English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

10101. Geçersiz Xml - X.
10102. MSB4187: "X" milisaniyelik zaman aşımı süresi içinde görev iş parçacığından bir yanıt alınamadı. Kapatılıyor.
10103. CLOB ve NCLOB, LOB değişikliği sırasında OracleLob.Position için çift sayıda bayt gerektirir.
10104. Belirtilen tür kitaplık alma programı geri araması, ITypeLibImporterNotifySink arabirimini desteklemediği için geçersizdi.
10105. Yeni parolayı onayla.
10106. Taşıma yöneticisi durdurulduğundan ileti dağıtılamadı. Uygulama geri dönüştürüldüğünde ya da devre dışı bırakıldığında bu durumla karşılaşılabilir.
10107. Gerekli X değişkeni Y etkinliğinde ayıklama için kullanılamıyor.
10108. Bu bir GET, HEAD veya POST isteği değildir.
10109. İş parçacığı hesap adı: X
10110. Belirtilen connectionStringName ('X') kaydedilmedi.
10111. İstatistiksel Çözümlemeler - Geçersiz olasılık değeri.
10112. Veri yolu değerlendirilirken null başvuru: 'X'.
10113. Düğümler arasındaki ayırıcı dize.
10114. Alma işlemi başarısız. Derlemenin, yayıncı sertifikası yok gibi görünüyor.
10115. İstemcinin giden SSPI anlaşması.
10116. Değer geçerli değil.
10117. Geçersiz özel biçim dizesi
10118. *** TryGetValue başarısız ***
10119. İç Sunucu Hatası
10120. Artırma işlemi CurrentCount'ın taşmasına neden olacak.
10121. NotifyWhenProcessed yalnızca, OnStylusDown, OnStylusMove veya OnStylusUp sırasında çağırılabilir.
10122. Sistem 'MaxConcurrentInstances' azaltması için belirlenen sınıra ulaştı. Bu azaltma için sınır X olarak ayarlanmıştı. Azaltma değeri, serviceThrottle öğesindeki 'maxConcurrentInstances' değiştirilerek veya ServiceThrottlingBehavior davranışındaki 'MaxConcurrentInstances' özelliği değiştirilerek değiştirilebilir.
10123. Formül iki dizi girdi verisi istiyor.
10124. IsValid(object value) bu sınıf tarafından uygulanmadı. Tercih edilen giriş noktası GetValidationResult() ve IsValid(object value, ValidationContext context) sınıflar tarafından geçersiz kılınmalıdır.
10125. supportedRuntime geçerli bir sürüm dizesi değil: X.
10126. Yalnızca FieldInfo, PropertyInfo ve SerializationMemberInfo tanınıyor.
10127. Araca geçirilen Ortam Değişkenleri:
10128. "X" ana bilgisayar bağdaştırıcısı kullanılamaz bir oluşturucu tanımladı. Parametre System.AddIn.IContract'i genişleten bir arabirim olmalıdır. Hatalı parametre: "Y"
10129. Bilinmeyen 'Tür Adı' grafik türü.
10130. Sunucu nesnesi türü, istenen 'Tür Adı' türüne atanamaz.
10131. Özellik bozuk.
10132. 'X' AccessDataSource'ta SQL önbellek bağımlılıkları desteklenmiyor.
10133. Onay kutusu metniyle ilişkilendirilmiş HTML yayma öğesinde işlenecek öznitelikler.
10134. Belirtilen dizide en az bir öğe null idi.
10135. App_Data alt dizini oluşturulurken erişim reddedildi
10136. Hatalı tür öznitelikleri. Türde ayrılmış bitler ayarlanmış.
10137. Bağlantıdaki hedef nesnenin kimliği bağlantıdaki kaynak nesneye bağımlı olduğundan iki nesne arasındaki bağlantıyı silme denemesi başarısız oldu.
10138. Grafik Önizlemesi yok.
10139. Kimliği 'X' olan bir Web Bölümü veya Genel Web Bölümünün Alt Denetimi zaten eklendi.
10140. Bağlantı dizesinde kullanıcı örneği istendi, ancak belirtilen sunucu bu seçeneği desteklemiyor.
10141. Geçersiz Etiket.
10142. GetIDsOfNames'den gönderilen DISPID önbellekteki DISPID'den farklı.
10143. Denetimin piksel cinsinden boyutu.
10144. Uygulama bulgusunda bir Fusion etkinleştirme içeriği yok.
10145. Metin ceza modülü daha önce bırakıldı.
10146. X özel özniteliğinin geçersiz değeri. 'Y' adlı seri bulunamıyor.
10147. Ek yanıt Xml Şemaları:
10148. Tüm düğümlere uygulanan varsayılan stil.
10149. MSB3649: KeyFile yolu 'X' geçersiz. KeyFile varolan bir dosyayı göstermelidir.
10150. düğüm kendine indirgenemiyor veya null
10151. PolicyEnforcement.Never ile bir ilke oluşturmak için, tek parametreli oluşturucu kullanılmalıdır.
10152. Tür Adı türü desteklenen bir sonuç türü değil.
10153. Grafik öğesi arka planının çizilmesi gerektiğinde etkinleşir. Bu olay ChartPicture, ChartArea ve Legend gibi öğeler için etkinleştirilir.
10154. Eksen segmentinin aralık uzaklığı türü.
10155. Eklemeyi denediğiniz öğe zaten var. Değeri değiştirmek için varolan öğeyi seçin ve Düzenle düğmesini kullanın. X
10156. Gelen istek, X adresiyle Asp.Net rotasında tanımlanan bir WCF Hizmeti ile eşleşiyor.
10157. Tepe çalışma kümesi: X bayt
10158. Kullanıcının özellikleri alınamıyor.
10159. 'X' Assign etkinliğinde 'Tür Adı' türünden 'Tür Adı' türüne atama yapılamıyor.
10160. FromAsync çağrılarında TaskCreationOptions.SelfReplicating belirtilmesi geçersizdir.
10161. Fiziksel bağlantı kullanılamıyor
10162. Gösterge stili, konumu, özel öğeleri ve diğer özellikleri.
10163. Menünün statik bölümünde öğenin bir alt menüsü olduğunu gösterecek olan görüntünün URL'si.
10164. Geçerli iç istek URI şeması çözülemiyor. Önbelleği yalnızca http, ftp veya file gibi çözülebilir şema türleri için atlayın.
10165. Bağımsız Değişken 'X': 'Y' türü 'Z' olarak dönüştürülemiyor.
10166. İlişki için geçirilen EntityState değeri geçerli değil. EntityState değeri şunlardan biri olmalıdır: Added, Deleted, Detached veya Unchanged. İlişkiler, Modified durumuna ayarlanamaz.
10167. MetaModel'i DynamicHyperLink ile ilişkilendirmek için kullanılabilen, isteğe bağlı ContextTypeName.
10168. Belirtilen StreamUpgradeAcceptor (X) bu IStreamUpgradeChannelBindingProvider uygulaması tarafından desteklenmiyor. Bunun en olası nedeni, bu IStreamUpgradeChannelBindingProvider uygulamasıyla ilişkili StreamUpgradeProvider tarafından oluşturulmamış bir StreamUpgradeAcceptor geçirilmesidir.
10169. Geçersiz konum ifadesi: "[...]" bekleniyordu.
10170. 'Y' varlık şablonu yolu altında 'X' tablosu için bir varlık şablonu bulunamadı.
10171. 'Nesne Adı' ISerializable nesnesi için kullanılabilir tür yok.
10172. 'X' ile ilgili nötr olmayan kültür bulunamıyor.
10173. Geçerli durumda isObjectFromMember true değerine ayarlanmış olarak WriteObject çağrılamadı.
10174. 'X' kesimi bir tek sorguya başvurduğundan ve 'Y' kesimi yalnızca bir kaynak koleksiyonundan sonra gelebileceğinden istek URI'si geçerli değil.
10175. Parametre statik olmalıdır.
10176. Genel Y 'X' kullanımı 'Z' tür bağımsız değişkenlerini gerektirir
10177. RecoveryComplete'in aynı kaynak yöneticisi tanımlayıcısı örneği tarafından iki kez çağrılmaması gerekir.
10178. Hedef nesne null olduğundan 'Özellik Adı' özelliğine sahip olan verilen ifadeden L-değeri oluşturulamaz.
10179. Hangi veritabanı görevini gerçekleştirmek istiyorsunuz?
10180. MSBUILD : hata MSB1024: Projenin doğrulanması için yalnızca bir şema belirtilebilir.
10181. Y eksenlerinde depolanan değerlerin türü.
10182. 'X' SkinId aynı türdeki başka bir denetim dış görünümünde zaten kullanılmış.
10183. X adlı InstancePersistenceCommand'in yürütülmesi bir hatayla kesildi.
10184. Seçili satırlara uygulanan stil.
10185. Kaynak kümesine count seçeneği eklenemiyor.
10186. MSBUILD: Günlükçü hatası X: Y
10187. Active Directory üyelik sağlayıcısı providerUserKey özniteliğinin ayarını desteklemiyor.
10188. Web Bölümü Davranışı
10189. FormView'un sayfa dizini değiştirildiğinde harekete geçirilir.
10190. Pasta Grafik Veri Noktası Sıra Hatası – Nokta zaten konuma ayarlı.
10191. Kod dizini henüz oluşturulmadığından 'File Name' dosyası işlenemiyor.
10192. SessionPageStatePersister ancak yapılandırma dosyasında veya Page yönergesinde enableSessionState true olarak ayarlandığında kullanılabilir.
10193. X: Y = Z üzerinde özel durum (göz ardı edildi).
10194. 'X' koleksiyonu null veya boş dize içeriyor.
10195. Döndürülecek geçerli nesne yok.
10196. 'X' ifadesinin öneki yok.
10197. Gösterge öğesi metni.
10198. 'Tür Adı' türündeki sınama değeri 'Tür Adı' türünün karşılaştırma yöntemi parametresi için kullanılamaz
10199. Bu kapsamda 'X' adlı bir öğe zaten kaydedildi.
10200. 'Tür Adı' türü 'ad alanı' ad alanında bulunamadı.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions