English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

6601. 'X' özel oturum durumu depo sağlayıcısı bulunamadı.
6602. XAML Düğüm Akışının beklenmeyen kapanışı.
6603. participantCount bağımsız değişkeni negatif olmamalı ve 32767'ye eşit veya daha küçük olmalıdır.
6604. Dosya GÇ
6605. X değeri Y olan en büyük değerden daha büyüktü. En büyük değere eşit veya daha küçük bir değer belirtin ve yeniden deneyin.
6606. Geçersiz güvenlik izni bölgesi belirtildi.
6607. Öğe yeniden adlandırma
6608. Düğümün onay kutusunu gösterip göstermeyeceği.
6609. Kimlik bölümünün kilitli olup olmadığını belirtir.
6610. &Varsayılan yeniden yönlendirme URL'si:
6611. Kabartma yazı biçimi URI'si daha önce kaydedilen bir kabartma yazı biçimini göstermiyor.
6612. Karmaşık özelliğin değeri ayarlanamadı. Karmaşık özellikler IExtendedDataRecord uygulayan bir nesneye ayarlanmalıdır.
6613. Beklenmeyen Dize kimliği X. Dize kimlikleri ardışık olmalıdır.
6614. TrackRecord = CustomTrackingRecord, InstanceID = X, RecordNumber=Y, EventTime=Z, Name=A, ActivityName=B, ActivityId=C, ActivityInstanceId=D, ActivityTypeName=E, Data=F, Annotations=G, ProfileName = H
6615. Bu çerçevenin güvenlik tanımlayıcısı alınamadı.
6616. Yazı tipi dizini sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olmalıdır.
6617. Component Services (veya Microsoft Windows NT kullanıyorsanız, MTS) ortamındaki oturumlar, gerektiğinde genel bir işlemde otomatik olarak kaydedilmelidir.
6618. Bağlam protokolü geri çağırma bağlamı üstbilgisini ayrıştıramadı.
6619. X 'Y' içinde doğrulamaya neden olan bir düğme geri gönderme hedefi olarak X kapsayıcısını kullanmayı deniyor. Düğme doğrulamayı kapatmalı veya geri gönderme kapsayıcısı olarak kendi kendisini kullanmalıdır.
6620. Başarı görünümünün kapsayıcısı.
6621. Önbellek girdisi bulunamadığından (CacheKey = X) ve geçerli CachePolicy değeri Y olduğundan istek başarısız oldu.
6622. Çalışma zamanı zaten bir işlemle yapılandırılmış. Aynı anda yalnızca bir işleme izin verilir.
6623. X EntitySet'e yeni nesne ekleme için Deprecated Yöntemi. Bunun yerine, ilişkili ObjectSet<T> özelliğinin .Add yöntemini kullanmayı deneyin.
6624. Başvuru kimliği 'X' olan nesne, 'Tür Adı' türündeki koleksiyon özelliği salt alma olduğundan bu özelliğe atanamaz. Özelliğe bir ayarlayıcı eklemeyi deneyin veya salt alma koleksiyon özelliğinin başka bir nesneye başvurmadığından emin olun.
6625. Örnek zaten örnek deposunda kalıcı yapıldığından bir InstancePersistenceCommand öğesinin yürütülmesi kesintiye uğradı.
6626. Denetimin, kendisini içeren tablo denetiminde erişilebilir üstbilgi hücrelerini kullanacağını gösterir.
6627. Göreli URI'ler desteklenmez.
6628. Parola ve onaylama parolası eşleşmediğinde doğrulama özetinde gösterilecek metin.
6629. Alma Hata İletisi
6630. Kayıt işlemini gerçekleştirmek için RemoteRegAsm türü gereklidir
6631. MSB3029: X geçersiz bir yeniden deneme gecikmesi. Değer negatif olamaz.
6632. 'Y' kaynağına eklenen 'X' dinleyicisinin ana Trace dinleyiciler bölümünde tanımlanmış adda bir dinleyicisi olmalıdır.
6633. Pano için varsayılan düğme.
6634. 'X' etkinliğindeki Request özelliği null olamaz. Bu istek/yanıt çiftine ait olan Send etkinliğine ayarlanması gerekir.
6635. 'X' koleksiyon adı, adı aynı olup farklı büyük/küçük harf biçimine sahip en az iki koleksiyonla eşleşiyor, ancak hiçbiriyle tam olarak eşleşmiyor.
6636. Çoklu çizgi ek açıklama sınıfı.
6637. Ayrı bir iş parçacığı üzerinde işlemi yürütür.
6638. Nesne Adı nesnesi için MemberInfo yok.
6639. Kalıcı örnek içinde, etkinlik programından örneğe eşleme bozuk.
6640. 'Tür Adı' türündeki kalıcılık katılımcısı tarafından sağlanan 'X' adı için bir ad çarpışması algılandı. Katılımcının MapValues uygulaması tarafından sağlanan bir değer, bu katılımcı veya başka bir kalıcılık katılımcısı tarafından sağlanan başka bir değerle aynı adı kullanıyor. Çarpışmayı önlemek için farklı bir ad kullanacak şekilde katılımcıyı düzeltin veya katılımcıyı iş akışının uzantılar koleksiyonundan kaldırın.
6641. Konum bağımsız değişkeni 0-100 aralığında olmalıdır.
6642. Bu yöntem yalnıza derleyiciyi mutlu etmek için vardır.
6643. Karmaşık türler için EntityPropertyMapping'in Syndication'a özel girişlere eşlenmesine izin verilmez.
6644. Geçersiz öğe etiketi: 'X'.
6645. İleti ETW olayı boyutunu aştığından günlüğe kaydedilemedi
6646. Başlık adı boş olamaz.
6647. Sayfayı Sağa Kaydır
6648. Değer eksi olmayan bir değer ve Int32.MaxValue değerinden küçük veya eşit olmalıdır.
6649. Bu yöntem AddInEnvironment ile çağrılırken güvenlik düzeyi belirtilmelidir
6650. Verilen 'X' adı varlık kümelerinde bulunamadı.
6651. ChartArea nesnesi gerekiyor.
6652. Renkler paleti.
6653. Uyarlama numarası '1'den farklı olan güvenlik tanımlayıcısı geçerli değildir.
6654. Adlandırılmış parametre dizisi bağımsız değişken dizisinden büyük olamaz.
6655. Yapı planı yazılamıyor. Yapı işleminin X öğesine yazma izni olduğunu doğrulayın.
6656. Öğenin katkıda bulunanları, akışın RSS 2.0 biçiminde serileştirilmesinin parçası olarak serileştirilmedi.
6657. Çok boyutlu diziler desteklenmiyor.
6658. Hiçbir HeaderTemplate tanımlanmadıysa üstbilgide gösterilen metin.
6659. ConnectionPoint Web Bölümünün ConnectionPoints koleksiyonundan olmalıdır.
6660. Start, tamamlanmış bir görev üzerinde çağrılamaz.
6661. 'X' geçerli bir ImeConversionMode değil.
6662. Sayfa türü bilinmiyor
6663. Yapı planı okunamıyor. Yapı işleminin X öğesini okuma izni olduğunu doğrulayın.
6664. Koleksiyonda bulunan öğe sayısı, dizinden hedef dizinin sonuna kadar olan kullanılabilir alandan daha büyük.
6665. Dikdörtgen etkin noktanın sağ koordinatı.
6666. 'X' ObjectDataSource için belirtilen ad ve parametrelere sahip birden çok yöntem bulundu. DataObjectMethodAttribute değerini bu yöntemlerden birine eklemek ve/veya bunu varsayılan yöntem yapmak tekrar yükleme çakışmalarını çözmeye yardımcı olabilir.
6667. COM kayıt işlevi statik olmalıdır.
6668. UriTemplate 'X' geçersiz; 'Y' ek varsayılan değerin, varsayılan değer olarak boş bir değeri var. Boş varsayılan değerlerin yalnızca somut yol değişkenlerine sağlanması gerektiğini unutmayın Daha fazla ayrıntı için, UriTemplate belgelerine bakın.
6669. Bölgeye Web Bölümü eklemek için fiil.
6670. 'Üye' üyesi yalnızca 'Tür Adı' türündeki nesnelerde geçerlidir.
6671. WorkflowInstanceExtensionsManager bir WorkflowInstance ile ilişkilendirildikten sonra değiştirilemez.
6672. DetailsView'un modu değiştirildikten sonra harekete geçirilir.
6673. Adsız bir kimlik, kimliğe bürünme işlemini gerçekleştiremez.
6674. Seçili sertifika: X.
6675. Kullanıcı oluşturma sayfasının URL'si.
6676. Kullanıcı durumunu tek bir yol ve tek bir kullanıcı adıyla sıfırlamak için sağlayıcının ResetState yöntemi çağrıldığında beklenmeyen 'X' tamsayı değeri döndürüldü. Beklenen değer 0 veya 1'di.
6677. Yeni anahtar/değer AppSetting girdisi oluştur.
6678. Boş akışın serisini kaldırma girişimi.
6679. Şu fazla yükleme grupları yapılandırıldı: X. Yalnızca bir fazla yük grubunun bağımsız değişkenleri yapılandırılmış olmalıdır.
6680. 'X' bağımsız değişkeni null veya boş olmamalı.
6681. 'Tür Adı' türündeki denetim Focus işlemini desteklemiyor.
6682. İzin reddedildi: AppDomain sınıfındaki yöntemler uzaktan çağrılamaz.
6683. 'Content-Length' üstbilgi değeri geçersiz
6684. Bu işlem yalnızca Windows Longhorn ve daha yenisi üzerinde desteklenir.
6685. .config dosyasından kullanılabilmesi için 'Tür Adı' havuz sağlayıcı türü, 'X' formunda bir oluşturucu içermelidir
6686. Kimliği 'X' olan WorkflowApplication Persisted yapıldı.
6687. Karmaşık türler 'Open' olarak işaretlenemez. 'Tür Adı' türünde hata oluştu.
6688. 'X' için 'Y' bağlaması gerekiyor.
6689. MSB3452: StronglyTypedClassName, StronglyTypedNamespace ve/veya StronglyTypedFileName parametreleri geçirildi, ancak StronglyTypedLanguage geçirilmedi. Türü kesin belirlenmiş kaynak sınıfı oluşturmak istiyorsanız, lütfen bir dil belirtin. Aksi durumda, tüm sınıf, dosya adı ve ad alanı parametrelerini kaldırın.
6690. SSPI içeriğinin süre sonu zamanı alınamıyor.
6691. Nesne HotSpot değil.
6692. Sütunlar -1'den büyük olmalıdır.
6693. Bir GCHandle, uygulama etki alanları arasında geçirilemez.
6694. 'IMetadataExchange' sözleşme adı, X hizmetinin uyguladığı sözleşmeler listesinde bulunamadı. Bu sözleşme için desteği etkinleştirmek üzere, yapılandırma dosyasına veya doğrudan WorkflowServiceHost'a bir ServiceMetadataBehavior ekleyin.
6695. SqlBytes ve SqlChars, bu sürümde 2GB'den fazla uzunluğu desteklemiyor.
6696. TextField'dan alınan değer biçimlendirilirken kullanılacak biçim dizesi, örneğin: "Öğe X".
6697. Paketlenmiş Çakışan yeniden paketlenemez.
6698. Tibet dili (ÇHC)
6699. IDataServiceMetadataProvider.ContainerNamespace tarafından döndürülen değer null veya boş olamaz.
6700. Alt kenar boşluğu negatif olamaz.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions