English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

8301. Tanınmayan GUID biçimi.
8302. 'Tür Adı' türündeki DataColumn, complexType türündedir. Karmaşık türdeki bir değer, Attribute olarak seri hale getirilemez
8303. SchemaSerializationMode özelliği, yalnızca türetilen DataSet tarafından geçersiz kılınırsa ayarlanabilir.
8304. Kimliği 'Y' olan X denetiminde RenderOuterTable devre dışı bırakıldığında 'Özellik Adı' stil özelliği kullanılamaz.
8305. Bağlantılar zaten etkinleştirildiyse, bundan sonra DisconnectWebParts yöntemi çağrılamaz (WebPartManager.PreRender'da).
8306. Yanlış türdeki hedef ile 'Tür Adı' türü üzerinde işlem yapma girişiminde bulunuldu.
8307. &Sertifika Dosyasından Al...
8308. En üst öğe siteMap olmalıdır.
8309. 'Tür Adı' türündeki ComposablePart geçersiz bir durumda olduğundan yeniden oluşturulamıyor. Bunun yeniden oluşturulabilmesi için önceden tümüyle gözden geçirilmiş veya oluşturulmuş olması gerekir.
8310. "X" yolunda bulunan Framework, başvuru derlemesi yolları olarak "Y" yolundaki framework'ü eklemek istedi, ancak bir hata oluştu. Z
8311. TransferEncoding, SendChunked özelliğinin true olarak ayarlanmasını gerektirir.
8312. Belirsiz eşleşme. 'X', 'Yöntem adı' InvokeMethod'a sağlanan parametre türleri, genel tür bağımsız değişkenleri ve genel tür kısıtlamalarıyla eşleşen 'Z' adlı Y yönteme sahip.
8313. Gösterge tablosu sütunları görsel ayırıcı türü.
8314. Değer pozitif olmalıdır.
8315. Null bir yer işareti kapsamının kaydı silinemez.
8316. 'public static x Parse(System.Data.SqlTypes.SqlString)' yöntemi eksik
8317. İnuit dili (Latin, Kanada)
8318. ServiceHostFactory oluşturmayı bitir
8319. Bu yöntem bir geri arabellek olmadan çağrılamaz.
8320. Eksen - Artan aralık. Yineleme sayısı normali aştı.
8321. 'X' adlı bir parametre zaten var. Lütfen tüm parametrelerin benzersiz bir adı olduğundan emin olun.
8322. Olay Bildirimi X, bölüm Y: B içinde ZA olay alındı
8323. 'Tür Adı' türünde nesnenin serisini kaldıracak oluşturucu bulunamadı.
8324. Sunucu isteği işlerken bir hatayla karşılaştı. Daha ayrıntılı bilgi için sunucu günlüklerine bakın.
8325. HostAdapter Adı: "X" Konumu: "Y"
8326. MSB3757: Birden fazla Code xml öğesi bulundu; buna izin verilmiyor. Bu sorunu gidermek için, görevdeki tüm ek Code xml öğelerini kaldırın.
8327. Özel Hata İşleyicileri Düzenle/Ekle
8328. connectionString ya da connectionStringName özelliği belirtilmelidir.
8329. Bir bağıntı sorgusu boş bir sonuç kümesi oluşturdu. Lütfen bitiş noktasının bağıntı sorgularının doğru yapılandırıldığından emin olun.
8330. 'X' adlı ek açıklama zaten var. Lütfen benzersiz bir ad belirtin.
8331. Bu görevi gerçekleştirmek için yönetici kimlik bilgilerine sahip olmanız gerekir. Yardım için yöneticinize başvurun.
8332. Modül yüklendiğinde çalışan işlevin bellek adresi.
8333. Bilinmeyen giriş/çıkış hatası.
8334. Değer iletişim kutusu düzenleyicisinde beklenmeyen hata oluştu.
8335. Aritmetik işlemde taşma veya yetersiz gelme.
8336. RunSynchronously, önceden başlatılmış bir görev üzerinde çağrılamaz.
8337. Null bir başvuruya bağlanma çalışma zamanında gerçekleştirilemez
8338. HTTP bayt aralığı yükleyicisi yalnızca HTTP veya HTTPS düzenlerini destekleyebilir.
8339. X, Önbellek Girdisi bulunamadı; yenilik sonucu = Tanımlanmadı.
8340. 'Y' sınıfının 'X' özelliği sıfırdan büyük olmalıdır.
8341. Kaynak bağımsız değişkeni yinelenen anahtarlar içeriyor.
8342. İlk 'X' parametresi 'Tür Adı' türünde olmalıdır.
8343. Bir değer türünün üst öğesini göstermek için hem bir MemberInfo hem de bir Array sağlanamaz.
8344. WorkflowInstance 'X' üzerinde OnGetExtension çağrısı bir özel durum oluşturdu. Bu durum önemlidir. Ayrıntılar için iç özel duruma bakın.
8345. Olay atılmış.
8346. Başvuru içeriği dönüştürüldü: X
8347. SSPI el sıkışması sırasında aktarım düzeyi hatası oluştu.
8348. WithMergeOptions işleci sorguda en çok bir defa kullanılabilir.
8349. TreeNode veri sınırına ulaştıktan sonra harekete geçirildi.
8350. Tür, 'Üye' üyesi için çözülemedi.
8351. Çıktı önbelleğe alma ve yanıt filtreleme yalnızca bellek ve dosya tabanlı yanıt arabellekleriyle uyumludur. Ardışık düzendeki yerel bir modül yanıta HttpDataChunkFromMemory veya HttpDataChunkFromFileHandle türünde olmayan bir HTTP_DATA_CHUNK ekledi.
8352. İçeren bir nesnenin kimliği sağlanırken, bu nesne içinde geçerli alanı tanımlayan FieldInfo değeri de sağlanmalıdır.
8353. Bu isteğin başarılı olması için arabelleğe alma gerekiyor.
8354. En az bir adres alanı gereklidir.
8355. Statik bir Web Bölümü silinemiyor.
8356. En yüksek gösterge otomatik boyutunun 0-100 aralığında olması gerekiyor.
8357. Palet Renkleri - Palet ayarlanmadığından palet renklerini alamıyor.
8358. 'File Name' .config dosyası, 'X' özel durumu nedeniyle okunamadı.
8359. StandardOutput akışıyla zaman uyumsuz G/Ç çağrısı yapmak için kullanıcı olay işleyicisi.
8360. HTTP Provider
8361. Bağlantının geçerli durumu: getiriliyor.
8362. Nesne Boolean türünde olmalıdır.
8363. 'X' olay adı bulunamadı.
8364. XC1005: 'Özellik Adı' özelliği iki kez tanımlandı.
8365. 'X' sorgu anahtarı ancak Tür Adı türünde bir değerle ayarlanabilir.
8366. Bileşim tek bir bileşim hatası üretti. Temel neden aşağıda sağlanmıştır.
8367. Geçerli işlem bağlamındaki 'Özellik Adı' gelen ileti özelliği bir System.Uri nesnesi olmalıdır.
8368. Belirtilen EndpointDiscoveryMetadata için iletiyi sırası bilgileri alınamıyor, çünkü bu FindResponse'un bir parçası değil.
8369. Yapılandırma dosyasının 'Y' bölümünde yalnızca bir 'X' düğümü olabilir.
8370. Bu alanda üstbilgi için kullanılacak şablon.
8371. Uzak taraf yeniden kimlik doğrulamasına yanıt vermeden önce X bayttan fazlasını şifrelemeye devam ettiğinden yeniden kimlik doğrulaması başarısız oldu.
8372. Zaman uyumsuz işlem zaten tamamlandı.
8373. Malta dili (Malta)
8374. Bu özellik bir BeginInit/EndInit bloğunun dışında ayarlanamaz.
8375. LoadByKeyOperation.InstanceIdForFreeKey belirtilmişse, AcceptUninitializedInstance true olarak ayarlanmalıdır. Anahtar serbestse, sağlanan örnek kimliğine sahip başlatılmamış bir örnekle ilişkilendirilir.
8376. IAsyncResult nesnesi bu türdeki ilişkili zaman uyumsuz yöntemden gelmiyor.
8377. Tüm tarayıcı tanımlarında boş olmayan bir öğesi gerekir.
8378. "X" dosyası konumundan "Y" konumuna taşınıyor.
8379. Gösterge tablosu sütunları görsel ayırıcı rengi.
8380. 'X' gelen İstek-Yanıt url'sinde alınan bir ileti alternatif bitiş noktaları olan bir listeye yönlendirildi. İstek-Yanıt ileti desenli işlem akışı kullanılarak hata işleme yapılamıyor.
8381. Aynı ServiceContractName ve OperationName 'X' değerine sahip iki ReceiveParametersContent nesnesi farklı parametre türlerine sahip.
8382. 'X' etkinliğinin özel uygulamasındaki 'Y' etkinliğinde şu doğrulama hatası var:
8383. Farklı bir iş parçacığında oluşturulmuş iletişim kutusu gösterilemez.
8384. Varolan bağlantı artık geçerli olmadığında görüntülenen ileti.
8385. Bu akışta okuma desteklenmiyor.
8386. XAML Düğüm Akışı: 'Tür Adı' Türünde EndMember öncesinde StartMember yok.
8387. Belirtilen kod "X" içine verildi.
8388. Geri düğmesi için kullanılacak görüntünün URL'si.
8389. Anahtar Sözcük Düzenleyici
8390. Uzaklık dizede bir konuma başvurmuyor ya da hedef karakter dizisinin uzunluğu yetersiz.
8391. Tüm girdiler alınamıyor.
8392. FileMode: X ile FileAccess: Y birlikte kullanılamaz.
8393. X kısa adıyla birden fazla yüklenmiş derlemeler eşleşti.
8394. Metin düzgünleştirmenin kalitesini ayarlar veya alır.
8395. 'X' etkinliği WorkflowServiceHost içinde kullanılmalıdır.
8396. X AddressFamily Y uç noktası için geçerli değil, bunun yerine Z kullanın.
8397. Herhangi bir işlem açılmadığından işlem durdurulamaz.
8398. Bir ek açıklamanın seçilip seçilmediğini gösteren bir bayrak alır veya ayarlar.
8399. X için değer sağlanmadı. Varsayılan değer kullanılacak.
8400. Denk olduklarından, UriTemplateTable (allowDuplicateEquivalentUriTemplates = false olarak) hem 'X' hem de 'Y' öğesini desteklemez. Bu iki UriTemplates öğesini aynı tabloda kullanmak için, allowDuplicateEquivalentUriTemplates = true olarak MakeReadOnly çağrısı yapın. Daha fazla ayrıntı için UriTemplateTable belgelerine bakın.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions