English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

2701. XamlServicesLoad Durdur
2702. Karma hale getirilmiş parolaların kodu çözülemiyor.
2703. 'X' karma algoritma türü başlatılamadı.
2704. Aygıt için baud hızı üst sınırı X.
2705. Özel kanal bağlamaları desteklenmiyor.
2706. 3B grafik alanlarını etkinleştirir/devre dışı bırakır.
2707. İşlem kimliği: X
2708. MSDTC proxy'den IPrepareInfo arabirimi edinilemiyor.
2709. İlke Değiştirildi
2710. 'X' işleci, 'Tür Adı' ve 'Y' türündeki işlenenler üzerinde belirsizdir
2711. Olay tamamlama bağlantı noktasına gönderilemiyor
2712. Gösterge üstbilgisi görsel ayırıcı türü.
2713. Geçersiz iç durum: Etkinleştirme hizmeti başlatılamadı.
2714. 'X' adlı temsilci çıkışı için sağlanan bağımsız değişkenin türü geçersizdi. Temsilci çıkışı 'Tür Adı' türünde ve bağımsız değişken 'Tür Adı' türünde. Temsilci çıkışının türü bağımsız değişkenin türüne zorlanabilir olmalıdır.
2715. Web Bölümünün kimliği yok.
2716. Uzak sertifikada hata yok.
2717. Görevler bağımsız değişkeni hiç görev içermiyor.
2718. DiscoveryClient kapatılırken bir ProtocolException bastırıldı. Bunun nedeni bir DiscoveryService'ın hala DiscoveryClient'a yanıt göndermeye çalışır olması olabilir.
2719. Bir veya daha çok parametre belirtilmelidir.
2720. Verilen genel örnekleme geçersizdi.
2721. Grafik Önizlemesi yok. Gerçekleştirdiğiniz bir eylem Grafik Önizlemesi'nde hataya neden oldu. Lütfen değişiklikleri geri almaya çalışın veya eylemin neden olduğu özel durumu görmek için uygulamayı çalıştırın.
2722. Paket deposunda paket URI'sine izin verilmiyor.
2723. Bildirimler, SQL Server 9.0 veya sonraki sürümünü gerektirir.
2724. IDN adları 1 ile X karakter uzunluğunda olmalıdır.
2725. Bir ek açıklama metninin düzenlenip düzenlenemeyeceğini gösteren bir bayrak alır veya ayarlar.
2726. Başka bir geçerli InstanceHandle örneğin bayat olmayan bir kopyasının zaten yüklenmiş olduğunu göstermek için örnek üzerinde bir kilit tuttuğundan, bir InstancePersistenceCommand'in yürütülmesi kesildi. Örneğin yüklenen kopyası ve ilişkili InstanceHandle'ı kullanılmalı veya kaldırılmalıdır.
2727. İstemci veya sunucu olarak bir kez kimlik doğrulaması denendikten sonra, ek kimlik doğrulaması girişimlerinin aynı istemci veya sunucu rolünü kullanması gerekir.
2728. 'X' yönlendirme işleyicisi GetHttpHandler() yönteminde IHttpHandler döndürmedi.
2729. Arka plan gradyan stilini alır veya ayarlar.
2730. 'X' yönergesine atanan 'Nesne Adı' nesnesinin, henüz tanımlanmamış durumdaki 'Y' adlandırılmış nesnesine veya nesnelerine başvuru olan özellikleri var. Nesne oluşturma yönergelerinin içinde, ileri başvurular veya ileri başvuru içeren nesnelere yapılan başvurular desteklenmez.
2731. İşleme hatası.
2732. 'X' özniteliği sayfadaki 'Y' yönergesi tarafından desteklenmiyor.
2733. Handler'ı olmayan etkinlik temsilcisine 'X' etkinliği tarafından başvurulamaz, çünkü ikincisi 'Y' etkinliğinin uygulamasında yok. Bir etkinlik temsilcisine yalnızca söz konusu etkinlik temsilcisini bir alt öğe veya alma öğesi olarak belirten bir etkinliğin uygulaması tarafından başvurulabilir. Handler'ı olmayan etkinlik temsilcisinin bildirimi 'Z' etkinliği tarafından yapılmış.
2734. 'Tür Adı' türünün 'Üye' üyesi üretilen fabrika yöntemi ile çelişiyor.
2735.

Sunucu isteği işlerken bir hatayla karşılaştı. Hizmete yönelik geçerli istekler oluşturmak için lütfen hizmetin yardım sayfasına bakın.


2736. GridView'da yeni bir satır seçildiğinde, yeni satır seçiminden önce harekete geçirilir.
2737. Tıklatıldığında düğümü genişleten görüntünün biçim dizesi araç ipucu.
2738. Ses API'si yalnızca PCM .wav dosyalarının çalınmasını destekler.
2739. Bileşen içeriğinde geri alma işlemi özel durum oluşturdu
2740. Üst öğe arabirime ayarlanamaz.
2741. ActiveViewIndex 'X' olarak ayarlanıyor. 'Y' View denetimlerinin geçerli sayısından küçük olmalıdır. Dinamik olarak eklenen görünümlerde, bunların Page_PreInit olayından önce veya olayın içinde eklendiğinden emin olun.
2742. 'Tür Adı' türü bilinmeyen kenarlık.
2743. Derleme COM'dan alındığından tür kitaplığının kaydı silinmedi
2744. Modül Ayarları Düzenle/Ekle
2745. Denk olmadıklarından, ancak sorgu dizesi için denk yollara ve aynı genel hazır bilgi değerlerine sahip oldukları için birbirinden ayrılamayacaklarından, UriTemplateTable 'X' ve 'Y' öğesini desteklemez. Daha fazla ayrıntı için UriTemplateTable belgelerine bakın.
2746. Uyumlu sağlayıcı yok
2747. GridView'da bir sütun sıralandığında, sıralama tamamlandıktan sonra harekete geçirilir.
2748. Adı benzersiz olmayan NamedPermissionSet eklenmeye çalışıldı.
2749. OwnerType 'Tür Adı' için RoutedEvent Name 'X' zaten kullanıldı.
2750. Bu bir olay işleyicisi olduğundan 'X' filtresi 'Öznitelik' özniteliğine uygulanamıyor.
2751. Dağıtıcı, 'Tür Adı' türünde bir ClientMessageInspector üzerinde 'AfterReceiveReply' çağırdı.
2752. 'Özellik Adı' meta özelliği 'Tür Adı' etkinlik türünde yok.
2753. Yeni bellek eşlemeli dosyalar oluşturulurken FileMode.Append kullanılmasına izin verilmez. Bunun yerine, belirtilen bölgede yalnızca yazma erişimi olduğundan emin olmak için MemoryMappedFileView kullanın.
2754. EndBuild çağrılmasına rağmen varolan teslimler henüz tamamlanmadığı için işlem tamamlanamıyor.
2755. Windows uygulaması oluşturur
2756. EditorAttribute için (string, string) Oluşturucusu eksik
2757. Belirtilen Özellik Adı gezinme özelliği bulunamadı.
2758. 'X' adlı Gösterge Sütunu zaten koleksiyonda mevcut.
2759. Çok fazla sayıda bayt. Sonuç karakter sayısı tamsayı olarak döndürülebilenden daha fazla.
2760.
2761. Uygulama etki alanları numaralandırılırken hata oluştu.
2762. HTTP.SYS genişletilmiş korumayı desteklemiyor. Lütfen en son HTTP.SYS güncelleştirmesini yükleyin.
2763. Devre dışı bırakılmış kılavuz veya işaret bayrağı.
2764. Metin biçimlendirme altyapısı hata nedeniyle bir metin satırını biçimlendiremiyor: 'X'.
2765. AsyncFlowControl nesneleri yalnızca akışı bastırılmış İçerikte akışı geri yüklemek için kullanılabilir.
2766. Web Bölümlerinin Bölge içinde nasıl yerleştirildiğini belirtir.
2767. Sağlanan tür Enum olmalıdır.
2768. Belirtilen Kategoride 'X' sayacı yok.
2769. TrackRecord = WorkflowInstanceTerminatedRecord, InstanceID = X, RecordNumber = Y, EventTime = Z, ActivityDefinitionId = A, Reason = B, Annotations = C, ProfileName = D
2770. Şerit veya çizgi başlangıç konumu uzaklığı. Tek bir çizgi/şerit çiziliyorsa, mutlak koordinatı belirtir. Çizgiler/şeritler serisi için, min değerden uzaklığı ayarlar.
2771. Hedef Bölgeyi seçmeyi sağlayan açılır listenin yanında gösterilen metin.
2772. Derlemelere aşağıdaki yuvalar için &erişim ver:
2773. Menünün dinamik bölümünde seçili öğeye uygulanan stil.
2774. Bir Dönem sağlanmadı.
2775. SQL Önbellek Bağımlılıkları 'X' veri kaynağı tarafından desteklenmiyor. Bu denetim SqlDataSource'tan türetildiyse ve kendi önbellek uygulaması varsa, SaveDataToCache() yöntemini de geçersiz kılmalıdır.
2776. X kanalı korunamıyor. Lütfen ISecurableChannel uygulayan bir kanal kullanmayı düşünün
2777. WorkflowInstance X kilidi açıldığından işlem gerçekleştirilemedi.
2778. Varolan önbellek girdisi istek Yöntemi = Yöntem adı temelinde kaldırıldı.
2779. Yeni Hesabınız için Kaydolun
2780. Kimlik doğrulaması sırasında güvenlik gereksinimi karşılanmadı. Gereken: X, üzerinde anlaşılan: Y.
2781. Örnek anahtarı bir örnekle ilişkilendirilmediğinden, bir InstancePersistenceCommand'in yürütülmesi kesildi. Bu durum, örnek veya anahtar temizlendiğinden veya anahtar geçersiz olduğundan oluşabilir. Oluşturulduğu ileti yanlış zamanda gönderildiğinden veya yanlış bağıntı verileri içerdiğinden, anahtar geçersiz olabilir.
2782. 'Dosya' özelliği ConfigSource özelliğiyle kullanılamaz.
2783. XC1022: Tanınmayan dil: 'X'.
2784. CompensableActivity 'X' 'Y' durumunda.
2785. Uzak yapılandırma hatalı: ApplicationName özelliği eksik.
2786. Paylaşılan Görünümü Göster
2787. Norveççe (Nynorsk)
2788. Önbellekten Kısmi Yanıt (206) sunuluyor, Content-Range:X.
2789. Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. Aynı instanceOwnerId değeriyle ancak farklı lockToken değerleriyle, BindInstanceOwner'ı iki kez çağırdı. Tek bir örnek sahibi için her zaman aynı lockToken'ı kullanan bir kalıcılık sağlayıcısını kullanın.
2790. 'X' arabellek modu bulunamadı.
2791. Verilen anahtar sözlükte yoktu.
2792. Türü dönüştürülmüş bir örnekte özelliklerin ayarlanmasına izin verilmez. Özellik = 'Özellik Adı'
2793. Pozitif bir değer olmalı.
2794. Kök düğüm sağlayıcılardan kaldırılamıyor; bunun yerine RemoveProvider(string providerName) kullanın.
2795. Alan üzerinde hem Get hem de Set belirtilemez.
2796. Kalıcı olmadan önce ApplicationTrust'ın uygulama kimliği olması gerekir.
2797. RSA kullanarak doğrudan Şifreleme ve şifre çözme bu platformda kullanılamaz.
2798. WebPart kendi kendiyle bağlantı kuramaz.
2799. Laponca, Kuzey (İsveç)
2800. 'Öznitelik' özniteliği yalnızca bir kez belirtilebilir.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions