English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

3301. Ayarlama erişimcisine erişilemediğinden 'X.Y' özelliği veya dizin oluşturucusu bu bağlamda kullanılamaz.
3302. Ağaç düğümünün seçme durumu.
3303. Assam dili (Hindistan)
3304. Müşteriye yeni bir bağlantı oluştururken başlık.
3305. Değiştirilen bölü işareti geçerli koleksiyonda yok.
3306. Veri Noktasının Eksen Etiketi
3307. Yanıt için önbellek bağımlılıkları önceden belirlenmişti ve değiştirilemez.
3308. Bir Yönlendirme Hizmeti istek yanıt iletisi tamamlanıyor.
3309. Bu koleksiyon belirtilen değeri destek değerine dönüştüremiyor.
3310. Etiket metin biçimi.
3311. Y Değerlerinin Ortalaması
3312. X kategorisi yok.
3313. LocalDataStoreSlot depolama birimi serbest bırakıldı.
3314. Kaynak ve hedef yolu özdeş köklere sahip olmalıdır. Taşıma birimler arasında çalışmaz.
3315. 'X'.'Y' Ayarlanmamış olan 'X'.Y' değerine bağımlı.
3316. 'Tür Adı' bir değer türü olduğundan, TryExpression'ın bu tür üzerindeki bir üyeye erişilirken alt ifade olarak kullanılması desteklenmiyor. Ağacı, TryExpression bu ifadenin içinde yer almayacak şekilde oluşturun.
3317. WithCancellation işleci sorguda en çok bir defa kullanılabilir.
3318. Seçili sağlayıcıyı kaldır.
3319. XPathBinder.Select ancak XmlNodes içeren veri kaynaklarıyla kullanılabilir.
3320. İş akışı için yalnızca long.MaxValue iç yer işaretleri oluşturulabilir.
3321. tarih seçici
3322. Kayıtlı öneklerden hiçbir hizmet adı belirlenemedi. Kendilerinden varsayılan hizmet adları türetilebilecek önekler ekleyin ya da açıkça bir hizmet adları listesi içeren bir ExtendedProtectionPolicy nesnesi belirtin.
3323. 'X' adlı bir gösterge zaten var olduğundan, grafik göstergesi eklenemez.
3324. Belirtilen bağlantı dizesi geçerli bir LDAP adspath değerini temsil etmiyor.
3325. Web Bölümü kapatıldıktan sonra oluşturuldu.
3326. Varolmayan bir alana erişme girişiminde bulunuldu.
3327. Otomatik olarak OracleCommands oluşturmaya yönelik DataAdapter
3328. 'Tür Adı' türündeki denetim tema oluşturmayı desteklemez.
3329. Statik olmayan yöntem, hedef gerektirir.
3330. Bu akışta zaman aşımları desteklenmiyor.
3331. VirtualPathProvider'ın döndürdüğü X nesnesinin VirtualPath değeri beklenen 'Z' yerine 'Y' olarak ayarlanmıştı.
3332. Şu anda bir işlemin isteklerini karşılamak için kullanılabilir bellek yetersiz, büyük olasılıkla sanal adres alanı parçalanması nedeniyle. Lütfen daha sonra yeniden deneyin.
3333. Geçersiz URI: Yetkili/Ana Bilgisayar ayrıştırılamadı.
3334. Ek açıklamanın serbest çizim stili kullanılarak yerleştirilip yerleştirilmeyeceğini belirleyen bir bayrak alır veya ayarlar.
3335. Yanlış Rotation parametresi. Yalnızca Rotate0, Rotate90, Rotate180 ve Rotate270 desteklenir.
3336. Önbellek Age = X, Önbellek MaxAge = Y.
3337. Performans nedeniyle girdi ayrıntıları (X tane) günlüğe yazılmadı.
3338. DisplayName: 'Y', InstanceId: 'Z' olan 'X' Activity'si için bir BookmarkWorkItem'ın yürütülmesine başlanıyor. BookmarkName: A, BookmarkScope: B.
3339. Bu sayfada bu bitiş noktasındaki hizmet işlemleri açıklanmaktadır.
3340. Sağlayıcı bildiriminde listelenen NiladicFunction='true' öznitelikli işlevler parametre bildirimlerine sahip olamaz.
3341. Bölgeyi kapatır
3342. Pasta/Halka grafik türü - 'CollectedThreshold' özel özniteliği yüzde olarak ifade edilir. Değer 0-100 aralığında olmalıdır.
3343. Tablo satırı için tablo bölümü.
3344. Nesne Grafiği null olamaz.
3345. 'X' özel oturum durumu depo sağlayıcısı adı geçersiz.
3346. Parametrenin 'X' Offset değeri geçersiz. Değer, sıfıra eşit veya daha büyük olmalı.
3347. 'Sözleşme Adı' sözleşmesinde Name='X' olan OperationDescription WorkflowService'dan çıkarsandı. IsOneWay=Y.
3348. Dizilerdeki genel arabirimlerin arabirim eşlemeleri alınamıyor.
3349. ISessionStateStore tarafından döndürülen SessionStateStoreData Öğeler için null değer içeriyor.
3350. Bu alanın içinde üstbilgiye uygulanacak stil.
3351. RenameTo dosya adı null veya boş olamaz.
3352. X değiştirilme zamanı Y.
3353. XAML Düğüm Akışı: EndMember, StartObject ve StartMember öğelerini izlemelidir.
3354. DiscoveryClientBindingElement, Binding'in BindingElementCollection'ı içinde var. Lütfen DynamicEndpoint içindeki Binding'in DiscoveryClientBindingElement içermemesini sağlayın.
3355. Veri hizmetinin MaxProtocolVersion özelliği DataServiceProtocolVersion.V1 olarak ayarlandığında sunucuda sayfalama kullanılamaz.
3356. 'Özellik Adı' Profile özelliği anonim kullanıcıların veri depolamasına izin veriyor. Bunun için, AnonymousIdentification özelliğinin etkinleştirilmesi gerekir.
3357. Bu nesne için uzak hizmet bilgisi bulunamadı.
3358. RangeFromChild yöntemi bu uygulamada desteklenmiyor.
3359. 'X' veri kaynağında DataSourceMode özelliği için SqlDataSourceMode geçersiz.
3360. Belirtilen tür null olabilen bir tür değil.
3361. Sunucunun SSPI Negotiation modülü için AuthenticationType ve ServicePrincipalName null olarak belirlenemez.
3362. DaylightTransitionStart özelliği DaylightTransitionEnd özelliğine eşit olmamalıdır.
3363. İşlenmemiş bir özel durum oluştu.
3364. MSB3696: 'X' öğelerinden biri 'Y' tarafından istendi, ancak hiçbiri yoktu.
3365. Bir koleksiyondaki öğenin değeri temizlenemez.
3366. Uygulama Yapılandırma Ayarları: X
3367. Sütunun içinde yer alan düğmenin türü.
3368. Desteklenmeyen aralık türü: Tür Adı
3369. Konumu akışın başlangıcından öncesine taşıma girişiminde bulunuldu.
3370. 'X' Onay etkinliği yalnızca iş akışı içinde bir CompensableActivity zaten yürütülmüşse kullanılabilir.
3371. LinkedList düğümü geçerli LinkedList'e ait değil.
3372. Görüntü biçimi tanınmıyor.
3373. Web.config dosyasının öğesindeki 'X' özniteliği yalnızca .NET Framework'ün 4.0 veya daha sonraki bir sürümü hedeflendiğinde kullanılabilir (örneğin, 'X="4.0">'). Bu Web uygulamasını .NET Framework'ün 4.0'dan önceki bir sürümü için derliyorsanız, Web.config dosyasının öğesinden 'X' özniteliğini kaldırın.
3374. 'X' için geçersiz ObjRef sağlandı.
3375. 'Tür Adı' türündeki 'Özellik Adı' ad özelliği System.String türünde olmalıdır.
3376.
3377. En küçük ve en büyük değerler ayarlanmalıdır.
3378. CR'nin ardından LF gelmelidir
3379. WebPartTransformerAttribute okuma hatası: 'Öznitelik'
3380. Parametre sayısı uyuşmazlığı.
3381. Koleksiyon eklemeler için tamamlandı olarak işaretlenmiş.
3382. ControlState Boyutu
3383. 'Tür Adı' türünde tanınmış nesne oluşturma girişimi. Tanınmış nesneler MarshalByRefObject sınıfından türetilmelidir.
3384. Uzak Erişim Yapılandırmasını Etkinleştir
3385. S&ağlayıcıları Yönet...
3386. DisplayName: 'Y', InstanceId: 'Z' olan 'X' Activity'si için bir FaultWorkItem zamanlandı. Özel durum DisplayName: 'B', InstanceId: 'C' olan 'A' Activity'sinden yayıldı.
3387. Yanlış dize biçimi. Dikdörtgenin X, Y, Width ve Height değerlerinin belirtilmesi gerekiyor. Örneğin, '0,0,100,100'.
3388. Dosya bulunamadı
3389. 'X' karakteri ile eşleşen bir tırnak karakteri bulunamıyor.
3390. Bu sayfa için durum bilgileri geçersiz; bilgiler bozuk olabilir.
3391. Öznitelik türü='Tür Adı' yazıldıktan sonra metin yazılmaya çalışıldı. Metin yalnızca type='number', type='boolean' veya type='string' özniteliklerinden sonra yazılabilir.
3392. InstancePersistenceCommand'in yürütülmesi bir anahtar çarpışması nedeniyle kesildi. Değeri 'Y' olan örnek anahtarı 'X' örneğiyle ilişkilendirilemedi, çünkü zaten farklı bir örnekle ('Z') ilişkilendirilmiş.
3393. MSDTC İşlem Yöneticisi kullanılamıyor.
3394. Belirtilen diziler aynı sayıda boyuta sahip olmalıdır.
3395. İşlenmemiş bir güvenlik özel durumu oluştu.
3396. Anahtar null olamaz.
3397. Denetim karakteri eksik.
3398. 'X' kimliği önceden belirtildi ve benzersiz olmalıdır.
3399. Varolan müşteri bağlantılarının listesini açıklayan metin.
3400. 'X' Dengeleme etkinliği yalnızca iş akışı içinde bir CompensableActivity zaten yürütülmüşse kullanılabilir.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions