English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

5301. Yönlendirmeden tablo belirlenemiyor. İstek yönlendirmeye gitmedi veya yönlendirme ASP.NET Dinamik Veriler'i destekleyecek şekilde yapılandırılmadı.
5302. InitialLeaseTime özelliği yalnızca ilk kullanım ilk durumunda ayarlanabilir. Durum: 'X'.
5303. Bir CompensableActivity bir TransactionScope etkinliğinin içinde yer alamaz.
5304. Paket boyutu SSL Şifreleme/Şifre Çözme işlemleri için çok büyük
5305. 'X' alanı bulunamadı.
5306. SpecifiedParameterSet özelliğine ancak Parse başarıyla çağrıldıktan sonra erişilebilir.
5307. Sıfırdan küçük olduğu için 'X' değerli KeyTime oluşturulamaz.
5308. Ortam değişkenlerini kullanabilmek için Process nesnesinin UseShellExecute özelliği false olarak ayarlanmalıdır.
5309. 'X' işleyicisi için alt isteği yürütme hatası.
5310. Satır üstbilgisi olan sütuna karşılık gelen veri kaynağı alanı.
5311. URI Y içinde 'X' eksik.
5312. 'X', 'Y' bağımsız değişkenlerini alan bir oluşturucu içermiyor
5313. LoadProperty için seçici ifade, özellik için MemberAccess olmalıdır.
5314. PrepareInfo arabelleği.
5315. X parametresi geçerli değil. Buna karşılık gelen Begin zaman uyumsuz çağrısından döndürülen nesneyi kullanın.
5316. Birden çok içerik uygulandı: X
5317. Onlu bayt dizisi oluşturucu, geçerli onlu baytlardan oluşan dört uzunluğunda bir dizi gerektirir.
5318. Nokta başına Y değeri sayısının 0'dan büyük olması gerekir.
5319. Mohavk dili (Mohavk)
5320. Uzak ana bilgisayar bağlantıyı kapattı. Hata kodu: 0xX.
5321. Neden: Sağlanan görünüm durumu bütünlük denetiminde başarısız oldu.
5322. AsyncFlowControl'un oluşturulduğu iş parçacığında kullanılması gerekir.
5323. X üyesi türetilmiş bir sınıf tarafından geçersiz kılınmalıdır.
5324. İsteğin içeriği zaten okunduğundan, Request.BufferlessInputStream kullanılamıyor.
5325. X veya Y belirtilmelidir.
5326. 'X' öğesi bir veya daha fazla geçersiz değer içeriyor.
5327. Veri değişiminde akış denetimi için el sıkışma protokolü; Hiçbiri olabilir.
5328. İstenen koleksiyon (X), bu sağlayıcı sürümü tarafından desteklenmiyor.
5329. Bağımsız değişkenin türü bu ArgumentReference'ın veya ArgumentValue'nun türüyle uyumlu olmalıdır. 'X' bağımsız değişkeni Tür Adı türünde ve beklenen tür Y.
5330. Olay yönlendirme oluşturmadan veya işleyicileri çağırmadan önce RoutedEventArgs içinde Source ayarlanmalıdır.
5331. Çalışma zamanının bu sürümünde her dinamik derlemede yalnızca bir dinamik modül bulunabilir.
5332. Serbest bellek (X bayt) toplam belleğin %Y kadarından az olduğundan, bellek kapıları denetimi başarısız oldu. Sonuç olarak, hizmet gelen istekler için kullanılamayacak. Bu sorunu çözmek için, makinenin üzerindeki yükü azaltın veya serviceHostingEnvironment yapılandırma öğesinde minFreeMemoryPercentageToActivateService değerini ayarlayın.
5333. {0:x} simgesi {1} modülünün kapsamında geçerli bir FieldInfo simgesi değil.
5334. True olarak ayarlanırsa, TreeView istek üzerine, doğrudan istemciden hizmet çağırarak (TreeView.PopulateNodesFromClient ayarlandıysa) veya sunucuya geri gönderme sağlayarak, TreeNodeBinding nesnesi tarafından temsil edilen hiyerarşi düzeyinde verileri doldurur (düğüm genişletildiğinde). False olarak ayarlanırsa, TreeView düğüm verilerinin tümünü, TreeView'u içeren sayfa ilk kez istendiğinde bir kerede doldurur.
5335. TypedReferences basit öğeler olarak yeniden tanımlanamaz.
5336. WebPartManager'ın Bağlantılar koleksiyonu salt okunur.
5337. Olay ayrıntı kodu: X
5338. ObjectMarkupInfo türünün beklenen değeri.
5339. Öğenin XML'si ayrıştırılırken bir hatayla karşılaşıldı. Daha fazla ayrıntı için iç özel duruma bakın.
5340. MSBUILD : hata MSB1023: Yanıt dosyası okunamıyor. X
5341. Temel Kategori Düzenleyicileri
5342. Seri hale getirilebilir olmayan (Save/Load/Reset) özelliklerin virgülle ayrılmış listesi.
5343. DetailsView'un modu değiştirilmeden önce harekete geçirilir.
5344. 'X' url'si kök öğe türü 'Tür Adı' olan XAML belgesini barındırıyor. Bu url'ye yapılan tüm isteklere hizmet vermek için HTTP işleyici türü 'Tür Adı' seçildi.
5345. Dosya sistemi değişiklik bildirimlerini izler ve dizin veya dosya değişiklikleri olduğunda olaylar oluşturur.
5346.
5347. İşleyici iliştirilmemiş.
5348. Örnek string özelliği
5349. Çok fazla meta veri değiştiği için teslim etme başarısız oldu.
5350. Varolan bir önbellek girdisinin atılması gerekir.
5351. ExpandoObject içinde 'X' ile eşleşen birden fazla anahtar bulundu.
5352. CultureInfo null olamaz.
5353. MSB3257: "X" birincil başvurusu çözümlenemedi, çünkü şu anki hedef çerçevede bulunandan daha yüksek "Y" sürümüne sahip. Şu anki hedef çerçevede bulunan sürüm "Z".
5354. 'X' parametresi datasvcmap dosyasında birden fazla kez belirtildi. Lütfen parametrenin yalnızca bir kez belirtildiğinden emin olun.
5355. 0.0.0.0 IPv4 adresi ve ::0 IPv6 adresi belirtilmemiş adreslerdir ve bunlar hedef adres olarak kullanılamaz.
5356. Kod grubu etkiketleri uygun biçimde üretilemiyor.
5357. 'Öznitelik' özniteliğinin 'X' değeri geçerli bir negatif olmayan tamsayı değil.
5358. LinkedList boş.
5359. SQL Server'da ASP.NET sürüm 2.0 Oturum Durumu yüklü olmadığından SQL Server kullanılamadı. Lütfen ASP.NET Oturum Durumu SQL Server sürüm 2.0'ı veya daha yenisini yükleyin.
5360. IObjectReference arabirimi uygulaması, IObjectReference uygulayan diğer nesnelere çok fazla iç içe başvuru döndürüyor.
5361. Parametreleri güncelleştir
5362. Sağlanan parola-sorusu geçersiz. Varolan sağlayıcı yapılandırmasının geçerli bir parola sorusu ve yanıtı gerektirdiğine dikkat edin. Sonuç olarak, soru ve yanıt parametrelerini kabul eden bir CreateUser tekrar yüklemesi de kullanılmalıdır.
5363. İşlem başarısız oldu: Yabancı anahtar özelliklerinden bir veya birkaçı null olamayan türde olduğundan ilişki değiştirilemedi. Bir ilişkide değişiklik yapıldığında, ilgili yabancı anahtar özelliği bir null değere ayarlanır. Yabancı anahtar null değerleri desteklemiyorsa, yeni bir ilişki tanımlanmalıdır, yabancı anahtar özelliğine null olmayan başka bir değer atanmalıdır veya ilgili olmayan nesne silinmelidir.
5364. Otomatik güncelleştirmeleri etkinleştir
5365. Bu kapsamda 'X' adlı bir özellik zaten tanımlanmış. Şu anki özelliği değiştirmek için, önce bunu kaldırın ve sonra yeni özelliği ekleyin.
5366. ParameterInfo nesnesi geçerli değil.
5367. 'X' bir koleksiyon türüdür ve IEnumerable ('Y') gerçekleştirmeyen bir arabirim türüne atandığında serileştirilemez.
5368. 'Y' üzerinde 'X' müşteri bağlantı noktası yok.
5369. Pasta/Halka grafik türü - 'CollectedThreshold' özel özniteliğinin geçersiz biçimi.
5370. Olay arabelleği kapasitesi aşıldığından, son bildirimin gönderildiği saat olan Z itibarıyla Y olay atıldı. (Uyarı kimliği: X)
5371. Oluşturucu çağrısı ilerlerken proxy çağrılmaya çalışılıyor.
5372. Etki alanının kimliği belirlenemedi.
5373. Belirtilmişse, oluşturulan derleme tam olarak imzalanmaz.
5374. Kayıt Defteri'ndeki günlük ayrıntı düzeyi X olarak ayarlandı.
5375. Maksimum yeniden deneme sayısına ulaşıldığından bir SQL komutunun yeniden denenmesinden vazgeçiliyor.
5376. 'Özellik Adı' özelliğinin değeri 'Tür Adı' türünde olmalıdır.
5377. Bir bağımsız değişken WorkflowElement'ın özelliklerinden biri olmalıdır.
5378. 'X' serisi 'Y' adlı var olmayan göstergeyi kullanıyor. Legend özellik değerini Default olarak ayarlayın.
5379. 'Üye' üyesi zaten yazılmıştı.
5380. Sağlanan IWebProxy'nin URI düzeni geçersiz 'X' değerini içeriyor. Yalnızca 'http' desteklenir.
5381. Belirtilen yöntem dinamik veya genel olamaz ve genel tür tanımında bildirilmesi gerekir.
5382. Derlenecek uygulamanın fiziksel yolu. -p yoksa, IIS metatabanı uygulamayı bulmak için kullanılır. Bu anahtar, -v anahtarıyla birleştirilmelidir.
5383. İstek Zaman Aşımı
5384. Sunucuyla bağlantı kurulurken ağ ile ilgili veya örneğe özel bir hata oluştu. Sunucu bulunamadı veya sunucuya erişilemiyor. Örnek adının doğru olduğunu ve SQL Server'ın uzak bağlantılara izin verdiğini doğrulayın.
5385. Dış görünüm kenarlık stili.
5386. Bu yönergede 'Y' özniteliği bulunduğunda 'X' özniteliği desteklenmez.
5387. Önbellek girdisi Vary üstbilgisi '*' içeriyor.
5388. Y. satırda, Z konumundaki 'X' başlangıç etiketi 'A' bitiş etiketiyle eşleşmiyor.
5389. Type parametresi bir ResourceSet alt sınıfına başvurmalıdır.
5390. Desteklenmeyen TextAttribute.
5391. Alıcı sertifikası belirtilmedi.
5392. 'X' adına sahip bir değişken, RuntimeArgument veya DelegateArgument zaten var. Bir ortam kapsamında adlar benzersiz olmalıdır.
5393. 'X' koleksiyonu boş.
5394. Veri noktası yazı tipi.
5395. Genel tür parametresi geçersizdi
5396. İstatistiksel Çözümlemeler - Bir veri noktasından fazlasına gerekiyor.
5397. Bu platformda URL yürütme desteklenmiyor.
5398. Sağlanan kimlik doğrulama modülü kaydettirilmemiş.
5399. 'this' türünün kendisi bir arabirim olamaz.
5400. DataTable seri hale getirilemiyor. Bir veya daha fazla DataColumn ifadesinde kullanılan bir DataTable, geçerli DataTable'ın alt öğesi değil.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions