English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

701. Seri çizmek için kullanılan grafik alanı.
702. FaultExceptionEnabled, WebScript bitiş noktaları için desteklenmiyor.
703. Panodaki metnin yönü.
704. MSB3732: XPath ifadesinin İçeriği ayarlanamıyor. X
705. Kaynak dize yeterince uzun değildi. sourceIndex'i ve sayımı denetleyin.
706. X 'Y' içindeki işlenen türü enum olamaz.
707. 'Derleme Adı ' derlemesinde 'Tür Adı' türünde Register yöntemi bulunamıyor.
708. Belirtilen yuva numarası geçersizdi.
709. Eksen Nesnesi - Aralık 1 yıldan az olamaz.
710. X: CreateUserWizardStep.ContentTemplate, kullanıcı adı için kimliği Y olan bir IEditableTextControl içermiyor.
711. Bu sayfa için kaynak sınıfı bulunamadı. Lütfen kaynak dosyasının varolup olmadığını denetleyin ve yeniden deneyin.
712. Değişken 'X' Activity 'Y' üzerinde kullanılamaz, çünkü Activity 'Z' tarafından zaten kullanılıyor.
713. FillPage: SelectCommand.Connection özelliği başlatılmamış.
714. Seri hale getirme akışı hiç iç özel durum içermiyor.
715. 'X' ve 'Y' türleri için başvuru eşitliği tanımlanmadı.
716. Parse, parametre değerleri alınmadan önce çağrılmalıdır.
717. 'Tür Adı' türündeki 'Yöntem adı' CustomValidationAttribute yöntemi beklenen imzayla eşleşmelidir: genel statik ValidationResult Yöntem adı(nesne değeri, ValidationContext bağlamı). Değerin türü kesin olarak belirtilebilir. ValidationContext parametresi isteğe bağlıdır.
718. ActiveViewIndex, Views.Count sayısından küçük ve en az -1 olmalıdır.
719. UriTemplate 'X' geçersiz; değer bileşen bir kesim olamazken, sorgu dizesinin her bir bölümü 'name=value' biçiminde olmalıdır. Daha fazla ayrıntı için, UriTemplate belgelerine bakın.
720. Dizi boş olamaz.
721. İstemci temsilcisinden sertifika alındı.
722. Kimliği 'X' olan WorkflowApplication boşta ve kalıcı yapılabilir. Şu eylem gerçekleştirilecek: Y.
723. Aşağıdaki iç hata oluştu: 'X' olayı, beklenmeyen 'Y' durumundaydı. Durum makinesi geçmişi aşağıdaki gibidir:
724. Kapsayıcıya tanımlama bilgisi eklenirken hata oluştu.
725. Kitaplık yüklenemedi
726. Gezinti Bağlantılarını Atla
727. Gösterge başlığı metni.
728. Derlemeye ait güvenlik ilkesini değerlendir
729. Etkin noktanın üzerinde görüntülenecek araç ipucu.
730. Makine Adı Gerekiyor
731. SqlWorkflowInstanceStore, zaten varolan anahtarlar için anahtar meta verilerini değiştirmeyi desteklemez.
732. SQL önbellek bağımlılığı veritabanı etkinleştiriliyor.
733. 'X' yanıt dizesinin biçimi geçersiz.
734. Grafik alanı Perspektifinin yüzde 0-100 aralığında olması gerekir.
735. Version parametreleri sıfırdan büyük veya eşit olmalıdır.
736. 'Tür Adı' türü 'Yöntem adı' genel türü veya yöntemi için 'Y' tür parametresi olarak kullanılamaz. 'Tür Adı' null yapılabilir türü 'X' kısıtlamasına uymuyor. Null olabilen türler hiçbir arabirim kısıtlamasını karşılamaz.
737. NamespaceDeclaration.Namespace null olamaz. Bu özellik için bir değer sağlayın.
738. AddTo Yöntemleri
739. Gerekli olan 'Özellik Adı' özelliği 'Tür Adı' türünde yok.
740. Modül bağımsız değişkeni ModuleBuilder olmalıdır.
741. 'X' ObjectDataSource genel olmayan ve parametresi bulunmayan bir 'Yöntem adı' yöntemi bulamadı.
742. Verileri bir Web Bölümünden diğerine bağlayarak ve paylaşarak bu sayfayı kişiselleştirin.
743. DynamicBase'in ayarlanabilmesi için önce ApplicationName ayarlanmalıdır.
744. Bir işlemin zaman uyumsuz bir işlemin akışını sağlamak için kullanılan bir TransactionScope'ta özel durum oluşturuldu.
745. Geçersiz en küçük ve en büyük havuz boyutu değerleri, en küçük havuz boyutu, en büyük havuz boyutundan büyük olamaz.
746. Gösterge sütunları koleksiyonu.
747. Grafik işleyici yapılandırmasında geçersiz geçici dizin [X].
748. URL'nin hedef çerçevesi.
749. Bu Visual verilen noktayı dönüştüremez.
750. Microsoft.JScript derlemesinden proxy komut dosyası çalışma zamanı ortamı yüklenemedi.
751. Panoda sayfalamaya izin verilip verilmeyeceği.
752. Sürüm değeri pozitif olmalıdır.
753. Kültür adı boş dize olamaz.
754. MSB3680: "File Name" kaynak dosyası yok.
755. DelegateArgument 'X' bu ortamda yok.
756. UriTemplate 'X' geçerli değil; sorgu dizesinin her bir bölümü 'name' veya 'name=value' biçiminde olmalıdır ve burada ad basit bir hazır değerdir. Daha fazla ayrıntı için UriTemplate belgelerine bakın.
757. Reddedilen istekler: X
758. Olay işleyicileri IHttpModule başlatma sırasında yalnızca HttpApplication olaylarına bağlı olabilir.
759. Akış aranabilir değilken, geçersiz bir X çağırma denemesi.
760. Hizalama Seçici
761. İstemcilerde CrossDomainScriptAccessEnabled kullanılamaz.
762. Düzey bilgileri alınamıyor
763. Oracle sunucusu sürümü.
764. Seçilen tür oluşturulamadı.
765. Renko grafik türü - Grafik nesnesine yönelik başvuru alınamıyor.
766. SSE Sağlayıcısı bağlantı dizesinde belirtilen veritabanı dosyasını bulamadı. Yapılandırılan güven düzeyinde (Yüksek güven düzeyinin altında), SSE sağlayıcısı veritabanı dosyasını otomatik olarak oluşturamaz.
767. İş akışında SendReply ile eşleştirilecek bir Receive eksik. Lütfen her SendReply etkinliğinin iş akışında var olan bir Receive etkinliğiyle eşleştirildiğinden emin olun.
768. Akış Çizelgesi Taşıma Bağlantısı
769. Bu Collection türü Dispatcher iş parçacığından farklı olan bir iş parçacığından SourceCollection'a yapılacak değişiklikleri desteklemez.
770. Günlük girdisi dizesi fazla uzun. Olay günlüğüne yazılan dize 32766 karakteri aşamaz.
771. 'X' iş akışının bir StartNode'u yok.
772. X iş parçacığı bulundu, ancak Y işlemi bulunamadı.
773. MSB3691: Xaml görevi oluşturulamıyor. Kök nesnesi ProjectSchemaDefinitions türünde değildi.
774. Geçerli tablo hücresiyle ilişkilendirilmiş üstbilgi hücresi kimliklerini listeler. Bu öznitelik HTML üstbilgileri özniteliğiyle işlenir.
775. Metin etiketinin her bir öğeye göre hizalaması.
776. Oluşturucu yalnızca 'X' eylemini destekliyor.
777. PropertyInspector seçili tüm nesnelerin özelliklerini listeler ve kullanıcının bunları gerektiği gibi görüntülemesini ve değiştirmesini sağlar.
778. Uygulanacak kural için özel fiiller seçmek üzere ayarla.
779. Akıştaki dizi bilgileri geçerli değil.
780. Veri serisi koleksiyonu.
781. DatePickerFormat değeri geçerli değil.
782. Bu dizi türü bir piksel biçimiyle eşlenemiyor.
783. Denetim altbilgisinin gösterilip gösterilmeyeceği.
784. Parametre değeri 'X' değerinden büyük olamaz.
785. 'X' dinleyicisi sharedListeners bölümünde yok.
786. Bu sayfada 'Tür Adı' denetim türüne izin verilmez.
787. Örtülü dönüştürme tam olarak bir bağımsız değişken alır
788. İçerik denetimlerinin bulunduğu içerik sayfasında doğrudan yalnızca İçerik denetimlerine izin verilir.
789. TargetControlID belirtilmelidir.
790. Preload girdilerinde tür veya derleme özniteliği gereklidir.
791. Bir kategoriler belgesinin yazılmasına başlandı.
792. Kimliği 'X' olan ileti kilit alt sırasından alınamadığından ReceiveContext'i silme işlemi başarısız oldu.
793. Gösterge sütunu metin yazı tipi.
794. GZip üstbilgisinde belirtilen sıkıştırma modu bilinmiyor.
795. Çalışma zamanı kalıcı olmayan bir kapsam içinde yer alan bir etkinlik tarafından bir işlemle yapılandırılamaz. Öncül bir etkinlik kalıcılığı devre dışı bıraktı.
796. Bileşik yazı tipi, hiç olmaması beklenirken çok miktarda boşluk içeriyor.
797. Bir programın çalışması beklenirken geçersiz dönüş koduyla karşılaşıldı. Yürütülmekte olan komut: X.
798. Yerel adı 'X' olan öznitelik birden çok kez yazılamaz.
799. Bir Kutu grafiği için ortalama değerin gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.
800.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions