English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

7501. Yönlendirme URL'si ayırıcı karakteri '/' art arda kullanılamaz. Bir parametreyle ya da değişmez değerle ayrılmaları gerekir.
7502. Süre sonu (0=yok)= X.
7503. Grafik öğesi arka planı çizildikten sonra etkinleşir. Bu olay şu öğeler için etkinleştirilir: ChartPicture, ChartArea ve Legend.
7504. PersistOnClose özniteliği içeren System.Workflow.ComponentModel.Activity bir System.Activities.Statements.TransactionScopeActivity veya System.ServiceModel.Activities.TransactedReceiveActivity içinde yer alamaz. Bu desteklenmez.
7505. Günlükçüler koleksiyonunda null bir giriş bulundu.
7506. 'Tür Adı' türündeki 'Özellik Adı' özelliği 'X' özellik türüne sahip ve bu bir PrimitiveType ile eşlenemez.
7507. Seçim başlangıç/bitiş konumu değiştirilmek üzereyse çağrılır.
7508. Çıkış bayt arabelleği kodlanmış verileri için çok küçük, kodlama 'X' geri dönüş 'Y'.
7509. &Oturum açma URL'si:
7510. Parola gerekiyor.
7511. Xml sürümü yanlıştı.
7512. Zaman aşımı aralığı, 2^32-2 değerinden küçük olmalıdır.
7513. Belirtilen "X" nesnesi doğru "Y" nesnesine ait değil.
7514. Alttaki sağlayıcı DbProviderManifest.SupportsEscapingLikeArgument'i true döndürecek şekilde geçersiz kıldığından, sağlayıcı tarafından DbProviderManifest.EscapeLikeArgument yönteminin de uygulanması gerekir.
7515. Sayfa paylaşılan kişiselleştirme kapsamına geçirilemiyor. Geçerli kullanıcıya paylaşılan kişiselleştirme kapsamına girme hakkı verilmelidir.
7516. Grafik Alanı Ekseni - Logaritmik ölçek bu eksen için kullanılamaz.
7517. Listede seçili düğümün konumunu değiştir.
7518. Araç ipucunu göstermeden önce araç ipucu metnini almak için çağrılır.
7519. Case anahtarı değeri dize türünden/türüne dönüştürülemez.
7520. Bozuk .resources dosyası. Bir kaynak adı akış sonunun ötesinde genişletiliyor.
7521. Sistem görüntüleme durumu geçerli değil.
7522. Tablodaki tüm satırlar temizlenmeden önce oluşur.
7523. 'X' adlı başlık zaten var. Lütfen benzersiz bir ad belirtin.
7524. 'Öznitelik' özniteliği, 'Tür Adı' - Y şema türüne göre 'X' geçersiz değerine sahip
7525. Yanıt yanlış olduğundan gösterilecek metin.
7526. SynchronizationContext, Bulma işlemini başlatmadan önce DiscoveryClientChannel tarafından null olarak ayarlandı.
7527. Proxy Öznitelikleri yalnızca ContextBound türlerde destekleniyor.
7528. CacheMetadata çağrılmadan önce değişken ayarlanmalıdır.
7529. Algoritma uygulaması, X anahtar boyutunu desteklemiyor.
7530. Bu koleksiyon yanıt üstbilgilerini tutuyor; belirtilen istek üstbilgisini içeremez.
7531. Mod bağımsız değişkeni geçersiz bir değer belirtiyor.
7532. 'X' tek Unicode karakter değildir.
7533. 'ad alanı' XML ad alanındaki 'X' öğesi tanınmıyor. Öğe adlarında büyük/küçük harf ayrımı olduğunu unutmayın.
7534. Nokta ve Şekil grafiğinin yüksek Y değerinin sıfır tabanlı dizinini alır veya ayarlar.
7535. Yeni oluşturulan kullanıcının sitede oturum açıp açamayacağını belirler.
7536. Bağımlılıklardan etag oluşturulamadı. Bağımlılıklardan biri benzersiz kimlik oluşturamadı.
7537. Bağlı durumdayken rasgele bir ana bilgisayara paket gönderilemez.
7538. Kaydı gerçekleştirmek için uygulama etki alanı oluşturulurken hata oluştu
7539. MSB3648: KeyContainer yolu 'X' geçersiz. KeyContainer varolan bir dosyayı göstermelidir.
7540. ObjectSet Özellikleri
7541. Ek açıklamanın içerik hizalamasını alır veya ayarlar.
7542. "Tür Adı" türü "Derleme Adı " derlemesinde bulunamadı
7543. WorkflowInstance 'X' bellekten kaldırıldığından işlem gerçekleştirilemedi.
7544. Select() çağrıldığında yürütülecek yöntem.
7545. eventId geçerli değil. Özellik değişikliklerini dinlemek için AddAutomationPropertyChangedEventHandler kullanın.
7546. Kullanıcının kimliği doğrulandıktan sonra oluşturulur.
7547. İş parçacığı başlatıldığında çalışan işlevin bellek adresi.
7548. Seçili Web bölümünde bağlantı olmadığında yönerge metni.
7549. {0:x} simgesi {1} modülünün kapsamında geçerli bir Tür simgesi değil.
7550. 'X' bağımsız değişkeni null veya boş bir dize.
7551. Geçersiz türde hedef nesne. Stream, BinaryWriter veya String (dosya adı) olabilir.
7552. COM nesnesi belirtilen kaynak arabirimini desteklemiyor.
7553. 'Tür Adı' türü belirsiz: 'Derleme Adı ' derlemesinden veya 'Derleme Adı ' derlemesinden gelmiş olabilir. Lütfen derlemeyi tür adında açıkça belirtin.
7554. Grafik resim eşlemi verileri işlenmek üzere hazırlandığında etkinleşir.
7555. 'Tür Adı' türü yüklenemiyor.
7556. Yeni satırı belirtmek için ReadLine veya WriteLine tarafından kullanılan dize.
7557. 'File Name' giriş dosyası işlenmeye başlanıyor.
7558. Null LOBs değiştirilemez.
7559. 'X' geçerli bir Visual Basic tanımlayıcısı değil. Geçersiz karakterler içerebilir veya ayrılmış bir anahtar sözcüktür.
7560. 'X' önbellek profili tanımlanmadı. Lütfen profili yapılandırma dosyasında tanımlayın.
7561. İstatistiksel Çözümlemeler - Tamamlanmamış Beta fonksiyonu. BetaCF'de a veya b çok büyük ya da MAXIT çok küçük.
7562. 'Z' üzerindeki GenericArguments[X], 'Y', 'Tür Adı'türünün kısıtlamasını ihlal ediyor.
7563. Arabirim özet olarak bildirilmelidir.
7564. Sağlanan DateTime bağımsız değişkeninin Kind özelliği, 'hours' ve 'minutes' bağımsız değişkenleriyle eşleşmiyor.
7565. 'X' parametresi: OracleType.Cursor parametreleri yalnızca ParameterDirection.Output parametreleri olabilir.
7566. Belirtilen oluşturucunun genel tür tanımında bildirilmesi gerekir.
7567. Metin özelliği değiştirildiğinde harekete geçer.
7568. Seri hale getirilebilen (Save/Load/Reset) özelliklerin virgülle ayrılmış listesi.
7569. Üstbilgi hücresi için kısaltılmış metni ayarlar. Kısaltılmış metin HTML abbr özniteliğiyle işlenir. Abbr özniteliği, ekran okuyucularının tablodaki her hücre üstbilginin kısaltılmış sürümünü okumalarına olanak verdiğinden bunlar için önemlidir.
7570. Özel veya statik oluşturucuya sahip olunamaz.
7571. 'X' Sihirbazında bir adım yer tutucusu belirtilmelidir. Denetimin ID özelliğini "Y" değerine ayarlayarak bir yer tutucu belirtin. Yer tutucu denetimi runat="server" değerini de belirtmelidir.
7572. Bilinmeyen parametre: X.
7573. Özellik tanımlayıcısı geçersiz; 'ActivityType' özelliği değiştirilmiş bir Birlikte Çalışma etkinliğine başvuruyor.
7574. Alma işlemi başarısız. Yayıncı Sertifikaları yalnızca derlemelerden alınabilir.
7575. DesignerAttribute için (string) Oluşturucusu eksik
7576. Bir hizmet belgesinin okunması tamamlandı.
7577. Ek açıklamanın genişliğini alır veya ayarlar. Ek açıklama metni için otomatik boyut hesaplaması elde etmek için Double.NaN ('NotSet') olarak ayarlayın. Negatif değer de alabilir.
7578. URL'si 'Y' olan yönlendirmedeki 'X' kısıtlama girdisinin, IRouteConstraint uygulayan türde bir dize değeri olmalıdır.
7579. Parametrelerin geçersiz biçimi
7580. EndInvoke, her bir zaman uyumsuz işlem için yalnızca bir kez çağrılabilir.
7581. Sonraki Parça
7582. 'Y' Web Bölümünde X özelliği ayarlanamaz. Bu özellik ancak tek başına bir Web Bölümünde ayarlanabilir.
7583. 'X' özniteliği 'Y' etiketinde belirtilmelidir.
7584. Yalnızca 'Y' etkinliği için geçerli olduğundan, 'X' etkinliği bu satır içi konum başvurusuna erişemez. Yalnızca satır içi konum başvurusunu elde eden etkinliğin onu kullanmasına izin verilir.
7585. Yalnızca ICspAsymmetricAlgorithm uygulayan asimetrik anahtarlar desteklenir.
7586. Nokta ve Şekil grafiği için ters çevirme tutarını kutu boyutu cinsinden alır veya ayarlar.
7587. Derleme hatası oluştu.
7588. Grafik resim gösterilemediğinde görüntülenen diğer metin.
7589. XC1035: 'Tür Adı' türü 'Üye' üyesinin 'Tür Adı' türüne atanabilir değil.
7590. Uzunluk Gerekli
7591. Adı 'X' ve ad alanı 'ad alanı' olan öğe izin verilen bir belge biçimi değil.
7592. 'X' geçerli bir tür veya işlev olarak çözümlenemiyor.
7593. Eşleşen birden fazla yapılandırma bulunduğundan, 'Y' adlı 'X' standart bitiş noktası için 'Z' yapılandırma bölümünden bir bitiş noktası yapılandırması yüklenemedi. 'X' standart bitiş noktası türünde veya bundan türetilmiş bir türle sonuçlanan bitiş noktası yapılandırmaları için farklı adlar kullanın.
7594. İşlem çalışma zamanının kararlılığını bozabilir.
7595. Sayfada Web Bölümleri arasındaki statik bağlantılar.
7596. Süzgeç ölçütü için bir Int32 değeri sağlanmalıdır.
7597. 'Özellik Adı' açık özelliği geçerli bir türde olmayan bir değere sahip. Lütfen özellik türünün desteklendiğinden emin olun.
7598. RowIndex negatif olamaz.
7599. Bu Sayfaya Göz Atın
7600. Tırnak işareti karakterlerine (' veya ") yalnızca değerlerin başında izin verilir.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions