English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

5701. EntityPropertyMappingAttribute'un TargetName özelliği yolu 'X' geçerli değil.
5702. Dikey çizgi ek açıklama sınıfı.
5703. Sonlandırılan İş Akışları
5704. SSL kullanılarak sunucuyla güvenli bağlantı kurulamadı.
5705. Due to protocol mismatch hardware support is not available.
5706. Bir TaskScheduler tarafından özel durum oluşturuldu.
5707. Bir ek açıklamanın X konumunun yer işareti noktasına uzaklığını alır veya ayarlar.
5708. StartElement ::= . ELEMENT DIRECTIVE*.
5709. Çalışma zamanında ekleme düğmesinin otomatik olarak oluşturulup oluşturulmayacağı.
5710. 'Tür Adı' türündeki işleyici izlemesi Uzak Hizmetlerde kayıtlı değil.
5711. Yönlendirme Hizmeti, 'X' Eylemi ile bir yanıt iletisi geri gönderiyor.
5712. Standart kitaplığı (mscorlib.dll) almaz ve varsayılan autref değerini off olarak ayarlar
5713. MSB4200: Bilinmeyen öğe dönüştürme işlevi "Function Name".
5714. Yeni bağlantı dizesi oluştur.
5715. Seçili veri anahtarının alınabilmesi için önce 'X' DataList'te veri anahtarları belirtilmelidir. Veri anahtarlarını belirtmek için DataKeyField özelliğini kullanın.
5716. Geçersiz bulma türü.
5717. Şerit Çizgisi başlık rengi.
5718. 'X' değeri 'Interval' için geçerli değil. 'Interval' Y değerinden büyük olmalıdır.
5719. Değer bir Ondalık için çok büyük ya da çok küçüktü.
5720. Oluşturma iptal edilmeye çalışılıyor...
5721. 'X' ile en iyi eşleşen tekrar yüklenen yöntem bazı geçersiz bağımsız değişkenlere sahip
5722. XPathNodeIterator ilk düğümün ötesine geçirildiğinden dize değeri belirlenemiyor.
5723. Dize geçerli bir DateTime olarak tanınmadı. X dizininde başlayan tanınmayan bir sözcük var.
5724. SqlDbType.Time taşması. Değer 'X' aralık dışı. 00:00:00.0000000 ile 23:59:59.9999999 arasında olması gerekir.
5725. Eklenecek nesne bir NamedImage nesnesi değil.
5726. Profil sağlayıcısı bulunamadı: 'X'
5727. Örnek yöntemi çağrısı bir hedef nesne gerektiriyor.
5728. 'X' değeri animasyon içermediği için geçerli değil.
5729. 'Tür Adı' türünde bir örneğin kopyası boş ya da 'Tür Adı' örneği değil.
5730. Beklenen uzunluk (0=yok)= X.
5731. Bu alanın içinde satırlara uygulanacak stil.
5732. 'X' işleci 'Tür Adı' ve 'Y' türündeki işlenenlere uygulanamaz
5733. İzleme günlüğünde bulunamadığından X derlenecek.
5734. 'Y' üzerindeki 'X' sağlayıcı bağlantı noktası ve 'A' üzerindeki 'Z' müşteri bağlantı noktası aynı bağlantı arabirimini kullanmıyor.
5735. Dizi null olamaz.
5736. 'X' çeşidindeki bir bitiş noktası için 'contract' özelliği ayarlanamaz.
5737. Seri Adı
5738. 'X' SqlDataSource veri kaynağının toplam satır sayısını alamıyor.
5739. LastSynchronized =X ayarlayın.
5740. X AdRotator AdvertisementFile'ı bulamadı veya dosya geçersiz.
5741. Gruplar Arası Serbestlik Derecesi:
5742. CheckBoxField'da Özellik Adı özelliği desteklenmez.
5743. Type ve Object dizilerindeki öğelerin sayısı eşleşmelidir.
5744. Tarayıcı tanım dosyasının kök öğesi geçersiz. Bu, öğesinin içinde yer almalıdır.
5745. Belirtilen 'X' alanı bulunamadı.
5746. Bu doğrulayıcı ilke: X için çağrılmamalıdır.
5747. Bu özellik tanımlayıcısı geçersiz. Sağlanan bileşen bu tanımlayıcıya (X) karşılık gelen bir özellik içermiyor.
5748. 'Yöntem adı' yönteminin 'Content-Type' ve 'ETag' HTTP yanıt üstbilgilerini ayarlaması gerekiyor.
5749. Geçerli durumda konum parametreleri yazılamıyor. Yazıcı öznitelik formuna konum parametrelerini yazamıyor çünkü yazıcı öğeleri yazmaya başladı ancak konum parametrelerini içeren biçimlendirme uzantısında varsayılan oluşturucunun bulunmaması nedeniyle yazıcı konum parametrelerini genişletemedi. Konum parametresi üyesini düğüm akışında XamlXmlWriter'ın hala öznitelikleri yazabildiği önceki bir yere taşımayı deneyin.
5750. MSB3326: Şu anahtar dosyası alınamıyor: File Name. Anahtar dosyası parola korumalı olabilir. Bunu düzeltmek için, sertifikayı yeniden alın veya sertifikayı el ile geçerli kullanıcının kişisel sertifika deposuna alın.
5751. X adlı filtre girişi bulunamadı.
5752. Fill sırasında kurtarılabilir bir hata oluştuğunda harekete geçirilen olay.
5753. T Değeri:
5754. 'Öznitelik' şema özniteliği zaten kullanımda olduğundan bu özniteliğe 'Özellik Adı' özelliği eşlenemez.
5755. Dizili piksel biçimi kullanılırken palet belirtilmelidir.
5756. Kod çözücü bilinmeyen bir durumda. Bunun nedeni bozuk veriler olabilir.
5757. Site kapsamı şu anda desteklenmiyor.
5758. 'ad alanı' ad alanı kapsamda bulunamadı.
5759. Doğru olduğunda, havuzdan çıkarıldığında bağlantı durumunun sıfırlandığını gösterir.
5760. Seri veri manipülatörü.
5761. MSBUILD : hata MSB1001: Bilinmeyen anahtar.
5762. Veri bağlamada düğümün Target özelliği için kullanılacak tablo sütunu veya XML özniteliği adı.
5763. XAML Düğüm Akışı: GetObject, StartObject 'Nesne Adı' öğesinden sonra StartMember gerektirir.
5764. Dinlemiyor. Bu yöntemi çağırmadan önce Start() yöntemini çağırmalısınız.
5765. RowType öğesinin en az bir özellik öğesi olmalıdır.
5766. Seçim kapsayıcısı çoklu seçimi desteklemiyor.
5767. Tür Adı türü bir RuntimeType değil. XamlReader.Load, diğer Type türlerinin kullanılmasını desteklemiyor.
5768. CODEGEN: X
5769. Birim etiketleri yalnızca yazılabilir yerel birimler için ayarlanabilir.
5770. Grafik alanının yüzdesi olarak en büyük eksen boyutu.
5771. Değer sonsuz olamaz.
5772. Ağaç düğümünün görüntü metni.
5773. Bir ArgumentReference'ın veya ArgumentValue'nun bağımsız değişken adı ayarlanmalıdır.
5774. Source özelliği, olay günlüğü yazma modunda açılmadan önce ayarlanmadı.
5775. Bağımsız değişken çok uzun.
5776. Korum Kalitesi değeri Özet kimlik doğrulaması tarafından desteklenmiyor: X.
5777. Web Bölümünün kişiselleştirme verilerini vermek için kullanılan fiil.
5778. DetailsView içinde CommandEvent oluşturulduğunda harekete geçirilir.
5779. 'X' kaynağı bir Dize değildi - yerine GetObject'i çağırın.
5780. MSBuild hata ayıklaması düzgün çalışmıyorsa, lütfen Visual Studio'da "Yalnızca Kendi Kodum" özelliğinin etkinleştirildiğinden ve yönetilen hata ayıklayıcıyı seçtiğinizden emin olun.
5781. 'Üye' üyesinin TypeConverter'ı olmadığından metin içeriğine sahip olamaz.
5782. Ek açıklama konumu değiştiren olay verileri.
5783. Açılır menüye uygulanan stil.
5784. Tıklatıldığında düğümü daraltan görüntünün URL'si.
5785. Veritabanı adı bağlantı dizesinde belirtilmemelidir.
5786. İşlemde ilerleme yüzdesi.
5787. Palet renklerinin dizisini alır veya ayarlar. Bu özellik Palette özelliğinden daha yüksek önceliğe sahiptir.
5788. Eksen üzerindeki değerler ters sıradadır.
5789. Noktasız 'X' SPN'sini kullanmak için 'AllowDotlessSpn' bayrağını etkinleştirmeniz gerekiyor. Lütfen Windows kimlik doğrulamasının genişletilmiş korumasını doğru ayarladığınızdan emin olun.
5790. 'X' desteklenen bir kodlama adı değil.
5791. X509 zinciri doğrulama
5792. JPEG resmi sıkıştırma değeri (%0-100).
5793. Dizi bağımsız değişkeni çok boyutlu.
5794. Üyelik yönetimi etkinleştirildi
5795. Kanal İleri
5796. 'X' değeri 'Y' numaralaması için geçerli değil.
5797. Gruplandırma - Geçersiz formül adı: 'X'.
5798. Alınan sürümü desteklenmiyor.
5799. 'X' GridView için veri kaynağı olan IDataSource null görünüm döndürdü. GridView'un DataMember özellik değerinin geçerli olup olmadığını denetleyin.
5800. Alma İşlemi Başarısız Oldu

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions