English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

3401. 'X' kültürünün kaydı silinirken bir sorunla karşılaşıldı. Dosya kullanılıyor olabilir veya uygun izniniz olmayabilir.
3402. Başlık için gösterilecek metin.
3403. IsReference ayarı 'X' olduğundan, 'Tür Adı' türü JSON'a serileştirilemiyor. Başvuruları göstermek için standartlaştırılmış biçim olmadığından, JSON biçimi başvuruları desteklemiyor. Serileştirmeyi etkinleştirmek için, türde veya türün uygun bir üst sınıfında IsReference ayarını devre dışı bırakın.
3404. İçindeki bölümlerin başlık çubukları için stil.
3405. 'Yöntem adı' yöntemi bulunamadı.
3406. Kuzey Sesotho dili
3407. SSE Örneği yeniden yönlendirmesi, yerel olmayan kullanıcı örnekleri için desteklenmiyor.
3408. Nesne Int64 türünde olmalıdır.
3409. Görüntü eşleminin geri göndermeye veya gezgin davranışına neden olup olmayacağını belirtir.
3410. Uygulamada kapsam bulunamadı.
3411. Fazla yük gruplarının hiçbirinin gerekli/isteğe bağlı bağımsız değişkenlerinin tümü yapılandırılmamış.
3412. Tanınmayan 'Öznitelik' özniteliği.
3413. 'X' girdilerinde, 'typeName, assemblyName' biçiminde bir 'Y' özniteliği bulunmalıdır.
3414. CheckConditionalUpdate(), HTTP yöntemi 'Yöntem adı' ile kullanılamaz. CheckConditionalUpdate() ile yalnızca HTTP yöntemleri PUT, POST ve DELETE geçerlidir.
3415. Bu girdinin ileti metni
3416. MSB3681: "File Name" kaynak dosyası bir dizin. "Taşıma" görevi dizinleri taşımayı desteklemiyor.
3417. 'Tür Adı' standart bitiş noktası türünün 'Tür Adı' türünde bir bağlaması yok. Bitiş noktası doğru bağlamayla başlatılmış ve kaldırılmaması ve değiştirilmemesi gerekir.
3418. Verilen tür kitaplığı kaydettirilirken hata oluştu:
3419. Aynı ServiceContractName ve OperationName 'X' değerine sahip iki Receive nesnesi farklı IsOneWay değerlerine sahip.
3420. İkinci satırdaki etiketler için işaretler tanımlar. Büyük onay işareti çizgi stili, çizim için kullanılır.
3421. 'X' ifadesi geçersiz.İfadeler <%$ önek:değer %> sözdizimini kullanır.
3422. İmza türü dizisi bazı geçersiz türler içeriyor (örn. null, void)
3423. Onay işaretleri ve kılavuz çizgileri özellikleri ve yöntemleri.
3424. X Veri Üyesi
3425. "Tür Adı" türündeki ifade serisi hale getirilemiyor.
3426. Eksen segmentinin aralık boyutu.
3427. Simge dosyaları
3428. Formül bir dizi girdi verisi istiyor.
3429. Automation Peer API için yinelemeli çağrı geçerli değil.
3430. X EDMX dosyasının çıktısı başarıyla temizlendi.
3431. Kullanıcı oluşturmak için güvenlik sorusu ve yanıtının gerekip gerekmediğini belirler.
3432. Bellekteki İş Akışları
3433. Değer OracleType için geçerli değil: Tür Adı.
3434. Bir sonrakinde beni anımsa.
3435. Hızlı Nokta - Bilinmeyen işaret stili belirtildi.
3436. ReflectionOnlyGetType aracılığıyla yüklenen tür üzerindeki bir alanda değer ayarlanamaz veya değeri alınamaz.
3437. File Name derleyici yürütülebilir dosyası bulunamadı.
3438. 'X' PixelFormat bu işlem için desteklenmiyor.
3439. X geçersiz bir kültür tanımlayıcısı.
3440. IPv6 yüklü değil.
3441. SSPI çağrısı başarısız oldu, iç özel duruma bakın.
3442. Başlık metni yazı tipi.
3443. 'X' FunctionImport'un 'Tür Adı' ReturnType'ındaki 'Özellik Adı' özelliği zaten tanımlı.
3444. İleti Sırası İzni sınırsız.
3445. Sağlanan X örnek kilidi kurtarma süresi, Y olan izin verilen en kısa süreden daha kısa.
3446. X yöntemi IIS tümleşik ardışık düzen modu tarafından desteklenmiyor.
3447. Üyelik sağlayıcılarını yönet...
3448. Veri çakışmalarının nasıl çözüleceğini belirtir.
3449. Verilen kültür için geçerli bir takvim değil.
3450. İşlem geçersiz bir duruma neden oldu.
3451. Doğru olduğunda, sunucunun yüklü bir sertifikası varsa, istemci ile sunucu arasında gönderilen tüm veriler için SQL Server tarafından SSL şifrelemesi kullanılır.
3452. Belirtilen (X) Uri'si geçersiz. ListenUriMode.Unique kullanırken, kanal yöneticisi sizin için bir bağlantı noktası seçeceğinden bağlantı noktası belirtmeyin.
3453. Gösterge öğelerinin sırasını etkilemeden seri sırasını ters çevirmek için bu özelliği kullanın.
3454. $select sorgu seçeneği istenen kaynağa uygulanamıyor.
3455. Üye okunabilir olmadığından 'Özellik Adı' özelliğinin değeri alınamıyor. Özelliğin erişilebilir bir alıcısı olmalıdır.
3456. Durum, nesnenin serisini kaldırmak için yeterli değil. Eksik alan 'X'. Daha fazla bilgi gerekli.
3457. Boyutu hatalı olduğundan bu arabellek, arabellek yöneticisine geri döndürülemiyor.
3458. ApplicationId, ad olarak boş bir dizeye sahip olamaz.
3459. 'File Name' dosyası salt okunur olarak işaretlendi.
3460. XC1025: Yanlış Xaml ile Karşılaşıldı. 'Üye' üyesi iliştirilebilir değil, bu nedenle yalnızca 'X' türünden atanabilen türler üzerinde ayarlanabilir
3461. WMI olay sağlayıcısını başlatılamıyor. Hata kodu: X.
3462. Akışta devam eden zaman uyumsuz okuma işlemi yok.
3463. Bilgisayar adı alınamadı.
3464. Pasta Grafik Nesnesi – Etiketler Radyal çizgisi boyutu 0-3 arasında olmalıdır. Varsayılan değer 1'dir.
3465. 'X' akışındaki tür kodu geçerli değil.
3466. 'Tür Adı' türünde 'X' adlı eklenebilir bir özellik bulunamadı.
3467. connectionString ve connectionStringName özellikleri birlikte belirtilemez.
3468. Geri gönderme olayının değeri.
3469. Önbellek istek Yöntemi = Yöntem adı temelinde güncelleştirilmedi.
3470. 'X', 'Yöntem adı' InvokeMethod'a sağlanan parametre türleri, genel tür bağımsız değişkenleri ve genel tür kısıtlamalarıyla eşleşen 'Z' adlı ortak bir Y yöntemine sahip değil.
3471. 'X' için normalleştirici oluşturulamıyor.
3472. Geçersiz numaralama değeri: X.
3473. Menünün tablolarla veya sıralanmamış listelerle işlenip işlenmeyeceği.
3474. AssemblyName null olamaz.
3475. Yerel bilgisayarda 'X' saat dilimi kimliği bulundu, ancak kayıt defteri bilgileri bozulmuş.
3476. Askıya Alınan İş Akışları
3477. 'Y' yoluna erişim için kullanılan X HTTP fiiline izin verilmez.
3478. İşlem RowChanging olayında desteklenmiyor.
3479. X parametresi Tür Adı türünde olduğundan Tür Adı türüyle alınamaz.
3480. SmartLabels özellikleri. Veri noktası etiketlerinin etkinleştirilmiş akıllı etiketlere de sahip olması gerektiğini unutmayın.
3481. Paket verileri açılamadı.
3482. Bağlantı bölgesi varolan bağlantıları görüntülediğinde yönerge metni.
3483. Bu kaynak için iletiyi tanımlayan numara.
3484. 'members' ve 'data' parametreleri aynı uzunlukta olmalıdır.
3485. Geçersiz ifade, RouteUrlExpressionBuilder şu biçime sahip bir dize bekliyor: RouteName=yol,Key1=Değer1,Key2=Değer2.
3486. Aynı parametrelere sahip 'Function Name' satır içi işlevi zaten var. İşlev aşırı yüklemelerinin belirsiz olmadığından emin olun.
3487. Bu düğümün yapılandırma dosyasında tanımlanan özel hataları (HTTP Durumu kodu ve yeniden yönlendirilen hata sayfası) listeler.
3488. Invoke aracılığıyla etkinleştirme çağrısının dönüş türü hatalı: IConstructionReturnMessage türünde olmalı.
3489. ContractTypeName boş bir 'Name' sahibi olamaz. ContractTypeName için bir 'Name' ve isteğe bağlı olarak bir 'Namespace' sağlanmalıdır.
3490. Sihirbaz, X dosyasına yazma hatasıyla karşılaştı. Lütfen, yeterli boş alanınızın olup olmadığını ve dosyanın başka bir uygulama tarafından kullanılıp kullanılmadığını denetleyin.
3491. Parametrenin değeri -90,0 ile 90,0 arasında olmalıdır.
3492. Bölümleyici yanlış sayıda bölüm döndürdü.
3493. 'X' için Attached veya Unattached başvuru oluşturulamıyor.
3494. X - Y için geçersiz seçenek.
3495. Özellik Değişikliği
3496. Hesap adı: X
3497. Kagi grafik türü - Bu grafik türü diğer grafik türleriyle birleştirilemez.
3498. Kök web.config dosyasının ötesinde allowDefinition='MachineToWebRoot' olarak kaydedilmiş bir bölümü kullanmak hatalı bir işlemdir.
3499. işlev tanımı
3500. Baml akışında beklenmeyen kayıt. Koleksiyon olmayan veya TypeConverter'a sahip X eklenmeye çalışılıyor.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions