English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

8801. Yük boyutu X ile sınırlandırılmıştı, Y değerine ayarlanmaya çalışıldı.
8802. 'Tür Adı' türü WebPartTransformer'ın bir alt sınıfı değil.
8803. Bağlantıyı Yapılandır
8804. Ticks değeri DateTime.MinValue.Ticks ile DateTime.MaxValue.Ticks arasında olmalıdır.
8805. CategoryName özelliği ayarlanmamış.
8806. İşleyici başlatılmamış.
8807. DataSet ve DataTable için farklı uzaktan bağlanma biçimi özelliği değeri olamaz.
8808. Küme eşlemesi girişi öğe gösteren geçerli bir kabartmayı göstermelidir.
8809. 'Öznitelik' özel özniteliğinin değeri X değerinden büyük olmalıdır.
8810. Bu izni silmek istediğinizden emin misiniz?
8811. Önbellek bağımlılığı yoklaması için 'X' SQL veritabanıyla bağlantı kurulamadı.
8812. Active Directory üyelik sağlayıcısı parola almayı desteklemiyor.
8813. 'X' şablonu başka bir 'X' şablonuna başvuramaz.
8814. İstemci temsilcisi sertifika sağlamadı, ancak kullanıcı tarafından sağlanan başka sertifikalar var".
8815. Gösterge hücresi resim adı. Bu özelliği kullanmak için CellType'ı Image olarak ayarlayın.
8816. ExtendedProperty zaten ExtendedPropertyCollection öğesinin bir parçası.
8817. Geri aramada özel durum: X.
8818. Sri Lanka
8819. UdtTypeName için geçersiz 3 parçalı ad biçimi.
8820. 'X' SQL veritabanı için SQL önbellek bağımlılığı yoklaması izin sorunu nedeniyle başarısız oldu.
8821. Bir eklentinin tabanı bir arabirimdi, ancak geçerli eklenti tabanı olarak işaretlenmiş birden fazla arabirim vardı. Y içindeki X eklentisi
8822. InitOnly (diğer adıyla, ReadOnly) alanlar yalnızca tür/örnek oluşturucusu içinde başlatılabilir.
8823. 'X' öznitelik tanımlayıcısı EntityPropertyMappingAttribute'un TargetName özelliğinin ortasında sağlandı.
8824. Bağlama işleminde kullanılan tablo veya görünüm.
8825. FieldInfo hedef Tür ile eşleşmiyor.
8826. Grafik alanı eksenleri.
8827. İstek durduruldu.
8828. DeferrableContent'a yalnızca ResourceDictionaries üzerinde izin verilir.
8829. XSL dönüşümü belirtildiğinde, içerik Data özelliği kullanılarak belirtildiğinde, içerik URL'den yüklendiğinde veya özel sanal yol sağlayıcısı kullanıldığında 'X' XmlDataSource'ta kaydetme etkinleştirilmez.
8830. 'Tür Adı' türünün 'Expression' özelliği geçersiz.
8831. Seçimi Sola Genişlet
8832. Uygurca (ÇHC)
8833. İç Sunucu Hatası. 'Tür Adı' türü desteklenmeyen 'X' türünden türetilmiş.
8834. Bu aygıta uyarlayarak işleme için, <% %> veya <%= %> sınırlayıcılarının runat=server olan bir form öğesinin içinde yer alması gerekir.
8835. Hücre serisi simge genişliği ve yüksekliği negatif bir sayı olamaz.
8836. Eşzamanlı GC etkinleştirildiğinde bu API kullanılamaz.
8837. Kimliği 'X' olan DetailsView, AllowPaging doğru olduğunda ICollection uygulayan bir veri kaynağına sahip olmalıdır.
8838. 'X' mutlak bir adres. Desteklenen relativeAddress biçimleri: "[altklasör/]dosyaadı" veya "~/[altklasör/]dosyaadı".
8839. Grafik resim eşleminin etkinleştirildiğini gösterir.
8840. İşlem performans sayacı devre dışı bırakıldığından istenen işlem gerçekleştirilemiyor.
8841. concurrencyLevel bağımsız değişkeni pozitif olmalıdır.
8842. 'Y' bazı girdiler içerdiğinde 'X' giriş parametresi birden çok girdi içeremez.
8843. Adlandırılmış nesne kaydedilemiyor. X
8844. Geçici derlemede kalıcı bir modül bulunamaz.
8845. <X> öğesinin ya "Y" özniteliği veya "Z" özniteliği olmalıdır, ikisi birden olamaz.
8846. En az bir boyut uzunluğu sağlanmalıdır.
8847. 'Tür Adı' türünün bir örneğini oluşturmak için gereken verileri içeren bir giriş null ve başlatılamıyor. Bu girişe erişmeden önce null değer denetimi yapmalısınız.
8848. DataProtectionSecurityStateEncoder bayt dizisini kodlayamıyor. Bir 'UserProfile' yüklendiğinden emin olun; bu bir 'web grubu senaryosu' ise, tüm sunucuların gezici profillerle aynı kullanıcı olarak çalıştığından emin olun veya özel bir SecurityStateEncoder' sağlayın.
8849. Bu alanın bağımlı olduğu alan.
8850. Veri bağlamada, varsayılan olarak genişletilecek ağaç düzeylerinin sayısı.
8851. X(In-Buffer length=Y, Out-Buffer length=Z, döndürülen kod=A).
8852. 'Tür Adı' türündeki 'X' değerini seri hale getirme hatası.
8853. Alma erişimcisine erişilemediğinden 'X.Y' özelliği veya dizin oluşturucusu bu bağlamda kullanılamaz.
8854. Sertifika ilkeleri:
8855. Alanın kullanıcıya düzenleme düğmesi görüntüleyip görüntülemeyeceği.
8856. Dize boş veya null olamaz.
8857. Double türündeki sabit değer örtülü olarak 'Tür Adı' türüne dönüştürülemez; bu türde bir sabit değer oluşturmak için 'X' soneki kullanın
8858. Yanıt Sonrası Önbellek Doğrulaması.
8859. Yardım ekranı istendi
8860. İçerik kanalı içerik yönetimi etkin olarak kullanılırken iletide 'ContextMessageProperty' belirtilemez. İletinin 'ContextMessageProperty' özelliğini içermediğinden ve 'IContextManager.Enabled' kanal özelliğini false olarak ayarlayarak içerik yönetimini devre dışı bırakmadığından emin olun.
8861. Veri bağlamada menü öğesinin Selectable özelliği için kullanılacak tablo sütunu veya XML özniteliği adı.
8862. Tüm grafik ek açıklama sınıflarının soyut taban sınıfı.
8863. Bu 'X' koleksiyonu yayımlanmış bir EndpointDiscoveryMetadata örneğinin bir parçası. Yayımlanmış bir EndpointDiscoveryMetadata'nın içeriği değiştirilemez.
8864. Yanıt durumu == 304 ancak önbellek girdisi yok.
8865. X izleme kaydının boyutu Y sağlayıcısı için ETW oturumunun izin verdiği üst sınırı aşıyor
8866. ToolZone'daki DisplayModes koleksiyonu salt okunur.
8867. Update, bir bağlantı nesnesi gerektirir. Connection özelliği başlatılmamış.
8868. Şu anda yalnızca HTTP/1.0 ve HTTP/1.1 sürümündeki istekler desteklenmektedir.
8869. Kültürden Bağımsız Dil (Kültürden Bağımsız Ülke)
8870. Formül hatası - Period parametresi kayıp.
8871. Timeout süresi doldu. Havuza bağlantı elde edilemeden zaman aşımı süresi doldu. Bu, tüm havuz bağlantıları kullanıldığı ve en büyük havuz boyutuna erişildiği için oluşmuş olabilir.
8872. 'xsl:template' öğesindeki modlar listesi ('X') yinelenen öğeler içeremez.
8873. 'Tür Adı' türündeki sözlüğe değer ekleme işlemi özel durum döndürdü.
8874. Beklenmedik şekilde bir yardımcı derleme yükleniyor; yardımcı derlemede hiç kod bulunmamalıdır. Dosya Adı: X
8875. Gösterge öğelerinin metin yazı tipi.
8876. Sunucu bir iç hatayla karşılaştı. Daha fazla bilgi için sunucunun yapılandırma dosyasında customErrors ayarını kapatın.
8877. Geçersiz türde yazıcı nesnesi. Stream, TextWriter, XmlWriter veya String (dosya adı) olabilir.
8878. Tanınmayan WindowVisualState değeri.
8879. İş parçacığının bekleme nedeni (bekliyorsa).
8880. Döndürülen PersistableIdleAction aralık dışındaydı. None, Unload veya Persist olması gerekiyor.
8881. X numaralandırma değeri Y, .Net Framework Odbc Veri Sağlayıcısı tarafından desteklenmiyor.
8882. Bilinmeyen 'Üye' üyesi.
8883. Ömür belirteci bulunamadı.
8884. MSB3713: "File Name" dosyası oluşturulamadı. X
8885. DiscoveryServiceExtension ServiceHostBase'den ayrılamıyor.
8886. Kaydırma çubuğunun grafik alanının içinde mi yoksa dışında mı konumlandığını gösterir.
8887. Özelleştirilmiş düzen için kullanılan şablon.
8888. Tam olarak bir bayrak ayarlanmalıdır.
8889. Bu Web Bölümü alınamıyor.
8890. X değeri sonlu olmalıdır.
8891. Matris 3B başlatılamadı.
8892. Değerin alınacağı özelliği gösteren özellik adı. Ad belirtilmezse, değeri saptamak için denetimin ControlValueProperty özniteliği incelenir.
8893. Kullanıcı adı girme yönergelerini vermek için görüntülenen metin.
8894. Lütfen bu yöntemi çağırmadan önce X yöntemini çağırın.
8895. CatalogPart'taki her öğenin yanında simge gösterilip gösterilmeyeceği.
8896. 'Tür Adı' türünde bir varlık için varlık kümesi adı sağlanmadı.
8897. Derleme kesin adlı değil.
8898. Dağıtılmış bir işlemdeyken yerel işlem başlatamazsınız.
8899. Sayfada görüntülenecek WebPart'ı yetkilendirmek için oluşturuldu.
8900. Yöntemin tür tanımı tamam.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions