çözülürken hata oluştu.
4582. MSB3714: "X" parametresi sağlandı, ancak önceki numaraları parametrelerin tümü sağlanmadı.
4583. Yönlendirme Hizmeti MessageFilterTable Eşleştirme Durdur.
4584. Tanınmayan satır durumu bit deseni.
4585. Parola değiştirildikten sonra oluşur.
4586. ProviderConnectionPoint 'X' döngüsel bir bağlantıya katıldı.
4587. Belirtilen özellik adı geçersiz.
4588. Grafik yüksekliği.
4589. X: ChangePasswordTemplate, kullanıcı adı için kimliği Y olan bir IEditableTextControl içermiyor; DisplayUserName=true olduğunda bu gereklidir.
4590. Bellek kopyalanırken, olası G/Ç yarış durumu algılandı. G/Ç paketi varsayılan olarak iş parçacığı içinde korumalı değil. Birden çok iş parçacığı oluşturulan uygulamalarda, bir akışa iş parçacığı içinde korumalı olarak erişilmelidir; örneğin TextReader veya TextWriter'ın Zaman Uyumlu yöntemleri tarafından döndürülen iş parçacığı içinde korunan bir kapsayıcı gibi. Bu ayrıca StreamWriter ve StreamReader gibi sınıflar içinde geçerlidir.
4591. 'Tür Adı' veri türüyle ilişkili yerel veri türü sabit değerleri desteklenmiyor.
4592. System.Void dizileri desteklenmiyor.
4593. Belirtilen 'X' adresiyle hiçbir protokol bağlama eşleşmiyor. Protokol bağlamaları IIS veya WAS yapılandırmasında Site düzeyinde yapılandırılır.
4594. Dönüşümlü satırlara uygulanan stil.
4595. İleti gönderilirken bu işlem gerçekleştirilemez.
4596. Bu özelliğin kullanımı, kullanıcı kodu özel durumlarını göstermemeye neden olacak.
4597. Belirtilen uzaklık ve sayı değerleri sağlanan arabelleği aştı.
4598. 'X' tür tanıtıcısı ve 'Tür Adı' bildirim türüne sahip alan tanıtıcısı uyumsuzdur. RuntimeFieldHandle'ı ve bildirim RuntimeTypeHandle'ı aynı FieldInfo'dan alın.
4599. DynamicActivity.Properties koleksiyonunda 'X' adlı bir parametre zaten var.
4600. SQL Server 2000'e bağlanmak için kullanılan Shared Memory dll'si bulunamadı

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions