English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

1801. Makinede yüklü herhangi bir CardSpace hizmeti sürümü bulunamadı. Lütfen CardSpace'i yükleyin ve işlemi yeniden deneyin.
1802. Hücre adı boş olamaz.
1803. "X" ana bilgisayar bağdaştırıcısı kullanılamaz bir oluşturucu tanımladı. Oluşturucu, IContract'i uygulayan bir parametre almalıdır.
1804. Logaritmik ölçekte kullanılan logaritmanın tabanı. Varsayılan olarak bu değer 10'dur.
1805. Belirtilen kapsayıcıda kullanıcı nesneleri oluşturulamıyor.
1806. Geçerli oturum etkileşimli değil.
1807. Belirtilen hedef çerçeve için veri hizmeti koleksiyonu özelliği desteklenmediğinden, 'X' parametresi datasvcmap dosyasında 'true' değeriyle belirtilemez.
1808. Radar grafiğin etiketler çizim stilini alır veya ayarlar.
1809. Bağlantı-parolası boş olamaz.
1810. İstek WebExceptionStatus = X ile başarısız oldu.
1811. ServiceHost Açmayı Durdur
1812. Bir zamanlama işlemi uygun bir şekilde sıraya alınmadı.
1813. Gösterge başlığı yatay metin hizalaması.
1814. 'Üye' üyesi için ShouldSerialize denetimi başarısız oldu.
1815. Temel akış yazılabilir değil.
1816. Dağıtıcı 'Tür Adı' türünde bir FaultProvider öğesini 'Tür Adı' türünde bir özel durumla çağırdı.
1817. DataPointComparer - 'X' değerine göre sıralanamıyor. Yalnızca Y Y değerleri bu seridedir.
1818. print() işlevi sağlar
1819. "path" en az bir öğe içermelidir.
1820. 'Tür Adı' EDM türüyle eşleşen birden fazla CLR türü olduğundan CLR türüyle EDM türü eşlemesi belirsizdir. Daha önce bulunan CLR türü 'Tür Adı', yeni bulunan CLR türü 'Tür Adı'.
1821. Tahmin Hatası – Bu regresyon türü için çok az sayıda veri noktası var. En az X veri noktası gerekiyor.
1822. Grafik öğesi kenar boşlukları.
1823. Çapraz uygulama etki alanı BinaryFormatter hatası; 'X' bekleniyordu, 'Y' alındı.
1824. TypeCode 'X' geçerli değildi.
1825. Çalışma zamanı tarayıcı yetenekleri derlemesi oluştur ve yükle.
1826. Sayfa geri çağırmasında Server.Transfer çağrılamaz.
1827. Grafik alanına göre koordinatlar cinsinden iç çizim dikdörtgeni konumu.
1828. Öğe metninde sözcük kaydırma kullanılıp kullanılmayacağı.
1829. 'X' kategorisi tek örnekli olarak işaretlendi. Bu kategoride performans sayaçları ancak örnek adları olmaksızın oluşturulabilir.
1830. SQL Server'a bağlanan iş istasyonunun adı.
1831. Bu API'ye yanlış bağlamdan bağımsız değişkenlerle erişildi.
1832. Uzak sertifika: X.
1833. MemberInfo bir arabirim yöntemi olmalıdır.
1834. Yeni satırları eklemek için yürütülecek komut.
1835. UriTemplate 'X' geçersiz; UriTemplate değişkeni bildirimi 'Y', 'Z' sorgu değişkenine bir varsayılan değer sağlar. UriTemplate öğesinin sorgu değişkenlerine varsayılan değerler verilmesini desteklemediğini unutmayın. Daha fazla ayrıntı için, UriTemplate belgelerine bakın.
1836. Çok noktaya yayın ailesi 'X' İstemcisinin ailesiyle aynı değil.
1837. GetMetaData bu SqlDbType için geçersiz.
1838. Bu denetimde belirtilen yöntemleri içeren tür.
1839. Bu ExceptionHandlingClause bir yan tümce değil.
1840. Kullanıcı tarafından işlemi tanımlamak için sağlanan durum.
1841. X: CreateUserWizardStep.ContentTemplate, e-posta için kimliği Y olan bir IEditableTextControl içermiyor; RequireEmail = true olduğunda bu gereklidir.
1842. Yanıt Cache-Control = no-store.
1843. Burada kullanılan Bölümleyicinin dinamik bölümlemeyi desteklemesi gerekir.
1844. Veri hizmeti ana bilgisayarının ResponseHeaders özelliği null olamaz.
1845. AppDomain kapatılırken bu işlem gerçekleştirilemez.
1846. AppDomain yüklemesi kaldırılıyor.
1847. 'RequestLengthDiskThreshold' özelliği 'MaxRequestLength' özelliğinden küçük veya buna eşit olmalıdır.
1848. Performans nedeniyle çıktı ayrıntıları (X tane) günlüğe yazılmadı.
1849. 'X' Windows grubu bulunamadı.
1850. Ay bir ile 12 arasında bir değer olmalıdır.
1851. ApplicationPreloadUtil zaten ayarlanmıştı.
1852. MSB6008: İzleme günlüklerindeki bir hata nedeniyle tüm kaynaklan yeniden oluşturulmaya zorlanıyor. X
1853. 'X' kategorisi çok örnekli olarak işaretlendi. Bu kategoride performans sayaçları ancak örnek adlarıyla oluşturulabilir.
1854. Düğmeye basmanın doğrulamanın gerçekleştirilmesine neden olup olmayacağı.
1855. Bu işlemin nesnenin oluşturulduğu iş parçacığında gerçekleştirilmesi gerekir.
1856. xml buraya gelir
1857. "App_Data" adlı bir klasör oluşturun: Sağ tıklatıp "Yeni" menü öğesini seçin, "Klasör" alt menü öğesini seçin ve sonra da "App_Data" (tırnak işaretleri olmadan) yazın.
1858. asyncResult için çağrılan End yöntemi eşleşmiyor. X beklenirken, Y çağrıldı.
1859. Bir ek açıklamanın yer işareti konumunun X koordinatını alır veya ayarlar.
1860. Parolanız değişti!
1861. Güvenlik tanımlayıcısı kendine ait mutlak biçimde olmalıdır.
1862. 'X' veri biçimi DataObject üzerinde yok.
1863. eventId geçerli değil. Ağaç yapısı değişikliklerini dinlemek için AddStructureChangedEventHandler kullanın.
1864. Sağlayıcı adı null veya boş olamaz.
1865. Varlık türü örneklerin oluşturulmasında varsayılan oluşturucu bulunan nesne başlatıcı kullanılmalıdır.
1866. Veriler yüklenirken belirtilen kimliğe sahip özellik bulunamadı.
1867. InstancePersistenceCommand'in yürütülmesi bir anahtar çarpışması nedeniyle kesildi. Değeri 'X' olan örnek anahtarı örnekle ilişkilendirilemedi, çünkü zaten farklı bir örnekle ilişkilendirilmiş.
1868. Şifre çözme şu değerlerden biri olmalıdır: Auto, DES, 3DES, AES veya alg:[SymmetricAlgorithm].
1869. 'X' anahtarına sahip kaynak nesnesi bulunamadı.
1870. Çalışanın ilerlemeyi raporlayıp raporlamayacağı.
1871. Yönlendirme Hizmeti Kimlik: 'X', Eylem: 'Y', Gelen URL: 'Z', İşlemde Alındı: A olan bir iletiyi işliyor.
1872. Belirtilen 'X' sınıf adı gerçek 'Tür Adı' kök örneği türüyle eşleşmiyor. Class yönergesini kaldırın veya XamlObjectWriterSettings.RootObjectInstance aracılığıyla bir örnek sağlayın.
1873. Uzak çağrıda işaretçi türleri geçirilemez.
1874. Bu derlemeyi tam güven listesine eklemediyseniz, yükleme hataları ve başka beklenmeyen davranışlar ortaya çıkabilir. Ancak derlemeyi tam güven listesine eklemek, bu derlemedeki tüm kodun zararlı olabilecek olanaklara sahip olmasını sağlar. Bu eklemeyi tam güven listesine eklemek istiyor musunuz? (evet/hayır)
1875. MSB4202: X teslim oluşturma isteği, Y teslimi zaten ana iş parçacığını kullandığı için devam edemiyor.
1876. Y bilgisayarındaki X kayıt defteri anahtarı açılamıyor.
1877. 'X' kayıt defteri anahtarına erişim reddedildi.
1878. PInvoke yöntemleri statik ve yerel olmalıdır ve özet olamaz.
1879. FlowNode farklı Flowchart'lar arasında paylaşılamaz. Flowchart 'X' içinde zaten yer alıyor ve Flowchart 'Y' içinde kullanılamaz.
1880. Web İsteği doğrulaması yapılarak iş parçacığı özellikleri alınamadı.
1881. SMux Provider
1882. tür parametresi
1883. Bu alan, Internet Explorer'ın güvenilen siteler listesinden alınan tüm uygulamaları içerir.
1884. MSBUILD : error MSB1026: 'File Name' şema dosyası yok.
1885. Gerçek bir proxy'nin saydam proxy alanı null olmalıdır.
1886. Değer bir DOM öğesi veya bir DOM öğesi kimliği olmalıdır.
1887. Korumalı belleği okuma veya yazma girişimi. Bu genellikle diğer belleğin bozuk olduğunun göstergesidir.
1888. Akışın kimliği, akışın RSS 2.0 biçiminde serileştirilmesinin parçası olarak serileştirilmedi.
1889. İçine veya dışına başlık yerleştirilen grafik alanı adı.
1890. Bu olay Insert işlemi tamamlandıktan sonra oluşturulur.
1891. Geçersiz bulma değeri.
1892. Başarıyla tamamlandı metninin stili.
1893. Oturum açma düğmesinde gösterilecek görüntünün URL'si.
1894. Ağaç düğümü için görüntünün URL'si.
1895. Birincil birlikte çalıştırılabilir derlemeler kesin adlandırılmış olmalıdır.
1896. En küçük çalışma kümesi boyutu geçerli değil. En büyük çalışma kümesi boyutundan küçük veya eşit olmalıdır.
1897. Dağıtılacak bir MSI dosyası oluştur
1898. 'xsl:template' öğesindeki modlar listesi boş olamaz.
1899. MenuItem[] bekleniyordu.
1900. Performans verilerinin okunacağı makineyi belirtir.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions